Bující sémantická koroze

1. 7. 2009 / Michal Vimmer

Ukazuje se, že při vší bující sémantické korozi (co je to ta demokracie? co ta svoboda slova?) nelze se obejít bez šéfredaktora JČ: kdyby jeho nebylo, nejsou BListy ničím víc než oním Drašnarovým "mírným pokrokem v mezích zákona", čili jen o něco strakatější kulhavou krávou ve stádě táhnoucím k obzoru světlých zítřků NWO. (New World Order)

Přijde mi vždycky zajímavé, jak jsme U Nás vždycky nakonec nejchytřejší na celém světě, když jde do tuhého, když opravdu o něco jde, když jsme v ... koncích. Inu, to pak máme vždycky po ruce odpověď, proč něco NEJDE. To je náš univerzální odpustek, Ultima Refugio, Svatý Grál, hostie i mešní víno.

Kdykoli se strhne v BL nějaká přestřelka mezi Svatou trojicí (Čulík, Dolejší, Kotrba) na téma U nás, v Británii (na vyspělém Západě) a ve zbytku světa, vyjde znovu najevo, že prostě NEJSME STEJNÍ. Co funguje v UK, v Německu, Švédsku, Švýcarsku, USA z Xtera důvodů nějak se nedaří U Nás a nikdy nebude - říkejme tomu třeba demokracie.

Zajímavé (oblíbené Čulíkovo adjektivum, které v sobě nese velký otazník, proč vlastně...?), že šéfredaktor jedním dechem apeluje na všelidské hodnoty, tužby a práva a napadá z výšin nebeského blankytu nelegitimní režimy Východu, ale zároveň je veskrze a nevývratně přesvědčen, že "česká demokracie" je de facto prokletý paskvil*).

Ergo demokracie asi není kvítko, které radostně vyroste z popela, kdekoli se sejde víc lidí pohromadě (zelinářské vysvětlení na toto téma viz J.J. Rousseau ve Společenské smlouvě). Jestli ono nezáleží také na tom, co je to za lidi? Kotrba vždy rád připomene, že "demokracie" na Západě vyniká nejvyšší tonáží a spotřebou másla na hlavu a tudíž neradno Nás poučovat, jak se máme chovat. No a Dolejší, v orbitální dialektice nejzběhlejší mistr slova, tlačen do kouta chápe se ve svém soukromém ghetu také "zajímavých" instrumentů: - deklasuje tvůrce, přispěvatele i čtenáře serveru Zvědavec a shledá, že to ni SAMI se vyčlenili ze slušné společnosti a proto nemají nárok na Náš soucit, toleranci a právní ochranu.

Tak jak je to s těmi principy, pánové? Existují skutečně nějaké pilíře svobody, práva a spravedlnosti, na které se můžeme VŠICHNI spolehnout?

Nebo už se shodneme jen na tom, že jsme si rovni jen v tom, že KDOKOLI může být označen za extrémistu, teroristu, nepřítele státu atd. a pak děj se vůle SILNĚJŠÍHO?

Nakonec k meritu věci - popírání holokaustu:

Sionisty pronásledovaný a dehonestovaný profesor N. Finkelstein ve své vzpomínce na autora fundamentálního díla k historii vyvražďování židů za 2. sv. války R. Hilberga cituje Hilberga: "Echoing John Stuart Mill's On Liberty...Hilberg even declared that Holocaust deniers served the useful purpose of posing questions that everyone else assumed were already settled." ("V ohlasu na dílo J. S. Milla "O svobodě" ... Hilberg vždy prohlašoval, že popírači holokaustu vznášejí prospěšné otázky, o kterých si každý myslí, že už byly dávno zodpovězeny.")

Je zajímavé, že Čulík, Kotrba, Dolejší i Finkelstein a Hilberg jsou považováni za svobodomyslné levičáky.

má úcta!

Michal Vimmer

*) Pozn. JČ: Pane Vimmere, co jiného si může člověk myslet o kterékoliv zemi, která má ve svém právním řádu např. trestný čin schvalování trestného činu!?! :(

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 1.7. 2009