Bohuslav Sobotka: Jak lživé obvinění pomáhá mediálně politickému boji

30. 6. 2009 / Bohuslav Sobotka

reakce statutárního místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na obvinění, vznesená na něj časopisem Týden v sérii článků "Majetkový striptýz: co Sobotka veřejně přiznával", "Sobotka se hájí: Na byt jsem si naspořil" a "Šetřivější než Gross: Sobotka v politice uspořil 5 milionů"

Časopis Týden dnes ve svém vydání zpochybňuje způsob, jakým jsem financoval koupi svého bydlení v Praze, a zároveň mne obviňuje ze zneužívání poslaneckých náhrad. Konstatuji, že redaktoři Týdne mne před přípravou tohoto článku kontaktovali pouze krátce a formálně a nesnažili se ode mne získat relevantní odpovědi na všechny otázky, spekulace a dedukce, na základě nichž posléze text připravili. Avizovaný výsledek tomu bohužel odpovídá. Obsahuje jak faktické chyby, tak zřejmé fabulace. Otázkou je, zda jde o politicky motivovaný útok nebo pouze o špatně odvedenou práci nebo o snahu získat falešným obviněním marketingové body pro časopis Týden.

Poznámka redakce BL: Vzhledem k tomu, že úplné vyjádření Bohuslava Sobotky ani redakce časopisu Týden, ani žádné jiné mainstreamové médium nezveřejnilo, ale útok na něj už rozmnožuje portál iDnes a další jako "zprávu", činíme tak my. Zásada "Audiatur et altera pars" - nechť je slyšena i druhá strana, by měla být automatickou součástí mediální práce, která chce být zvána seriózní.

Pokud by redaktoři Týdne měli elementární snahu odvést svoji práci poctivě, pak by neměli mít problém zjistit následující fakta:

1. Všechny moje majetkové poměry jsou přesně zaneseny v majetkových přiznáních, které každoročně odevzdávám v souladu se zákonem.

2. Od roku 2003 do roku 2009 se můj pravidelný měsíční příjem pohyboval od 71 tisíc korun do 110 tisíc korun. Nečinilo mi tedy žádný problém ušetřit desítky tisíc korun měsíčně. Zvláště, pokud naší rodinnou prioritou bylo právě pořízení vlastního bytu.

3. V tomto příjmu jsou zahrnuty i relevantní náhrady, přičemž spekulace Týdne o jejich zneužívání kategoricky odmítám.

4. Není pravda tvrzení Týdne, ze kterého vyplývá, že paralelně užívám jako předseda rozpočtového výboru služební automobil a zároveň si nechávám proplácet cestovní náhrady. V souladu se zákonem jsem se rozhodl služební vůz nepoužívat a zvolil jsem si místo něj právě a pouze cestovní náhrady. Pokud o této zákonem stanovené povinnosti redaktoři Týdne nevěděli, stačilo se mne zeptat. Nepravdivé je i tvrzení Týdne, že platím za leasing na svoji privátní Škodu Octavii částku ve výši 19 tisíc Kč měsíčně. Tento leasing skončil v dubnu tohoto roku, přičemž jsem splácel 11 tisíc Kč měsíčně.

5. Rovněž v případě náhrad na bydlení jsem vždy postupoval striktně podle zákona, a't už jsem byl ve funkci ministra nebo poslance za Jihomoravský kraj. Od 80. let jsem měl a stále mám trvalý pobyt ve Slavkově u Brna, odkud pocházím a kde stále působím jako městský zastupitel. Do Slavkova ostatně jezdím pracovně téměř každý týden. Nic na tomto stavu nehodlám měnit ani v budoucnosti. Jediné, co se změnilo, je fakt, že jsem si pořídil vlastní byt v Praze. Proto jsem od 1. května 2009 přestal pobírat náhrady na bydlení, které mi do té doby dle zákona náležely. Není na tom nic nezákonného, ani neetického.

6. Nový byt v Praze mne vyšel celkem na 7 milionů korun. Vedle spotřebitelského úvěru na bydlení a hypotéky (viz. odevzdaná majetková přiznání), jsem dále bezhotovostně zaplatil 5, 1 milionu Kč. Tato suma se skládá z mých (a od roku 2003 rodinných) úspor za posledních 12 let, jež lze rozdělit do následujících hlavních položek:

  • příjem z prodeje chaty
  • příjem z prodeje podílových listů Komerční banky ve vlastnictví mé manželky
  • tři cykly stavebního spoření (dva mé, jeden manželky)
  • dlouhodobé úspory moje a mé manželky
  • průběžné úspory z mých příjmů poslance a člena vlády
  • průběžné výnosy z termínovaných vkladů a výnosy z prodeje podílových listů

Všechny výše uvedené transakce byly průběžně v souladu se zákonem vykazovány v mých majetkových přiznáních, probíhaly bezhotovostně a jsem připraven je doložit.

Učinil bych tak i v případě redaktorů časopisu Týden, kteří ovšem patřičný zájem neprojevili. Obvinění časopisu Týden považuji za hrubý, ničím neodůvodněný, lživý útok na svoji osobu, o jehož opravdové motivaci mohu pouze spekulovat. Od časopisu Týden a jeho redaktorů budu požadovat vysvětlení a satisfakci.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 30.6. 2009