1. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2008

Otrávené ovoce

Myslím, že rozumím zklamání Václava Špiky ("Karel Marx a T.G. Masaryk měli na český národ podobný názor") z vývoje společnosti u nás a sdílím jeho obavy z budoucnosti. Není mi jasné, kde se vzali, tu se vzali fanatičtí budovatelé kapitalismu, zbožňovatelé trhu, který prý rozhoduje vše, tuneláři ochotní zašantročit majetky a sledující jen vlastní egoistické cíle, lidé, kterým jsou jiné než vlastní zájmy naprosto cizí a kteří obranu národních zájmů označují výsměšně jako národovectví.

Právě nyní český parlament odmítl rezoluci, kterou navrhla komunistická poslankyně Kateřina Konečná, o Kosovu ("Srbsko nesmí být naše prohra"). Hrozba zpochybnění Trianonu se bezprostředně týká Slovenska, a tudíž nepřímo i nás. Nám je to jedno? Nás se to netýká? Neměli bychom být se Srby (a Slováky) solidární?

Kde se u nás vzali všichni ti Topolánkové, Julínkové, Bursíkové atd., kteří se nestydí zpoplatňovat i právě narozené kojence v nemocnicích a pro které i ve zdravotnictví platí tržní vztahy? Mám dojem, že jim chybí základy humanitní vzdělanosti a morálky.

Dnes jsou u moci lidé, kteří chodili do školy v období tzv. normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Byla to divná doba. Louis Aragon ji charakterizoval jako Biafru ducha. Místo normalizace šlo tehdy o nenormalizaci. Vládlo se v Moskvě. Bez požehnání Moskvy neudělala československá vláda ani krok.

Z morálního hlediska byla normalizace horší než padesátá léta. Pravda, režim tehdy nebyl tak brutální jako v padesátých letech, materiální životní úroveň byla snesitelná, ale o to víc to byla doba falešnější, prázdnější a egoističtější. Už se nebudovala nová spravedlivější společnost, už tady nebyli nadšení budovatelé světlých zítřků, kteří naivně věřili, že budují lepší svět. Po XX. sjezdu KSSS (někteří) prohlédli, čemu vlastně obětovali své mládí a pokoušeli se posléze v letech šedesátých napravit, co způsobili.

V časech nenormalizace se budoval se tzv. reálný socialismus, ve který nevěřili snad ani nejvyšší představitelé režimu. Chyběly vize a chyběly naděje, které byly charakteristické pro léta šedesátá. KSČ se čistkami v letech 1969-1970 zbavila své intelektuální elity a většina z těch, co zůstali a přizpůsobili se nenormálním poměrům a vyšvihli se na čistkami uvolněná místa, byli převážně bezohlední kariéristé.

Morálně pustá normalizační éra se promítala do života společnosti (soukromí nevyjímaje) a ovšem i do škol a do myšlení a postojů zejména mladých lidí. Otrávené ovoce tehdejší doby nenormalizace sklízíme možná až dnes.

Lukáš Zádrapa (Demagogický guláš) upozornil na očividná zjednodušení v článku Václava Špiky týkající se naší minulosti, já jen doplňuji:

Karel Marx nepsal s despektem jen o Češích, "O nás Češích psal Marx hodně nepěkně a malicherně", (viz Masaryk: Otázka sociální, s. 167 svazek 2, Čin 1930), Marx se vyjadřoval podobně nepěkně i o jiných Slovanech kromě Poláků utiskovaných v Rusku, "Poláky utiskované v Prusku Polonofilové neviděli" (viz Masaryk: Nová Evropa, s.101, Praha 1920).

Negativní postoj Marxe vůči Čechům je do jisté míry pochopitelný. V době, kdy Marx a Engels snili o světové proletářské revoluci a psali Komunistický manifest (1848) (s heslem Proletáři všech zemí, spojte se!) a Engels napsal Zásady komunismu (1847), v českých zemích právě vrcholilo národní obrození. Sociální otázky byly u nás nastolovány mnohem později až v 70. letech 19. století.

Rozhodující pro porážku stavovského povstání 1620 byl patrně útěk zimního krále Friedricha Falckého po bitce na Bílé hoře z Prahy. Friedrich Falcký jako hlava protestantského odboje proti Vídní ovšem nebyl Čech.

Jezuité k nám nepřišli šířit všeobecnou vzdělanost. Jejich prvořadým úkolem bylo provést protireformaci v zemi, která byla převážně protestantská. Rekatolizace většiny českého národa se podařila, ovšem za tu cenu, že jsme ztratili víru svých předků a přijali vlažně katolické náboženství. Tak jsme se postupně stali nejateističtějším národem v Evropě.

Pokud jde o dobu temna, budu opět citovat Masaryka: Habsburkové se propůjčili Římu za nástroj protireformace.....Revoluce protestantských Čech 1618 byla zlomena a císař a jeho rádcové usilovali všemožně o seslabení českých zemí. Zejména provedena nevídaná ekonomická revoluce: na 30 000 rodin (mezi nimi Komenský) bylo vypovězeno ze země a ¾ půdy byly konfiskovány a dostaly se za odměnu žoldákům a šlechticům, kteří se z celé Evropy vrhli na českou kořist. Značnou část českého jmění si osvojil císař sám" (TGM: Nová Evropa, s.151).

Rakouskou a německou politiku své doby Masaryk charakterizoval jako "agresivní, bezohlednou, pánovitou, pánovitě nedočkavou...Učení o Herrenvolku řídilo celou německou a rakouskou zahraniční politiku" (Světová revoluce, s.72, Čin 1930).

                 
Obsah vydání       1. 2. 2008
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
3. 2. 2008 Philip Morris zavádí kratší a "intenzivnější" cigaretu
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
3. 2. 2008 Výrok dne, aneb jen aby ještě Hegerovou nezavřeli
3. 2. 2008 Dvě studie varují, že kouření konopí poškozuje plíce
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2008 České vakuum: sólo pro Čunka Michal  Vimmer
1. 2. 2008 Otrávené ovoce Jan  Makovička
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
2. 2. 2008 Inspekce MV: Šikanování mladých socialistů a anarchistů policií na 1. máje 2007 je pouze přestupek
1. 2. 2008 Spektakulární konec kariéry britského poslance
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
2. 2. 2008 Nesrovnalost v Švejnarově životopise? Asi ne...
1. 2. 2008 Svět nepotřebuje jen ekonomy, neboli Jiná forma financování studia Uwe  Ladwig
1. 2. 2008 Klaus a Topolánek pomáhají sjednocovat francouzskou levici Karel  Košťál
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Krojovaný ples uprostřed Vysočiny
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
1. 2. 2008 Můj premiér je sice blbý...
1. 2. 2008 Citujme přesně František  Řezáč
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
1. 2. 2008 Odmítám mýtus dokonalého Západu
1. 2. 2008 Západ není dokonalý, ale... Jan  Čulík
31. 1. 2008 Václav Klaus: Přijela pro mě šestsettrojka... Michal  Rusek
1. 2. 2008 Škola chloubou obce? Pavel  Táborský
1. 2. 2008 Dnes v kině dávají Švejnara
31. 1. 2008 Ještě k nekonečné polemice Pavel  Urban
1. 2. 2008 Rusko - Ukrajina
1. 2. 2008 Hyacinty Ivan  Wernisch
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají
31. 1. 2008 Jazyk diplomacie - Švejnar na Hrad Miloš  Štěpánek
31. 1. 2008 Výrok měsíce (den je málo)
31. 1. 2008 Kterak se pan Kubačák musí změnit, aby vyžil se 40 Kč na jídlo denně Jan  Paul
31. 1. 2008 O školství a společnosti trochu jinak Jindřich  Bešťák
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky
31. 1. 2008 Petráčku, proč akceptujete a omlouváte děsivé vraždění obyčejných lidí? Daniel  Veselý
31. 1. 2008 Lidové noviny za hranicí slušnosti
31. 1. 2008 Zahraniční politiku Česka řídí svévolně seskupení osob typu pana Vondry Boris  Valníček
31. 1. 2008 K výstavě "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" a ke kultuře polemiky Petr  Kužvart
31. 1. 2008 Strahovské koleje: pozemky za 60 miliard korun G.  Chadzitaskos
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007