28. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 2. 2006

Stávka doktorů

Opět se někdo pokouší stávkovat a opět mu ostatní nadávají a jiní se pokoušejí zneužít stávky ve svůj politický prospěch. Místo věcných argumentů, ekonomické analýzy finančních toků ve zdravotnictví apod., jsou však opět prezentovány jen osobní dojmy a špatně skrývané zájmy jako hlavní argumenty.

S pořádnou ekonomickou analýzou se nikdo nenamáhá. Občas se argumentuje na základě jednotlivých příkladů a zkušeností, jak to udělala včera paní Říhová. To je ovšem naprosto chybný přístup, od účetní bych očekával více, a to především analýzu financování zdravotnictví.

Na základě logiky zobecnění z jednotlivých příkladů použitých paní Říhovou bychom mohli tvrdit cokoliv. Například, řemeslníci mi odvedli v bytě nekvalitní práci. Závěr: všichni řemeslníci jsou flinkové. Do tohoto příkladu si za proměnnou můžete dosadit jakoukoliv profesi od učitelů přes novináře až po ony sporné doktory, od odborářů, kteří již stávkovali, až po železničáře, kteří se stávkovat teprve chystají. Výsledek bude vždy stejný.

Naopak, jiní pracovali k mé naprosté spokojenosti. Pak bych na základě této metody zobecňování došel k závěru, že všichni řemeslníci jsou poctiví pracanti. Co je nyní pravda?

Každý text o nějakém oboru, i o zdravotnictví, se tedy musí opírat především o znalost faktů.

Kdyby tomu tak bylo v případě paní Říhové, nemohlo by se jí stát, že by se v jejím textu objevilo také tvrzení o jednotě lékařů a pojišťoven. Nikoliv, jejich zájmy nejsou totožné a jejich vztahy jsou často napjaté.

Ne až s úhradovou vyhláškou ministra Ratha, ale již daleko dříve uplatňovaly pojišťovny vůči lékařům limity výdajů na předepsané léky či na odesílání pacientů na vyšetření ke specialistům, laboratorní vyšetření apod. Při překročení těchto limitů jdou další náklady na účet lékaře, hradí je ze svého. Lékaři se tedy nacházejí ve dvou navzájem nesladěných systémech. V jednom jsou podrobeni požadavkům lékařského oboru, v tom druhém se nacházejí pod tlakem pojišťoven (a dalších) usilujících o maximalizaci svého soukromého zisku a minimalizaci výdajů na léčbu.

Paní Říhová psala o nutnosti vymést socialismus ze zdravotnictví. Nevím, co tím přesně myslela. Ale pokud bych jejím slovům dal běžný význam, volá po důsledném zavedení tržních principů. Jen si nejsem jistý, jestli si uvědomila, co by to pro nás všechny znamenalo. Vzato doslova, každý dostane jen to, co si sám zaplatí a lékaři a nemocnice budou nabízet své služby za ceny určované na trhu. Pak bych ji ovšem doporučoval, aby se opravdu důkladně pojistila a ani to ji nemusí stačit, aby zaplatila tržní náklady za svou případnou léčbu. Ovšem samo toto pojištění musí být v trhu a kapitalismu bez přívlastků věcí individuální volby. Pokud by v takovém systému přišla k lékaři a neměla na zaplacení, například proto, že si platila příliš nízkou pojistku, nebyla by ošetřena. Je to skutečně to, co chce?

Jako pravidelného čtenáře Britských listů by mě zajímala objektivní ekonomická analýza zdravotnictví, kolik nás stojí celkem, jak se tyto peníze rozdělují a komu z nich připadá jaká část, kde vznikají největší dluhy, jaký je podíl praktických lékařů a nemocnic, jaký je podíl farmaceutických firem atd.

Doufám, že ji nějaký ekonomicky zdatný přispěvatel Britských listů brzy napíše. Jistě by nezajímala jen mne.

                 
Obsah vydání       28. 2. 2006
28. 2. 2006 Před padesáti lety odhalil Nikita Chruščov Stalinovy zločiny
28. 2. 2006 Platí presumpce viny Zdeněk  Jemelík
28. 2. 2006 Stávka doktorů Milan  Valach
28. 2. 2006 Mistr Dýně Ivan  Wernisch
28. 2. 2006 Liberální voliči v Praze a výzkumy veřejného mínění Josef  Baxa
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté
28. 2. 2006 Neschopnost nebo pozůstatky totalitního myšlení Bohumil  Kartous
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
28. 2. 2006 Střet zájmů Filipa Sklenáře Jan  Čulík
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem
28. 2. 2006 Bublifuk George Bushe energetické narkomany nevyléčí Jan  Beránek
28. 2. 2006 Fréderic Bastiat a "sociální ekonomika"
28. 2. 2006 Kdo radí prezidentovi? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
27. 2. 2006 Viliam Buchert: "Tajemství Kateřiny N." Jan  Čulík
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Popírač Ransdorf Jaroslav  Kuba
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?
27. 2. 2006 Absurdita v Brně Miroslav  Šuta
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 2. 2006 20 miliard buněk šedé hmoty Jiří  Drašnar
27. 2. 2006 Quod licet bovi... Alex  Koenigsmark
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?
24. 2. 2006 Jan Čulík a jeho semináře v České republice
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
28. 2. 2006 Leden 2006: rekordní počet stažených stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006