13. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2007

Význam lokálních tratí pro současnost se možná prokáže dříve, než bychom očekávali

Zásoby ropy versus jejich spotřeba pravděpodobně dosáhly bodu zlomu. Tenčící se zásoby a trvale rostoucí náklady těžby v příkrém rozporu s rostoucí spotřebou hlavně v rozvíjejících se ekonomikách ženou ceny ropy trvale nahoru. Po pokoření hranice 100 USD za barel bude cena nepochybně stoupat dál. Ani "hrátky" s měnovými kursy USD vs EUR nemohou na tomto trendu nic změnit. Tato skutečnost -- trvalý růst ceny ropy -- bude jako příčina mít i jasně predikovatelné důsledky, píše čtenář Petr Tejkl

Pokusme se je jen velmi hrubě naznačit. Rostoucí ceny ropy se promítnou do růstu nákladů všeho a především hlavního konzumenta ropy -- dopravy. Důsledkem bude určitá recese ekonomiky s dopady na plnění státního rozpočtu a ve směru k obyvatelstvu na pokles kupní síly. Je pravděpodobné, že zvláště boom automobilového průmyslu, jehož produkt je hlavním konzumentem ropy, vážně zakolísá se všemi důsledky pro širokou síť subdodavatelů a návazných aktivit. Naše ekonomika je mimořádně závislá na tomto odvětví a jeho zakolísání bude jen dále eskalovat problémy s případnou nezaměstnaností vyvolanou obecnou recesí a plněním státní kasy.

Jaký může mít tento vývoj dopad na veřejnou dopravu a na regionální železnici?

Dopad bude v řadě často velmi protichůdných důsledků. S růstem cen pohonných hmot a současně všech životních nákladů se pro řadu lidí stane individuální automobilová doprava velmi nákladnou a méně dostupnou. Tento fakt velmi citelně zasáhne obyvatelstvo venkova -- v regionech, kde je nutné velmi často za prací dojíždět do měst či větších obcí a současně příjem a kupní síla je výrazně nižší proti městům. Je pravděpodobné, že poptávka po veřejné dopravě na těchto územích obecně vzroste. Tato doprava je však nejen významným spotřebitelem stále dražších pohonných hmot, ale současně je významně dotována z veřejných prostředků.

(v tomto případě nerozhoduje jde-li o peníze státu či kraje, jsou to prostředky získané z daní). S růstem nákladů veřejné dopravy a současně krátícími se zdroji státních prostředků na dotaci veřejné dopravy bude okamžitě následovat snaha výrazně v této oblasti ušetřit. Tenčící se státní zdroje budou především určeny na mandatorní většinou sociální výdaje. Prostředky věnované státem na rozvoj infrastruktury klesnou k nule. Součet výše popsaného přinese do regionu značné napětí a citelné zhoršení již beztak nízkého životního standardu -- klesající dopravní obslužnost, a tedy zhoršující se dostupnost již tak omezených pracovních příležitostí.

Jak se s tímto stavem mohou vyrovnat dvě základní alternativy veřejné dopravy -- doprava autobusová a železniční? Na obě alternativy dopadne drasticky tlak úspor a zefektivnění. Hranice, zvláště z hlediska omezení nabídky, je sociální únosnost a případné otřesy v příslušném regionu. Pokud již nelze dále omezovat, pak jako další nákladová položka tedy předmět úspor nastoupí inkriminované pohonné hmoty. Jakákoli substituce za levnější variantu -- PB nebo Zemní plyn -- není řešení, protože tyto substituty vycházejí ze stejného základu a to ropy. Jak poptávka tak nabídka tak i cena těchto substitutů bude velmi úzce svázána s ropou. Jedinou reálně nezávislou a dostupnou alternativou je elektrická energie, není vázána přímo na ropu a výroba je pouze částečně založena na neobnovitelných zdrojích. Závislá elektrická trakce je u bus dopravy -- kromě měst -- v podstatě nereálná, zvláště za očekávané reálné situace minimálních prostředků do rozvoje infrastruktury. U regionální železnice je elektrifikace v podstatě také nulová a pro její rozvoj platí to samé jako u autobusů. Varianta elektropohonu bus v nezávislé trakci je sice reálná, ale velmi technicky omezena i za použití nejmodernějších, ale již prakticky použitelných technologií. V případě železnice regionálního charakteru je to však situace zcela jiná. Je to pouze návrat k něčemu, co tu již bylo, ale v cca 70tých letech bylo vyřazeno jako nekonkurenční díky tehdy levné energii z ropy. Elektrické vozy na bateriový pohon mohou být takřka okamžitě k dispozici a přitom samozřejmě na technické úrovni nikoli 50 -- 60 tých let minulého století, ale na té úrovni současné, která nabízí citelně lepší parametry a to i v provozních nákladech. Tato možná zajímavě pojatá úvaha dává tedy regionální a lokální železnici velké šance i za situace, kdy nárůst cen ropy přivede ekonomiku do recese těžko představitelného rozsahu.

Značná odpovědnost v této věci dolehne na představitelé krajů. Ti totiž nejen rozhodují o dotacích na veřejnou dopravu, ale v případě železnice i reálně o existenci či neexistenci řady regionálních a lokálních tratí. Majitel je sice, pravda, někdo jiný, ale to v praxi nehraje roli, protože trať bez dopravy během několika let přestane de facto existovat. Pokud si ale krajské reprezentace dokáží tyto možné scénáře vůbec představit, měli by zvážit, jestli alespoň z těchto "bezpečnostních" důvodů na svém území železniční síť spíš co nejvíce podpořit a přinejmenším zachovat, aby budoucí manévrovací prostor byl co možná největší.

Zásadní otázkou samozřejmě zůstává právě to, jestli, si krajské reprezentace tyto - bohužel reálně možné - scénáře vůbec uvědomují a jestli je to vůbec zajímá. Jak vidíme v jejich přístupu k regionálním tratím a jejich provozu, řada z krajských představitelů si nejen tento problém vůbec neuvědomuje či nepřipouští, ale především se profiluje při svém rozhodování tak, že nejzazší časový horizont, který si je ochotna představit, je délka jejich volebního období.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2007
13. 12. 2007 Komorní demonstrace před saúdskoarabským vězením -- reportáž jen lehce rozverná Jan  Potměšil
13. 12. 2007 Hemžení "nepřítomných" diplomatů Petr  Nachtmann
13. 12. 2007 Kauza Adély Rajdlové znovu u Městského soudu Zdeněk  Jemelík
13. 12. 2007 Prezidentské volby v USA 2008: Ron Paul versus Barack Obama? Jan  Zeman
13. 12. 2007 Proč se vyhýbáte důležitým otázkám? Petr  Nachtmann
13. 12. 2007 Medveděv
13. 12. 2007 Chtěl bych, aby nám ministerstvo zahraničí lhalo za naše peníze kvalifikovaně Ladislav  Žák
13. 12. 2007 Někdo se má a někdo má něco, jen škoda, když to jsou dluhy, aneb Žít s korunou navíc Uwe  Ladwig
13. 12. 2007 Pro Prahu: Víc přechodů, víc cyklistických pruhů a bezpečnější křižovatky
13. 12. 2007 Význam lokálních tratí pro současnost se možná prokáže dříve, než bychom očekávali
13. 12. 2007 Jsem pro Švejnara i za cenu podpory ze strany komunistů Boris  Cvek
30. 11. 2007 Jací jsme
13. 12. 2007 Sacharovova cena pre komunistu Jaroslav  Drobný
13. 12. 2007 Na počátku zrodu sumerské civilizace stál zřejmě obdobný problém, nedostatek přírodních zdrojů Lenka  Vytlačilová
13. 12. 2007 Čunkovy hlasy Pavel  Kopecký
13. 12. 2007 Nejnovější zlodějna Sandra  Wain
13. 12. 2007 Co já vím Lawrence  Ferlinghetti
12. 12. 2007 Tvoje první cigaretka, Barbie Bohumil  Kartous
12. 12. 2007 A kdypak o korupci promluvíte vy, pane Schwarzenbergu? Ondřej  Slačálek
12. 12. 2007 Jak si představovat demokracii Petr  Kokaisl
12. 12. 2007 Analýza BBC: Je dušení vodou mučením, nebo ne?
13. 12. 2007 Zkouším lítat
12. 12. 2007 Absence vojenské kontrarozvědky se začíná viditelně projevovat Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 MZV ČR: Že jsou zbraně z ochuzeného uranu nebezpečné, nás nezajímá, nám vadilo, že rezoluci "původně iniciovala Kuba"
11. 12. 2007 Žádost o vysvětlení, zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí Jan  Zeman
11. 12. 2007 Ochuzený uran
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
10. 12. 2007 Nejlépe střežené státní tajemství Zdeněk  Jemelík
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007