Likvidace celého vědního oboru

Vražedný útok proti Ústavu pro českou literaturu AV ČR - prosba o pomoc

17. 7. 2009 / Jan Matonoha

Omlouvám se, že Vás ruším v této době "hájení" letních prázdnin, ale rád bych se na Vás obrátil s jednou prosbou. Jak jste možná zaregistrovali, v posledních týdnech naplno vypukl -- nenápadně dlouhodobě připravovaný --, značně perfidní boční atak na základní výzkum v ČR, v této fázi reprezentovaný Akademií věd ČR.

Příznačně zástupnými nástroji (absurdní, ve své čistě kvantitativní technokratické koncepci patrně světově ojedinělá metodika hodnocení vědy a výzkumu, proti níž je kupř. britské RAE ještě vysoce kultivovaným a osvíceným podnikem) se skrze drastické rozpočtové škrty de facto likviduje AV a v jejím rámci samozřejmě také Ústav pro českou literaturu AV ČR.

Dovoluju si obrátit se na Vás nikoli primárně proto, že bych doufal v extrémně vřelé vztahy specificky k této instituci, nýbrž proto, že v tomto případě jde, domnívám se, o poněkud širší problém neoliberálního postupu v likvidaci vzdělanosti, potenciálu základního výzkumu a nezávislé akademické a kulturní sféry jako takové (vedle toho, že jde domnívám se zřejmě i o střet zájmů, kdy je tento útok proti Akademii věd zřejmě motivován i osobní agendou některých rozhodujících osob). V příloze zasílám dopis ředitele Ústavu pro českou literaturu AV CR, který se týká současné kritické situace Akademie věd. Další informace k situaci AV lze nalézt ZDE a ZDE.

Informace k situaci Ústavu pro českou literaturu lze nalézt ZDE.

Odkazy jsou take součástí připojeného dopisu. Předem Vám velmi děkuju za přečtení této zprávy a za případnou ochotu podpořit svým v dopise vyjádřeným postojem Akademii věd ČR v této neveselé chvíli.

Srdečně zdraví a klidné a příjemné letní dny přeje


Jan Matonoha, Ph.D.
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Na Florenci 3
Praha 1, 110 00

Prosba

Dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyjádření podpory Akademii věd České republiky, a tedy i Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Akademie věd České republiky čelí v současnosti snahám o svoji faktickou likvidaci.

Institucionální příspěvek ze státního rozpočtu České republiky má být v průběhu tří následujících let snížen až o 48 % (v roce 2012 ve srovnání s rokem 2009).

A třebaže je to zdůvodňováno světovou hospodářskou krizí, nejedná se o akutní rozpočtová opatření ani o cestu, jak posílit rozvoj českých univerzit. Prostředky odňaté AV ČR mají být převedeny na podporu aplikovaného výzkumu a orientovány do privátní sféry, na podporu průmyslových inovací v České republice.

Prohlášení Rady ÚČL AV ČR, v. v. i. k současné situaci je zveřejněno na internetových stránkách Ústavu. Materiály Akademie věd v češtině i v angličtině k chystané likvidaci AV naleznete na krizovém webu AV ČR, kde se nachází i výběr z veřejné diskuse na dané téma.

Dovolujeme si Vás požádat, abyste jako zástupci svých pracovišť či alespoň jako jednotlivci vyjádřili podporu našemu prohlášení i existenci Akademie věd a Ústavu pro českou literaturu v jejich dosavadní podobě. Své dopisy (v češtině nebo angličtině) můžete posílat elektronickou poštou na adresu literatura@ucl.cas.cz, faxem či běžnou poštou na kontakty uvedené v záhlaví tohoto dopisu.

Budeme vděčni, pokud připojíte i svůj názor na potřebnost ÚČL AV ČR a jeho význam pro Vaši práci.

Věřte, že se na vás obracíme ve chvíli, která je skutečně krizová a že se na vás obracíme jako ti, kteří projevuje starost nejenom o osud své instituce, ale i o obor jako takový (Ústav pro českou literaturu dlouhodobě zajišťuje permanentní bibliografickou službu i základní příručky a kompendia pro obor literárněvědné bohemistiky).

S pozdravem

doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.

ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 17.7. 2009