20. 9. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 9. 2006

Polský poker o základnu

Americká vláda hodlá -- na svou obranu -- vybudovat ve střední Evropě protiraketovou základnu (včetně základny radarové). Zvolila si k tomu účelu dvě země, údajně pro jejich geopolitickou polohu: Českou republiku a Polsko. Zatímco v ČR výrazná většina obyvatel tento záměr odmítá a prostřednictvím občanského sdružení "Iniciativa Ne základnám" se proti této myšlence bouří, Polsko zaujímá sice ne výhradně záporné stanovisko, ale lidový odpor tam (zatím) nemá organizovanou podobu. Česká média -- jež na rozdíl od veřejného mínění americký plán na zřízení základny podporují -- o postoji polské vlády neinformují. Přitom polská vláda, v zásadě americkému záměru nakloněná, hraje s Bushovou administrativou diplomatický poker, jemuž se jednání české vlády zdaleka nevyrovná.

Polský ministerský předseda Jarosław Kaczyński při své vůbec první návštěvě Washingtonu, kde se 14. září setkal s presidentem Bushem, při odchodu z Bílého domu stručně konstatoval: "O základně jsme vůbec nemluvili." -- ačkoliv se ve Varšavě obecně má zato, že právě tato otázka je v současnosti ve vzájemných polsko-amerických vztazích problémem nejvážnějším.

Američané přitom v dokumentu, který polské vládě předložili, své úmysly jasně vyjádřili. Zda tak učinili i vůči Praze, nevíme, protože Cyril Svoboda - schovávaje se za tvrzení, že nic není ještě rozhodnuto -- zatloukal a zatloukal a od Alexandra Vondry můžeme sotva očekávat postoj odlišný.

Soudě podle polského tisku pobuřuje americký postoj polskou stranu hned z několika důvodů. Washingtonský dopisovatel deníku Rzeczpospolita to vyjádřil těmito slovy: "Američané jsou naprosto přesvědčeni, že jim musíme za základnu líbat ruce."

Podle zmíněného dokumentu by vláda USA ani nebyla ochotna za území základny platit, polským firmám by nijak nebyla zaručena účast na stavebních pracích -- "bylo by to ovšem možné" (!) a firmy "by byly povzbuzovány" -- sliby, jež Polákům připomínají těšínská jablíčka slibů o Iráku: USA za polskou účast na okupaci Iráku slibovaly polským společnostem lukrativní zakázky při rekonstrukci iráckého hospodářství, výsledkem však byla prasklá bublina.

Prvotní polské úvahy o základně (či základnách) vycházely z přesvědčení, že by americká nabídka měla být přijata s ohledem na posilování vztahů se Spojenými státy v příštích desetiletích. Nakonec však převážilo a chladná úvaha ministerstva obrany, jež premiér ve Washingtonu opakoval: mají-li být základny akceptovány, požaduje Polsko zabezpečení také pro sebe.

Jaké zabezpečení

Polské ministerstvo obrany totiž -- na rozdíl od českých obránců základen -- soudí, že protiraketová obrana by možná ochránila USA, sotva však Polsko. Proto Poláci požadují na americké vládě dodávku tzv. Patriotů, pohyblivých protiraketových základen PAC-3, určených k obraně proti taktickým raketám (raketám krátkého doletu). Polské úřady výslovně konstatují: "Nezáleží nám tolik na bezpečí základen jako na obraně našeho hlavního města." Souhlas varšavské vlády s umístěním raketových sil by měl být proto doprovázen předáním dohodnutého počtu PAC-3. Nemusely by být předány všechny naráz, stačil by závazný slib, že se tak stane v okamžiku, kdy bude základna funkční.

Americká odpověď byla jednoznačná: Patrioty nejsou v plánu pro zemi, v níž bude základna vybudována. Reportér charakterizoval americký postoj takto: "Američané zareagovali na polské stanovisko údivem -- jako rodič, dotčený chováním nevděčného dítěte -- a opakovali svůj plán."

Bluf?

A pokoušeli se blufovat. Nejprve přinesly v květnu The New York Times zprávu, že by americká základna mohla být umístěna v Británii. Pak se USA vrátily (! tvrdí polský tisk) k jednání s ČR. V kuloárech konference o protiraketové obraně, konané letos v srpnu v Alabamě, naznačil jeden z poradců Bílého domu, že v případě neúspěchu dvoustranných rozhovorů se USA mohou pokusit použít "kanálů NATO".

I když ve Varšavě považují z několika důvodů takový přístup za málo pravděpodobný, připouštějí nicméně, že by se americká vláda mohla pokusit mít v Česku radar, na nějž by základna byla vázána. Přesto by Polsko zůstávalo zemí nejvhodnější pro vybudování základny jak z důvodů politických (sotva by se našla jiná země ochotná základnu akceptovat) tak zeměpisných (severozápadní Polsko je považováno za ideální území).

Americký partner, domnívají se Poláci, předstíral, že nechápe, že politicky není přijetí základny v Polsku snadné. "Bezpodmínečná a druhou stranou neopětovaná láska k Americe u Poláků v důsledku iráckého tažení poněkud vychladla," píše např. Rzeczpospolita, "a kromě toho je tu záležitost víz, jež se táhne jako brazilský televizní seriál." Na apely polských politiků odpovídají Američané -- což nám musí znít známě -- že jde o složitou záležitost, vyžadující souhlas Kongresu a podporu veřejného mínění. Obdobně jako u nás i v Polsku vládne mínění, že výstavbě základny musí předcházet veřejná diskuse. Samozřejmě se přitom objevují také informace o vadách protiraketového systému jako např. hrozba radioaktivního odpadu v případě, že by raketa byla sestřelena nad polským územím, nebo nebezpečí konfliktu se státy, s nimiž má Polsko vcelku dobré styky (např. Írán).

Navíc dává Rusko na srozuměnou, že se mu americká protiraketová základna v bezprostředním sousedství nezamlouvá -- dá se očekávat, že pokud by byla v Polsku zřízena, umísí Rusové rakety krátkého doletu v Kaliningradě. "Bez Patriotů," tvrdí Poláci, "bychom byli, užijeme-li americké podobenství, bezbranní jako sedící kachna."

Také energetika?

Třebaže polská média uvažovala i o možnosti vázat souhlas se základnou také na otázku ropovodu, jenž by Polsku umožnil nezávislost na ropě z Ruska, polská vláda tyto dva problémy nespojuje (i když s Američany jedná o mezinárodním zabezpečení energetických zdrojů). Washington ovšem takový ropovod nebuduje -- americké ropné společnosti o tom neuvažují. Polsko jenom doufá, že americká politika v oblasti Kaspického moře bude v souladu s polskými zájmy, které ji mohou využít. Zato by byla výhodná -- pro obě strany -- "směna" základna -- plynovod.

Za polský souhlas se základnou by musel Washington slíbit (byť by takový slib byl nesnadno splnitelný), že podpoří polské úsilí o získávání plynu. To je ovšem vysoce nepravděpodobné.

Nakonec ještě jeden citát z Rzeczpospolité -- možná bychom jej mohli uplatnit i pro sebe: "Pro Američany jsme druhořadým partnerem, který USA navykl, že stále souhlasí. V tom však skutečné přátelství nespočívá."

                 
Obsah vydání       20. 9. 2006
20. 9. 2006 Zpochybňování vědeckého konsensu o hrozbě globálního oteplování systematicky financují firmy Phillip Moris a Exxon
20. 9. 2006 Britská Královská vědecká společnost požaduje, aby Exxon přestal financovat popírače globálního oteplování
20. 9. 2006 "Vědecký konsenzus" o hrozbě globálního oteplování je fikce Ivan  Brezina
20. 9. 2006 "Snaha zmírnit globální oteplování je ztráta času a peněz"
20. 9. 2006 Polský poker o základnu Štěpán  Steiger
20. 9. 2006 Čípak je ten rozpočet a proč je takový "nasoleně nemastný"? Miloš  Dokulil
20. 9. 2006 iDnes: Armáda nakoupila nový radar za 1,5 miliardy Štěpán  Kotrba
20. 9. 2006 Irácká nezávislost soudu v americké režii
20. 9. 2006 Linka Washington -- Bagdád -- Kábul Daniel  Veselý
20. 9. 2006 Venkov Martin  Reiner
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
20. 9. 2006 U snědeného krámu Michael  Kroh
20. 9. 2006 Největší bohatství Ladislav  Žák
20. 9. 2006 Úskalí lékové politiky Jan  Mertl
20. 9. 2006 Slovenský problém Josef  Vít
20. 9. 2006 Výzkumníci Factum Invenio se nic nenaučili Josef  Baxa
20. 9. 2006 Mýty a axiomatizace společenské a politické reality Petr  Sak
19. 9. 2006 Co říci o českém školství Eduard  Zeman
20. 9. 2006 Švédsko po volbách Vojtěch  Tělupil
20. 9. 2006 Katolická korespondence
20. 9. 2006 Madona v katedrále sv. Víta Bohumil  Kartous
20. 9. 2006 Co věřit věřícím? Uwe  Ladwig
20. 9. 2006 Koupíme rakety země vzduch Pavel  Pečínka
20. 9. 2006 Pro Angelu Merkelovou zemské volby dopadly špatně Richard  Seemann
20. 9. 2006 Soudcovský stát přede dveřmi aneb přeslechnuté varování prezidenta? Stanislav  Křeček
19. 9. 2006 Zasloužil si papež tu bouři nevole? Miloš  Dokulil
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb
18. 9. 2006 Američané posílali své lidi do Iráku podle loajality, ne na základě znalostí
18. 9. 2006 Open Society Fund korumpuje novináře, zavádí "nové principy do praxe policie" a ještě se tím chlubí Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2006 Polský poker o základnu Štěpán  Steiger
20. 9. 2006 iDnes: Armáda nakoupila nový radar za 1,5 miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2006 Návrat Diových blesků - laserové zbraně se dočkaly bojového nasazení Štěpán  Kotrba
14. 9. 2006 Americké základny: okinawská noční můra Nikola  Čech
11. 9. 2006 Válku jsem zažil - jsem proti základně   
11. 9. 2006 Rakety a teror Milan  Valach
10. 9. 2006 Zaorálek: být partnerem USA neznamená být servilní Štěpán  Kotrba
10. 9. 2006 USA odloží rozhodnutí o raketách na dobu po listopadovém summitu NATO Štěpán  Kotrba
10. 9. 2006 Paroubek by se smířil s radarem Štěpán  Kotrba
9. 9. 2006 ČSSD: základny jsou zásadním problémem národní suverenity a bezpečnosti   
8. 9. 2006 Oprava: USA smlouvy o základně s ČR a Polskem "teprve podepíší"   
8. 9. 2006 Jak proameričtí novináři škodí proamerické věci Oldřich  Průša
7. 9. 2006 Vojáci ve výslužbě proti válce   
7. 9. 2006 Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti a jeho "Kmotři"   
6. 9. 2006 Dopis americkému velvyslanci v ČR: Žádná česká vláda nemá mandát vybudovat americkou základnu