18. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 10. 2006

Lidovci cenzurují zpravodaj placený z peněz daňových poplatníků

František Muška

Patrně nikdo se ještě obsáhleji nezabýval tím, jakým způsobem jsou redigována obecní periodika vydávaná městskými úřady nebo obdobnými institucemi samosprávy. Tyto tiskoviny jsou pochopitelně financovány z veřejných rozpočtů, ale veřejné rozpočty jsou, stejně jako redakce těchto plátků, spravovány politickými silami. Lze se snad domnívat, že by politická strana, která má v tom kterém konkrétním případě vliv na obsah obecního periodika, zachoval při jeho redakci nestrannost? Domnívat se samozřejmě lze a snad by se to mělo i předpokládat, skutečnost ale bude v mnoha případech odlišná. Třeba jako v brněnské městské části Židenice...

Na podzim 2004, kdy lidovci a dr. Kačírková s některými přisluhovači z ČSSD na radnici městské části chtěli zrušit ZŠ Kamenáčky, jsem se aktivně zapojil do aktivit Petičního výboru uvedené školy. Proti jednání radnice v Židenicích jsem podal oficiální stížnost panu komisaři Janu Figeľovi, který se v Evropské komisi zabývá školstvím. Ačkoliv tato stížnost byla odeslána pouze elektronicky (1.12. 2004), dostal jsem odpověď dopisem ze dne 24.12. 2004. Navíc 23.12. 2004 mi osobně volal asistent pana komisaře pan Marian Šuplata s tím, že pan komisař má starost o naši školu. Dále jsem podal stížnost zmocněnci pro lidská práva v České republice Svatoplukovi Karáskovi, který jednak naši školu osobně navštívil (10.1. 2005) a následně dopisem (ze dne 21.1. 2005) vyslovil podporu.

Vzhledem k těmto závažným skutečnostem jsem požádal zodpovědného redaktora za Židenický zpravodaj pana Petra Oujezdského o zveřejnění uvedených dopisů v tomto periodiku, a to dopisy ze dne 12.1. 2005 a 2.2. 2005. Na uvedené dopisy jsem odpověď nedostal. Evropský komisař se k našemu problému vyjádřil, zmocněnec pro lidská práva přijel, ale úředník z městského úřadu je příliš velký pán...

Na veřejném zasedání zastupitelstva naší městské části v dubnu 2005 občané upozorňovali, že v Židenickém zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky občanů. Pan Ing. Oujezdský se občanům veřejně vysmíval a vyzval je, že to máme dokázat. Upozornil jsem na dva výše uvedené dopisy. Byl jsem vyzván, že mám příspěvek poslat znovu. To jsem také učinil dopisem ze dne 20. 4.2005. Odpověď opět nedošla.

Na základě této situace jsem na uvedené jednání pana Oujezdského upozornil vedení KDU- - ČSL a také podal stížnost na Syndikát novinářů. Paradoxně až na základě této aktivity se mi ozval sám pan Oujezdský. Setkali jsme se na radnici v Židenicích 21.11. 2005. Velmi se divil, že jsem na dopisy nedostal odpověď. Prý na to měla odpovědět radnice a už se určitě nestane, abych odpověď nedostal a že vše bude v pořádku!

Přikládám výtahy z emailů pana Oujezdského, které nahrazují všechny komentáře. Text je ponechán bez oprav.:

Email z dne 9.11.2005

"...oklikou se ke mně dostala de-facto stížnost na mou nečinnost. VELMI mrzí Vaše (podle mě nepodložená) kritika. Proč jste se neobrátil ihned na mě? Na každý mail se snažím odpovídat obratem - a to i když mám problém s jeho obsahem. Váš mail (podle kontextu poslaný někdy po 14.4.) mi zřejmě nedorazil, jinak bych Vám jistě odpověděl. Nevím, co bylo příčinou. Veškerou poštu archivuji. Prosím proto, abyste prověřil, zda Váš mail skutečně odešel a sdělte mi datum a čas. Pak jsem schopen i já řešit, zda nebyla chyba na straně mého mailserveru či providera a případně službu reklamovat."

Email z dne 11.11.2005

"...na přiložený dopis jsem Vám zcela jistě odpovídal, rád Vám to doložím. Věřím, že Vám (stejně jako mě) jde o pravdu. Myslím ale, že dopisováním se kní ne přiblížíme. Nabízím proto, abychom se sešli osobně. Přitom bychom mohli probrat nejen body, které doposud vnímáme kontroverzně, ale mohli bychom se společně zamyslet nad záležitostmi, které můžeme pro Židenice (třeba i společně) udělat."

Email z dne 3.11. 2005

Pane doktore, Váš mail jsem bral tak, jak jste ho nadepsal = jako názor. Proto jsem na něj také neodpovídal. Tento Váš názor znám již od naší poslední schůzky a nijak si nedovolím ho zpochybňovat. Pokud ale chcete zopakovat můj osobní názor (který znáte, protože jsem Vám ho osobně sdělil), tak tady je: Dobrovolné zveřejňování názorů KSČ(M) bych nedokázal srovnat se svým svědomím, zvýraznila redakce BL (Pro Vás jako katolíka ještě konkrétněji - považoval bych to za svůj hřích.) Možná Vám mohu ještě oponovat, že ne všechno, co je dovolené, považuji za správné. Např. bych určitě byl stejně striktně i proti tomu, kdyby kdokoliv (!) chtěl v našem Zpravodaji propagovat třeba interrupce (a ty jsou přece naprosto legální a běžné).

A pokud se domníváte, že by KSČ vládnoucí na radnici připustilo hlasy ODS, KDU, nebo kohokoliv jiného, tak máte nezadatelné právo je volit a pak si to vyzkoušet.

Přeji Vám i Vaší rodině požehnaný nový rok a správné rozhodnutí před volbami!

Srdečně Oujezdský

P.S. Těším se na Vaše náměty - jak jsme se domluvili - nejen ke Zpravodaji!

Dne 26.5. 2006 jsem se obrátil na hejtmana Juránka dopisem s otázkami k problematice optimalizace školství v JmK. Zkrácenou verzi tohoto dopisu jsem zaslal panu Oujezdskému s žádostí o zveřejnění. Omylem jsem uvedený dopis nepodepsal a světe, div se, pan Oujezdský odpověděl velice komickým způsobem v tom smyslu, že můj dopis považuje za podvrh, kterého zneužila skupina snažící se systematicky poškozovat městskou část Židenice a katolickou církev. Prý si mám dát pozor, o čem a s kým mluvím...:)

Stačilo přece zvednout telefon, napsat email, zda jsem to opravdu podal atd. Dopis jsem pro jistotu poslal i emailem, ale podle pana Oujezdského jsem prý email neodeslal, ačkoliv jsem dostal dvě automatické odpovědi dne 8.6. 2006 v době jeho nepřítomnosti. Text je ponechán bez oprav.

Subject: Re: článek do Zpravodaje

Od 2. do 8. cervna nejsem v práci.

V prípade potreby se obracejte na mé zástupce....":

Dekuji

Petr Oujezdský

Dne 17.7. 2006 jsem dopis podal znovu a tentokrát podepsal. Samozřejmě na odpověď čekám do dnešního dne.

Jenom závěrem pár paradoxů: jak pan komisař Figeľ, tak i zmocněnec pro liská práva pan Karásek se mnou jednali a odpověděli písemně na základě emailu! Zkuste panu Oujezdskému poslat email - pokud se mu váš námět nehodí, dozvíte se, že to došlo do spamového koše. Je paradoxní, že lidovecký politik (samozřejmě nezávislý na kandidátce KDU-ČSL) nezveřejňuje dopisy jednoho komisaře komise EU, který je představitelem křesťanské strany (KDH) ze Slovenska a dále evangelického duchovního pana Karáska. To je opravdu vzorový ekumenismus:)

Pan Oujezdský má velmi uhlazené jednání a "maže med" okolo úst, ale jinak zásadně prosazuje vlastní (stranický) zájem a dává jasně najevo převahu nad občanem. Vedle pánů Figeľa a Karáska se jedná o úřednického trpaslíka, o to víc má ale potřebu svou nadřazenost prezentovat. Také má potřebu druhé poučovat a vychovávat. Katolická morálka se mu hodí hlavně pro kritiku druhých. Nemůžeme se pak divit, že samostatně myslící věřící opouštějí Židenický kostel a chodí jinam.

Závěrem se opět vracím k mému oblíbenému a skutečně křesťanskému politikovi z KDH, panu komisaři Figeľovi. Na podzim 2005 v pátek 14.10. 2005 večer jsem mu přes kancelář KDH v Bratislavě poslal pozdrav. Odpověď v Bratislavě byla v pondělí 17.10. 2005 v poledne. Srovnejte to s našimi "křesťanskými" politiky na radnici v Židenicích a samozřejmě i na krajském úřadě, kterému vládne rukou pevnou a ideologickou velká slibotechna, pan hejtman Juránek.

Pan Oujezdský neustále zdůrazňuje, že není člen strany lidové. Ano, je nezávislý na kandidátce KDU-ČSL. Tváří se jako nejčestnější a nejlepší, přímo Mirek Dušín, ovšem jeho jednání je takové, že ani Štětináč by se za to nemusel stydět.

Po dlouhé a strastiplné cestě poznání jsem došel k tomuto závěru. Abyste mohli zveřejnit příspěvek v Židenickém zpravodaji, musíte splňovat tři základní podmínky:

1) lidovec,

2) křesťanský demokrat,

3) člen KDU ČSL.

Vzhledem k tomu, že tyto náročné podmínky nesplňuji, nemohu samozřejmě pomýšlet na publikaci v tomto "významném" periodiku. Nemůže na asi pomýšlet ani pan Karásek, jehož dopis, v němž vyjadřuje podporu ohrožené škole, zveřejnila MF Dnes (29.1. 2005). Je paradoxem, že mám řadu odborných publikací v ČR i v zahraničí (Slovensko, Srbsko, Rakousko, SRN, Belgie a Nizozemí). Ovšem jsem si plně vědom, že skvělé úrovně plátku zvaný Židenický zpravodaj jsem nedosáhl. A pokud tam bude náš milý člen Bratrstva kočičí pracky, pak ani nedosáhnu........

                 
Obsah vydání       18. 10. 2006
18. 10. 2006 Někdo si dělá Dobré ráno Bohumil  Kartous
18. 10. 2006 Jak nejlépe vést v ČR volební kampaň? Václav  Drbohlav
18. 10. 2006 ■ ■ ■ Štěpán  Nosek
18. 10. 2006 Do Perského zálivu směřuje již druhý svaz amerických válečných lodí Karel  Dolejší
17. 10. 2006 Úhonický starosta a potrefená husa Štěpán  Kotrba
18. 10. 2006 Zelená rovnosti příležitostí? Anna  Čurdová
18. 10. 2006 Objeví se český Haider, Le Pen, nebo Žirinovský? Vít  Klíma
18. 10. 2006 Zkažené maso podporuje vynalézavost, aneb Přeju vám dobrou chuť Uwe  Ladwig
18. 10. 2006 Gusenbauerův dlouhý pochod Richard  Seemann
18. 10. 2006 Systém elektronického mýtného je založen na poctivosti uživatelů
18. 10. 2006 Mikrovlnný systém s bránami není neomylný
18. 10. 2006 Vztah mužů a žen Věra  Říhová
18. 10. 2006 Vojáci proti válce
18. 10. 2006 Proevropsky i sociálně Pavel  Pečínka
18. 10. 2006 Stojedničkový půdorys neexistuje Michal  Petřík
18. 10. 2006 Čerstvý laureát v měsíci říjnu - Alexander Vondra Jaromír  Hájek
18. 10. 2006 Lidovci cenzurují zpravodaj placený z peněz daňových poplatníků František  Muška
18. 10. 2006 V zákulisí severokorejského jaderného programu Daniel  Veselý
18. 10. 2006 Vůbec obec aneb Paradoxy vzniku a tušeného konce Pavel  Janoušek
17. 10. 2006 Pithart se ohradil proti útoku v inzerátu
17. 10. 2006 Podpoříme povinnou náhradu nebezpečných chemikálií! Miroslav  Šuta
17. 10. 2006 Schází nám "demokracie" na úbytě? Miloš  Dokulil
17. 10. 2006 Orhan Pamuk -- laureát Nobelovy ceny za literaturu Darina  Martykánová
17. 10. 2006 Příklad selhání mimopražského úřednictva Petr  Kužvart
11. 10. 2006 Vynikající Taneční hodiny v Praze!
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006
16. 10. 2006 Dejte už, proboha, Íránu, tu jadernou bombu
22. 11. 2003 Adresy redakce