Diletantismus

17. 7. 2009 / Jan Čulík

Na "zvacím dopise" bývalých činitelů středo a východoevropských zemí, je nejvíc deprimující, jak tito politikové vůbec netuší, jak funguje mezinárodní politika. U Václava Havla či Saši Vondry to nepřekvapuje, avšak velmi mě zarazilo, že se na tomto zcela diletantském projektu podílí i Karel Schwarzenberg, o němž jsem doufal, že projevuje aspoň určité profesionální charateristiky zahraničněpolitického odborníka. (Asi jsem se mýlil, protože diletantismus Schwarzenberg přece projevoval i při naprosto neúspěšném vyjednávání na Blízkém východě jménem EU, kdy jednal jen s jednou stranou konfliktu :) ).

Myslím, že i každý amatér ví, že mezinárodní politika je koňský handl: vy nabídnete druhé mocnosti určité výhody a za ně dostanete pro svůj národ výhody od druhých. Morální apely nefungují!

Je zjevné, že tito bývalí činitelé se stali obětí strašlivého omylu. Domnívají se, že jejich úzké styky se Spojenými státy v minulosti fungovaly proto, že středoevropští činitelé "jsou jedničky" a "navzájem se s USA milujeme". Jenže tak tomu nikdy nebylo, Spojené státy tyto lidi ve střední a východní Evropě krátkodobě podporovaly, protože to pro ně bylo výhodné. Teď se priority americké zahraniční politiky mění a morální apely s tím nemohou nic učinit. Nejvýznamnější z celého projevu je vystřízlivění, to přiznání, že "nikdo s námi ve Washingtonu už nemluví". Středo a východoevropští politikové křičí: "Mluvte s námi jako dříve a řešte za nás naše problémy, které jsme si nevyřešili sami!" Jenže za to nenabízejí nic, jen svou "hlubokou lásku". Obama s takovýmto apelem, který není z dnešní doby, ani nic udělat nemůže.

Obama samozřejmě se bude snažit co nejvíce, aby nedestabilizoval středovýchodní Evropu, avšak je skutečně pravděpodobné, že se vzdá bližších styků s Ruskem a spolupráce s Čínou a jinými asijskými zeměmi, ve prospěch styků s několika východoevropskými zemičkami, protože jejich stárnoucí politikové "Ameriku vždycky milovali"?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.7. 2009