Dezinterpretace za dezinterpretací

1. 7. 2009 / Karel Dolejší

Fabiano Golgo pokračuje v započatém úsilí; nejprve mě bez důkazů subsumoval pod svou kategorii "typického Čecha" a použil tak hned na úvod argumentum ad hominem; nyní vytrhl kus odstavce z mého původního článku, který ovšem vydává za odstavec celý, a odvíjí z fragmentu dlouhou diskreditační tirádu údajně mě usvědčující z toho, že jsem - jak jinak - typickým netolerantním Čechem vylučujícím nebohého Brazilce ze svého "skvělého" týmu. Hned v další větě, kterou ovšem Golgo čtenářům "z dobrých důvodů" zapřel, jsem napsal: "Že je takovým příkladem [fungující společnosti] Česká republika, to bych ovšem nikdy netvrdil, to je jen Golgova domněnka zcela bez věcného podkladu." A tato zalhaná věta platí i nadále. Koncept sociální koheze je totiž projevem českého nacionalismu pouze v divokých snech Fabiana Golga.

Protože se nehodlám transformovat v příležitost k opakovanému odreagovávání Golgových komplexů, říkám jasně a jednou pro vždy: Ne, můj nesouhlas s Fabianem Golgem ve věci trestního stíhání Vladimíra Stwory (ano, o to tu původně šlo, ač to z Golgových textů jaksi již není patrné...) není dán ani odlišným kulturním původem, ani odlišným třídním původem, ba ani odlišnou sexuální orientací - ale ostrým nesouhlasem s tím, jak tento pán soustavně účelově manipuluje s texty a fakty, aby "dokázal" své předsudky a prezentoval se soustavně jako někdo, kdo je apriori diskriminován. Golgo si totiž počíná asi jako pověstný Lévi-Straussův Orientálec, podle nějž "Islám je tak tolerantní, že přece nemůžete nebýt muslim." Golgo je sám vtělením své "jinakosti". Abyste nebyli "typickým Čechem", musíte na základě úcty k rozdílu bez výhrad přijmout jeho soukromé názory a nesmíte s nimi nesouhlasit. Když to uděláte a od Golga se odlišíte, prokážete "jinakosti" neúctu a ohrozíte pluralitu. S titulkem "Úspěšná společnost vyžaduje přijetí rozdílností" nemám naprosto žádný problém (což se ovšem Golgo právě snaží podprahově čtenáři vsugerovat); můj nesouhlas s tím, co provozuje Stworův Zvědavec, nebyl dán ničím jiným než právě obavou z likvidace pluralitního prostředí, a z ohrožení Zvědavcem démonizovaných rozdílností v podobě židovské a romské komponenty obyvatelstva České kotliny.

Úspěšná společnost ale nepotřebuje jen pluralitu - potřebuje také nezalhat skutečnost, že koncept lidských práv, kterým jedině jsem "českou" společnost vymezil, je dostatečně široký na to, aby se do něj vešly všechny členské země OSN - takže nepochybně i jedinec, jenž bez přestání strádá paranoidním strachem, že bude kvůli své naprosté výjimečnosti z české společnosti vyloučen, a prosazuje právo na odlišnost v každé situaci.

Na další Golgovy insinuace už nebudu jakkoliv reagovat - "vyloučený z týmu" má tedy příležitost si do "typického Čecha" nadále kopat, jak se mu zlíbí. Při "pružnosti" jeho "metody" mě totiž zajisté pokaždé "usvědčí", ať už udělám naprosto cokoliv.

Howgh.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 1.7. 2009