4. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2007

Technologie osvobozuje

Polemika s článkem Ilji Herolda "Trvám na naději"

Pozorně jsem si přečetl příspěvek pana Ilji Herolda, jak nám tady defétisticky líčí, že všechno v dnešním světě, církvemi počínaje, přes integraci IT a telekomunikací jako hlavní piliř vědeckotechnického rozvoje a prohnilou Evropskou unií konče, přispívá k jeho vizi blížící se apokalypsy . Přiznám se, že jsem v jeho textu lajícímu všem politickým stranám, všem institucím včetně (neprotestanských církví), Vatikánu a i dokonce synodnímu seniorovi Smetanovi, cítil od počátku jistou nesourodost až chaotičnost natolik -- že jsem přeskočil jinak dlouhý text a říkal jsem si, že onen člověk musí být snad jen zvláštní kombinací pevně věřícího komunisty anebo stoupenec nějaké prazvláštní mesianistické odnože církve s jasnou vizí (pokolikáté už?) bližícího se Armaggedonu, protože tak jednostranně zorným úhlem vidícího a programově koherentním způsobem svoji víru šířícího člověka jsem již dlouho nepotkal, a to -- aniž by byl buď jedním nebo druhým.

A hle! Částečně za pravdu mi dala dále v jeho textu tato mnou objevená věta:

"Jediným možným reálným celospolečenským systémem pro člověka rozvinuté technické společnosti jako celek je komunismus. Tedy opět doslovně práce podle možností a spotřeba podle potřeb, asi tak, jak se to již od našeho pradávna děje v našich normálních rodinách".

A pak jsem si přečetl jeho životopis, že je "praktikující evangelík" a podíval se na seznam jeho předešlých článků a bylo mi jasné, že víra ať už v cokoli, ale že právě jen ona víra vymazávající pro své sebeukájení idejemi exaktnost a právě její mýty bořící vědeckotechnický rozvoj, že je tím, co je pro dnešní svět skutečným nebezpečím a ne lidská vynalézavost a vědeckotechnický rozvoj, který sice semtam učiní někoho nepotřebným, tedy jen dotud, jestliže se lidé z primitivnějších činností sami nerekvalifikují a nenaučí těm sofistikovanějším. Myslím, že sekty typu Svatého Grálu jsou jen novinovou bizardností, ale že skutečným nebezpečím, je fundamentalismus (někdy až náboženský) reflektující především ideje politické, jako postoj člověka, za vrchol jehož fundamentalismu (jedno pak jestli náboženského nebo politického) považuji pak tuto páně Heroldovu větu:

"Vrcholem je, když se za hlavní nástroj boje proti nezaměstnanosti uvádí technický rozvoj a mobilita pracovních sil. U nás pak ještě učení se práci na počítači. Protože právě technický rozvoj, mobilita pracovních sil a nasazování výpočetní techniky patří mezi hlavní zdroje nezaměstnanosti i jejího dalšího růstu."

Ačkoli jako liberál nemám rád verbální archaismy, pak toto je vyloženě "tmářství", protože já jako člověk již 15 let působíci v distribučním kanále největších světových SW a HW gigantů mohu takovéto tvrzení vzít buď za pomýlení starého člověka, anebo za jakousi "antitechnickou" větev nějaké mě neznámé odnože církve, či jen jako převzatý ideologický dogmatismus z počátku 19. století, kdy dělníci rozbíjeli stroje, jejichž nasazení jim mělo brát práci. Nicméně názorová konzistence a sebevědomé tvrzení takovýchto nesmyslů napříč celým Heroldovým článkem, navíc zasazeným do kontextu fungování Evropské unie není pro mě již jen neškodným ideologickým sněním či politickým oportunismem proti liberálnímu trhu, ale demagogií srovnatelnou s vysvětlením výskytu mandelinky bramborové tehdejší vládní propagandou na našich kolektivizovaných polí, z počátku 50.let.

Jako člověk pracující v obchodní sféře mohu poukázat právě na takové instituce jako je Evropský sociální fond v ČR, viz ZDE který právě pomocí IT a zvyšování počítačové gramotnosti lidí s dnes technickým podmínkám trhu neodpovídající kvalifikací, nabízí lidem rekvalifikaci např. pomoci dnes se rozšiřující IP telefonie na telecoverage nebo telesales operátory, nebo na tvorbu vzdělávacích programů i v jiných oborech, ale právě a zase za pomoci výpočetní techniky, tedy HW a SW. Nevím, jak by si pan Herold představoval, že by měli lidé z úřadu práce např. bez výpočetní techniky zajišťovat hledání nových pracovních míst a koordinaci mezi zaměstnavateli a uchazeči. Asi by z nich nadělal "streetworkery" ovládající na delší vzdálenosti, coby prostředek dorozumívání, praporkovou abecedu. Osobně jsem se účastnil zajištění a vypracování podkladů pro výběrové řízení s názvem: "Realizace dodávky e-learningového vzdělávacího prostředí a webové stránky projektu "Profesní vzdělávání pro rozvoj venkova". Doufám, že pan Herold to, že ty proklaté počítače více vzdělají lidi na venkově a oni se poté co se mobilně připojí s notebookem třeba z maštale na e-learningový portál a naučí se třeba podvojné učetnictví a pak se neméně "mobilně" odstěhují do Prahy, tak že toto nespatřuje jako "neoliberální hřích", i když...vždyť to morální bahno Prahy a peníze co se tam dají vydělat, k tomu jedinému možnému společenskému zřízení, komunismu, rozhodně nevede......:-).

Abych snad připomněl ještě jeden "deal", tedy abych mluvil tou řečí, která jistě jako vše neoliberální asi zní panu Heraldovi jako antisolidární, společensky sociálně "nespravedlivá" kakofonie, pak připomenu ještě jeden projekt, který jak jinak, nejen že podle něj, nezaměstnanost nesnížil, ale ještě ji snad prohloubil -- a to už svým názvem "Dodávka výpočetní techniky pro projekt "Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace -- praxe -- zaměstnání nebo sebezaměstnání".

Co říci závěrem? Pan Herold "trvá na naději", nevím, jak to jde trvat na něčem tak abstraktním, ale to je jeho věc, já ačkoli teologicky negramotný si myslím, že naopak v naději se dá jediné a doufat nebo věřit, ale ať si pan Herold trvá na čem chce a třeba si toto své "trvání" prosadí i do Ústavy jako "právně vymahatelnou" ústavní normu, nicméně celý jeho poraženecky lamentující křik, je odpusťte mi tuto moji "skorozlomyslnost", která je nakonec "rajskou hudbou pro můj neoliberální sluch", abych tak parafrázoval větu z Limonádového Joea, protože tím neříká nic jiného, a vlastně sám přiznává, že jeho ideje nejsou lidmi většinově přijímány a že v dějiném společensko-ekonomickém soupeření socialismu s volným trhem počas trvání minulého století, tyto ideje více než prokazatelně neobstály.

Vítězům všech historických soubojů, vždy krom přízně žen a vlastní slávy, velice konvenoval poraženecký křik svých soků či sokyň, dodával jim onen opojný odér nezpochybnitelnosti vlastního úspěchu a své momentální převahy nad svými soupeři.

Jen z psychologického hlediska radím všem věrozvěstům lepších, a jedině možných "komunistických" zítřků, aby své současné zvítězivší neokonzervativní soky politicko-ekonomického liberalismu neodměňovali ještě více než si snad zaslouží a to stvrzením své vlastní ideové poroby takovými výroky, kterými autor po vzoru apokalytických výjevů z Dürerových obrazů líčí náš současný neoliberální globalizující se svět, kdy se např.mj. dá dovolat z jednoho konce světa na druhý anebo přijmout mail odeslaný s přílohou videa či zvuku z Austrálie k nám, doslova za pár vteřin, že je to právě to, co je pro nás to špatné. U koholi, kdo ještě před pár desítkami let stál v zimě před 5 sídlištními budkami na 5000 obyvatel, a venku mrznul a čekal, až si jeho sousedka zavolá vedoucího drogerie, jestli už náhodou konečně přišly háčky na záclony a co od ní, asi tak (šibal jeden) bude za to chtít, zjistíte že mj. právě takovéto vymoženosti dávaji jeho životu dnes, třeba i jen při srovnatelném platu s dobou reálného socialismu, daleko vyšší kvalitu života dnes než tomu bylo dříve. Tedy jestli ono někdejší čekání na sídlištní telefonní budku nebylo právě to dnes levicí nostalgicky proklamované "volnost, rovnost, bratrství"- pak bych se sám prohlásil za dobrovolně "nerovného nevolníka kapitalismu", ostentativně odmítající jakékoliv jiné bratry než jen ty své vlastní, pokrevní.:-)

                 
Obsah vydání       4. 6. 2007
4. 6. 2007 Parkanové Gagarin
4. 6. 2007 Mrtvola stalinismu ožila v písni Vlasty Parkanové Jan  Čulík
4. 6. 2007 V čele Ministerstva obrany České republiky stojí tajtrlík Jakub  Rolčík
5. 6. 2007 My jsme ta banda, banda kašparů... Vladislav  Černík
4. 6. 2007 Nová studená válka: Rusko zaměří své rakety na evropská města
5. 6. 2007 Správná píseň Tomáš  Vymazal
5. 6. 2007 Michael  Marčák
5. 6. 2007 Říman chce nechat jmenovat kozla zahradníkem Štěpán  Kotrba
4. 6. 2007 Reportér MFD v úslužném předklonu před Georgem Bushem
4. 6. 2007 Bush horší než Madonna, aneb Který předklon bude nejhlubší? Luděk  Toman
4. 6. 2007 Bezpečnostní opatření na ochranu George Bushe jsou oprávněná
4. 6. 2007 Bush se nemá setkat s žádným normálním člověkem
4. 6. 2007 Smějící se bestie Věra  Říhová
5. 6. 2007 Německá politická scéna je otřesena nepokoji v Rostocku Richard  Seemann
4. 6. 2007 Míra tolerance a míra solidarity Milan  Daniel
5. 6. 2007 Rowlingová už nemá nic proti klecovým lůžkům
4. 6. 2007 Jsme národem lokajů a přičinlivých služebníčků? Jakub  Rolčík
5. 6. 2007 Bublan versus Šándor aneb Co s velkým bratrem?
4. 6. 2007 Maminka Tomáš  Koloc
4. 6. 2007 Ztratili jsme suverenitu
4. 6. 2007 Bush je představitelem nejvlivnější světové mocnosti
4. 6. 2007 Bush sice oslabuje, ale pravice v USA asi ne Greg  Evans
4. 6. 2007 Jaké zájmy hájí George W. Bush a proč je pro něj radar v Brdech tak důležitý? Petr  Kužvart
4. 6. 2007 Bush, Rusko, USA a protiraketový štít na stránkách BBC
4. 6. 2007 Topolánek: Ani my ve vládě nemáme o americkém radaru žádné informace Jan  Neoral
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
4. 6. 2007 Kterak Češi plýtvají raketovými odborníky
4. 6. 2007 Diskuse s Thomasem Cassidym
4. 6. 2007 Čecháčkovství Jana Neorala
4. 6. 2007 Zájmy a politika Jindřich  Kalous
4. 6. 2007 Kriminalizace života společnosti znepokojuje justici Zdeněk  Jemelík
4. 6. 2007 Zahájí RRTV správní řízení s ČT za propagandu ve věci radaru v neděli dne 3. června?
4. 6. 2007 Navrhujeme Koniášův řád pro česká média
4. 6. 2007 Nedejme se!
4. 6. 2007 Radar proti čečenským teroristům
4. 6. 2007 Na jihu Číny utajují nepokoje vzniklé kvůli politice jednoho dítěte Kateřina  Procházková
4. 6. 2007 KSČM slouží strategickým zájmům ODS Jiří  Witzany
4. 6. 2007 Posílit odhodlání k obraně? Ano, ale proti komu? Michael  Kroh
4. 6. 2007 Technologie osvobozuje Jan  Bím
4. 6. 2007 Děkujeme - za co? Ondřej  Šlechta
4. 6. 2007 Základny a rakety, aneb Nevěřím ani Putinovi! Uwe  Ladwig
4. 6. 2007 Ženy řešily ve Vídni problémy Blízkého východu Richard  Seemann
3. 6. 2007 Zemřel spisovatel Jan Beneš (1936-2007) Jan  Čulík
4. 6. 2007 Každý máme právo zlikvidovat si svůj kus planety - nebo ne ? Beno  Trávníček
3. 6. 2007 Další obce v referendech proti radaru
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!
2. 6. 2007 Odsouzeni ke svobodě... Bohumil  Kartous
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce