7. 6. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2005

Češi a Evropa v dáli

Je to hořké, bratrovražedný boj o ÚEU mezi českými demokraty v plném proudu, člověk by s obavami musel myslet na bitvu u Lipan, kdyby naši čeští rivalové suverénně neukázali, že vesměs nevědí, o co jde, a nepodtrhli tím pro Česko typickou humornou komponentu celé záležitosti.

Unikátnost českého stylu je způsobena rozdílem v myšlení mezi dnešním Evropanem na jedné a Čechem na druhé straně. Čeští političtí reprezentanti stále ještě, stejně jako za komunistů, využívají každé příležitosti k potvrzení v podstatě reálného obrazu českého občana v západní Evropě jako tvrdohlavého chasníka se sklony k pytláctví a k pančování alkoholických nápojů, nepřístupného argumentům a jednoduché logice.

Těmito mentálními limity je dán rozsah otázek, které mohou být v dnešním Česku k evropské problematice vůbec položeny. O tom, že by došlo u nějaké otázky k jejímu skutečnému zodpovězení, nemá cenu diskutovat. Následkem toho zůstává v Česku ÚEU centrálním problémem, i když je Evropanovi zcela jasné, že se jedná o problém zástupný.

Jde přeci o to, že dnes tu momentálně v agonii ležící EU nejenom nikdo nechce, ale již dlouho nemůže chtít? Je to následek selhání ve všech rovinách, doprovázené nesplněním očekávání.

Ohledně toho zklamaného, nerealistického očekávání tu máme paralelní příklad: DDR. V podstatě stejné úkazy, stejná myšlenková úroveň, stejné zklamání. Tak jako v DDR, ani v Česku se neprosadila po pádu komunismu jako vedoucí síla elita s morálním kreditem, ale čachráři a diletanti bez principů, hledající pouze osobní výhody.

Následkem je, že přínos Česka k rozvoji EU je prokazatelně negativní. To se nevztahuje primárně na materiální otázky, které pouze korespondovaly s odpovídajícím českým oprávněným nárokem, ale na ideální aspekt přístupu.

Vezměme záležitost, pro Evropana zcela nepochopitelnou, totiž, že dvě vysoce problematické figury rozdělily Československo, nikdo ani necekl, natož aby požadoval referendum. Tuto kolektivní československou ubohost můžeme v klausovském smyslu považovat za vnitřní záležitost, nejde to ale z pohledu EU.

Má to totiž za následek, že komise EU, instituce s požadavkem na respekt nejvyššího evropského orgánu, zřídila jednoduše jeden odborný komisariát navíc, se všemi konsekvencemi, včetně financování komisárního ansámblu parasitního charakteru, který by tu bez rozdělení Československa jednoduše nebyl a nikomu by nechyběl.

Akce tohoto druhu staví takový EU komisariát co do reputace ještě pod úroveň českého ministerstva informatiky a vede v komisi samé až ke ztrátě sebeúcty. Následkem je, že dnes za tuto EU nikdo, ani v samotné komisi skutečně nebojuje.

Jistě je možno říci, že pro Čechy to byla otázka národní hrdosti, mít komisaře. Ano, právě proto, že Češi dovedou být ze zcela iracionálních důvodů hrdi na komisaře, nebo na předsedu OSN, nemělo se jim ustupovat. Je logické, že následné selhání na sebe nenechalo dlouho čekat.

Nejmarkantnější selhání EU jsou dvojího druhu, označil bych je za funkční a koncepční. Zatímco je funkčnímu selhání věnována jakážtakáž pozornost poukazy na rozhazování peněz a lavinu z velké části nesmyslných direktiv, zůstává koncepční selhání, nehledě na jeho větší závažnost, prakticky nepovšimnuto.

Jsou tím míněny nejenom nesmyslné Špidlovy návrhy k pracovní době, ale de facto v každém resortu je možno poukázat na to, že se hodně úřaduje a málo myslí. V tupé aroganci zakuklení byrokraté nejsou schopni přinést žádnou koncepční myšlenku k dopravě, a to hned v několika aspektech, k odpadům, k zemědělství, k reparabilitě průmyslových výrobků, atd. Místo toho jsou za aplausu a výrazu spokojenosti se stavem ze strany takových expertů, jako českých politiků všech ražení, managovány s nízkým efektem a vysokým formalismem značné finanční toky.

A právě ty představují poslední evropskou naději, peníze. Nedovedu si představit, jak by mohl být dohodnut příští rozpočet. Tučné časy končí, Češi si budou muset i politicky natáhnout teplé ponožky. Pro samé diskutování o počtu křesel v Radě Evropy a jiných pro Evropana směšných aspektech, přehlédli naši analitici, že by to mohlo jít i bez nich. A právě to otevírá nové možnosti.

Zatím setkání zakládajících členů nedopadlo, ale jádro Evropy se formuje. Proč nezačít znovu s těmi, kteří skutečně chtějí, bez těch, kteří nechtějí, ale správně po česku tam jenom tak vlezou. Na domorodé Čechy to bude asi příliš složité, ale vzhledem ke schopnostem české reprezentace je pro české zájmy důležitější nežli české členství, aby EU existovala.

                 
Obsah vydání       7. 6. 2005
7. 6. 2005 Firmy dávají zaměstnancům elektronické náramky, aby zvýšily jejich výkonnost
7. 6. 2005 Gorbačov: Podporuju socialismus Tonyho Blaira
7. 6. 2005 On to řekl Bohumil  Kartous
7. 6. 2005 Kde je ta Klausova "literatura"?
7. 6. 2005 Omluvou k demokracii
7. 6. 2005 Software je jako sex. Nejlepší je zadarmo!
7. 6. 2005 Proč to nejde? Jan  Čulík
7. 6. 2005 Příšerná úroveň a parazitismus Britských listů
7. 6. 2005 Slova plná zloby
7. 6. 2005 Zkuste napsat do českých novin, že prezident Klaus není zrovna génius
7. 6. 2005 Neškodí se připomenout
7. 6. 2005 Britské listy nemají k dispozici vilné dvacítky Filip  Rožánek
7. 6. 2005 Unikátní periodikum
7. 6. 2005 Lidi jsou fakt natvrdlý
7. 6. 2005 Britské listy jsou dobré právě proto, že nemají peníze
7. 6. 2005 Není to drzá a nemravná výzva Michael  Kroh
7. 6. 2005 Čtu a neplatím
7. 6. 2005 Hodnotou BL je právě jejich nekomerčnost
7. 6. 2005 S hlubokou neúctou
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a rozhodně vás nebudu podporovat
7. 6. 2005 Jsem člověk pravicového smýšlení a nedivím se vaší výzvě
7. 6. 2005 "Já vám předkládám kvalitní médium a vy to, holoto, čtete zadarmo"
7. 6. 2005 BL jsou špatné, ale jsou tím nejlepším, co máme
7. 6. 2005 Používejte systému paypal
7. 6. 2005 Město by mělo MHD spíše podporovat a více dotovat
7. 6. 2005 Jak multinacionální společnosti "klonují" britská města
7. 6. 2005 Pod lampou na pravé poludnie Jan  Dancer
7. 6. 2005 Češi a Evropa v dáli Miloslav  Zima
7. 6. 2005 Jednotná Evropa je naším společným cílem Milan  Valach
7. 6. 2005 Konfiskace občerstvení na koncertě je zásahem do vlastnického práva návštěvníka Jaroslav  Štemberk
7. 6. 2005 Bývalý generální tajemník FPÖ byl spolupracovník Mossadu Richard  Seemann
7. 6. 2005 Vzpomínky na svět včerejška Lubomír  Novotný
7. 6. 2005 Černobyl - 19 let poté
7. 6. 2005 Proč říkám ANO! podniku Microsoft
7. 6. 2005 V Čechách je svoboda, važme si toho!
6. 6. 2005 Počítač má známkovat studentské seminární práce
6. 6. 2005 Rebelie kmánů
6. 6. 2005 Pozice mrtvého brouka v časech globalizace Milan  Černý
6. 6. 2005 O tvrdém rasismu mezi mladšími Čechy Jindřich  Kalous
6. 6. 2005 Jak jsem se pokusil vymezit část prostoru na české vizuální scéně v rámci 2. pražského bienále 2005 Jiří  David
6. 6. 2005 Britský komik šokován znesvěcením slovenského hřbitova
6. 6. 2005 Jezdit automobilem přestane být právem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce