7. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2005

Pod lampou na pravé poludnie

Na Slovensku pôsobí niekoľko televíznych staníc s celoštátnym pokrytím. Sú to STV, Markíza, Joj a TA3. Všetky sú bulvárne a manipulatívne. Všetky sú platené z televíznych reklám s výnimkou STV, ktorá je okrem toho podstatným spôsobom financovaná aj z koncesionárskych poplatkov.

Vývoj v STV, ktorá by mala mať podľa zákona verejnoprávny charakter, vyvoláva v poslednom období zvýšenú kritiku odbornej a laickej verejnosti. Počas účinkovania nového, alebo lepšie povedané zatiaľ posledného, riaditeľa STV Richarda Rybníčka sa táto inštitúcia vydala smerom masívnej komercializácie a bulvárnosti. Kritici STV poukazujú na to, že sa takmer úplne odbúrava pôvodná slovenská umelecká tvorba na úkor nákupu hotových programov často nízkej kvality zo zahraničia, prípadne licencií na relácie typu Superstar.

Proti takému smerovaniu sa búri umelecká obec (herci, režiséri, dramaturgovia), ktorá stráca možnosti svojho uplatnenia. Ide aj o spor hodnotového charakteru. Má verejnoprávna televízia spuluvytvárať a posúvať vyššie meradlá umeleckej kvality, alebo sa má viac prispôsobovať aktuálnemu vkusu väčšinového diváka, ako to presadzuje súčasné vedenie STV.

Rybníčkova STV sa dostala aj do ostrého záujmového sporu s komerčnými televíziami, s ktorými rozpútala tvrdý a neľútostný boj o podiel na veľmi obmedzenom trhu televíznej reklamy.

V nedeľu 5. mája sa pokúsila tejto témy zmocniť aj televízia Markíza v diskusnej relácii odvysielanej vo formáte, ktorý je veľny atypický pre komerčnú televíziu. Relácia vysielaná v popoludňajších nedeľných hodinách trvala totiž celé dve hodiny a zúčastnil sa jej veľký počet diskutujúcich z rôznych záujmových sfér: riaditelia všetkých komerčných televízií na Slovensku s celoštátnym pokrytím, t. j. Markíza (Repčík), JOJ (Kňažko) a TA3 (Čechovič), herci Hryc, Markovič, Skrúcaný, politici Martiňáková, Jarjabek, Lintner, literárny kritik Peter Zajac, zástupkyňa Ministerstva kultúry SR Mistríková, predseda rady STV Kollár, predstaviteľka Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie, ba aj bývalý dlhoročný riaditeľ ČTV Ivo Mathé. Z relevantných osôb absentoval riaditeľ STV Rybníček. Treba však uznať, že zmysluplná účasť na diskusii v takom obsadení by asi predstavovala neúmerné nároky na jeho intelektuálnu výbavu a komunikačné schopnosti, ktorým lepšie zodpovedajú pravidelné nedeľné monológy v STV bez akejkoľvek oponentúry.

Nemožno sa vyhnúť porovnaniu a analógiám s diskusnou reláciou Pod lampou proveniencie STV. V tomto porovnaní nedopadla Markíza najhoršie, ba vo viacerých ohľadoch môže slúžiť ako vzor a zdroj inšpirácie aj verejnoprávnej STV. Markíza uštedrila verejnoprávnej STV predovšetkým lekciu v základnom parametri každej zmysluplnej a produktívnej diskusie, a to je výber respondentov takým spôsobom, aby pokryli vyvážene všetky relevantné a podstatné aspekty a záujmy vzťahujúce sa na preberanú problematiku. V tomto smere je relácia Pod lampou notoricky subjektívna, a tým neuspokojivá. V mierne expresívnom vyjadrení by sa dalo charakterizovať obsadenie diskusií Pod lampou ako Štefan Hríb a jemu hodnotovo spriaznená parta, podľa možnosti z Petržalky.

V diskusii odznel (nie po prvý raz) aj názor, že STV nevyprodukovala pod vedením Rybníčka žiadne programy, ktoré by sa zaradili do tzv. zlatého fondu televízie, t. j. také programy, ktoré by bolo možné reprízovať pre ich kvalitu aj niekedy v budúcnosti, hádam okrem záznamov z návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku a účinkovania slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta, v ktorých však STV hrala iba pasívnu úlohu záznamníka.

Zaujímavý a významný bol postreh hosťa relácie z ČR, bývalého dlhoročného riaditeľa ČTV Iva Mathého. Ten sa veľmi čudoval tvrdeniu riaditeľa Markízy Repčíka, že STV vyháňa ceny licenčných poplatkov za nakupované programy do neúnosnej výšky. V ČR to bolo podľa Mathého naopak: licenčné poplatky podstatne (v ráde stoviek percent) zvýšila komerčná televízia Nova po svojom vstupe na mediálny trh v Česku.

Rybníček teda nielenže hodnotovo a kultúrne vyprázdňuje STV, ale aj finančne devastuje komerčné televízie, ktoré sa živia výlučne predajom reklamy a nemajú k dispozícii finančné zdroje z koncesionárskych poplatkov. Bez toho, aby mal človek k dispozícii podrobné a kvalifikované informácie o finančných transakciách STV, ktoré Rybníček tak rád drží pod pokrievkou, je možné vysloviť indíciu, že súčasné vedenie STV tuneluje svoju inštitúciu tým, že vyháňa ceny licencií za nakupované programy do neúnosnej výšky!

K úrovni a vecnosti diskusie v Markíze významne prispel aj svojrázny televízny expert, ktorý nemá v domácnosti televízor, poslanec KDH Mikloško. Niekto sa môže opýtať, ako je to možné, veď predsa odmietol pozvanie do relácie. Tajomstvo je veľmi jednoducho vysvetliteľné. Isté typy ľudí sú najprospešnejšie vtedy, keď sa nemiešajú do záležitostí, ktorým príliš nerozumejú.

Rušivým prvkom diskusie bol Peter Zajac, ktorý nebol schopný vysloviť jedinú zmysluplnú a meritórnu myšlienku. Preukázal neuveriteľný dogmatizmus a nepochopenie základného zmyslu verejnoprávnej televízie. Urputne vychádzal pri svojich záveroch z nesprávnej premisy, že komerčné televízie a verejnoprávna televízia ako kvázi rovnocenné subjekty súťažia v mediálnom priestore. To je však hlboké nedorozumenie. Nejde tu o súťaž týchto subjektov na akomsi voľnom trhu, ale o paralelnu existenciu týchto subjektov, prípadne o ich symbiózu, ktorá môže zmysluplne fungovať jedine vtedy, ak sa riadi jasnými pravidlami (zákonmi), ktorých plnenie je v prípade potreby aj mocensky vynútiteľné. Verejnoprávna televízia predstavuje typ kvality (nestrannosť, objektívnosť, vyváženosť, kultúrny rozmer), ktorá nemôže byť generovaná žiadnou voľnotrhovou súťažou komerčných televízií ani v podmienkach tzv. ideálnej konkurencie.

Keď niekto pozorne sledoval predstavy viacerých diskutujúcich o budúcnosti STV, nadobudol dojem, že nesmerovali ani tak k prevratným legislatívnym zmenám vo vzťahu k STV, ani dokonca k požiadavke dramatického zvýšenia finančných tokov do tejto inštitúcie, ale k zreteľne artikulovanej a akcentovanej požiadavke výmeny vedenia STV za také, ktoré by naplňovalo jej verejnoprávny a kultúrnotvorný charakter, za také vedenie, ktoré by rybníček STV nevypaľovalo, ale zarybňovalo. Rovnaká požiadavka sa vzťahuje aj na post predsedu Rady STV a niektorých jej členov.

                 
Obsah vydání       7. 6. 2005
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
7. 6. 2005 Gorbačov: Podporuju socialismus Tonyho Blaira
7. 6. 2005 On to řekl Bohumil  Kartous
7. 6. 2005 Kde je ta Klausova "literatura"?
7. 6. 2005 Omluvou k demokracii
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů
7. 6. 2005 Slova plná zloby
7. 6. 2005 Zkuste napsat do českých novin, že prezident Klaus není zrovna génius
7. 6. 2005 Neškodí se připomenout
7. 6. 2005 Britské listy nemají k dispozici vilné dvacítky Filip  Rožánek
7. 6. 2005 Unikátní periodikum
7. 6. 2005 Lidi jsou fakt natvrdlý
7. 6. 2005 Britské listy jsou dobré právě proto, že nemají peníze
7. 6. 2005 Není to drzá a nemravná výzva Michael  Kroh
7. 6. 2005 Čtu a neplatím
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost
7. 6. 2005 S hlubokou neúctou
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a rozhodně vás nebudu podporovat
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a nedivím se vaší výzvě
7. 6. 2005 "Já vám předkládám kvalitní médium a vy to, holoto, čtete zadarmo"
7. 6. 2005 BL jsou špatné, ale jsou tím nejlepším, co máme
7. 6. 2005 Používejte systému paypal
7. 6. 2005 Město by mělo MHD spíše podporovat a více dotovat
7. 6. 2005 Jak multinacionální společnosti "klonují" britská města
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
7. 6. 2005 Češi a Evropa v dáli Miloslav  Zima
7. 6. 2005 Jednotná Evropa je naším společným cílem Milan  Valach
7. 6. 2005 Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka Jaroslav  Štemberk
7. 6. 2005 Bývalý generální tajemník FPÖ byl spolupracovník Mossadu Richard  Seemann
7. 6. 2005 Vzpomínky na svět včerejška Lubomír  Novotný
7. 6. 2005 Černobyl - 19 let poté
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft
7. 6. 2005 V Čechách je svoboda, važme si toho!
6. 6. 2005 Počítač má známkovat studentské seminární práce
6. 6. 2005 Rebelie kmánů
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
6. 6. 2005 Jak jsem se pokusil vymezit část prostoru na české vizuální scéně v rámci 2. pražského bienále 2005 Jiří  David
6. 6. 2005 Britský komik šokován znesvěcením slovenského hřbitova
6. 6. 2005 Jezdit automobilem přestane být právem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 4. 2004 Zakladateľ štátu sa už nikdy nestane jeho prezidentom! Jan  Dancer
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
9. 10. 2003 Diskusia o únii je v Čechách skutočne živá Zolo  Mikeš
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
11. 8. 2003 S tou Úniou opatrne...!? Radovan  Geist
16. 7. 2003 Rovná daň posúva stredné vrstvy bližšie k pásmu chudoby Ľubomír  Petrák
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš