16. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 7. 2007

Dvě stě let od míru, který změnil mapu Evropy

Zítra nebudeme jakými jsme byli, ani jakými jsme.
Nec quod fuimusve sumusve cras erimus.
Ovidius

Dvě stě let od míru, který změnil mapu Evropy. Německo nikoliv náhodou vzpomíná minulý týden 200. výročí od uzavření Tylžského míru, který měl dalekosáhlé následky, zasahující až do současnosti. V létě 1807 se v tomto tehdy východopruském městě Tylži -- Tilsitu setkali na pontonu protékající řeky Memelu francouzský císař Napoleon a ruský car Alexander, aby se dohodli na vzájemně výhodném míru. Do dějin vzešlý "Tylžský mír" změnil mapu Evropy a nesl v sobě zárodky zničujících válek, které vyvrcholily ve XX. století.

Dnes se toto město nalézá v Kaliningradské enklávě Ruska a nese název Sovjetsk (anglicky Sovetsk, rusky: Советск, do roku 1946 německy: Tilsit, česky: Tylže) . Na paměť historického setkání tehdejších nejvýznamnějších vládců Evropy je umístěna pamětní deska. Tylže byla před dvěma sty lety bezvýznamným zapadlým východopruským městečkem, dokud se nestala roku 1807 středem pozornosti celého světa a jednou provždy se zapsala do dějin. To se stalo ve dnech 25. června až 9 .července 1807 , kdy se na pravém břehu řeky usídlil ruský car Alexander I. a na levém břehu pak francouzský císař Napoleon.

Po dvanáct dnů od rána se scházeli oba panovníci a často mezi sebou hovořili jen mezi čtyřma očima, což je osvědčenou metodou i současné doby. Stačily pouhé dva týdny jednání a byly nalezeny prostředky k vyřešení sporných otázek a přes rozdílné názory stanoveny vzájemně přijatelné podmínky pro dohodu. Včerejší nepřátelé nejenže ukončili válku, ale stali se dokonce spojenci.

Rusko až do této doby stálo na straně nepřátel Francie, ačkoliv Napoleon nikdy neučinil první krok ke konfliktu s Ruskem. Promyšleně razil cestu ke spojenectví, a proto také po zdrcujícím vítězství nad Rusy u Friedlandu umožnil ruské armádě, aby nerušeně a klidně ustoupila za řeku Němen, čímž dal jasně na srozuměnou, že Francie nechce s Ruskem dále bojovat..

Alexander si přesto za velmi těžké situace pro jeho osobu po prohrané bitvě a předcházejících dvou válkách v přímých jednáních s Napoleonem zachoval tvář, udržel si postavení rovnoprávného partnera a dosáhl kompromisu, který nakonec uspokojil obě strany.

Ruský car akceptoval vytvoření Rýnského spolku a založení Velkovévodství varšavského, které byly vasaly Napoleona. Ještě v témže roce došlo k válce mezi Ruskem a Anglií po útoku britské flotily na Kodaň. Rusko obdrželo od Francie volnou ruku pro svou agresivní expanzní politiku vůči Švédsku a Osmanské říši. Švédsko bylo donuceno postoupit Rusku Finsko a připojit se ke kontinentální blokádě. V následné válce Rusko získalo od Osmanské říše velké části Kavkazska a Gruzii a opět si zabezpečilo Besarábii.

Na jednání však doplatilo Prusko, které ztratilo veškerá území na západ od Labe a v Polsku a muselo zaplatit vysokou náhradu ve výši 120 milionů franků tehdejší měny. Důležité pevnosti dostaly francouzské posádky, svoji armádu muselo z 200 tisíc mužů zredukovat na pouhých 42 tisíc a přistoupit ke kontinentální blokádě. Dalším postiženým bylo Polsko, které přes veškeré francouzské sliby nebylo obnoveno a vytvořeno bylo pouze Varšavské velkovévodství pod francouzskou nadvládou. Pozitivním zjevem v oblastech Francií ovládanými bylo rušení poddanství a zavádění rovnosti všech občanů před zákonem.

Mír však vydržel jen pět let - až do 24. června 1812, kdy Napoleonova "Velká armáda" překročila Němen a vpadla do Ruska. Stalo se tak poté, co se sblížilo s Anglií, s kterou uzavřelo mír a nedodržovalo kontinentální blokádu. V očích Napoleona viníkem za vzniklou válku s Ruskem byla Anglie. Syndrom tylžského míru doprovází Evropu až do dnešní doby. Mechanismus mocenských vlivů na evropském kontinentu se vyvíjí ve stálých peripetiích, ale forma zůstává stejná - určení vlivu a způsobu na různých stupních vztahů mezi jednotlivými národními státy.

1807 - Tylžský mír

Souhrnné označení pro několik smluv uzavřených po vítězství francouzských vojsk u Frýdlantu (dnes Pravdinsk) mezi Francií na jedné a Ruskem a Pruskem na druhé straně. V zásadě byl dohodnut na setkání Napoleona I. a cara Alexandra I. dne 25.6.1807 na voru na řece Němen u Tylže (Tilsit, dnes Sovětsk), upřesněn na dalších setkáních i s pruským králem Fridrichem Vilémem III.

Tylžský mír dočasně ukončil boje na evropském kontinentě (pokračovala jen válka Napoleona I. s Velkou Británií). Znamenal rozpad 4. protifrancouzské koalice a rozdělení sfér vlivu na evropském kontinentu mezi Francii a Rusko. Byly podepsány tyto dohody:

  • dne 7.7.1807 francouzsko-ruská mírová smlouva, v níž Rusko uznalo nové Napoleonovo uspořádání Evropy, vznik Varšavského knížectví, zavázalo se vyklidit Jónské ostrovy a Kotor, získalo Bialystok a připojilo se ke kontinentální blokádě;
  • z téhož dne francouzsko-ruská spojenecká smlouva, která stanovila prostřednictví Ruska při uzavření francouzsko-britské mírové smlouvy a závazek Ruska přerušit styky s Británií, pokud odmítne uzavřít mír za nabízených podmínek, dále prostřednictví Francie v rusko-tureckém sporu a případně společnou válku Francie a Ruska proti Turecku, která by vedla k rozdělení téměř všech jeho evropských držav mezi obě velmoci;
  • dne 9.7.1807 úmluva, potvrzující postoupení Jónských ostrovů a Kotoru Francii Ruskem;
  • z téhož dne mírová smlouva mezi Francií a Pruskem, podle níž Prusko ztratilo velmocenské postavení, jeho území bylo redukováno zhruba na polovinu a armáda na 42.000 mužů, zaplatilo válečnou náhradu a připojilo se ke kontinentální blokádě. Prusko se vzdalo všech území na západ od Labe a na jeho území, které ovládlo při dělení Polska, bylo vytvořeno Varšavské knížectví a svobodné město Gdaňsk.

Pierre-Nolasque Bergeret (1782-1863) :
1807 - Tylžský mír - Alexandr předvádí Kalmyky, kozáky a Baškiry Napoleonovi I. ▲
zdroj encyklopedie CoJeCo

                 
Obsah vydání       16. 7. 2007
16. 7. 2007 Byla proto odsouzena Jana  Maříková
16. 7. 2007 Ludvík Vaculík: Jsou témata, o nichž bych se do Lidovek neodvážil napsat Ludvík  Vaculík
16. 7. 2007 Myší sonet Miroslav  Válek
16. 7. 2007 Transparency International: Obelhala obecně prospěšná společnost finanční ředitelství? Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Superprestižní pořad Jana Krause legitimuje osobnosti Jiří  Zajíc
16. 7. 2007 Oslava etického policajtství Bohumil  Kartous
16. 7. 2007 Správná věta z nesprávných úst Štěpán  Kotrba
16. 7. 2007 Mediální kultura v Čechách a v Británii Jan  Čulík
16. 7. 2007 Podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání: plíživá propaganda Robina Hooda Ladislav  Žák
16. 7. 2007 Spíše české než britské listy Jan  Rovenský
16. 7. 2007 Co dělal Karel Koecher v Prognostickém ústavu?
16. 7. 2007 Jakou vypovídací hodnotu má propaganda vašich soudruhů? Miroslav  Šuta
16. 7. 2007 Stále stejný problém "toho druhého" Jan  Čulík
16. 7. 2007 Odhalena operace Brother Sam Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Operation Brother Sam exposed Fabiano  Golgo
15. 7. 2007 Proč Rusko ustoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě Pavel  Barák
16. 7. 2007 Americký radar útoky spíš způsobí Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 Made to prevent attacks, the U.S. radar may actually cause them Fabiano  Golgo
16. 7. 2007 ČT -- opět bulvár Milan  Valach
16. 7. 2007 Referendum ohledně radaru je naprostý nesmysl
16. 7. 2007 Made in Norway, radar a USA Pavel  Kučera
16. 7. 2007 Útěk politiků od politické odpovědnosti? Dagmar  Seibertová
16. 7. 2007 Žádní zdraví v psychiatrických léčebnách nejsou Ivan  David
13. 7. 2007 Nelidské zacházení v policii a vězeňství: nekonečný příběh?
13. 7. 2007 CPT: Zdraví lidé jsou nuceni zůstávat v psychiatrických léčebnách
14. 7. 2007 Rusko zrušilo svou účast na významné mezinárodní vojenské dohodě
14. 7. 2007 BBC: Svět se musí naučit žít s tvrdší ruskou zahraniční politikou
16. 7. 2007 Osoby a osobnosti Pavel  Kopecký
16. 7. 2007 Dvě stě let od míru, který změnil mapu Evropy Richard  Seemann
16. 7. 2007 Jen jedna pravá církev, a to ta katolická Boris  Cvek
13. 7. 2007 Magnát Conrad Black shledán vinným
13. 7. 2007 Propaganda profesionálních lhářů Miroslav  Šuta
12. 7. 2007 Máme kádrovat autory? Jan  Čulík
13. 7. 2007 Britské listy a morální evaluace autorů Jan  Čulík
13. 7. 2007 Klid v České televizi Michal  Rusek
13. 7. 2007 Biopaliva: za jakou cenu Daniel  Veselý
13. 7. 2007 Kterak se Dvořáková Anděla do špinavé politiky zapletla - dala všanc i své dobré jméno Zdeněk  Bárta
16. 7. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. – 30. června 2007