4. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 6. 2007

Každý máme právo zlikvidovat si svůj kus planety - nebo ne ?

Jaký má naše planeta problém ? Je červivá člověkem. Ten hlodá a hlodá. Na rozdíl od zvířat chce většinou víc, často o moc víc, než doopravdy potřebuje. Kde na to bere právo? V omylu přírody či Pánaboha, který jej učinil tak nebezpečně silným a zároveň zapomněl na dostatečně silné predátory ? Pojďme udělat stojku a chvíli přemýšlet naruby. Co člověku přiznat pouze takovou niku, na kterou má nárok a tu rozdělit víceméně rovným dílem mezi všechny lidské bytosti. Pozor ! To není bolševické rovnostářství. Pokud někdo svým umem v rámci své řekněme "povolené ekologické stopy" vydobude pro sebe víc než někdo jiný, budiž mu toto jeho "neškodlivé víc" ze srdce přáno.

Tolik úvod, ale raději rychle k realitě. Je potěšitelné, že Evropská unie si uvědomuje hlubokou krizi v působení člověka na planetu a začíná vést zásadní diskusi o způsobech nápravy. Věcná diskuse je základem pro dobrá řešení. Problém ale nastává, pokud je vedena špatným směrem, a to hrozí i na naší malé evropské úrovni -- o světových měřítcích raději nemluvě.

Obchodování s emisemi -- jde o řešení často popisované jako spásonosné. Hlubší význam pro ochranu planety by mohlo mít jen tehdy, pokud by bylo vypočítáno kolik emisí lze povolit, aby nedošlo k zásadním přírodním újmám a teprve toto množství bylo rozděleno a obchodováno. Tedy zcela opačná kalkulace - nikoli od potřeb lidí a pokrytých požadavků jednotlivých zemí zúčastněných v "Kjótu", ale od kapacity přírody.

Diskuse by ale zejména měla začínat od příčin dějů a ne od jejich důsledků - emise čehokoliv nelze než zařadit právě mezi důsledky. Jednou z nejdůležitějších příčin současného stavu planety je nezřízená výroba a spotřeba energie. Nevěřím, že většina lidí si chce touto svojí činností zlikvidovat za každou cenu "svůj kus planety", jen si prostě dosah svého konání neuvědomuje nebo je líná přemýšlet. Výsledek je ale stejně špatný. Dalším omylem je doufání ve vyřešení energetického problému světa pomocí alternativních zdrojů a energie jaderné. Alternativní zdroje při dnes dosaženém stupni vývoje nemají šanci nahradit významné množství zdrojů fosilních (maximalistický odhad je 20 %). Energie jaderná, jako válečné (viz plutonium) a strašidelné (viz Černobyl) politikum je plošně nepoužitelná -- globální veřejné mínění zřejmě nikdy nebude výrazně na její straně (snad jedině pokud někdo spustí řádný Tokamak a jaderná energie se začne vyrábět ze slané vody).

Co rozumného tedy dnešnímu člověku rozumnému zbývá, pokud chce pro své děti připravit něco jiného než přírodní peklo ? K tomu není třeba složitých úvah - šetřit ! To samozřejmě jen málo z nás bude dělat dobrovolně, nezištně, s radostí a z lásky k přírodě. Dostáváme se tedy od ekologie k sociologii -- konkrétně k práci s veřejností.

Krok 1

Šetření dobrovolné - naučili jsme se třídit odpadky, tak se naučíme i ušetřit nějaká promile či procenta energie. Domnívám se, že jde o novinářskou "parketu" - úkolem solidních novinářů je dostat pravdivé informace o stavu planety a jeho příčinách do stěžejních vysílacích časů veřejnoprávních televizí, a to zejména ve formě objektivních diskusních pořadů za účasti všech názorových stran. To se v tuto chvíli neděje vůbec ! Diskusních pořadů jsou přehršle, ale problémy existenčně důležité je úspěšně míjejí.

Krok 2

Šetření díky přiměřeně vysoké ceně (dani) -- tento systém sice nemorálně atakuje nízkopříjmové skupiny obyvatel, nicméně nepochybně přinese nějaké další úspory (5 % ?). Daň lze využít na sekundární opatření ke zlepšování životního prostředí.

Krok 3

Šetření demokraticky uzákoněné -- to by mohlo přinést rasantní snížení spotřeby energie. Za podstatu a právní klíč takového řešení považuji víru, že tak jako má každý člověk bez rozdílu nárok na stejné množství čistého vzduchu a čisté vody, má i nárok na stejné množství energie jako kdokoliv jiný. Pokud nastane shoda v tomto smyslu - následují pak již jen úkoly, které vyřeší vědci a výpočetní technika - stanovit množství energie, kterou lze na Zemi vyrobit a spotřebovat za současné struktury způsobů její výroby tak, aby nedošlo k nevratnému poškození planety (počítačový model blížící se pravdě), toto číslo podělit počtem obyvatel Země a vynásobit množstvím obyvatel jednotlivých států a tyto kvóty přidělit národním vládám; národním vládám umožnit, aby oddělily ještě příslušný podíl energie pro svoje organizace a zbytek předali občanům.

Forma distribuce a kontroly čerpání tohoto nepeněžního nároku by byla realizovatelná formou kreditních karet se kterými by komunikovaly všechny energetické spotřebiče od automobilů přes kotelny, mobily až po depilační strojky. Bez zasunutí karty s přiděleným energetickým kreditem by prostě nefungovaly, a to i přes to, že nádrž by byla plná nebo šňůra zastrčená v zásuvce.Tak jako člověku při špatném hospodaření s financemi dojdou peníze, totéž by se mu mohlo stát s energií (samozřejmě by za ni souběžně i nadále stávajícími formami platil -- viz krok 2).

Jednoduše řečeno: "Chceš mít 5 aut (?), klidně je měj, ale 5 x víc si zřejmě nezajezdíš -- leda, že bys doma netopil, nepral a chodil s vousem do půl pasu".

Zbývá to nejhorší a nejsložitější - jak to prosadit ?

Po vytříbení myšlenek v naší malé zemi je třeba začít v Evropě, která snad chce být nositelkou dobrých řešení a výsledky následně "vyvézt" i do zbytku světa. Vyvézt nikoliv pod pásy tanků a výbuchy řízených střel, ale diplomaticky, za pomoci OSN (řídící rada programu pro životní prostředí, globální fórum ministrů životního prostředí ...) a nakonec, v případě neúspěchu, třeba i hospodářským embargem těch zemí, které nebudou ochotny se na záchraně planety podílet = nebudou ochotny splnit svoji lidskou povinnost.

                 
Obsah vydání       4. 6. 2007
4. 6. 2007 Parkanové Gagarin
4. 6. 2007 Mrtvola stalinismu ožila v písni Vlasty Parkanové Jan  Čulík
4. 6. 2007 V čele Ministerstva obrany České republiky stojí tajtrlík Jakub  Rolčík
5. 6. 2007 My jsme ta banda, banda kašparů... Vladislav  Černík
4. 6. 2007 Nová studená válka: Rusko zaměří své rakety na evropská města
5. 6. 2007 Správná píseň Tomáš  Vymazal
5. 6. 2007 Michael  Marčák
5. 6. 2007 Říman chce nechat jmenovat kozla zahradníkem Štěpán  Kotrba
4. 6. 2007 Reportér MFD v úslužném předklonu před Georgem Bushem
4. 6. 2007 Bush horší než Madonna, aneb Který předklon bude nejhlubší? Luděk  Toman
4. 6. 2007 Bezpečnostní opatření na ochranu George Bushe jsou oprávněná
4. 6. 2007 Bush se nemá setkat s žádným normálním člověkem
4. 6. 2007 Smějící se bestie Věra  Říhová
5. 6. 2007 Německá politická scéna je otřesena nepokoji v Rostocku Richard  Seemann
4. 6. 2007 Míra tolerance a míra solidarity Milan  Daniel
5. 6. 2007 Rowlingová už nemá nic proti klecovým lůžkům
4. 6. 2007 Jsme národem lokajů a přičinlivých služebníčků? Jakub  Rolčík
5. 6. 2007 Bublan versus Šándor aneb Co s velkým bratrem?
4. 6. 2007 Maminka Tomáš  Koloc
4. 6. 2007 Ztratili jsme suverenitu
4. 6. 2007 Bush je představitelem nejvlivnější světové mocnosti
4. 6. 2007 Bush sice oslabuje, ale pravice v USA asi ne Greg  Evans
4. 6. 2007 Jaké zájmy hájí George W. Bush a proč je pro něj radar v Brdech tak důležitý? Petr  Kužvart
4. 6. 2007 Bush, Rusko, USA a protiraketový štít na stránkách BBC
4. 6. 2007 Topolánek: Ani my ve vládě nemáme o americkém radaru žádné informace Jan  Neoral
1. 6. 2007 Antirakety Česko nemohou ochránit Jan  Neoral
2. 6. 2007 The anti-missile shield cannot defend the Czech Republic Jan  Neoral
4. 6. 2007 Kterak Češi plýtvají raketovými odborníky
4. 6. 2007 Diskuse s Thomasem Cassidym
4. 6. 2007 Čecháčkovství Jana Neorala
4. 6. 2007 Zájmy a politika Jindřich  Kalous
4. 6. 2007 Kriminalizace života společnosti znepokojuje justici Zdeněk  Jemelík
4. 6. 2007 Zahájí RRTV správní řízení s ČT za propagandu ve věci radaru v neděli dne 3. června?
4. 6. 2007 Navrhujeme Koniášův řád pro česká média
4. 6. 2007 Nedejme se!
4. 6. 2007 Radar proti čečenským teroristům
4. 6. 2007 Na jihu Číny utajují nepokoje vzniklé kvůli politice jednoho dítěte Kateřina  Procházková
4. 6. 2007 KSČM slouží strategickým zájmům ODS Jiří  Witzany
4. 6. 2007 Posílit odhodlání k obraně? Ano, ale proti komu? Michael  Kroh
4. 6. 2007 Technologie osvobozuje Jan  Bím
4. 6. 2007 Děkujeme - za co? Ondřej  Šlechta
4. 6. 2007 Základny a rakety, aneb Nevěřím ani Putinovi! Uwe  Ladwig
4. 6. 2007 Ženy řešily ve Vídni problémy Blízkého východu Richard  Seemann
3. 6. 2007 Zemřel spisovatel Jan Beneš (1936-2007) Jan  Čulík
4. 6. 2007 Každý máme právo zlikvidovat si svůj kus planety - nebo ne ? Beno  Trávníček
3. 6. 2007 Další obce v referendech proti radaru
3. 6. 2007 Jaklová: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
2. 6. 2007 Cenzura v ČT!
2. 6. 2007 Odsouzeni ke svobodě... Bohumil  Kartous
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce