Zhoubné myšlenky Institutu sv. Josefa

31. 8. 2006

Michal Semín

reakce ředitele Institutu sv. Josefa na článek Štěpána Kotrby Americký katolický antisemita bude přednášet českým neonacistům v Muzeu policie

Ve svém článku autor tvrdí, že přednášky Institutu sv. Josefa a Katolík revue jsou určeny pro neonacisty. Toto jeho tvrzení je nepravdivé. Jako katolík považuji nacismus i všechny jeho neo-verze za filosoficky i morálně zhoubné. To, že nedovede Štěpán Kotrba rozlišit mezi stoupenci sociálního učení Církve a neonacisty, svědčí v lepším případě o jeho nevzdělanosti, v horším případě o zlé vůli.

reakce Štěpána Kotrby

Jsem rád, že autor, který dostal od samotných křesťanů ocenění "Zlatá perla" portálu GranoSalis za šíření svých bludů o nemožnosti věčné spásy nekatolíků a přispěl tak k pravdivému obrazu o tom, jaká je skutečná podstata "katolického ekumenismu", nepolemizuje se mnou o antisemitismu svého hosta. To, že Semín neumí číst, vyplývá nejen z jeho reakce, ale i z článku, za který Zlatou perlu dostal. Jediné co tvrdím, je, že extrémní nacionalisté propagují na svém serveru jím pořádanou přednášku, zcela nelogicky umístěnou do Muzea policie. Pro koho jsou nenávistná slova o židovském vyznání určena, bude nejspíše vědět jen policejní prezident Husák a Bůh. Ale jen ten katolický...

Sociálním učením Církve naštěstí není antisemitismus analýzy revolučního žida, ale například pastýřský list amerických biskupů, který vydala v době horečného zbrojení biskupská konference v USA v roce 1983 pod názvem "Mírová výzva -- Boží příslib a naše odpověď". Biskupové USA v něm kategoricky odmítají atomovou válku, zbraně hromadného ničení a závody ve zbrojení, protože to všechno je "loupeží na chudých a slabých". V roce 1986 vydali biskupové USA druhý sociální pastýřský list "Hospodářská spravedlnost pro všechny", v němž se snaží aplikovat hlavní principy sociálního učení na hospodářství USA. Tento dokument je silně ovlivněn výzvou II. vatikánského koncilu "číst znamení doby" a výroky papeže Jana Pavla II. k sociálním otázkám. Objasňuje dopady hospodářství na chudé a pléduje ve prospěch solidarity bohatých s chudými. Nejdůležitějším pro sociální učení není rasa a DNA, ale princip lidské důstojnosti, princip solidarity a subsidiarity. Ale ne tak, jak vyzývá Ježíš: "Hledejte nejdříve Boží království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno" (Mt 6,33). Spravedlnost nebe chudým na zemi nepomáhá přežít.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 1.9. 2006