11. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 12. 2007

Žádost o vysvětlení, zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí

dopis adresovaný Mgr. Aleně Hlaváčkové, vedoucí referátu veřejných informací MZV ČR

Vážená paní magistro, Přečetl jsem si v Britských listech Vaši odpověď panu Ladislavu Hinnerovi, týkající se Rezoluce Valného shromáždění OSN: Effects of the use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. K věcné stránce:

1. Rezoluce podle oficiálního textu, přístupného na UN.org, nebyla iniciována Kubou, jak ve svém emailu tvrdíte, ale Indonésií. K tomu dále cituji z vašeho emailu: "Země EU se také na letošním VS OSN snažily přesvědčit předkladatele, aby rezoluci stáhli, což se bohužel nepovedlo." Ptám se Vás tedy: zda se ony země EU snažily přesvědčovat o stažení rezoluce vskutku jmenovitě Kubu - a které to případně byly?

2. Hlasování se zdrželo nebo hlasovalo proti rezoluci 23 a ne 22 členských států EU (to se stalo až následujícího dne po odeslání vašeho emalu panu Ladislavu Hinnerovi - hlasování se tehdy vůbec nezúčastnila světová jaderná velmoc č.4 a největší jaderná mocnost EU - Francie, která předtím byla proti rezoluci - to jste ale v době psaní svého emailu nemohla ještě vědět. proto bylo vaše číslo patrně nesprávným údajem.) Pro rezoluci v druhém hlasování 5. prosince už hlasovalo 136 členských států OSN. Pouze Česká republika, Spojené státy, Nizozemí, Izrael a Velká Británie byly proti. Žádám tedy jasnou a pravdivou odpověď na otázku: Jaké politické důvody vedly Českou Republiku k tomuto druhému hlasování proti rezoluci?

3. Ve svém emailu dále uvádíte, cituji: "Nadto bylo některými zeměmi poukázáno na fakt, že škodlivost používání munice s ochuzeným uranem je podobná jako u jiných konvenčních vojenských materiálů.". Žádám tedy jasné zodpovězení otázky: Které přesně země to byly? A zdali - a případně jak - jimi byl fakt podobnosti škodlivosti používání munice s ochuzeným uranem se škodlivostí jiných konvenčních vojenských materiálů českému zastoupení v OSN věrohodným způsobem prokázán? Žádám i o sdělení standardních odkazů na ony případné vědecké zdroje.

4. Nicméně píšete též, cituji: "nakonec v našem postoji (hlasovat proti rezoluci) převážily procedurální a politické výhrady k předloženému návrhu". Žádám tedy o konkrétní, pravdivé a úplné zodpovězení otázky, jaké procedurální a politické výhrady to byly?

5. Ve svém emailu též uvádíte (jako jeden z údajných důvodů odmítnutí rezoluce), cituji: "tato rezoluce odvrací pozornost od důležitějších otázek (jaderné programy Íránu a KLDR, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, problematika ručních a lehkých zbraní atd.)." Žádám tedy jasnou, pravdivou a zdroji podloženou odpověď jakým způsobem rezoluce (pokoušející se řešit akutně hrozící jednu z patrně největších ekologických katastrof v dějinách lidstva) "odvrací pozornost od důležitějších otázek", a to především jak rezoluce odvrací pozornost od problematiky ručních a lehkých zbraní a také: co se skrývá pod oním "atd."?

6. Též uvádíte, že "Hlavní výhrady k rezoluci spočívaly v tom, že se jedná o politicky motivovanou rezoluci procedurální povahy s cílem zkomplikovat práci 1. výboru VS OSN", Prosím tedy o zodpovězení otázky: Jaké politické motivy za rezolucí Česká republika spatřovala?

7. V závěru svého emailu jste pana Ladislava Hinnera: "ujistila, že ČR svým vystupováním jednoznačně prokazuje svoji oddanost principům obsaženým v Chartě OSN"

Dovolím si tedy krátce citovat z její preambule:

MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velikých i malých, vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva a podporovati sociální pokrok a zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě,

A K TOMU CÍLI

pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé, sjednotiti své síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu, a používati mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů...

Jsem v té souvislosti též nucen žádat jasná zdůvodnění,

  • jak odmítnutí rezoluce (zahajující patrně mezinárodní proces evaluace podezření na vysokou škodlivost ochuzeného uranu zdraví a životnímu prostředí) napomůže uchránění budoucích pokolení metly války;
  • jak napomůže víře v základní lidská práva (mezi něž podle Všeobecné Deklarace Lidských Práv patří též právo na život a osobní bezpečnost); jak napomůže vytvořiti poměry, za nichž mohou býti zachovány spravedlnost a úcta k závazkům plynoucím ze smluv a jiných zdrojů mezinárodního práva;
  • jak napomůže sociálnímu pokroku;
  • jak napomůže zlepšovati životní úroveň ve větší svobodě;
  • jak napomůže pěstovati snášenlivost a žíti spolu vzájemně v míru jako dobří sousedé;
  • jak napomůže sjednocení síly k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti;
  • jak napomůže přijmouti zásady a zavésti metody zajišťující, aby ozbrojené síly nebylo užíváno leč v společném zájmu;
  • jak napomůže používání mezinárodního ústrojí na podporu hospodářského a sociálního povznesení všech národů;

Odpověď na všechny otázky očekávám ve lhůtě obvyklé. Pokud z nějakého důvodu nedorazí, budu to, patrně nikoli sám, nucen považovat za známku toho, že naši zástupci v OSN a na ministerstvu zahraničí patrně porušili svou oddanost principům obsaženým v Chartě OSN a byl nucen se tedy pochopitelně ptát po setrvání ve funkci a snad i též požadovat veřejnou omluvu za poškození dobrého jména České Republiky a jejích občanů na mezinárodním fóru.

Musím Vás také upozornit, že úředníci vlády jsou povinni poskytovat občanům pravdivé informace a pokud tak nečiní, měli by být patrně zbaveni svých funkcí. Proto prosím, aby vaše odpověď byla na vysokém standardu etiky a profesionality, přece jen zastupujete ministerstvo, které zastupuje naši republiku před celým světem. Necítíte-li se na to, neboť, uznávám, nejsou to lehké otázky k zodpovězení, předejte je raději panu ministrovi. Aby ho snad, chraň Bůh, Vaše další nepřesvědčivá odpověď nemusela stát zbytečná nedorozumění s veřejností.

                 
Obsah vydání       11. 12. 2007
11. 12. 2007 MZV ČR: Že jsou zbraně z ochuzeného uranu nebezpečné, nás nezajímá, nám vadilo, že rezoluci "původně iniciovala Kuba"
11. 12. 2007 Ochuzený uran
11. 12. 2007 Žádost o vysvětlení, zaslaná na ministerstvo zahraničních věcí Jan  Zeman
11. 12. 2007 Jak se v Čechách dodržuje právo aneb odpověď americkému brouku Miroslav  Šefara
11. 12. 2007 Google a jeho nepřátelé
11. 12. 2007 Siroty po ní zůstaly...
11. 12. 2007 Helsinská federace pro lidská práva zkrachovala
11. 12. 2007 První zimní sníh Richard  Brautigan
11. 12. 2007 Bývalý majitel Daily Telegraphu odsouzen na šest a půl roku do vězení
11. 12. 2007 Spojené státy odmítají konkrétní závazky
11. 12. 2007 Co udělal Paroubek pro vysvětlení Švejnarových kvalit Štěpán  Kotrba
11. 12. 2007 Rodina S-300 a S-400: geopolitické nástroje ruské obrany Lukáš  Visingr
11. 12. 2007 Aféra jménem Andula (XX. část) Josef  Brož
11. 12. 2007 Mám pobočku v Karviné, je to špatné... Tomáš  Gawron
11. 12. 2007 Politikové jako přímluvci bohatých, aneb O svádění mocných Uwe  Ladwig
10. 12. 2007 Česká republika se pokusila zablokovat rezoluci OSN o ochuzeném uranu - hlavní média tuto informaci nepřinesla
10. 12. 2007 Kosovská evropská republika? Egon T. Lánský
10. 12. 2007 Nejlépe střežené státní tajemství Zdeněk  Jemelík
10. 12. 2007 CIA operovala proti íránským jaderným vědcům
30. 11. 2007 Jací jsme
10. 12. 2007 Bývalý italský prezident Francesco Cossiga: "Za 11. zářím stojí CIA, Mossad a světové sionistické hnutí" Jan  Zeman
10. 12. 2007 Summit v Annapolis: Palestincům opět zbyly oči pro pláč Daniel  Veselý
10. 12. 2007 Politické strany jsou dinosauří přežitek Patrick  Ungermann
10. 12. 2007 Arabské euro
10. 12. 2007 Jednobarevná vláda a konec politické kultury Štěpán  Drahokoupil
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
10. 12. 2007 Udržitelný rozvoj je proces Václav  Hála
10. 12. 2007 FIDH a Liga požadují konkrétní řešení problémů nucené sterilizace romských žen a segregace romských dětí
10. 12. 2007 Czech Republic: Coercive sterilisation of Roma women, segregation of Roma children
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007