9. 2. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2009

Buďme tvořiví v roce kreativity 2009

Evropský parlament a Rada Evropské unie vyhlásily rok 2009 "Evropským rokem kreativity a inovace". Tomuto rozhodnutí předcházelo poznání, že společenství kreativity -- jednak v oblasti umění a v jednak oblasti technologie a obchodu -- nejsou dobře propojena. Sblížení těchto dvou světů v mnoha oborech, ve školách, na univerzitách, v soukromých a veřejných organizacích, má být přínosem evropského roku kreativity a inovací. Zejména univerzity jsou v širším ekonomickém kontextu podstatně důležitější jako zdroje kreativity a talentu, než zdroje nových technologií.

V Čechách byl Evropský rok kreativity a inovací z anglického originálu slovníkově přeložen jako Evropský rok tvořivosti a inovací (2009) a jako takový i oficiálně zahájen za účasti Jána Figeľa, evropského komisaře pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež, a českých ministrů Ondřeje Lišky a Václava Jehličky. Jenže Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR již 7.1.2009 organizuje konferenci k Evropskému roku kreativity a inovací a slovo tvořivost je zde správně nahrazeno slovem kreativita. Portál "Evropa mladýma očima" píše rovněž o roce kreativity, a nikoli tvořivosti. To není slovíčkaření, jde o daleko víc, o nasměrování celospolečenských trendů v myšlení.

V osmdesátých letech lidé mluvili o přechodu z "Industriální společnosti" k "Informační společností", v devadesátých letech začali mluvit o "Znalostní společnosti" nebo "Společnosti založené na znalostech". Profesor Massachusettského institutu technologií (MIT) Mitchel Resnick upřednostňuje koncept "Kreativní společnosti" před "Znalostní společností" tvrzením: "Úspěch v budoucnu (pro jedince, pro společnost, pro podniky, pro celý národ) nebude založen na tom, kolik toho víme (na vědomostech), ale na naší schopnosti kreativně myslet a konat." Slovu kreativita tak přisuzuje nový obsah, jímž akceleruje nové paradigma myšlení.

Kreativita předkládá, přináší, poskytuje hrubý intelektuální materiál -- myšlenky, koncepty, odhalování problémů a nové objevy, které se v budoucnu mohou proměnit v nové teorie, přístupy, prostředky, nástroje, produkty a služby, jež se následně mohou stát základem inovací. Kreativita je finální produkt imaginace. Umělecká kreativita je jenom jednou formou lidské kreativity a funkce umění a umělce se mění. Umělec se stává součástí výrobního týmu: umělec (umění), technolog (věda), manažer (obchod).

Inovace je osvojení a sociální transformace objevů kreativity. Definice Evropské komise říká: Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.

Resnickův koncept Kreativní společnosti vedl i k nově definovanému segmentu ekonomiky, označenému jako kreativní průmysl nebo také ekonomika kultury. Ta pokrývá širší rámec své činnosti, než tomu bylo v jejím tradičním pojetí. Patří sem umění, knižní kultura a knihovny, státní památková péče, ochrana movitého kulturního dědictví, muzea a galerie, hromadné sdělovací prostředky a kinematografie, církve a náboženské společnosti a oblast autorského práva. Spojené státy a Velká Británie jako první země začaly instalovat ekonomiku kultury počátkem devadesátých let. Evropská komise zareagovala s velkým zpožděním a až v říjnu 2006 uložila členským státům EU vypracovat studii o stavu ekonomiky kultury v Evropě. Za Česko ji na žádost Ministerstva práce a sociálních věcí vypracoval Institut umění -- Divadelní ústav. Z jeho analýzy vyplývá, že váha sektoru kultury na trhu práce je poměrně významná; zaměstnává 3,3% aktivně pracujících a její objem produkce v roce 2005 představoval 1,6% celkové produkce ČR. Na objemu ekonomického výkonu se nejvíce podílel obor Vydavatelství -- s téměř 30% a obor Tvorba a vysílání rozhlasových a televizních programů s téměř 23%.

Na vládní úrovni se slova kreativita a inovace zaměňují, ale většinou se mluví o inovaci. Například Vláda ČR chce vytvořit inovační prostředí a na svém jednání dne 2.4.2008 schválila operační program Výzkum a vývoj pro inovace na období 2007 - 2013. V Británii 78 % kreativních firem jsou aktivními inovátory. Kreativní podniky připisují 52 % svého obratu novým nebo inovovaným produktům, což je ve srovnání se společnostmi z ostatních sektorů o 12 % více.

Slova mají silnou inspirační moc. Navedou nás na novou trajektorii, kde myšlenky končí ve skupenství produktů.

Autor je předseda občanského sdružení Dialog vědy s uměním

                 
Obsah vydání       9. 2. 2009
9. 2. 2009 EXKLUZIVNĚ Změna volebních pravidel: podívejte se, jak vypadá spravedlnost dle této vlády Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Volební reforma by byla výhodná pro tu stranu, která získá největší podporu
9. 2. 2009 Stane se školné spásou českého školství? Jiří  Jírovec
9. 2. 2009 Zavedení školného v Anglii ve školství nic nezlepšilo Jan  Čulík
8. 2. 2009 Observer: Spojené státy pozastavují protiraketovou obranu ve střední Evropě
9. 2. 2009 Konopí zdvojnásobuje riziko rakoviny varlat
8. 2. 2009 Nevěřte Putinovi Petr  Litoš
8. 2. 2009 Nejde přehrávat staré bitvy Jan  Čulík
8. 2. 2009 Kdo v Česku produkuje podlidi Milan  Daniel
9. 2. 2009 EKONOMICKÁ KRÍZA: Nemáme si čo závidieť Juraj  Slabeycius
7. 2. 2009 Stiglitz: Jedinou odpovědí na finanční krizi je znárodnění bank
8. 2. 2009 Pár poznámek k rozhovoru se Stiglitzem Jiří  Drašnar
9. 2. 2009 Týden s Mendelssohnem, zatímco Demokracie staví, duši rozsvítilo Slnko v sieti i Hotel Europa Josef  Brož
9. 2. 2009 Papež a popírač holocaustu Fabiano  Golgo
9. 2. 2009 Lefebvristické hnutí se uhnízdilo i v Česku
9. 2. 2009 Izrael: V Gaza City se neskrývá Adolf Hitler
9. 2. 2009 Nastala doba zrušit tabu kolem NATO Richard  Seemann
9. 2. 2009 H & H, aneb miniprogramy k zabrzdění "propadu"? Miloš  Dokulil
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu
9. 2. 2009 Pochyby Pavel  Barák
8. 2. 2009 Ubohé postavení domácí literatury. Zachraňme českou knihu. Michal  Černík
9. 2. 2009 POZOR: Internetové diskuze pod články skončí, nebo skončí vydavatelé Štěpán  Kotrba
9. 2. 2009 Konspirační teorie
9. 2. 2009 Buďme tvořiví v roce kreativity 2009 Michal  Giboda
9. 2. 2009 University of Chicago Visiting Scholars Program
9. 2. 2009 Energetika podle Obamy Jiří  Krautwurm
9. 2. 2009 Ruské balistické rakety - odkaz dvou géniů Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
9. 2. 2009 Ultrakonzervativní Občanský institut se přiznal: nechal se financovat z USA
9. 2. 2009 Zvěřinový guláš Anna  Čurdová
9. 2. 2009 Polsko si vybralo jadro
8. 2. 2009 Dobrý radar ještě žije... Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Gaza 2009: Vyhlaďte tie zvieratá (1) Noam  Chomsky
7. 2. 2009 Fakta a čísla izraelského teroru Jana  Ridvanová
8. 2. 2009 Tak to si Obama za rámeček nedá... Jan  Neoral
9. 2. 2009 "Istý druh božieho trestu" pre katolícku cirkev: linecký biskup
7. 2. 2009 Euro na Slovensku: ludia vo frontách s igelitkami plnými peňazí Juraj  Slabeycius
9. 2. 2009 Fuj, velebnosti!
9. 2. 2009 Volnotržní žvásty o tom, že kdo si chce práci najít, najde ji
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2009 Zavedení školného v Anglii ve školství nic nezlepšilo Jan  Čulík
9. 2. 2009 Buďme tvořiví v roce kreativity 2009 Michal  Giboda
9. 2. 2009 University of Chicago Visiting Scholars Program   
6. 2. 2009 Školství potřebuje občanskou aktivitu Miloslav  Štěrba
5. 2. 2009 Vláda ignoruje protesty univerzit, jejich zástupci nevědí, co si počít Tomáš  Koloc
5. 2. 2009 Komu slouží Česká školní inspekce?   
5. 2. 2009 Plíživá privatizace vysokého školství Martin  Hříbek
3. 2. 2009 Sadomasochismus to tedy nebyl Jan  Čulík
2. 2. 2009 Recept na krizi nemáme, proto řešíme výuku dějepisu Miloslav  Štěrba
2. 2. 2009 Brutální zotročení znojemské "učitelky" Jan  Čulík
2. 2. 2009 PORNO S UČITELKOU: Čím se liší Čulík od znásilňovatele? Štěpán  Kotrba, Jan Čulík
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
19. 1. 2009 Nová publikace Eurydice   
16. 1. 2009 Hospodárska kríza zasiahla už aj ruské vysoké školy