1. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2008

Škola chloubou obce?

Pár dnů před smrtí píše těžce nemocný český spisovatel Jaroslav Hašek zajímavý oficiální dopis. Svou abdikaci na místo člena školní rady v Lipnici:

"Prosím proto okr.šk.výbor, aby další moji neschopnost vzal laskavě na vědomí a dosadil za mne na ten čas zástupce, aby prospěch školy tolik netrpěl."(Radko Pytlík, Lidský profil Jaroslava Haška, Praha 1979)

Z jakých zdrojů asi pramenil tento vzácný pocit zodpovědnosti u člověka, který téměř v celém svém životě proslul spíše vlastností opačnou? Co vedlo tohoto geniálního tvůrce, že doslova několik hodin před svým skonem projevuje starost o chod malé venkovské školy? Vždyť nikdo ze čtenářů stovek autorových povídkových mystifikací by ani dnes po tolika letech Jaroslava Haška nepodezíral z úcty k politickým stranám, vládě, institucím, spolkům a korporacím všeho druhu. Častá absurdita jejich konání se pro něj stala vděčným terčem satirických šlehů. Přesto však tento prototyp bohéma zcela vážně, a jak vyplývá z dokumentu, i zodpovědně převzal a vykonával funkci člena místní školní rady v Lipnici.

Asi věděl proč.

Myšlenka, že práce se školou, pro školu a ve škole je zárukou budoucnosti národa, tento odkaz velkého myslitele 17. století posvěcený přínosem obrozenců, byla postupně mravenčí prací uváděna v život. Škola se stávala chloubou obce a školství chloubou státu. A to, nebo právě proto, i v dobách Rakousko-Uherska s jeho problematickou národnostní politikou. Nové školní budovy vyrůstaly i v těch nejzapadlejších vískách. Jejich vznik a existence byla prestižní záležitostí všech obyvatel. Školy každopádně bývaly po kostele nejvýstavnějšími obecními stavbami a členství v místní školní radě se stalo vpravdě čestnou funkcí s nezanedbatelným vlivem na chod školy.

Čas oponou trhnul. Čeští spisovatelé se už místním školním radám tolik nevěnují. Mnohé školní budovy už dávno neslouží svému účelu a řadu z nich podobný osud čeká. Čeští politikové v nastupujícím 21. století řeší problémy s volnou kapacitou škol tím nejjednodušším způsobem -- ruší školy, snižují počty učitelů, zvyšují počty žáků ve třídách, nebo alespoň slučují menší školy s většími. Strategie vyvěrající ze zorného pole účetních, která se skrývá za tzv. ekonomická hlediska, jimiž se obludně poměřuje kulturní a společenská hodnota školy, její podíl na místní tradici, nezanedbatelném duchovním přínosu, na utváření vztahu k rodišti, domovu a tím i společnosti, jakož i přínos k ovlivňování dalších mravních kategorií, je až primitivně krátkozraká.

Z téměř rodinného prostředí malých škol jsou děti z pouhých finančních důvodů přesouvány do často zrůdné anonymity velkých kolektivů. Jak prozíravé pro jejich vývoj! Nejvýstavnějšími budovami se už po řadu let stávají hospody. Školní,rodičovské a společenské výchovné vlivy působí často izolovaně, v horším případě i proti sobě. Negativní jevy mezi dětmi a mládeží narůstají, jejich závažnost se prohlubuje, zodpovědnost za tristní situaci ve vývoji kriminality dětí a mládeže se přesouvá na všechny světové strany, řeší se následky, nikoliv příčiny. Opravdu byly obce a stát v druhé polovině19. století bohatší, když si dovolily školy a školská zařízení v tak obrovském rozsahu stavět a spravovat? Naštěstí existují i dnes příklady kvalitní péče obecních a městských úřadů o školní budovy a jejich vybavení. Vnitřní dluh v této oblasti však bude nepochybně značný. Hygienická služba uděluje výjimky s velkými výhradami.

Jak velký by měl být dětský školní kolektiv? Školy s počtem žáků nad pět set stavěl ekonom, nikoliv pedagog. Vytvořit pracovní atmosféru v třídním kolektivu s více jak dvaceti žáky vyžaduje značné a někdy marné učitelovo úsilí. Každý počet pod tuto hranici je pochopitelně přínosný. Ověřit si tuto skutečnost vlastně může každý rodič, který má mnohdy výchovné problémy často i s jedním potomkem.

Co tedy s "nadbytečným" počtem učitelů a škol, když už má populační křivka tak záhadné výkyvy? Opravdu je řešením ekonomické situace státu snižovat počty vychovatelů dětí a mládeže? Neobjeví se snížené náklady na školství ve formě zvýšených v resortu ministerstva vnitra a spravedlnosti? Nevyžaduje současný stav společnosti, úroveň její kultury a vzdělání alespoň diskusi o zásadní změně organizace a principu práce škol a školských zařízení? Vždyť ten stávající systém vznikal v naprosto odlišných podmínkách.

Současný kolektivní princip školní činnosti je sice stále vhodný pro utváření bezpodmínečně nutných návyků týmové spolupráce a sociálního chování. Učení je však především záležitostí individua, neboť každý jednotlivec je přece neopakovatelná osobnost. Nebylo by na čase, aby se v kosmickém věku z humánních, společen-

ských i ekonomických důvodů dostalo každému dítěti doposud zdánlivého přepychu -- individuální vzdělávací cesty ve vhodně strukturovaném a podnětném kolektivu?

Nebylo by vhodné alespoň uvažovat o zájmové orientaci mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže v institucionalizované podobě? Vždyť každá venkovská obec by si rozhodně zasloužila, aby v ní děti našly alespoň částečné možnosti naplňování volného času v té podobě, jakou mají jejich vrstevníci ve městech.Vznik samostatné instituce -- středisek volného času by rozhodně umožnil nejen rozvoj individuálních zájmů ,ale také by v sounáležitosti se snahami místní školy přispěl k vyšší úrovni vzdělání.

Využít k těmto účelům opuštěné budovy škol a "přebytečná" místa pedagogů se jeví prozíravějším než jejich pouhé rušení. Rušit -- to není umění. Smyslem dějin je tvorba.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2008
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
3. 2. 2008 Philip Morris zavádí kratší a "intenzivnější" cigaretu
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
3. 2. 2008 Výrok dne, aneb jen aby ještě Hegerovou nezavřeli
3. 2. 2008 Dvě studie varují, že kouření konopí poškozuje plíce
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2008 České vakuum: sólo pro Čunka Michal  Vimmer
1. 2. 2008 Otrávené ovoce Jan  Makovička
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
2. 2. 2008 Inspekce MV: Šikanování mladých socialistů a anarchistů policií na 1. máje 2007 je pouze přestupek
1. 2. 2008 Spektakulární konec kariéry britského poslance
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
2. 2. 2008 Nesrovnalost v Švejnarově životopise? Asi ne...
1. 2. 2008 Svět nepotřebuje jen ekonomy, neboli Jiná forma financování studia Uwe  Ladwig
1. 2. 2008 Klaus a Topolánek pomáhají sjednocovat francouzskou levici Karel  Košťál
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Krojovaný ples uprostřed Vysočiny
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
1. 2. 2008 Můj premiér je sice blbý...
1. 2. 2008 Citujme přesně František  Řezáč
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
1. 2. 2008 Odmítám mýtus dokonalého Západu
1. 2. 2008 Západ není dokonalý, ale... Jan  Čulík
31. 1. 2008 Václav Klaus: Přijela pro mě šestsettrojka... Michal  Rusek
1. 2. 2008 Škola chloubou obce? Pavel  Táborský
1. 2. 2008 Dnes v kině dávají Švejnara
31. 1. 2008 Ještě k nekonečné polemice Pavel  Urban
1. 2. 2008 Rusko - Ukrajina
1. 2. 2008 Hyacinty Ivan  Wernisch
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají
31. 1. 2008 Jazyk diplomacie - Švejnar na Hrad Miloš  Štěpánek
31. 1. 2008 Výrok měsíce (den je málo)
31. 1. 2008 Kterak se pan Kubačák musí změnit, aby vyžil se 40 Kč na jídlo denně Jan  Paul
31. 1. 2008 O školství a společnosti trochu jinak Jindřich  Bešťák
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky
31. 1. 2008 Petráčku, proč akceptujete a omlouváte děsivé vraždění obyčejných lidí? Daniel  Veselý
31. 1. 2008 Lidové noviny za hranicí slušnosti
31. 1. 2008 Zahraniční politiku Česka řídí svévolně seskupení osob typu pana Vondry Boris  Valníček
31. 1. 2008 K výstavě "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" a ke kultuře polemiky Petr  Kužvart
31. 1. 2008 Strahovské koleje: pozemky za 60 miliard korun G.  Chadzitaskos
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007