16. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Viktor Juščenko
16. 1. 2006

Plyn bez družby

Ropovod "Družba" byl pojem a "živoucí žíla nerozbornosti tábora míru" .

Věci se však změnily a dále postupně mění ze samotného centra - Moskvy. Zcela přirozeně zákonnou logikou politické a ekonomické transformace. Ta druhá stojí na stále dosti pevných zákonech trhu. Stará dobrá marxistická dialektika učila, že všechno souvisí se vším. Něco na tom asi bude. Komu se to z nějakých důvodů nezdá, může se obrátit k řeckým filozofům ke stejné poučce. S vědomím reality světa vraťme se k našemu problému, který právě s touto realitou souvisí..

Rodící se oranžová

Běžně dostupné a poměrně přesné informace jsou nyní všeobecně známy. Podrobně je charakterizován i popis vývoje "krize", nebo - aby to znělo mediálně lépe - "války o plyn". Navíc cítíme, nebo raději víme, že i my můžeme být, a tudíž vlastně jsme přímými účastníky - nakonec jako každý jiný v Evropě. Zdá se, že je ve hře příliš mnoho, než abychom mohli zůstat klidní. Navíc známe dobře strany.

Na jedné straně, jak je nám předkládáno, stojí "rodící se oranžová demokracie" a na druhé od světové moci odcházející "imperiální centrum". Není proto obtížné zaujmout bez velkého uvažování ten jedině možný přístup. Bez velkého uvažování.

Krize se zdá být již zažehnána a tak můžeme přispěchat z této správné pozice k rychlému zhodnocení a samozřejmě k vlastní (to se vždy hodí) správně se řadící identifikaci sebe sama. Takže jsme se na příklad dozvěděli o ruském " vydírání" a jak Ukrajina porazila Rusko "na hlavu", o nové kvalitě demokracie na straně Ukrajiny a hluboké celosvětové "protiruské kampani". Tolik "objektivní" komentáře velmi specifického média veřejné služby - ČRo 6. Bývalé vysílačky, která o sobě vždy tvrdila, že je "Svobodná Evropa" a tento éthos ponese dále. Netřeba ani připomínat, jak se vyřádily noviny, toho času Lidové.

Konečně si svět snad uvědomí, co my čecháčkové víme již dávno. Nakonec nás to s předstihem učil - a dosud se to stále hodí - v předrevoluční době Milouš Jakeš. Tomu z nějakého (a možná dokonce ze stejného) důvodu to Rusko také leželo v žaludku. Za Gorbačova.

Stačí jenom opisovat. Jiní nám střízlivěji prezentují teorii o vzájemné závislosti jako by s vědomím, že odběr surovin byl a snad na vždy zůstane jen věcí odběru bohatého Západu a jeho podmínek. Překvapivě jednoduchá a v nových poměrech nerealistická, spíše velmi zaostalá úvaha (pro změnu Právo). Jo kde ty loňské sněhy jsou, kdy Západ diktoval.

Myslím, že bychom se přeci jenom měli držet určitých zásad, které mají relevanci nejenom z politických aspektů, ale i dnes již daných ekonomických tržních kriterii, které by i nám pomalu měly býti vlastní. Je překvapivé, že těm horujícím (asi když se to moc nehodí) ekonomické zákony unikají. Podívejme se na celkovou problematiku proto trochu systematicky.

Politická hlediska

I když víme, že celá záležitost se netýká jenom Ukrajiny, ale i ostatních zemí, dříve organizačně a politicky spjatých do státního útvaru SSSR, jejichž současné vazby se teprve nyní normalizují ve vzájemných vztazích a ty mají mnoho a často velmi složitých aspektů. Nejenom ekonomických, na které jsme narazili nyní, ale kulturních, politických, i humanitárních.

Jedná se o velmi složitý soubor problémů, které vyžadují pochopení, toleranci a dlouhou cestu k vzájemně přijatelnému kompromisu. Výkřiky, projevující se v českých médiích a u jedné, dost přesně definované části politiků, sledují senzaci a jednostraný, úzce skupinový zájem. Tento přístup je nejméně vhodný pro to, co tyto, stále se teprve formující nové vztahy, potřebují. Nejedná se jen o Ukrajinu, ale i Pobaltí. Nakonec i asijská oblast často bývá mimo naše pochopení.

Vzpomeňme jen, jak rozdílně se rozumí v těchto zemích demokracii. Jak se nyní často objevují teorie s rovnítkem okupací v Pobaltí, které mají usnadnit glorifikaci bojovníků na straně fašistického Německa včetně jednotek SS a jejich probíhajících srazů. Pobaltí uvádím proto, že jsme s ním dnes úzce smluvně spojeni přes členství v EU a hlavně NATO. Nemáme ANI dost informací, abychom proti těmto postojům důrazně protestovali. Hájí tyto aktivity skutečně jen protiruský aspekt proti zemi, která sice bojovala důrazně proti Hitlerovi - a sama byla pod Stalinovou vládou, vládou diktátora dnes odsuzovaného pro genocidu části vlastních obyvatel?

Není tam nakonec i prvek protičeský? A proč ne - i protizápadní? Demokracie nemůže sloužit těmto zájmům, ani kdyby byla oranžová. Tím jsme se dostali zpět k Ukrajině.

Nejsem historik, problematice Ukrajiny jsem se však věnoval ještě před rozpadem Sovětského svazu a proto má sonda do minulosti je sice jen laická, pravděpodobně v něčem i nepřesná, ale přesto myslím, že do jisté míry o realitě vypovídá.

Země na okraji

UKRAJINA má sama o sobě již zvláštní název, který je od něčeho odvozen. Je okrajem něčeho, nejspíše Ruska. Anglický překlad pravděpodobně je "On the edges". Na okraji.

Dnes se jedná o plně respektovaný, osmačtyřicetimilionový národ. Ale bylo tomu vždy tak?

Nechci připomínat Kyjevskou Rus, to je dávná historie, kterou všichni známe z učebnic. Solženicyn, u kterého se snadno sledují silné proruské nacionální prvky, viní báťušku cara z velké chyby, když v roce 1814 vrátil jihovýchodní Polsko zpět Rakousku (vzal ho v napoleonské době v roce 1809), takže právě na tomto území v odboji proti Vídni vznikalo silné ukrajinské hnutí (na okraji), zatím co ve zbytku (2/3) docházelo k silné asimilaci - jak náboženské, tak jazykové, migraci a vzájemnému prolínání. Ukrajinština se vytrácela a stala se jazykem venkovským. Inteligence se odklonila (Gogol, Bulgakov).

Ještě začátkem roku 1991 jsem měl podobnou zkušenost, když jsem ve Vídni zorganizoval malý seminář o budoucí roli Ukrajiny v evropské politice a zvláště v OBSE a maďarský kolega (I.D.) projevil nevůli - ať zůstanou raději, kde jsou. Je to přece jenom umělý útvar. To vše ilustruje nejenom složitost doby, ale i atmosféru nevůle k formování velkého národa v této revoluční situaci.

Hledání polické cesty i individuálního sebezařazení je pro každého z nás velmi složitou záležitostí. Existuje inklinace k jednoduchému, ale jednoznačnému řešení. Může to být cesta nacionalismu. Nebo raději a s daleko větším risikem - hledání nepřítele právě pomocí nacionalismu. Ten se samozřejmě nabízí daleko snadněji v bouřlivém prostředí. Uvedeným tendencím je možno účinně čelit. Máme mezinárodní právo, máme zásady Charty OSN, existují určité regule EU, které mohou být respektovány nejenom jejími členy. Ale máme - a nyní pozor - i NATO, které se sice funkčně stalo víceméně servisní organizací, ale ve své organizační struktuře má zakomponovanou úzkou spolupráci. Jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. Je to dokument velice závažný, podnětný a plně vyžadující respekt. Nakonec je i vodítkem pro řešení různých problémů.

Český čtenář by se velmi podivil, kdyby měl možnost si tyto tří a dvoustránkové dokumenty přečíst. U nás, jak jsem byl ale informován přímo vedoucím pracovníkem orgánu, zaměřujícího se na bezpečnostní otázky (!) CESES, publikaci těchto dokumentů neumožní. Ani informační středisko NATO v Praze Vám je nenabídne. Bohužel nepochybuji, že asi obdobně se dnes tato možnost a vodítko ke spolupráci utajuje i na Ukrajině. V tom je náš hlavní problém - v servilitě. Aniž bychom věděli vůči komu, hlavně když je zpochybňována možnost důvěry a pozitivního přístupu..

Samostatnost znamená samostatnost

Nelze očekávat a žít z dotací, navíc když pro ně není důvod. V případě Ukrajiny se to již děje téměř 15 let a v rozsahu, který je nesnadno vyčíslitelný a vůbec ne kompenzovatelný. Navíc se těžko hledá důvod k tomuto dotačnímu zohlednění. Ani mě jako Čechovi není srozumitelná oslava Bandery na Ukrajině (i když obdobný článek přinesly i Lidové noviny).

Některé české komentáře přišly i na to, že Ukrajina může přitvrdit ve věci Sevastopolu a že by tak "spor" mohl gradovat. To jednání ale probíhá již řadu měsíců, kdy existuje tendence zpochybnit dlouhodobé dohody. Probíhají jako svědectví jisté nedobré vůle, možná, že jsou i vedena snahou a tendencí ovlivnit či působit na současnou americkou administrativu v domnění, že to je ta správná cesta k zalíbení. Vím, že nemusí být daleko od reality, když se tato administrativa dostala do rozporu se svými tradičními spojenci a deaktivizovala NATO.

Ekonomická hlediska

Tento odstavec by mohl být velice krátký. Ať mluví ekonomika trhu. Konec. Jak se v Čechách říká, pořádek dělá přátele. Tak jednoduché to samozřejmě není.

Mezinárodní vztahy mají jednu nezvratitelmou zásadu. Respektují princip, že každý hájí svůj vlastní zájem a ten se v hodspodářské oblasti neprojevuje jen na krámském pultě, ale v ekonomice jako celku. Jsou tu i jiné aspekty.

Rovnost mezi státy je prvou zásadou - na tu je formálně právní nárok. Zvýhodnění je možné, ale to jsou jistá jednostranná provilegia. Ty mohou existovat, samozřejmě bez jakéhokoliv nároku. Taková je dotační politika i formy různé pomoci (nejenom hladovějící Africe). Největší dotace mívají politická pozadí. Někdy i popředí. Zde je nejpoučnější a nejaktivnější politika USA. Stejně tak něco víme o embargu proti různým zemím - a to dokonce za protiprávních podmínek. Embargo je totiž jednou ze sankcí, kterou je možno uvalit jen na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Tuto část neholám mnoho zdůvodňovat a rozebírat. A slova "vydírání" se budou pojit s primitivismem pisatele či pisatelky a media bohužel veřejnoprávního, čímž neupírám právo na vlastní názor. Změna směrem k tržnímu hospodářství, pokud se tato změna prezentuje jako trest, svědčí o nepochopení podstaty - například vstupu ČR do EU. Surovinová základna je faktorem moci a co teprve vojenská moc sama o sobě... A různé doktríny jejího použití v zájmu mocenské převahy. To vše jsou faktory nutné k respektování.

Vojenskou moc se snažíme z mezinárodního hlediska řídit a usměrňovat mezinárodním právem a Chartou OSN. Nejsme dokonalí. Není třeba snad uvádět příklady. Je možno jí však opět vojensky čelit a vyrovnat se s ní.(viz monopol atomové bomby). Ekonomická moc , do níž patří i surovinové zdroje, se administrativně omezuje daleko nesnadněji. Proto se také stává v současné době závažnějším faktorem mezinárodních vztahů a bohužel i podstatou vojenských střetů. Třeba pod záminkou šíření demokracie a ochrany lidských práv v pomerančové úpravě.

Závěr

Jisté obavy, že Západ by si měl uvědomit nejistotu stability energetického napojení na Rusko, jsou liché, pokud jeho kroky jsou zdůvodnitelné právě na základech chování "západního" systému, který se vlastně na Východě teprve rodí a má původ v ryzí ekonomické teorii. Zisk a ztráta. Trh. Nabídka a poptávka. Dnes patří Rusko po rozpadu bipolárního světa k transformujícím se zemím, stejně jako ČR. S tím, že možná je jeho cesta složitější. Ale přiznejme si, že je na ní již od roku 1985 a nakonec ji otevřelo i pro ostatní, tedy i pro Česko.

Cesta k dohodě a kompromisu o jakémkoliv problému existuje. Existuje zvláště proto, že mimo vlastních zájmů, které je nutno respektovat, zde nyní jsou zájmy společné, které mají přímo existenční charakter - neproliferace zbraní hromadného ničení, terorismus i organizovaný zločin. Kalení vody (mírně řečeno), hledání nepřítele není jen projev primitivismu a politické negramotnosti, ale právě za současné situace je velmi nebezpečné a přímo trestuhodné. Je alarmující, že stále (ani ne tak pod rouškou demokracie, ale mediální moci) jsme živeni nenávistí, a formováním gardových (prověřených) útvarů (jak se ty snahy vrací...), aby ti ostatní byli dáni do nerovného postavení. To je onen "demokratický" postoj? To je postoj i média veřejné služby - jedné ze stanic Českého rozhlasu?

To není dobrá cesta, nebudí důvěru a nemůže mít proto nikdy pozitivní efekt.

Proto i plyn by nás mohl vést k zamyšlení. K zamyšlení nad tím, kde mají základ motivy protiruské kampaně, když energetické zdroje byly například Západě k disposici i v době bipolárního světa, je příležitost. Rusko bylo iniciátorem rozpadu tohoto systému. Zachovává tržní střízlivost a obchodní chlad. Bylo by totiž jinak samo proti sobě. Proběhlá kampaň v českých médiích má spíše jakešovský nádech obrany něčeho minulého, buzení a živení nenávisti a nepřátelství, které bylo podstatou bipolárního světa.

Vždyť staré psy novým kouskům naučit nelze, i když jsme už zpátky v Evropě.

                 
Obsah vydání       16. 1. 2006
16. 1. 2006 Západním firmám vyhovuje čínský totalitní režim
16. 1. 2006 Penzionovat Bohumil  Kartous
16. 1. 2006 Rozvědka MI5 dostane pravomoci odposlouchávat britské poslance
16. 1. 2006 Ministerstvo školství nechrání žáky před pedofily
16. 1. 2006 "Pedofil" se oženil se školačkou, kterou předtím "sexuálně zneužil"
16. 1. 2006 Starala sa mati má
16. 1. 2006 Od zákeřných a všehoschopných lidí jsem se mohl dočkat i horších věcí Stanislav  Huml
16. 1. 2006 Když nás nikdo nepochválí, musíme se pochválit sami Josef  Vít
16. 1. 2006 Boj novodobých Jánošíků Luboš  Zálom
16. 1. 2006 Prezident všech občanů chce víc, než může Štěpán  Kotrba
15. 1. 2006 Lásky není nikdy dost Václav  Dušek
16. 1. 2006 KSČM: Praha už není Jurský park Štěpán  Kotrba, Irena  Ryšánková
16. 1. 2006 Jaderná energie, mediální přestřelky a analytikovo know-how Štěpán  Kotrba
16. 1. 2006 Čtvrtina německé elektřiny z OZE? Nestrašte! Vítězslav  Novák
16. 1. 2006 Trestního paragrafu za pomluvu zneužívají různé trucakce
16. 1. 2006 Reality show Odhalení: Melouny dostal Richard Štěpán  Kotrba
16. 1. 2006 Český letecký průmysl - tradiční sebeklam od let třicátých
16. 1. 2006 Jak je to s tou žízní, aneb "Drž se svého půllitru" Pavel  Mareš
16. 1. 2006 Plyn bez družby Miroslav  Polreich
14. 1. 2006 Ovečka: Nezabijete-li ho, můžete být zabiti Štěpán  Kotrba
14. 1. 2006 "Škrtnutím" Palase se ČSSD neprobudí do slunného dne Vladislav  Černík
14. 1. 2006 Dost pohodlí v moderním vlaku
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
14. 1. 2006 Být podvodníkem se vyplatí, zájem médií je zaručen Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání
13. 1. 2006 Pendolino Jakub  Žytek
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
13. 1. 2006 Psycholožka: Počet milostných vztahů v zaměstnání je obrovský
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce