Tahle země je možná trochu i pro starý...

24. 7. 2009 / Ladislav Žák

Již několikrát jsem v Britských listech psal o výsledcích práce sociologa Petra Saka. Je to můj dobrý kamarád, což vždy předesílám, aby bylo jasno, že jsem v hlubokém konfliktu zájmů a zcela neobjektivní. Proto se soustředím jen úsporná fakta a přidám pár slov navíc. Petr Sak představil ve středu výsledky své práce na výzkumném grantu s názvem „Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů s podtitulkem Příspěvek k sociologii třetího věku“, jehož zadavatelem je MŠMT ČR. Hlavním tématem tiskové konference byly nejen základní a povšechné informace o grantu, ale především průběžně výsledky z uskutečněných empirických výzkumů zaměřených na generaci seniorů.

Vzpomněl jsem si na obsáhlou diskusi v Britských listech, která se zabývala otázkami života seniorů v současné společnosti a vztahy jednotlivých generací. Vše se točilo kolem tématu: „Tahle země není pro starý...“ Jsem přesvědčen, že data, která shromáždil Petr Sak, mohou některé názory poopravit, jiné postavit do trochu jiného světla. V samotném úvodu prezentace se Petr Sak přiznal k tomu, že vycházel z hypotézy, že média nevytvářejí v naší zemi zrovna nejlepší obraz seniora, ale že byl sám překvapen tím, že data tuto hypotézu nejen nepotvrdila, ale dá se říci, že možná spíše svědčí o opaku. Velice mne oslovila i skutečnost, kolik lidí vnímá seniorský věk jako prostor svobody a rovněž to, že se senioři snad nejvíce obávají osamocení a to dokonce více než smrti. Mimochodem v tomto ohledu mají nejvíce společného s mladou generací, především teenagery.

To mne přivádí k poslední poznámce. Petr Sak se dlouhodobě, několik desítek let, věnoval ve své sociologické práci problematice mládeže a poté i médiím. Nechci se nějak dotknout jeho zralosti, ale zdá se, že mu jeho důvěrně známá mladá generace z počátku jeho kariéry dozrála do seniorského věku a tak se „vzorek“ po několika desítkách let opět setkává se svým výzkumníkem. Jsem přesvědčen, že to bude velmi zajímavé setkání a možná by mohlo být zajímavé i srovnání postojů onoho vzorku posunutého v čase. Čerstvé výsledky prezentované Petrem Sakem přikládám čtenářům Britských listů k informaci, posouzení a snad i poučení. Ostatní výsledky jsou k dispozici na www.insoma.cz

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Mgr. Karolína Kolesárová-Saková: Zpráva z výzkumu "Názory a postoje české populace k seniorům" PDF

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 24.7. 2009