1. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2006

Pětatřicátníci, kominíci a trpaslíci

"Jenom přehodil výhybku, dříve velebil Rusy, teď jim nadává, dříve byl komunista, nyní anti-komunista, ale to všechno stejně samozřejmě, stejně sebevědomě, stejně teatrálně, stejně s pohledem do zrcadla, není na něm vidět prostě nic."
Ladislav Jehlička o Milanu Kunderovi

Josef Vít se ve svém příspěvku nazvaném Kdo vlastně jsou? opět oklikou vrátil ke své idée fixe a ze všech českých, moravských i slezských, jakož i evropských a globálních militantních konformistů nadělal mé vrstevníky pravicových názorů. Že prý pravicová média problémy nemají. Že prý levicoví autoři jsou (většinou) slušní a (většinou) argumentují.

Proč ale zase za všechno mohou pětatřicátníci? Nemůže si pan Vít jednou vybrat jinou menšinu? Proč mají být třeba kominíci nebo trpaslíci takto nepřípustně diskriminováni? 

Na podobné zjednodušení se opravdu už nedá odpovědět nic jiného než: houby s octem, pane Víte. O myšlenky a věk tu jde přece mnohem méně než o aktuální distribuci konformistů. Prostě se zase jednou více vyplácí držet se "napravo". Je sice pravda, že konzervativní myšlení je ze své podstaty méně tvořivé než myšlení liberální nebo levicové (všiml si toho už zakladatel sociologie vědění Karl Mannheim), ale tato skutečnost prakticky nic nevypovídá o středoevropských konformistech a jejich parazitickém vztahu k ideologiím. Pravolevé dělení  se tu rozhodně nekryje s rozlišením mezi konformisty a nonkonformisty. 

Milan Valach na mnoha místech svých textů tvrdí, že předrevoluční režim vůbec nebyl levicový, ale pravicově autoritářský. K jeho primárně politologické argumentaci by navíc bylo možno připisovat další a další doplňky ze sféry kultury: postoj normalizátorů k umělecké tvorbě, pěstování nacionálního sentimentu, xenofobie a antisemitismus v médiích atp. Je pravda, že značně sešlá budova reálsocialismu byla oproti dnešku vyšperkována tlachy o sociální soudržnosti a až dokonce se jim tak docela nezpronevěřila - ale to koneckonců také nemusí být konzervativcům cizí (přečtěte si prosím nějaký čerstvější projev Petra Nečase...).

Měl jsem to štěstí nebo smůlu, že jsem na přelomu 80. a 90. let zažil proměnu mnoha konformních členů Socialistického svazu mládeže ve stejně idiotsky konformní  Mladé konzervativce, potažmo členy ODS. Rozumějte mi: nešlo o ty funkcionáře SSM, kteří ještě před velikým listopadem zamkli dveře studentského klubu a nechali Mikiho Kučeru uvést alespoň nepovedený americký film podle romána Milana Kundery. Šlo o lidi, kteří by tehdy do takového klubu nešli ani za nic, dokud během "zlomové doby" nepochopili, že změna dresu může jejich starostlivě naplánovanou cestu vzhůru výrazně urychlit. O čtenáře jedné knihy a hlasatele jednoduchých brutálních "pravd" sociálního darwinismu.

V této souvislosti je úplně jedno, jestli se takové "poslední pravdy"  tváří jako pravicové nebo  levicové. Lidé, kteří v z hlediska Kohlbergovy typologie mravního vývoje ustrnuli ve fázi naivního instrumentálního hédonismu, vždy šli a vždy půjdou nejkratší cestou vzhůru - a to třeba přes mrtvoly. Kdo si myslí, že jde o nějaké specifikum mé generace, ať si prosím přečte Effenbergerovu studii Republiku a varlata, publikovanou sice na přelomu let 1990/1991, ale reflektující časy poválečné a normalizační.

Stejně jako Jan Čulík cítím silnou potřebu zastat se slušných příznivců pravicových názorů, s nimiž v mnoha ohledech zásadně nesouhlasím, ale o nichž vím, že mají velmi daleko k bezskrupulóznímu tahu na koryto a absolutní (ale utilitární!) poslušnosti k vůdci. Tím vším se však přinejmenším od dob Ernsta Röhma, ne-li již od časů Napoleona III., vyznačují všechna hnutí složená z lumpenproletářských povýšenců. Poslední, co tento typ lidí kdy zajímalo, je skutečnými konzervativci zdůrazňovaná středověká zásada "Noblesse oblige". Oni přece horko těžko vyšplhali na hřbety jiných, taktak že z nich teď nespadnou - a nikomu absolutně nic nedluží...

Řada mých přátel pravicových názorů, jichž si vážím, tvrdí, že Britské listy jsou "zaujaté", "nevyvážené" atp., ale nepovažují to za důvod k represi. Tito lidé mají dost vnitřní síly na to, aby snesli nesouhlas.

Ti, kteří bojují s myšlenkami pomocí zákazů, kriminálů a vražd, nejsou nutně pravičáky a nemusejí být ani fašisty. Jde prostě o zpanikařené konformisty, kteří se zčistajasna lekli, že by se jim jejich rektálně alpinistické snažení nakonec nemuselo vyplatit tak, jak si představovali.

No řekněte: copak TOHLE není dostatečný důvod k nepříčetnému vzteku? 

                 
Obsah vydání       1. 3. 2006
1. 3. 2006 Monbiot: Všichni jsme vrazi, dokud nepřestaneme používat letadel
1. 3. 2006 Server Tiscali "nešíří dětskou pornografii"
1. 3. 2006 Rusko obviněno z krutého a nelidského zacházení
1. 3. 2006 Novela vysílacího zákona dorazila do Senátu Štěpán  Kotrba
1. 3. 2006 Joker Blonde v roce 2005 Irena  Ryšánková
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
1. 3. 2006 Kočka, usmrcená ptačí chřipkou, byla nalezena v Německu
1. 3. 2006 Po nebi létají vložky Petr  Štengl
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
1. 3. 2006 Úspěch Neumannové : jásat co nejradostněji Oldřich  Průša
1. 3. 2006 Pětatřicátníci, kominíci a trpaslíci Karel  Dolejší
1. 3. 2006 Milionář buduje "katolické nebe"
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
1. 3. 2006 Pospíchal: Licence budou, až naprší a uschne... Filip  Rožánek
28. 2. 2006 Řediteli české televizní češtiny v České televizi Oldřich  Průša
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
1. 3. 2006 Svět muslimů: dospívající generace je méně emancipovaná
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
1. 3. 2006 V neprospěch Adély Rajdlové Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006