7. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2005

Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka

S argumentací P. Šebesty nelze zcela souhlasit. Je nutno si uvědomit, že odebírání občerstvení při vstupu do areálu je samo o sobě zásahem do vlastnického práva návštěvníků akce, neboť dochází k omezování vlastnického práva tím, že si spotřebitel občerstvení, které je v jeho vlastnictví, nemůže zkonzumovat na místě, které si k tomu původně zvolil.

Zásah nelze zdůvodnit tím, že by jinak agentuře pořádající akci, která si bezpečnostní službu objednala, ušel zisk, neboť dosahování zisku na úkor ústavně zaručeného práva občana je v rozporu s ustanovením § 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

Právním důvdodem pro omezení vlastnického práva může být pouze smluvní vztah, kterým je vlastník vázán nebo musí jít o takové omezení, které je nutné k ochraně života a zdraví občanů, k ochraně životního prostředí, k ochraně kulturních památek či v jiném obdobně důležitém veřejném zájmu.

Popisovaný postup bezpečnostní agentury by byl odůvodněný pouze v případě, že návštěvníci akce byli předem (tj. nejpozději při zakoupení vstupenky) informováni o zákazu donášení vlastního občerstvení do uzavřeného prostoru, v němž se akce koná. Jestliže by o tomto zákazu návštěvníci akce (spotřebitelé) předem informováni nebyli, šlo by o porušení ustanovení § 56 odst. 3) písm. g) Občanského zákoníku, podle kterého dodavatel nesmí spotřebitele zavazovat k plnění dodatečných podmínek, s nimiž spotřebitel neměl možnost se seznámit před uzavřením smlouvy. K uzavření smlouvy v daném případě dochází zakoupením vstupenky.

Dle mého názoru se zde nepochybně jedná o spotřebitelskou smlouvu ve smyslu ustanovení § 53 a násl. Obč. zákoníku, neboť na jedné straně smlouvy figuruje agentura, která akci pořádá v rámci své podnikatelské činnosti (tedy dodavatel) a na druhé straně občan, který si kupuje vstupenku, čímž uzavírá smlouvu dle dodavatelem deklarovaných podmínek k uspokojení svých osobních potřeb, nikoli v rámci podnikatelské činnosti (tedy spotřebitel).

Jednání pracovníků bezpečnostní agentury, kterou si agentura pořádající kulturní akci pro tuto akci najala, je třeba považovat za jednání pořádající agentury, neboť jde o vztah z mandátní smlouvy, kde jednání mandatáře (v tomto případě bezpečnostní agentury) se podle ustanovení § 566 Obchodního zákoníku ve vztahu ke třetím osobám považuje za jednání mandanta (pořádající agentury).

Jestliže by ten, kdo si zakoupil vstupenku, neměl možnost se předem seznámit s tím, že pořádající agentura zakázala donášení vlastního občerstvení do uzavřeného areálu, dozvěděl se o něm až na místě a s tímto není srozumněn, může se rozhodnout akce se nezúčastnit, tedy odstoupit od smlouvy, čímž mu vzniká nárok na vrácení vstupného proti vrácení vstupenky a v případě, že není místní a jinak by do místa konání akce nejel, též nárok na na náhradu jízdného proti předložení jízdenky (jakožto marně vynaložené náklady při odstoupení od smlouvy z důvodu způsobeného dodavatelem).

Poznámka JČ: Byl jsem asi před čtrnácti dny na rockovém koncertě v Glasgow. Při příchodu do koncertního sálu jsme byli prošacováni, zda nemáme útočné zbraně (nože, apod.) a byly nám také odebrány lahve s nápoji, respektive bylo na nás naléháno, abychom je na místě vypili a láhev vyhodili. Zdůvodňováno to bylo bezpečnostními opatřeními: nikdo prý nemůže zaručit, že si někdo v lahvi nenese na koncert kyselinu, kterou chce někoho polít.

Je mi jasné, že kdybychom se vzepřeli, jistě by nám bylo vráceno vstupné, možná i s odškodněním za dopravu - jenže to bychom se nedostali na koncert, který jsme chtěli slyšet...

                 
Obsah vydání       7. 6. 2005
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
7. 6. 2005 Gorbačov: Podporuju socialismus Tonyho Blaira
7. 6. 2005 On to řekl Bohumil  Kartous
7. 6. 2005 Kde je ta Klausova "literatura"?
7. 6. 2005 Omluvou k demokracii
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů
7. 6. 2005 Slova plná zloby
7. 6. 2005 Zkuste napsat do českých novin, že prezident Klaus není zrovna génius
7. 6. 2005 Neškodí se připomenout
7. 6. 2005 Britské listy nemají k dispozici vilné dvacítky Filip  Rožánek
7. 6. 2005 Unikátní periodikum
7. 6. 2005 Lidi jsou fakt natvrdlý
7. 6. 2005 Britské listy jsou dobré právě proto, že nemají peníze
7. 6. 2005 Není to drzá a nemravná výzva Michael  Kroh
7. 6. 2005 Čtu a neplatím
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost
7. 6. 2005 S hlubokou neúctou
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a rozhodně vás nebudu podporovat
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a nedivím se vaší výzvě
7. 6. 2005 "Já vám předkládám kvalitní médium a vy to, holoto, čtete zadarmo"
7. 6. 2005 BL jsou špatné, ale jsou tím nejlepším, co máme
7. 6. 2005 Používejte systému paypal
7. 6. 2005 Město by mělo MHD spíše podporovat a více dotovat
7. 6. 2005 Jak multinacionální společnosti "klonují" britská města
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
7. 6. 2005 Češi a Evropa v dáli Miloslav  Zima
7. 6. 2005 Jednotná Evropa je naším společným cílem Milan  Valach
7. 6. 2005 Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka Jaroslav  Štemberk
7. 6. 2005 Bývalý generální tajemník FPÖ byl spolupracovník Mossadu Richard  Seemann
7. 6. 2005 Vzpomínky na svět včerejška Lubomír  Novotný
7. 6. 2005 Černobyl - 19 let poté
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft
7. 6. 2005 V Čechách je svoboda, važme si toho!
6. 6. 2005 Počítač má známkovat studentské seminární práce
6. 6. 2005 Rebelie kmánů
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
6. 6. 2005 Jak jsem se pokusil vymezit část prostoru na české vizuální scéně v rámci 2. pražského bienále 2005 Jiří  David
6. 6. 2005 Britský komik šokován znesvěcením slovenského hřbitova
6. 6. 2005 Jezdit automobilem přestane být právem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce