26. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Adolf Hitler
26. 7. 2005

Rozhodně nelze Beneše "házet do jednoho pytle" se zločinci

S obsahem sloupku Jana Čulíka "Oni o koze a já o voze" se vzásadě ztotožňuji, za poněkud zavádějící považuji pouze tuto pasáž:

"Sám odsun byl proveden v důsledku rozhodnutí západních Spojenců a byl jimi tehdy i schválen: s rozhodnutím československé vlády neměl nic společného. Československá vláda neměla a nemohla mít jurisdikci rozhodovat o tom, zda nějací lidé mají být odsunuti na území okupovaného Německa."

To vyznívá tak, že odsun sudetských Němců byl československé vládě vnucen stejně jako šest let před tím připojení Sudet k Německu. Takto by to ovšem bylo značně zavádějící. Správnější je napsat, že odsun sudetských Němců byl proveden na základě shodné vůle vlád vítězných mocností a československé vlády.

Kdyby odsun nebyl vítěznými mocnostmi schválen, československá vláda by nemohla vysidlovat Němce na území, které bylo pod jejich okupačními správami a naopak, pokud by provedení odsunu nebylo v souladu s vůlí československé vlády, nemusela jej provést. Stejně jako odsun Němců ze Sudet byl vítěznými mocnostmi schválen i odsun Maďarů z jižního Slovenska, který však československá vláda nakonec neprovedla.

Na druhou stranu ale také vláda mohla těžko udělat něco jiného, než urychleně zahájit organizovaný odsun Němců, aby zabránila pokračování "divokého odsunu", který neměl daleko ke genocidě. Je nutno si uvědomit, že v té době nebylo žádným problémem vytvořit ozbrojenou protiněmeckou skupinu, neboť národnostní nenávist vůči Němcům byla mezi Čechy z dnešního pohledu obludná a velké množství zbraní se nacházelo přímo mezi lidmi, či v nedostatečně střežených skladech, které nebylo problém vyloupit.

Bývalé partyzánské oddíly a tzv. revoluční gardy sice většinou už přestaly vyvíjet oktivní činnost (některé oddíly se ale už pustily do provádění "divokého odsunu"), ovšem jejich příslušníci odmítali odevzdat zbraně a vláda si v tehdejší situaci nemohla dovolit to po nich vynucovat, neboť by tím riskovala ozbrojené nepokoje, které by mohly přerůst v občanskou válku (KSČ je v tom přímo podporovala, neboť většinou šlo o její členy či sympatizanty a dle instrukcí z Moskvy se připravovala se na to, převzít absolutní moc "po zlém", pokud by to nešlo "po dobrém").

V dané situaci drtivá většina obyvatel nerozlišovala mezi Němcem, jakožto příslušníkem určitého národa a nacistou, jakožto příslušníkem zločinného hnutí. Každý Němec byl pro ně, vlivem hrůz páchaných německými nacisty, apriori nejhorším nepřítelem lidstva.

Za skrvnu na našich národních dějinách je ovšem rozhodně nutno považovat to, že nebyly potrestány téměř žádné z mnoha zločinů spáchaných v rámci "divokého odsunu".

O počtu kolaborantů v době okupace nacisty, myslím, nelze udělat žádnou objektivní statistiku. Tvrdit, že ten, kdo se účastnil kolaboranty organizovaných demonstrací na podporu nacistické Třetí říše, byl kolabornt, by bylo totéž jako tvrdit, že každý kdo se v době vlády komunistů účastnil prvomájových průvodů a do volebních uren vhazoval "jednotné kandidátky Národní fronty", byl aktivním stoupencem komunismu. Zavádějící by bylo i brát v úvahu statistiky osob po válce postižených podle "Benešových" dekretů, zejména dekretu č. 138/1945 Sb. Postižení podle tohoto dekretu se vyhnuli téměř všichni ti, kteří "včas" vstoupili do KSČ, byť za okupace udávali spoluobčany německým bezpečnostním složkám či aktivně pracovali v organizacích sloužících okupantům, a naproti tomu byli za "kolaboraci" postižení např. živnostníci, kteří poskytovali úplatky německým úředníkům, když jim hrozilo odejmutí živnostenského listu a "totální nasazení", ti kteří se nepřestali za okupace stýkat se sými německými přáteli (byť to byli antifašisté) anebo ti, kteří jen podepisovali kondolenční listiny německým spolupracovníkům, jejichž synové padli na frontě.

Aplikace konfiskačních dekretů, a to zejména po roce 1948, byla vůbec v mnoha případech provázena zjevnými nezákonnostmi. Viděl jsem například rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání proti konfiskaci majetku dle dekretu č. 5/1945 Sb. střednímu podnikateli německé národnosti, který prokázal, že v r. 1938 značnou částkou dobrovolně přispěl "na obranu republiky", za války zachránil život několika zraněným partyzánům tím, že jim zajistil ilegální chirurgické zákroky v nemocnici a v březnu 1945 byl zatčen Gestapem a podána na něj obžaloba s návrhem na trest smrti za vyhýbání se vojenské službě, kterou už však soud do konce války naštěstí nestihl projednat. Protože odmítal aktivně podporovat komunistický režim, bylo mu v rozhodnutí ONV sděleno, že dobrodiní § 24 odst. 2 dekretu č. 5/1945 Sb. na něj nelze vztahovat, jelikož není příslušníkem dělnické třídy a nemá k ní kladný vztah.

Dodnes také např. není dokončen restituční spor mého klienta, kterému byl konfiskován majetek na základě několika udání z kolaborace, ačkoli ze zprávy složky SNB, která tato udání prošetřovala, vyplynul jednoznačný závěr, že všechna ta udání byla křivá, motivovaná osobní záští.

Myslím, že s odstupem doby se nemůžeme tak hrdě hlásit k období let 1945 - 1948, jak to víceméně činí Štěpán Kotrba.

Ale také rozhodně nelze Edvarda Beneše "házet do jednoho pytle" se zločinci, jakými byli Hitler nebo Stalin. Tzv. "Benešovy" dekrety ostatně ani nebyly dílem Beneše a jeho kanceláře, ale byly mu předkládány k podpisu vypracované a schválené vládou (ve které měli silné postavení komunisté). Beneš zjevně věřil, že vlivem válečných hrůz a aliance s demokratickými velmocemi dojde i v SSSR (a komunistickém hnutí všeobecně) postupně k alespoň částečné demokratizaci, proto je možné prohlubovat československo-sovětské spojenectví a nechat KSČ podílet se na vládě. Vždyť v té době i Klement Gottwald ve veřejných projevech vyhlašoval, že KSČ jde o obnovu republiky ve spolupráci všech národních a demokratických politických sil, nikoli o sovětizaci ČSR (ve skutečnosti se ovšem komunisté mimořádně aktivně připravovali ke zlikvidování demokracie dle sovětského vzoru).

Benešova životní chyba byla v tom, že v důsledku oslabení jeho důvěry v demokratické velmoci po "Mnichovu", "naletěl" komunistům.

Martin D. Brown: Jak to bylo opravdu s odsunem Němců z Československa ZDE

Ian Kershaw: Hitler - fascinace nacismem ZDE
                 
Obsah vydání       26. 7. 2005
26. 7. 2005 Jsem typický Michelangelo, který maluje Sixtinskou kapli Jan  Čulík
26. 7. 2005 Dvě třetiny muslimů uvažují o tom, že se odstěhují z Británie
26. 7. 2005 Tři čtvrtiny Rumunska pod vodou, v Praze jenom poprchalo... Štěpán  Kotrba
25. 7. 2005 Londýnská policie jmenovala osoby, podezřelé z útoků z 21.7.
23. 7. 2005 Britská policie zastřelila Brazilce
26. 7. 2005 Hranice novinářské integrity
26. 7. 2005 Za chyby se platí Jiří  Drašnar
26. 7. 2005 Světlo Bogdan  Trojak
25. 7. 2005 Krev zmizelého - východoevropský western Jan  Čulík
25. 7. 2005 Letos žádné zázemí pro novináře Jan  Čulík
26. 7. 2005 Michael  Marčák
26. 7. 2005 Vina poškozeného Michael  Marčák
26. 7. 2005 Katalog omylů Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
25. 7. 2005 Panská rasa, divoký odsun a zlí Čechové Michael  Marčák
26. 7. 2005 Univerzity a svět: Kdo s kým válčí? Radim  Valenčík
26. 7. 2005 Kubánský model trvale udržitelného zemědělství Jindřich  Kalous
26. 7. 2005 Británie až do heydrichiády uznávala platnost Mnichova Ondřej  Slačálek
26. 7. 2005 Sudetští Němci a jejich odsun Milan  Valach
25. 7. 2005 Jak vidno, některé jistoty v českém mediálním světě jsou Michal  Vimmer
26. 7. 2005 Až se lidé proberou, možná, že bude pozdě
25. 7. 2005 Junge Front Heute a další příklady Tomáš  Krček
26. 7. 2005 Rozhodně nelze Beneše "házet do jednoho pytle" se zločinci Jaroslav  Štemberk
26. 7. 2005 Dioxiny jsou všude
26. 7. 2005 Legalizace prostituce a její následky Josef  Vít
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
25. 7. 2005 SRN: Lafontaine jako divoká karta německých voleb Tomáš  Krček
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
26. 7. 2005 Michael  Marčák
22. 7. 2005 Der Tag kommt nicht Štěpán  Kotrba
23. 7. 2005 Britští muslimové: Máme strašlivý strach
26. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 18. července 2005
25. 7. 2005 Ať žije bordel a nikdy jinak! Václav  Dušek
25. 7. 2005 Sociální stát a problémy imigrantů Veronika  Valachová
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
25. 7. 2005 Tajemství smokingu Alex  Koenigsmark
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce