19. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 7. 2007

Polemika s Fabianem Golgem:

Bolívarianská revoluce ve Venezuele

Pan Golgo překvapil svým článkem na BL "Odhalena operace Sam", ve kterém píše o podílu americké vlády na vojenském puči v jeho rodné Brazílii v roce 1964. Zas tak překvapivé zjištění to ale nebylo. Tato skutečnost je po dlouhá desetiletí známa západnímu disentu i mimo jeho kruhy. J.F.K. spolu se svým bratrem Robertem Kennedym spřádali plán na vojenský převrat v Brazílii již pár let předtím. Autor se také zmiňuje o diktatuře, která po převratu trvala 21 let. Poté byla řádně zvolena demokratická vláda a hrůzy diktatury byly úspěšně zažehnány. Ovšem tak jednoduché to nebylo. Moci se chopila bohatá oligarchie a implementovány neoliberální reformy s drastickými následky, ostatně jako ve většině latinskoamerických zemích.

Podle BBC živořilo v roce 2003 z celkového počtu 170 milionů Brazilců za méně než dolar na den 46 milionů obyvatel. Jde tu o kolosální tragédii, jejímiž předními strůjci byly americké koncerny s entuziastickou podporou korporací ze zemí EU.

Zdroj: ZDE

V článku "Jak přelstít Chaveze: RCTV zase vysílá" autor udává, že Chavez odmítl prodloužit licenci RCTV, jelikož ji obvinil, že: " se staví proti jeho nedotknutelné vládě a že spolupracovala při pokusu o puč, k němuž došlo v roce 2002".

Ano, tak tomu skutečně bylo. RCTV silně podporovala zpackaný puč svým dehonestujícím a zkreslujícím zpravodajstvím, ve kterém jednostranně vykreslila Chavezovy příznivce jako ozbrojenou tlupu, rozněcující násilí. Neuvedla však skutečnost, že tento puč byl řízen z Washingtonu a ona představovala nástroj při něm asistující. Zabity tehdy desítky lidí, především Chavezovi příznivci. Opomenut byl také fakt, že převrat byl odsouzen mnoha jihoamerickými vládami. RCTV posloužila jako romantická zástěrka či "demokratické médium" nepříliš ušlechtilým pohnutkám Bushovy administrativy.

Západní média, včetně britských deníků Guardianu a Independentu, se téměř unisono vrhla na Chaveze s obviněním, že omezuje ve Venezuele svobodu slova, a tím demokratické principy obecně. V západním tisku se však objevila výjimka, jež připustila, že akce RCTV v průběhu mnoha let systematicky brojily proti venezuelskému prezidentovi: "Poté, co byl v roce 1998 Chavez zvolen prezidentem, RCTV se jej snažila vypudit z úřadu." (Bart Jones, Hugo Chavez versus RCTV, Los Angeles Times, 30. května 07) Zdroj: ZDE

A Chavezovy zločiny, za něž je nenáviděn Washingtonem? Jak uvádí americký publicista a spisovatel William Blum ve svém článku o puči ve Venezuele v roce 2002 "The CIA and the Venezeula Coup": Chavez odsoudil US bombardování Afghánistánu, jež nazval "bojem proti terorismu terorismem" a odsoudil jej jako masakrování nevinných, stejně jako dříve pranýřoval události z 11/9 01. Zpochybnil status quo globalizace, prosazuje ekonomickou spolupráci zemí LA a dalších států mezi sebou coby protiváhu ekonomické hegemonii Spojených států...Ovšem jeho největším zločinem je "plýtvání americké ropy" na něco tak neziskového jako jsou sociální, zdravotní a edukační programy pro chudé na úkor zisků severoamerických ropných gigantů. Zdroj: ZDE

Pan Golgo dále ve svém textu píše: "Všechny venezuelské stanice reagovaly tím (na neprodloužení licence RTCV - pozn. autora), že změnily své zpravodajství v zábavné pořady a vysílají jen to, co si přeje Chavez." Tady autor článku bruslí opravdu na tenkém ledě, neboť ve Venezuele existuje silná antichavezovská mediální opozice. Z dopisu Gordona Hutchinsona z Venezuelského informačního centra (VIC), publikovaného v květnu v Guardianu, vyplývá, že nařčení Venezuely z cenzury médií je liché, protože drtivá většina médií je vůči vládě v opozici.

Konkrétně: pět soukromých TV kanálů kontroluje 90% mediálního trhu. Všech 118 venezuelských periodik, regionálních a národních, je drženo v soukromých rukách, podobně je 706 ze 709 rozhlasových stanic v soukromém vlastnictví. Dále se ze zpráv Venezuelského informačního centra dovídáme, že v britském parlamentu byl před čtyřmi lety přijat the Communications Act, tedy zákon o komunikacích, jenž stanovil: "..materiál, který nabádá k spáchání zločinu (protiústavní puč ve Venezuele v roce 2002 a role RCTV) nebo který vede k nepořádku nesmí být použit v televizním nebo rozhlasovém vysílání. Hlasatelé nebo moderátoři se musí snažit tomuto zabránit, neboť by vysílání takovýchto zpráv mohlo ohrozit lidské životy." Zdroj: ZDE

Pan Golgo ve svém článku vyjmenovává trable a pronásledování venezuelských novinářů, když se tito pouštějí do odvážných kritik Chavezových reforem a vládních nařízení. To jsou samozřejmě smutné okolnosti a můžeme spekulovat o tom, do jaké míry jsou tato fakta závažná a pro venezuelskou společnost příznačná. Ovšem to nic nemění na skutečnosti, že zde existuje mocná mediální opozice proti vládě a taktéž silný nepřátelský tlak západních médií a americké vlády, a tedy poměrně široká svoboda projevu, což nakonec dokazuje i prodloužení licence RCTV. Na webu Literárních novin lze vyhledat články latinskoamerických publicistů a intelektuálů, kteří Chaveze nešetří a nemnohými je přirovnáván k Hitlerovi. Uvědomme si pak, kolik novinářů bylo usmrceno v "osvobozeném a demokratickém Iráku" pod ochrannými křídly Pentagonu.

Za naprosto skandální považuji tvrzení páně Golga v závěru jeho článku: "....Chavez je jedním z mnoha dalších jihoamerických vojáků u moci." Pan Golgo musel žít snad 50 let na Saturnu nebo je úplný ignorant, když toto tvrdí. Skutečnost, že má za sebou Chavez vojenskou kariéru, která nebyla zrovna košer, jej však nemůže postavit do jedné řady s jihoamerickými monstry, podporovanými Pentagonem a cvičenými ve Škole Amerik.

Škola Amerik (SOA, nyní WHINSEC) je vojenská tréninková instituce, která se nachází ve Fort Beningu v Georgii. Během 59 let své existence zde "vystudovalo" 60.000 námezdních vrahů, již byli cvičeni v rozmanitých vojenských technikách: snipeři, guerillová a psychologická válka, výslechové taktiky (eufemismus pro mučení) atd. Cílem absolventů bylo vést válku proti členům odborů, církevním činitelům, studentským lídrům a dalším aktivistům v Latinské Americe. Statisíce Latinoameričanů byly zavražděny, mučeny a zmizeny těmito elitními zabijáky. Pan Golgo o tom dobře ví, takže jeho srovnání Hugo Chaveze s těmito je naprosto bezpředmětné. Zdroj: ZDE

Přes zjevné nedostatky bolívarianské revoluce a zřetelné překážky doktríně "socialismu pro 21. století"dosáhl prezident Chavez pozoruhodných výsledků na poli sociálních reforem.

Znárodnění telekomunikační společnosti CANTV a převedení pěti mezinárodních ropných koncernů v Orinoco Belt do rukou státu mu zajistilo v prvním případě 50% výnosu a v druhém 60%. Tyto finanční prostředky byly použity na širokou škálu sociálních programů pro chudé. Podle analýzy opoziční společnosti Datanalysis vzrostl příjem 60 % nejchudších Venezuelanů o 45% a míra chudoby klesla ze 49% na 33% v letech 1998 až 2006.

Od roku 1998 se výrazně podařilo snížit alarmující nezaměstnanost v zemi. Chavezova vláda vytvořila novou ústavu, jež zajišťuje širším lidovým vrstvám participaci na politickém a hospodářském chodu země. Komunálním radám se díky ústavě podařilo získat více pravomocí při řešení jednotlivých problémů na principech přímé demokracie. Venezuelská ekonomika během posledních tří let vzrostla o 12%. Zdroj: ZDE

Je nad slunko jasné, že nic není černobílé ani růžové, ale i ti nejzavilejší odpůrci znárodňování, sociálních reforem a širší participace lidí na politické moci musí uznat, že se Chavezovi přes obrovské potíže a překážky podařilo dosáhnout něčeho v kontextu Latinské Ameriky téměř neskutečného.

                 
Obsah vydání       19. 7. 2007
19. 7. 2007 Češi patří k nesmutnějším Evropanům - PROČ? Monika  Binke
19. 7. 2007 Chytilová, Kocáb a Töpfer před polednem o radaru Štěpán  Kotrba
19. 7. 2007 Odpovězte, prosím, proč ČT propaguje výstavbu amerického radaru Tomáš  Bodžár
19. 7. 2007 Rusko vyhostilo čtyři britské diplomaty
19. 7. 2007 Ortegův režim v Radě OSN pro lidská práva
19. 7. 2007 Lichváři v České republice Jan  Čulík
19. 7. 2007 Lichva
19. 7. 2007 I v ČR je spotřebitel chráněn Tomáš  Gawron
19. 7. 2007 Rusko odmítá účast na mimořádném zasedání Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
19. 7. 2007 Ako Argentína zreformovala dôchodkovú reformu Hernán  Blejer
19. 7. 2007 Zlodějská vláda Milan  Valach
19. 7. 2007 Kam v Brně František  Listopad
18. 7. 2007 Arogance ohrožující demokracii v České republice Bohumil  Kartous
18. 7. 2007 Jsme znepokojeni postoji české vlády i českých médií k projektu americké základny
19. 7. 2007 Vous mentez, vous répétez les mensonges de notre gouvernement et de certains de nos politiciens. Jan  Neoral
19. 7. 2007 Je prekvapujúce, že USA podporujú európsku ústavu? Matt  Reichel
19. 7. 2007 Možnosti "zklidnění" legislativního procesu v Poslanecké sněmovně: omezení práv poslanců
18. 7. 2007 Co dělal špión Karel Koecher v Prognostickém ústavu? Karel  Köcher
19. 7. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. – 15. července 2007
19. 7. 2007 Duo "Reflex Attack" v akci - JXD jako dvanáctiletý chlapeček Štěpán  Kotrba
19. 7. 2007 Podvody v BBC
19. 7. 2007 Diskuse o "střetu civilizací" v Teplicích je "mimo mísu"
19. 7. 2007 VZP: Pacientka nemá právo na asistenčního psa
19. 7. 2007 Daniela smí na léčení
19. 7. 2007 Můžou za to poslanci Ladislav  Metelka
19. 7. 2007 Ne muslimské předsudky, ale prachy jsou přednější Vít  Černý
19. 7. 2007 SNK je chamraď Boris  Cvek
19. 7. 2007 Bolívarianská revoluce ve Venezuele Daniel  Veselý
19. 7. 2007 Vytoužený, ale bohužel mylný pocit bezpečnosti, aneb Co můj tehdy pětiletý synovec věděl, zastánci základen možná ani netuší Uwe  Ladwig
19. 7. 2007 Vatikán musí být ultrakonzervativní Boris  Cvek
18. 7. 2007 Je třeba vědět, kde stojí Poselství a kde "sekundární literatura" Tomáš  Koloc
19. 7. 2007 České celebrity na filmy nechodí Jan  Lipšanský
19. 7. 2007 Prezident Sarkozy: Jak změnit Francii? Simone  Radačičová
18. 7. 2007 Dědictví středověku, nikoliv starověku Boris  Cvek
18. 7. 2007 Předposlední jednání partnerů projektu ACCRETe
18. 7. 2007 Tragikomický klub SNK v Senátu Jiří  Pehe
18. 7. 2007 Svoboda projevu a shromažďování se nerealizují v podmínkách výjimečného stavu Radek  Mikula
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
19. 7. 2007 Názory a soudy
18. 7. 2007 I římská konzerva se otevře... Tomáš  Koloc
19. 7. 2007 Kuba: Dokud nás Alzheimer neskolí Jan  Bím
19. 7. 2007 Opět jsme u toho - co je pravice a co je levice
19. 7. 2007 Klerofašistická koalice a bílá lůza v Čechách Štěpán  Kotrba