POZNÁMKA NA OKRAJ:

Když politikové nevědí, co zákon káže, neboli O rozporu ohledně trestu proti rouhání

24. 7. 2009 / Uwe Ladwig

Irská vláda rozhodla, že rouhání proti víře se od nynějška bude trestat podle zákona pokutou až do 25 000 euro. Někteří lidé se tomu diví. Že by pro to měli v téhle souvislosti ale vlastně lepší důvod, o tom něco v téhle poznámce...

Carsten Volkery píše ve Spiegel Online ohledně rozhodnutí irské vládu o trestu za rouhání a za difamaci náboženství o nedůvěřivém údivu a o tom, že to vypadá jako návrat do středověku, ačkoliv taková reakce by byla pro lidi v různých částech světa vlastně jen dokladem neznalosti. Že to ovšem platí i pro některé další obyvatele Evropské unie, to pro někoho může být dodatečným překvapením. Nejen v Irsku, ale prý také v Německu, v Nizozemsku, v Rakousku, ve Španělsku a ve Švýcarsku může být snižování významu náboženství podle existujícího právo trestáno.

Obzvlášť zajímavé na tom ale vlastně je, že zástupci těchto zemí také v roce 2007 hlasovali ve Valném shromáždění OSN proti rezoluci zakazující difamaci náboženství , která byla ale stejně přijata 108 proti 81 hlasům. Důvodem mohlo být tehdy ovšem, že v té rezoluci byl jmenovitě uváděn jen islám, oficiálně byl odpor proti té rezoluci zdůvodněn, že musí existovat ona v BL v poslední době tak často diskutovaná svoboda názoru. Ten důvod by ovšem měl platit i proti onomu zákonu zakazujícímu výsměch náboženství, který prý existuje ve výše vyjmenovaných zemích.

Dokážete si asi představit, že ateistům se zdají taková rezoluce a takové zákony dost divné. A to nejen., co se týká obsahu slova "rouhání", když Bůh přece pro ně neexistuje, ale taky proto, že pokud se má za difamaci náboženství trestat, trestná by tedy měla přece být i difamace ateismu. Že to s tím "návratem do středověku" ohledně trestu proti rouhání může napadnout jen lidi, kteří zapomínají, v jakém to světě žijí, to by mělo bý každému dnes jasné, nebo myslíte, že ne?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.7. 2009