1. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2008

Ještě k nekonečné polemice

(k článku Pavla Janíčka "Vládnoucí establishment považuje "demokratické" mechanismy za trpěnou kulisu", BL 11.1.2008)

Nevím, který liberál kdy tvrdil, "že životní podmínky lidí nesouvisejí s charakteristikami společnosti a jejího politického a ekonomického uspořádání, ale že si tyto podmínky každý tvoří k obrazu svému a podle svých možností." Já osobně jsem na takového hlupáka dosud nenarazil. Nepochybně ale musí existovat, když s ním neustále tolik lidí polemizuje.

Problém je možná v logice, podle které kapitalismus může za všechno nebo za nic. A kdo popírá první, tvrdí druhé. Pak je ovšem možné na několik odstavců odpovědět obsáhlou kritikou, analyzující a odsuzující věci, které autor původního podnětu nenapsal a možná ani napsat nechtěl. (To měl být smysl -- připouštím, že nejasný - oné úvodní poznámky o Číňanovi, jehož pozdrav byl "přeložen" jako poměrně dlouhé vyprávění.)

S tímhle přístupem můžeme dostat diskusi sice zajímavou, nikoli však nutně v zamýšleném smyslu. Její absence v Lidových novinách či MF dnes pak může mít i jiné důvody, než je vliv kapitálových vlastníků.

Netvrdil jsem, že řešení sociálních a ekonomických problémů je mimo politiku. Pouze to, že bychom v ní neměli hledat univerzální klíč k řešení sociálních problémů.

Nehodlám přeceňovat empatii úspěšnějších lidí v České republice vůči "sockám". Pravda je, že obhájci minulého režimu také zrovna neoplývají pochopením např. pro Konfederaci politických vězňů a životní osudy jejích členů.

Osobně mám z období "prvotního socialismu" zkušenost, že například lidé z Vysočiny, která si za oněch časů pomohla, měli k panujícím poměrům trochu jiný poměr (neříkám, že zcela kladný), než třeba lidé z Polabí, které ve stejné době značně upadlo. Individuálně pak existovaly a existují značné rozdíly dané osobními a rodinnými zkušenostmi.

Je pravda, že ekonomické rozdíly mezi lidmi byli tehdy mnohem menší. Sociální možná také, i když ne tolik. Na druhou stranu byla řada věcí, o kterých nebylo dobré mluvit nahlas, pokud vybočovaly z řady.

Tohle vyžaduje jisté upřesnění. Po listopadu se zrodil mýtus o obyčejném člověku, který byl odpůrcem režimu, z pragmatických důvodů však předstíral konformitu. Padesátá a šedesátá léta osobně nepamatuji, ale později byla skutečnost trochu složitější. Většina lidí byla k existujícím poměrům více či méně kritická. Pomineme-li občasné úlitby bohům, pak konformita v politice znamenala především nepolemizovat se "správnějšími" názory.

Ve společnosti známých se tak leckdy vesele nadávalo na poměry. Ale v míře, která byla přijatelná pro nejloajálnější z přítomných. Ti mohli mít pocit, že s nimi všichni souhlasí (kromě momentálně nepřítomných blbců, kteří to pánům žrali z ruky). Ti ostatní zase měli svoji pravdu, kterou nemohli a tudíž ani nemuseli hájit. Výsledkem byla všeobecná názorová harmonie, sice falešná, ale docela příjemná. A hlavně relativně bezpečná; ať už se o tom dozví kdo chce, všem dělat problémy nebudou.

Lidé se tak mohli léta stýkat se sousedy či kolegy v práci, aniž by došlo ke konfrontaci jejich skutečných názorů a případné odlišné minulosti. Někteří tak nemusí, pokud nechtějí, vědět o této minulosti dodnes. Podobně jako středostavovský Američan z velkoměsta nemusí, pokud nechce, vědět, že o dvacet ulic dál panuje stav připomínající občanskou válku.

Dnes máme demokracii, kde si můžeme do čela státu zvolit koho chceme. Tedy alespoň z těch, kteří se nám nabízí; zdá se, že nabídka skutečně není neomezená. Přesto -- jak naznačuje i tato diskuse -- má situace daleko k ideálu, ba i k relativnímu optimu. Přitom v ekonomické oblasti politici rozhodují pouze o rozdělování státem či samosprávou spravovaných hodnot. Máme tedy tento mechanismus pustit i do oblastí, kde se hodnoty vytvářejí ? V tom případě se nám může stát, že za pár let nebude o čem rozhodovat.

Nebo bude, ale nebude to mít velký smysl. K čemu nám bude sebedemokratičtější hlasování o majetku, který je ztrátový, takže je nutné jej dotovat nebo odepsat ? Mnoho lidí považuje majetek za jakýsi automatický generátor hodnot. Já osobně tvrdím, že kdo chce mít velký majetek, musí být buď natolik bohatý, aby ho uživil, nebo natolik šikovný, aby ten majetek uživil jeho.

Pokud s tím pan Janíčko nesouhlasí, budiž. V tom případě pro něj mám pár otázek.

1. Do jakého hospodářského sektoru by Česká republika měla přednostně investovat v příštích deseti letech ? Který by naopak měla utlumit ? A proč ?

2. Kdo je jeho kandidátem na ředitele většího chemického podniku ?

3. Kde hledat kvalifikované zaměstnance pro nedostatečně obsazené profese ve strojírenství ? Proč strategie dnešních firem často nefunguje ?

4. Pokud bydlí v činžovním domě : koho by volil za jeho majitele ?

5. Koho by volil za majitele obchodu s potravinami, kam pravidelně chodí ?

6. Jaký by měl být zhruba plat zaměstnance masokombinátu (tento sektor trpí nedostatkem lidí i v oblastech s vysokou nezaměstnaností) ? Nakolik by se případná mzdová navýšení měla promítnout do cen masa a z čeho by měla být hrazena případná ztráta ?

Přiznám se, že já osobně bych si na tyto otázky vážně odpovědět netroufal. Ale možná to není důležité. Volič je od toho, aby volil. Myslet za něho mohou jiní.

Diktátor je člověk, který disponuje v rámci své moci absolutní pravomocí. Diktátorem byl Hitler, Mussolini nebo Stalin. Naproti tomu označit za diktátora Klementa Gottwalda je velmi sporné. A už vůbec nelze za diktátora označit někdejšího prezidenta Husáka. Jeho režim byl diktaturou kolektivní. To znamená, že ti úplně nahoře spolu mohli tvrdě bojovat, ale obyčejní lidé nemohli do tohoto boje nijak zasáhnout, neboť konkurence směrem dolů byla vyloučena. Tohle je klíčová věc. Svoboda "těch dole" je totiž do značné míry dána možností lavírovat mezi mocnými nahoře. To platí v politice i v zaměstnání. A samozřejmě i v demokracii.

Já osobně nepovažuji nabízené politiky v demokratických státech za "zásadně stejné". Kdybych byl kupříkladu Američanem, pak pro mě rozdíly mezi současnými prezidentskými kandidáty jsou dost významné, abych šel k volbám. Je pravda, že všichni dělají politiku jako umění možného. Kdo ovšem žádá od politiky to, co mu nikdy dát nemůže, tomu tyto rozdíly opravdu nemusí připadat významné.

Pavel Janíčko se domnívá, že "skutečné změny" mu politika, demokratická či jiná, dát může. Pokud ale sám neví, jaká politika by to měla být, kdo to má vědět ?

Postoj "nevím, jaké je přijatelné řešení, ale zcela určitě nějaké existuje" není zrovna moje parketa. Považuji ji za symptom vítězství víry nad rozumem.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2008
3. 2. 2008 Britští konzervativci chtějí zavést zdravotní sestry pro novorozence
2. 2. 2008 Student odsouzen k smrti, že si stáhl z internetu chartu práv žen
2. 2. 2008 Zarputilost
3. 2. 2008 Jsem zarputilý vůči lhářům a kariéristům František  Řezáč
2. 2. 2008 Aktualne.cz: "Sekýrující divák Čulík píše o tom, jací jsme"
3. 2. 2008 Philip Morris zavádí kratší a "intenzivnější" cigaretu
3. 2. 2008 Bitva o Stalingrad - 65 let poté Richard  Seemann
3. 2. 2008 Výrok dne, aneb jen aby ještě Hegerovou nezavřeli
3. 2. 2008 Dvě studie varují, že kouření konopí poškozuje plíce
3. 2. 2008 Současná česká politika vůči Kubě Zdeněk  Jemelík
1. 2. 2008 České vakuum: sólo pro Čunka Michal  Vimmer
1. 2. 2008 Otrávené ovoce Jan  Makovička
1. 2. 2008 Podílela se firma STEM na manipulaci veřejného mínění ve věci amerického radaru? Jakub  Rolčík
2. 2. 2008 Inspekce MV: Šikanování mladých socialistů a anarchistů policií na 1. máje 2007 je pouze přestupek
1. 2. 2008 Spektakulární konec kariéry britského poslance
2. 2. 2008 Lidé se ptali Švejnara na radar, KSČM i vzdělání Andrea  Cerqueirová
2. 2. 2008 Nesrovnalost v Švejnarově životopise? Asi ne...
1. 2. 2008 Svět nepotřebuje jen ekonomy, neboli Jiná forma financování studia Uwe  Ladwig
1. 2. 2008 Klaus a Topolánek pomáhají sjednocovat francouzskou levici Karel  Košťál
2. 2. 2008 Náruživí čtenáři Milan  Kohout
2. 2. 2008 Krojovaný ples uprostřed Vysočiny
31. 1. 2008 Premier Topolánek hat wieder Bescheid gegeben...! Vladislav  Černík
1. 2. 2008 Můj premiér je sice blbý...
1. 2. 2008 Citujme přesně František  Řezáč
1. 2. 2008 Kdo vyhrál debatu Klaus versus Švejnar? Petr  Frish
1. 2. 2008 Odmítám mýtus dokonalého Západu
1. 2. 2008 Západ není dokonalý, ale... Jan  Čulík
31. 1. 2008 Václav Klaus: Přijela pro mě šestsettrojka... Michal  Rusek
1. 2. 2008 Škola chloubou obce? Pavel  Táborský
1. 2. 2008 Dnes v kině dávají Švejnara
31. 1. 2008 Ještě k nekonečné polemice Pavel  Urban
1. 2. 2008 Rusko - Ukrajina
1. 2. 2008 Hyacinty Ivan  Wernisch
31. 1. 2008 Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají
31. 1. 2008 Jazyk diplomacie - Švejnar na Hrad Miloš  Štěpánek
31. 1. 2008 Výrok měsíce (den je málo)
31. 1. 2008 Kterak se pan Kubačák musí změnit, aby vyžil se 40 Kč na jídlo denně Jan  Paul
31. 1. 2008 O školství a společnosti trochu jinak Jindřich  Bešťák
31. 1. 2008 Firma Shell zaznamenala "obscénní" zisky
31. 1. 2008 Petráčku, proč akceptujete a omlouváte děsivé vraždění obyčejných lidí? Daniel  Veselý
31. 1. 2008 Lidové noviny za hranicí slušnosti
31. 1. 2008 Zahraniční politiku Česka řídí svévolně seskupení osob typu pana Vondry Boris  Valníček
31. 1. 2008 K výstavě "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" a ke kultuře polemiky Petr  Kužvart
31. 1. 2008 Strahovské koleje: pozemky za 60 miliard korun G.  Chadzitaskos
30. 1. 2008 Král žlučí pomazaný Martin  Škabraha
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007