1. 9. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 9. 2008

Jiné paradigma světa

Ludwig Wittgenstein: Žádné náboženské vyznání nehřešilo zneužíváním metafyzických výrazů tolik jako matematika. (1929)

Není obvyklé na stránkách naplněných politikou upozorňovat na možnost jiného paradigmatu světa. Před časem Britské listy zveřejnily vyčítavý názor, že je fyzika v ČR příliš zaměřena na materialismus. Asi je to v lidské povaze, držet se přístupu, ke kterému životní vývoj člověka přivedl, zvlášť když je to v aktuálním směru jeho profese. Sám Albert Einstein odmítal novou možnost, že základní částice hmoty jsou ve svém pohybu podrobené pouhé náhodě. Přesto si lze představit jeho pravdu, že by se přece někdy - jakoby zázrakem - částice usměrnily ke sjednocení svého pohybu. Chůze po vodě umožněná utajeným zákonem?

Člověk posoudí svět dle své schopnosti dělat kroky stejné délky; tudíž je svět lineární - podle Euklidovy geometrie. Podobně hodiny měří čas a ručka poskakuje na ciferníku rovnoměrně. Ovšem následkem důrazu, se kterým na nás působí současnost - přítomnost, lze spekulovat o možné nelinearitě času. V přímé podobnosti s nelinearitou délky okolí, jakou očima vnímáme.

Zrakové zážitky, podrobené prostorové perspektivě, lze matematizovat! Výpočetně popsat onen stlačený prostor. I když Nikolaj Ivanovič Lobačevskij napsal: "Závislost sil na vzdálenosti lze zjistit experimenty, ale závislost geometrických vztahů na vzdálenosti lze jen předpokládat".

Námi vnímanou zrakovou perspektivu lze navíc výpočetně odvodit z diskrétního prostoru! Ten má body umístěné odděleně, podobné políčkům šachovnice. Bezchybný převod bodů z diskrétního prostoru do perspektivního zrakového prostoru vede k názoru, že se geometrie světa svou organizací podobá dnešní informatice. Také počítač zpracovává veškeré údaje bod po bodu.

Body geometrického diskrétního prostoru nelze úspěšně převádět do Euklidova lineárního prostoru, jak věděl už starověk. Zato lze tento diskrétní prostor převádět přímo do geometrie našich zrakových zážitků - s vynecháním Euklidova prostoru!

A k zájmu o převod z diskrétního prostoru rovnou do zrakové perspektivy vede ještě jeden důvod. Zatímco Euklidův prostor nabízí představu úsečky o délce odmocniny ze dvou, matematika takovou možnost neprokáže. Zpochybní Euklidův prostor. Kdežto matematizací zrakových perspektivních zážitků žádné iracionální vzdálenosti nevznikají. Jenže na iracionální prostor ze starověku jsme prostě zvyklí.

Diskrétní prostor vede k představě světa podobného technice počítačů. V něm ať údaje o veškeré hmotě schraňuje paměťové zařízení, které pečuje o každý jeden bod. V souladu s pamětí počítačů. Údaje jsou pak ve prospěch vnímajícího vědomí tvora přepočtem komprimované do perspektivního provedení. Tvor tím získává zrakový a i sluchový zážitek.

Když hledám na plánku určitou ulici, očima sleduji vždy jen jedno místo. To bych chtěl mít zvětšené, kdežto ostatní, zrovna nepozorovaná místa, by mohla být stlačená. Informatici programátoři opomíjejí, že na obrazovce lze plánek okolí předkládat perspektivně stlačený, v němž roztáhnutý střed zobrazení bude určený kurzorem. A snadno ho lze posunovat. Ovšem věda dosud informatice nepředložila výpočet perspektivního prostoru. Tudíž v perspektivě vídáme na obrazovce fotografie, záběry kamery nebo kresby umělců. Zobrazenou naprogramovanou mapu okolí vídám výhradně lineární.

Poznatky speciální teorie relativity nevysvětlují, proč se čas při pohybu zpomaluje, proč narůstá hmotnost či proč je nějaké veličina dost nečekaně neměnná. V diskrétním provedení prostoru s hmotou lze uvažovat zdůvodnění.

Je-li svět skrytě organizovaný v podobnosti s výpočetní technikou, pak konstrukce takové virtuální reality světa si vyžádala nesrovnatelně víc rozumu, než používáme my lidé.

                 
Obsah vydání       1. 9. 2008
1. 9. 2008 Nejmocnější sedlák zapráská bičem Přemysl  Janýr
1. 9. 2008 Našim vzdělancům, aneb recyklace zaostalosti Ondřej  Hausenblas
1. 9. 2008 Lavrov: Rusko očekává zbrojní embargo vůči Gruzii - s ohledem na životně důležité zájmy Evropy
1. 9. 2008 The Times: Ke studené válce musí být dva
1. 9. 2008 Schwarzenbergova jednota Evropské unie Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 Americká ochrana životů a majetku v praxi Ladislav  Žák
1. 9. 2008 Barack O., Sarah P.: Nebuďte spící psy, neboli O umění, inspiraci a strachu Uwe  Ladwig
1. 9. 2008 Kocourkov Štěpán  Steiger
1. 9. 2008 Guardian: Summit EU zřejmě výraznější sankce proti Rusku neschválí
1. 9. 2008 Štefan Švec: Kouteckého Občan Havel je dobrý film Jan  Čulík
1. 9. 2008 Obsesivní zaujetí bývalým dramatikem Štěpán  Kotrba
1. 9. 2008 K útěku nacistickým zločincům pomáhal Vatikán a Červený kříž Richard  Seemann
29. 8. 2003 65. výročí mnichovského diktátu: Na řadě bylo Československo Věra  Olivová
1. 9. 2008 Bitka o šesťdesiaty ôsmy Peter  Weiss
1. 9. 2008 Sui generis -- nateraz Južné Osetsko Peter  Stupavský
1. 9. 2008 V hlbokom žiali za luďmi z Cchinvali Gabriela  Rothmayerová
31. 8. 2008 Havel: Mělo by být zřetelné, že medvěd šlápl na trpaslíka
1. 9. 2008 K summitu EU: Sankce vůči Rusku jsou dvousečná a hloupá zbraň Štěpán  Kotrba
31. 8. 2008 McCainova volba Jan  Zeman
1. 9. 2008 Jiné paradigma světa Bohumír  Tichánek
1. 9. 2008 Náboženství je nesvoboda Josef  Provazník
31. 8. 2008 Hurikán Gustav míří na New Orleans: Americe hrozí ropný šok
31. 8. 2008 Putin: Máme svá vlastní pravidla. Chcete-li dodávat na náš trh, musíte se přizpůsobit našim pravidlům" Štěpán  Kotrba
31. 8. 2008 Michael  Marčák
30. 8. 2008 Spiegel: Pozorovatelé OBSE vznesli vážná obvinění vůči Gruzii
30. 8. 2008 Saakašvili navrhuje "Patriot Act"
29. 8. 2008 Human Rights Watch: Satelitní snímky ukazují ničení a etnické útoky v Jižní Osetii
29. 8. 2008 Po "povinném vítězství" nad Gruzií zaznívají z Ruska i kritické hlasy
1. 9. 2008 Cizinecká legie a neonormalizace Pavel  Kopecký
28. 8. 2008 Co v Dohodě chybí
1. 9. 2008 Ocelová bouře -- Bitva u Kurska Jan  Máče
29. 8. 2008 Zápisky od sporáku aneb z deníku ženy v domácnosti Ester  Edr
29. 8. 2008 Z čeho budou zaměstnanci profitovat Petr  Bezouška
29. 8. 2008 Falšování dějin je vlastností hanebné inteligence Jiří  Beránek
28. 8. 2008 Ironický vypravěč Pavel Jansa Pavel  Svoboda
29. 8. 2008 Dějinné pokoušení, aneb Blanka je naštvaná, že o ní píšu... Josef  Brož
27. 8. 2008 Inflace: Třicet stříbrných včera a dnes Michael  Volný
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008