Anketa Romano hangos: Můžete zhodnotit vývoj našich novin za poslední rok?

23. 7. 2009 / Pavel Pečínka

Jarmila Poláková
Absolvovala obor zasilatelství na průmyslovce v Břeclavi, pracovala ve Svazu Romů v Břeclavi.
Nic bych neměnila, Romano hangos (RH) se mi líbí tak jak je.

Erazim Kohák
Filozof a publicista, člen ČSSD a Dětí Země.
RH má sloužit především romskému společenství a to jej potřebuje hodnotit. My zvenčí můžeme jen nabídnout skromný návrh: Zvažte, zda by nebylo užitečné, aby RH občas romským hlasem oslovoval své mimoromské čtenáře a pověděl jim, jak nejlépe v každodenním živote přispět k soužití ve vzájemné úctě a dobré vůli. Či řečeno velice lidově - Hej, Romové, co vlastně chcete od nás gádžů? Ne od politiků či policajtů, ale od prostých spoluobčanů?

Janko Horváth-Dóme
Aktivista, publicista, žije v Janově.
Rád bych u RH viděl jemnější papír a více aktuálních informací z jednotlivých regionů. Ideální by bylo, vzhledem k problémům romské menšiny v ČR, vydávat RH jak čtrnáctideník. Jinak jste dobří, přeju ostré pero a samé dobré zprávy.

Jan Mišurec
Tiskový mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů.
Uvítal jsem barevnou podobu RH. Pokud by se tyto noviny dostaly i na běžné novinové stánky, lidé by se určitě dozvěděli zajímavosti ze života Romů a také něco o píšících romských autorech, které nelze opomíjet. Přeji RH hodně úspěchů.

Lucie Sharrii Oračková
Studentka SOŠ managementu a práva v Brně.
Kdybych to mohla známkovat, tak ho ohodnotím na výbornou. Je tam hodně vidět změna, například grafika nebo samotné články. Kvalita se stupňuje a to je to, co se mi líbí.

Kateřina Jacques
Poslankyně za Stranu zelených.
Jsem přesvědčena, že RH se vyvíjí správným směrem. Domnívám se, že jeho existence je nezastupitelná a držím mu palce do dalších let.

Helena Krištofová
Pracovnice Magistrátu města Brna.
Redaktorské práci nerozumím a hodnotit práci druhých mi ani nenáleží. Za každým vydaným číslem RH je znát vynaložené úsilí. Barevné vydání by představovalo pro čtenáře oživení, ale to nejspíš závisí od jiných možností.

Milan Elvis Gábor
Zpívá a hraje v přerovské skupině Imperio.
RH bych trochu pozměnil. Určitě bych odlehčil styl celých novin, které mi přijdou spíš vážné a korektní. Pro mladé čtenáře bych přidal rubriky jako třeba úspěchy kapel, romských sportovců, neškodilo by trochu humoru, samozřejmě něco bulváru, inzerce a pozvánky na různá představení, koncerty či festivaly. K novinám jako takovým nemám výhrady. Přeju jim velkou čtenost a hlavně aby vycházely ještě dlouho.

Jiřina Somsiová
Vedoucí pobočky SRNM v Olomouci.
S RH jsem spokojená. Má to šťávu. Každá pobočka by měla co nejvíce informovat RH o práci, kterou děláme.

Klára Samková
Advokátka a publicistka.
RH nemohu přesně hodnotit. Vím, že možnosti jsou více než omezené a všichni si dovedeme představit, co by se dalo udělat jinak a lépe - jen kdyby bylo alespoň trochu peněz navíc. A ty nejsou a nelze očekávat, že jich bude víc. Proto má smysl mluvit jen o tom, co se dá dělat se současnými finančními prostředky, tedy, řečeno upřímně, zadarmo...

Nechápu úplně, proč Karel Holomek neusiluje více o propagaci RH. Proč, když má prestižní blog na aktuálně.cz, nevisí na jeho blogu každé číslo, nebo proč tam není aspoň odkaz a jeho komentář k tomuto číslu? Pokud by to sám neměl čas psát, může tím pověřit šéfredaktora -- každý blogař má právo pozvat na svůj blog hosta. Jinak si myslím, že je nutno udělat vše pro to, by kolem RH vznikla romská a pro-romská sociální komunita, například na Facebooku, aby se RH začal šířit vzájemnými odkazy a v rámci rozrůstající se komunity.

Velmi kladně hodnotím, že se redakce snaží o rozšíření elektronické podoby RH na elektronické adresy, ale ptám se, zda je skutečně adresář dostatečný. Nachází se v něm všechny zvláštní školy? Základní školy? Střední školy? Já vím, znamená to velkou práci, ale ono příliš jiných způsobů než hromadné rozšiřováním tohoto listu jako studijního materiálu reálně nezbývá.

Vychází v Romano hangos 11/12-2009

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 23.7. 2009