Není vhodné odlišovat slova a činy?

1. 7. 2009 / Jiří Drašnar

Slova jsou někdy čin, proto není vhodné lišit od sebe slova a činy, píše Michal Kuklík. K tomu dodává Jiří Drašnar: Nevšiml jsem si, že by někdo popíral, že slova mohou mít (nebo mají) efekt na realitu.

Co je popíráno, je právo státu rozhodovat, která slova to jsou a jak vazba slov na realitu funguje.

Slova nejsou činy zrovna tak jako software není hardware, ačkoli sdílejí stejné nebo podobné principy. Jestliže někdo nemá zapotřebí mezi těmito dvěmi doménami reality rozlišovat, nepotřebuje mozek, protože podstatnou část jeho operací tvoří právě schopnost rozlišovat.

Aby se slova mohla stát činy, musí opustit doménu mysli a názoru a stát se akcí. Stejný rozdíl jako mezi systémem, kde software ovládá videohru nebo počítačovou simulaci letu křižující střely, nebo systémem, kde je software napojeno na skutečnou křižující střelu s živou hlavicí.

Z toho důvodů každý vyspělý právní řád toleruje svobodu projevu, ale trestá nabádání k činnosti porušující zákon. Nabádání k protizákonné akci už patří do domény rozkazu, příkazu atd. a není chráněno zákonem jako svoboda projevu.

Ne, není vhodné od sebe slova a činy nelišit. Jeden by mohl narazit nebo se pokusit dloubat v nose podstatným jménem "ukazováček".

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 1.7. 2009