26. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 7. 2005

Sudetští Němci a jejich odsun

"...jak je to nádherné, když krev židovská zpod nože stříká..."

Jan Čulík se ve svém sloupku dopouští několika nepřesností ve vztahu ke konceptu kolektivní viny. Především, u něj v mnohem menší míře než u jiných autorů, ale přece jen lze pozorovat projevy kolektivního předsudku vůči Čechům. Stačí pár rasistických mailů a je ochoten psát o Češích jako o rasistech. Ale zpět k otázce kolektivní viny a nacismu.

Pokud je tento pojem promýšlen vážně, jak to učinil filozof Jaspers krátce po válce, či polský filozof Leszek Kolakowski (Malé úvahy o velkých věcech), není kolektivní vina či obecněji odpovědnost vztažena na národ jako takový. Tomu je tak především proto, že národ existuje po mnoho generací a generace budoucí nemusí mít nic společného se zločiny současnosti. Odpovědni jsou však všichni ti, kteří tvoří existující politický celek, především stát. Odpovědni jsou proto, že se vždy více či méně podílejí na jeho fungování. I disidenti měli podíl na fungování komunistického státu, pokud nebyli zrovna ve vězení. Ale této otázce odpovědnosti Čechů za komunismus se chci nyní vyhnout (více jsem se jí věnoval v knize Svět na předělu).

Jen je nutno zdůraznit přece jen zásadní rozdíl hlasů pro komunisty v r. 1946 a pro NSDAP do roku 1932, tedy do posledních relativně svobodných voleb v Německu a o něco déle na území ČR pro Henleinovu stranu.

Tento rozdíl je velmi důležitý. Komunistická ideologie slibovala lživě, že po vítězství KSČ bude nastolena skutečná demokracie a sociální spravedlnost, komunističtí propagátoři se vysmívali tvrzením, že budou znárodňovat živnostníky a nahánět lidi násilně do družstev. KSČ tedy dostala v českých zemích 40% hlasů na základě lživého programu, v němž slibovala uskutečnění tisíciletých sociálních ideálů lidstva a stejně starého snu o životě ve společenství rovných a solidárních lidí. Místo toho uskutečnili komunisté diktaturu vládnoucí kasty, která byla odmítnuta právě těmi, v jejichž jménu byla údajně uskutečněna.

konkrétní data dokazující toto odmítnutí lze nalézt ZDE

Nacistická ideologie naproti tomu naprosto pravdivě hlásala své cíle rasové nenávisti, program zotročení méněcenných ras i jejich vyvraždění.

Kdo se hlásil k nacismu, velmi dobře věděl, k čemu se hlásí. Nacisté své cíle nikdy nezamlčovali a hlásili se k nim ve všech svých tiskovinách, veřejných projevech i pochodových písních (jak je to nádherné, když krev židovská zpod nože stříká -- píseň SA). Samotná kniha Mein Kampf byla po nástupu nacistů k moci rozdávána zdarma všem snoubencům. Teror v Německu byl namířen proti těm, kteří s nacismem nesouhlasili, to je pravda. Ale na rozdíl od Československa bylo těchto nesouhlasících jen velmi málo. Představa o jejich vlastní rasové nadřazenosti a budoucí vládě nad méněcennými rasami dokázala omámit velkou část tehdejšího německého národa.

Mohu-li soudit podle dostupných údajů, bylo toto ztotožnění s nacismem silnější u Rakušanů než u Němců (srovnej např. Bullock: Hitler a Stalin. Paralelní životopisy a Bukey: Hitlerovo Rakousko). Nesilnější však bylo u sudetských Němců, u nichž byl odpor proti nacismu krátce po zabrání pohraničí prakticky zanedbatelný (viz Zimmermann, V.: Sudetští Němci v nacistickém státě). Nacionalistická ideologie ovšem nepřichází do Německa ani do Sudet s Hitlerem, ale má kořeny již v 19. století a generace Němců tedy byly vychovávány v představě, že mají právo vládnout jiným národům a že jejich postavení nadřazené panské rasy je zcela přirozené (viz Hahn, Hahnová: Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání).

Nacistická ideologie se tak stala programem, který sdílela drtivá většina tehdejších Němců a byla odhodlána pracovat s "vůdcem v duši" (Ian Kershaw: Hitler, díl I. s. 481 a dále). Na základě této ideologické infekce nacismem pak již můžeme pochopit, proč se nacistická armáda, zdaleka nejen tedy SS, dopouštěla všude, kam přišla stejných krutostí. Na Moravě můžete na procházkách Českomoravskou vysočinou, Chřiby či Drahanskou vysočinou nalézt mnoho pomníčků hromadně zastřelených z dubna! 1945, tedy jen několik dní před příchodem sovětské armády na Moravu.

Vedle vlastní nacistické ideologie zde hrál roli i pocit sounáležitosti s národním kolektivem a poslušnost vůči nadřízeným (viz Adorno: Výchova po Osvětimi, Fromm: Strach ze svobody), v níž byli Němci vychováváni po mnoho generací. I lidé, kteří nebyli členy NSDAP a nebyli přesvědčenými nacisty, se z těchto důvodů byli ochotni podílet na brutálním vraždění židovských žen a kojenců, neboť "v tom přece nemohli nechat kamarády samotné". Je nutné zdůraznit, že odmítnutí bylo možné (viz Browning: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení" v Polsku).

Němci v tehdejší době byli prodchnuti ideálem německé sounáležitosti, a to ve své rozhodující většině. Jejich národností menšiny pak jednaly jako celek v duchu nacistické ideologie. Proto také musely být jako celek odsunuty, s čímž se dodnes nemohou smířit. Nacionalistické skupiny u nich nemohou přijmout skutečnost, že je porazily méněcenné rasy a že nad nimi ztratily vládu.

O to větší úcta náleží skutečným humanistům a antifašistům z řad Němců a sudetských zvláště!

Již z uvedeného je vidět, že jakékoliv srovnání s komunistickou zkušeností v Československu je zavádějící. Snad jsem uvedl dostatek citací odborné literatury, aby uspokojil požadavek J. Čulíka na fakta

DALŠÍ ODKAZY:

Nacionaliosmus navždy? ZDE
Lidská odpovědnost ZDE
Jaká minulost? ZDE
Kolektivní vina ! ZDE
Viníci a lokajové - Kolektivní vina sudetských Němců ZDE

Proto všechno byl odsun sudetských Němců nutností a morálně zcela oprávněný.

Bouřící se němečtí studenti v r. 1968, stejně jako studenti ve Francii a v USA cítili svou společnou odpovědnost za podíl jejich vlád na válce ve Vietnamu a logicky z toho odvodili požadavek na kontrolu politiků a vlády ze strany občanů (viz Holteyová: Hnutí 68 na Západě). To je další důsledek konceptu společné odpovědnosti.

                 
Obsah vydání       26. 7. 2005
26. 7. 2005 Jsem typický Michelangelo, který maluje Sixtinskou kapli Jan  Čulík
26. 7. 2005 Dvě třetiny muslimů uvažují o tom, že se odstěhují z Británie
26. 7. 2005 Tři čtvrtiny Rumunska pod vodou, v Praze jenom poprchalo... Štěpán  Kotrba
25. 7. 2005 Londýnská policie jmenovala osoby, podezřelé z útoků z 21.7.
23. 7. 2005 Britská policie zastřelila Brazilce
26. 7. 2005 Hranice novinářské integrity
26. 7. 2005 Za chyby se platí Jiří  Drašnar
26. 7. 2005 Světlo Bogdan  Trojak
25. 7. 2005 Krev zmizelého - východoevropský western Jan  Čulík
25. 7. 2005 Letos žádné zázemí pro novináře Jan  Čulík
26. 7. 2005 Michael  Marčák
26. 7. 2005 Vina poškozeného Michael  Marčák
26. 7. 2005 Katalog omylů Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
25. 7. 2005 Panská rasa, divoký odsun a zlí Čechové Michael  Marčák
26. 7. 2005 Univerzity a svět: Kdo s kým válčí? Radim  Valenčík
26. 7. 2005 Kubánský model trvale udržitelného zemědělství Jindřich  Kalous
26. 7. 2005 Británie až do heydrichiády uznávala platnost Mnichova Ondřej  Slačálek
26. 7. 2005 Sudetští Němci a jejich odsun Milan  Valach
25. 7. 2005 Jak vidno, některé jistoty v českém mediálním světě jsou Michal  Vimmer
26. 7. 2005 Až se lidé proberou, možná, že bude pozdě
25. 7. 2005 Junge Front Heute a další příklady Tomáš  Krček
26. 7. 2005 Rozhodně nelze Beneše "házet do jednoho pytle" se zločinci Jaroslav  Štemberk
26. 7. 2005 Dioxiny jsou všude
26. 7. 2005 Legalizace prostituce a její následky Josef  Vít
25. 7. 2005 Postřílet Němce? Štefan  Švec
25. 7. 2005 SRN: Lafontaine jako divoká karta německých voleb Tomáš  Krček
26. 7. 2005 V mystice se cesta za pravdou stává pravdou samotnou Boris  Cvek
25. 7. 2005 Klausovo Národní souručenství Štěpán  Kotrba
26. 7. 2005 Michael  Marčák
22. 7. 2005 Der Tag kommt nicht Štěpán  Kotrba
23. 7. 2005 Britští muslimové: Máme strašlivý strach
26. 7. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 11. - 18. července 2005
25. 7. 2005 Ať žije bordel a nikdy jinak! Václav  Dušek
25. 7. 2005 Sociální stát a problémy imigrantů Veronika  Valachová
25. 7. 2005 Hus -- chaot a kruťas? Jan  Novotný
25. 7. 2005 Tajemství smokingu Alex  Koenigsmark
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce