NOTORIETY:

Právní paskvil: "... v článku je zpochybňován obecně uznaný údaj..."

30. 6. 2009 / Pavel Barák

Nebudu se vyjadřovat k textům Štěpána Kotrby, Karla Dolejšího ani Jana Čulíka (BL 29.6.), natož k záznamu rozhovoru s Václavem Žákem. Jen ocituju a podotknu.

Zde je ten citát:

"...zajistit v trestním řízení dodržování zásady, že o obviněném je předpokládáno, že se trestného činu nedopustil, dokud není jeho vina prokázána výsledky trestního řízení...; upravit provádění důkazů orgány vyhledávání a vyšetřování a právo obviněného navrhovat provádění důkazů, výslovně stanovit, že samo doznání obviněného nezbavuje vyšetřující orgány a soud povinnosti použít dalších prostředků k zjištění objektivní pravdy, a zakázat takový postup při vyšetřování, který nezajišťuje jeho správné provedení, zjištění objektivní pravdy a získání pravdivých důkazů; zřídit pro provádění přípravného řízení vyšetřující soudce v resortu prokuratury, stanovit přesná práva a povinnosti vyšetřujících soudců..."

Z usnesení celostátní konference Komunistické strany Československa konané ve dnech 11. až 15. června 1956 k upevnění socialistické zákonnosti. (Nová mysl, 1956)

A zde to podotknutí:

Tedy nejpozději od 15. června 1956 bylo všem jasné, kde začíná nezákonnost, v čem byly vady řady trestních řízení v letech 1948 až 1954.

Nejpozději v tomto roce přestala (teoreticky, jistě, můžete se mně vysmát -- a já sám sobě po svých zkušenostech taky) platit v trestním právu tzv. teorie notoriety, kterou je skutečnost, kterou není třeba dokazovat, neboť se pokládá za všeobecně známou ZDE, připisovaná Andreji Vyšinskému, polskému šlechtici, který byl sovětským generálním prokurátorem v letech 1935 až 1939 ZDE .

Pozorně si přečtěte Stworovu informaci, co mu mají orgány činné v trestním řízení za zlé, a narazíte na řadu notoriet.

Nehorázné notoriety

"Konkrétně je v článku zpochybňován obecně uznaný údaj..." a "výroky zpochybňující..."

"Na základě shora uvedených skutečností policejní orgán vyvodil jako odůvodněnou trestní odpovědnost..." za "...výroky zpochybňující obecně přijatá data a údaje..." neb "je z pořízeného znaleckého posudku a odborného vyjádření ke zkoumaným materiálům zjišťován v jejich obsahu zjevný paušalizující negativistický postoj k židovskému národu".

Notoriety jako prase.

Zdroj ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.6. 2009