17. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 1. 2008

Kdo je proti radaru, je vlastizrádce?

15. ledna 2008 se v pozdní odpolední době sešel petiční výbor Poslanecké sněmovny k již několikátému veřejnému projednání petic proti radarové základně USA v ČR a k referendu o této otázce. Z pozvaných zástupců petentů jsem se se jednání účastnil já za petici proti vojenské základně USA v ČR iniciovanou KSM, pod kterou je již podepsáno přes 150.000 občanů - odevzdal jsem petičnímu výboru dalších 30.000 podpisů - a taktéž Rudolf Převrátil za petici k referendu, iniciovanou hnutím Ne základnám, kterou podpořilo již zhruba 80.000 občanů .Taktéž on odevzdal dalších zhruba 13.000 podpisů. Za Ministerstvo obrany dokonce přišla tříčlenná delegace pod vedením 1. náměstka ministryně obrany Bartáka. Podpis nepřinesli žádný.

Nejprve byli vyslechnuti zástupci petentů. Tentokrát jsem se neptal na otázky, na které jsem nedostal dostatečné odpovědi, ale seznámil jsem přítomné s tezemi, které se v argumentaci obhájců radaru používají, a také s antitezemi odpůrců – ať se k nim „odborníci“ vyjádří.

Ochrana Česka

Oficiální propaganda tvrdí, že americký radar v ČR a protiraketové střely v Polsku mají chránit Evropu před raketami, tedy i Českou republiku. Potvrdil to ve své reakci i 1. náměstek. Ve skutečnosti ale jsou antirakety dle zadání určeny pro sestřelování raket ve vzestupné fázi letu (nikoliv sestupné, mířící na ČR...), mají chránit před raketami Spojené státy americké před raketami. Společně s podobnými systémy ve Velké Británii, Grónsku, v Kalifornii a na Aljašce. Ostatně to potvrdil v prvním jednání petičního výboru k základně před řadou měsíců i zástupce Ministerstva zahraničí, z jeho úst tehdy zaznělo, že ČR má být chráněna zvlášť - raketami odjinud, například z moře...

Zabezpečení před jakoukoliv hrozbou

Další fráze propagandy tvrdí, že radar bude zabezpečen před jakoukoliv hrozbou vnější či vnitřní a nebude chráněn žádnými dalšími posádkami ani zbraněmi na území ČR. Také to opakoval pan Barták s tím, že dokonce teze o oslepení „očí“ v případné první fázi útoku již dnes neplatí (prý je poplatná myšlení před 30 – 50 lety...), protože dnes se útočí frontálně na všechno... Tím nepřímo odhalil, že se nepočítá jako s útočníkem s „darebáckými“ státy - KLDR či Iránem, které takovým širokým arzenálem v dohledné době disponovat ani nemohou (nehledě na aktuální informace o jejich jaderném programu)... Ve skutečnosti podobné radary jsou vždy cílem prvního úderu, zvyšují riziko útoku a bývají proto chráněny dalšími složkami. „Pokud budou napadeny Spojené státy, tak se nás to dotkne, ať se nám to líbí či ne“, připomněli „jestřábi“ slovy poslance Laudáta (ODS) naše údajné závazky nejen v NATO.

Účinnost bez trosek

Úspěchy antiraket jsou také zveličovány propagandou. Tvrdí se, že systém účinně zabrání průniku raket na území USA a zabrání též pádu trosek a dopadu střetu na zem. Přestože mediálně je známá nepřesnost tohoto systému a malá účinnost (i při kombinaci více stupňů), oháněl se zástupce ministerstva tajnými informacemi o přesnosti a také tím, že žádné trosky na zemi nebudou. Pokud konflikt nastane, budou horší problémy – dodal jinými slovy. Podle oponentů však bude v závislosti na typu střetu pod místem výbuchu spálená země, a to i v případě balistické rakety. Trosky střetu rakety s EKV budou podle oficiálních amerických měření v Pacifiku v okruhu několika tisíc kilometrů.

Nezávislost vládních studií na realitě

O bezpečnosti radaru jdou celé legendy. Na jeho zdravotní nezávadnost sázel pan Barták stoprocentně, prý má „nezávislé“ studie a jejich zpochybňování „zavání anarchií“. Ostatně, přítomný poslanec prý sloužil u raketové obrany Prahy, tudíž u radaru - a nic mu není. Ze způsobu, jakým odpověděl, to tak docela jisté nebylo...

Že se těmito „argumenty“ pletou jablka s hruškami a srovnávají nesrovnatelné typy radarů podobně jako 2 typy elektromagnetického záření (ekvivalentně např. světlu z baterky a ultrafialové záření ze zářiče – představte si rozdíl účinků na kůži...), jim bylo jedno... Radar totiž produkuje podle dostupných údajů hlavní paprsek (nese 60% energie) o parametrech až 550 MW/cm2, frekvence 10,5 GHz, jedná se tedy o záření nikoliv podobné světlu v baterce, ale spíše mikrovlnné troubě mamutího výkonu. Navíc produkuje lokální záření v lalocích (40%) do okolí 8 km (10 km po případné inovaci). Přímý zásah hrozí rozpadem živých tkání na povrchu těla vlivem extrémního ohřevu buněk kůže i ohřevem tělních tekutin – jako v oné mikrovlnce. Mezi dlouhodobé účinky mohou patřit migrény, podrážděnost, pálení očí, pocity závratí, změny v nervové soustavě, imunologické změny, narušení bazálního metabolismu až genetické změny – co přesně, se neví – dlouhodobé účinky nebyly totiž nikdy veřejně zkoumány, ani radar na Marshallových ostrovech nebyl nikdy v ostrém provozu.

Energetický otesánek

Oficiální je též teze, že mimořádný výkon radaru 10MW bude napájen nikoliv kompaktním plutoniovým článkem jako zdrojem, ale bude napojen do veřejné energetické sítě se zálohováním pouze dieselagregátem. To snad nepotřebuje ani komentář... Při tom velmi malém množství minut, potřebných k náběhu plného výkonu celého radaru, jeho otáčivé platformy a všech satelitních komunikačních a řídících uzlů od „uspaného“pohotovostního režimu do plného operačního provozu, by byla veřejná energetická síť extrémně přetížena. Důsledky mohou být fatální v širokém okruhu. Odolnost takovéhoto řešení proti výpadku či i primitivní sabotáži je přitom velmi malá.

Darebácké státy – kde jsou?

Oblíbené je tvrzení, že radar je namířen proti darebáckým státům – Iránu a KLDR a ne proti Číně a Rusku, a že pozice umístění nabízená Ruskem je pro radar nevýhodná.... Ve skutečnosti případný úder na USA je technicky dostupný pro darebácké státy pouze ve směru rotace Země, tj. na východ (25% energie dodá rotace, je to 110 délkových stupňů, opačně je to 250 délkových stupňů), umístění ve střední Evropě je logicky namířeno proti Rusku a Číně. Zástupce ministerstva se téměř rozčílil – radar je prý proti všem útočníkům, kteří by si na demokratické státy v čele s USA troufli. A je to prý obranný radar, tak nechápe zbrojení Ruska, kterým ostatně strašil i další přítomný poslanec. Ruské rakety SS-27 Topol-M či Bulava jsou totiž schopny zlikvidovat v případě napadení radar do 5 minut. A Čína má úspěchy při sestřelování družic z oběžné dráhy... Přítomní proradaroví zastánci zapomněli ale dodat, že USA zbrojí 15x více než Rusko a 2x více než v době studené války a že jsou to právě USA, které vedou i v současnosti agresivní války. Že nezmínil teorii štítu a meče se ani nedivím. A že nebude Rusko se založenýma rukama sledovat aktivity USA při přípravě další možné války, to pochopí nejen ten, kdo četl Velkou šachovnici od Brzezinského...

Rozhodování v minutách

Že budeme jako občané demokraticky moci ovlivnit fungování radaru či jeho použití – to na druhou stranu již netvrdil ani pan Barták. Ani EU ani NATO nemůže rozhodnutím svých členských států zasahovat do obrany USA. Radar je přitom klíčovou součástí obraného systému USA. Je to prý otázka několika minut, kdy se musí rozhodnout a tak budeme prostě odkázáni na rozhodování americké generality... Systém obrany USA nemůže být vázán na nižší systémy. Může se tedy i stát, že „obranné“ hlavice raket s EKV (MKV) mohou být bez rozhodnutí ČR a Polska nahrazeny hlavicemi útočnými, možná i jadernými. Zbytek je pouze přeprogramování letových charakteristik nosiče a zadání cílů.

Vlastizrada a vzdušná obrana

Perlu tomu všemu nasadili přítomní obhájci radaru z řad poslanců jako například poslanec Plachý (ODS). Prý si nedovedou představit, že by někdo z poslanců zvedl ruku proti „zvýšení zabezpečení vzdušného prostoru“ – to prý je za válečného stavu vlastizrada a ti zlí poslanci by dostali kulku... A vůbec – odpůrci radaru jsou nezodpovědní – vezmou si prý na své triko mrtvé při útoku raketami na Londýn, když ty rakety doposud neexistující americký systém nezničí? Referendum prý také nemůže být, protože by otázka musela znít „Souhlasíte se zajištěním vzdušné obrany ČR?“ či tak nějak.

Hrozba islámu

Arabskou hrozbou strašila i přítomná poslankyně Mallotová (ODS), která uvedla příklad návštěvy delegace českého parlamentu v severských státech. Tamní představitelka prý pohrozila, že rovná práva i pro arabské menšiny musí být zaručena, zvláště když Evropa staletí jejich země kolonizovala, jinak prý poteče krev... Asi se naše poslankyně neseznámila s historií kolonialismu a považuje národněosvobozenecká hnutí za bandity... Připomněla taktéž, že se vlastně nejedná ani tak o radar a jeho parametry, ale o dlouhodobou strategii, do kterého tábora se chceme dostat. Podle ní je jediná cesta - k USA, protože jedinou alternativou je návrat tam, kde jsme již 50 (sic!) let byli – do chomoutu Ruska. Světlou výjimkou tak byl jen poslanec Votava (ČSSD), který alespoň připomněl slova amerického odpůrce protiraketové obrany Philipa Coylea.

Na....

Podle dostupných pramenů uvažovaný americký radar v českých Brdech skutečně není koncipován pro obranu Česka. Nechrání ani sám sebe. O ochranný systém Patriot PAC-3 nebo THAAD na účet USA pro českou armádu česká vláda ani nepožádala, natožpak aby tím podmínila další debatu o radaru. Technicky není možné a výhodné vést úder na USA z Asie přes Evropu. Není vyloučeno dlouhodobé negativní působení provozu tohoto extrémně výkonného radaru na člověka, některé technologické celky i přírodu. A radar navíc nepovede k uvolnění a k míru, ani k obraně proti terorismu... Jediný jeho přínos je v tom, že zavleče Česko uprostřed do područí zahraniční politiky USA. A to může být kritickým prvkem v utváření Evropské unie. Jak trefně poznamenávají brněnští tvůrci prezentace proti radaru - český překlad zkratky amerického systému je Národní Americký ProtiRaketový Deštník – NAPRD.

Co k tomu více?

Zvukový záznam MP3

                 
Obsah vydání       17. 1. 2008
17. 1. 2008 Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo Evropu za potenciálního nepřítele ve "válce proti terorismu"
17. 1. 2008 Milan Kohout se dostal v Americe před soud
17. 1. 2008 Coyle: "Systém je v reálných operačních podmínkách neúčinný. Českou republiku neochrání, ale učiní ji naopak zranitelnější."
17. 1. 2008 Obering: Stavba americké radarové základny v ČR může začít koncem roku 2008 Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Neonacisté Plzní neprojdou
17. 1. 2008 Coyle přednášel Zeleným o radaru - přišla jen exministryně Kuchtová Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Pane premiére, podruhé... Jan  Neoral
17. 1. 2008 Založen Přípravný výbor Společnosti přátel Památníku národního písemnictví
17. 1. 2008 Janeček: nevidím důvod, aby Burian nemohl naplnit své záměry Jiří  Janeček
17. 1. 2008 Karel Burian má odstoupit z funkce brněnského studia ČT Štěpán  Kotrba
17. 1. 2008 Jako lékař MUSÍM pacienta ošetřit Petr  Wagner
17. 1. 2008 Feminismus a možnosti systémové změny katolické církve Mirek  Vodrážka
17. 1. 2008 V Praze přibývá vážných nehod. Úpravy nebezpečných křižovatek jdou pomalu.
17. 1. 2008 Cui bono aneb o nepřijatelnosti Čunkových starých receptů Pavel  Novotný
17. 1. 2008 Barbora Tachecí: 4000 lidí nepokládám za mnoho
17. 1. 2008 MRSA - nový AIDS? Fabiano  Golgo
17. 1. 2008 Hejna supů nad českými luhy a háji Radovan  Baroš
17. 1. 2008 Ochuzená hlava ochuzeného státu, ale hrubý domácí produkt roste...:) Bohumil  Kartous
17. 1. 2008 Je v prezidentských primárkách USA přítomen Bůh? Miloš  Dokulil
17. 1. 2008 Kdo je proti radaru, je vlastizrádce? Zdeněk  Štefek
17. 1. 2008 Ale Vladimír  Holan
17. 1. 2008 Muslimové: Nevěříme ve válku civilizací Lukáš  Lhoťan
17. 1. 2008 Evergreen: Benešovy dekrety Věra  Flasarová
17. 1. 2008 Dilema Beno  Trávníček
17. 1. 2008 Prezident jako (ne)morální autorita Adam  Votruba
17. 1. 2008 Poplatky u lékaře platit nebudu
17. 1. 2008 Jak to vypadá v Íránu?
17. 1. 2008 Hájíte-li americkou politiku v Iráku, předložte argumenty Petr  Wagner
17. 1. 2008 Je dobře, že nutíte pana Novotného přemýšlet
17. 1. 2008 Ano, Britské listy to mají v záhlaví
17. 1. 2008 Stop nacistům Miroslav  Anton
16. 1. 2008 Cizinci nemají právo na život
16. 1. 2008 Třeba se Britové poučili v Česku Milan  Daniel
16. 1. 2008 Domovci Petr  Pospíchal
16. 1. 2008 Radiožurnál, aneb sex v ponožkách Stanislav  Křeček
16. 1. 2008 Možná přijde i Mauglí Milan  Daniel
17. 1. 2008 V některých vlacích měl bych strach ukázat, že mám s sebou laptop
17. 1. 2008 Vlaky a wifi Lukáš  Zádrapa
17. 1. 2008 První významná internetová iniciativa?
16. 1. 2008 Americká a britská rozvědka se zřejmě svářejí o to, jaký přístup používat v Afghánistánu
16. 1. 2008 Rozeženou v Plzni neonacisty, Židy nebo technaře? Dalibor "Exx" Záhora
16. 1. 2008 George Novotný: Britské listy jsou ideologicky zaujaté
16. 1. 2008 Skuhrání nad sexuální úchylností Sandra  Wain
16. 1. 2008 Czech Cinema since 1989: A Lecture
30. 11. 2007 Jací jsme
9. 1. 2008
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007