29. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Chamurabiho zákon
29. 3. 2005

Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství

Vážení čtenáři, všechno je jinak! My máme "Oko za oko, zub za zub" spojené s vendetou, odplatou, která je adekvátní provinění. Takhle jsme si to vždycky spojovali. Něco na způsob "zločin a trest". Ale pokud rozebereme "Oko za oko, zub za zub" v původním hebrejském jazyce, dojdeme k překvapujícímu závěru.

V samotné hebrejštině má tady to nařízení diametrálně odlišné vysvětlení. Hebrejsky "Oko za oko, zub za zub" zní -- עין תחת עין שׁן תחת שׁן [ajin tachat ajin šén tachat šén]. Což si dovolím doslova přeložit, interpretovat jako "Oko pod okem, zub pod zubem." Totiž to hebrejské תחת [tachat] znamená nejenom za, ale také pod. Už staří židovští rabíni tady to nařízení interpretovali v tomto duchu. "Oko pod okem, zub pod zubem" mělo podle nich znamenat, že tvé oko je stejně vzácné jako oko tvého souseda. Člověk si měl uvědomit při čtení Mojžíšova zákona, že všichni lidé mají před Všemohoucím Bohem stejnou hodnotu. Nikdo není upřednostňován. Ten, kdo si na sobě zakládá, tak si má uvědomit, že není lepší než ostatní lidé okolo něj. Naopak ten, který se cítí nedoceněný, tak takový člověk si má uvědomit, že není horší než jiní lidé.

Je tedy chyba interpretovat tady to nařízení bez přihlédnutí k této konotaci. Zřejmě lze vyložit עין תחת עין שׁן תחת שׁן [ajin tachat ajin šén tachat šén] dvojím způsobem. Klasicky jako "Oko za oko, zub za zub" s vysvětlením odplaty za spáchaný přečin. Nebo tady to slovo "Oko pod okem, zub pod zubem" lze chápat jako akt Božího milosrdenství. Milosrdenství, kdy si my lidé máme uvědomit, že před Bohem jsme si rovni. Což by nás mělo vést k pokoře a možná tak můžeme předejít jakémukoliv zločinu, který bychom chtěli spáchat vůči jiné lidské bytosti. Nejenom proti jejich oku, nebo zubu, ale proti celé lidské bytosti. Ostatně už v pozdějších dobách se tento zákon neuplatňoval doslova, ale podobně jako dnes, tj. peněžním vyrovnáním.

A že je tento zákon doslova revolucí v dané zeměpisné oblasti, může napovědět podobné nařízení z Chamurabiho zákona. Kde je něco podobného také řečeno -- "Šumma awilum in mar awilim uchtapid inšu uchapadu." "Jestliže awil (určitá třída obyvatel v Babylóně) vypíchne awílovu synu oko, vypíchnou mu oko." Nařízení samotné není úplně stejné jako to hebrejské, ale bližší asi ani není. Tady není dán žádný prostor k podobnému vysvětlení v tomto babylónském nařízení, jako to bylo v tom hebrejském. A navíc, pokud si pročtete Chamurabiho zákoník, nebo jiné zákony z Babylóna, tak trest byl obvykle krutější, než zločin, který se spáchal.

Na základě poznaného se domnívám, že biblické nařízení "Oko za oko, zub za zub" je zákonem milosrdenství. Zákonem milosrdenství od Všemohoucího Boha, který se tímto způsobem snaží uspořádat vztahy mezi lidmi.

                 
Obsah vydání       29. 3. 2005
29. 3. 2005 Stává se český národ pitomějším? Jindřich  Kalous
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
29. 3. 2005 Michael  Marčák
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
29. 3. 2005 Britské listy - intelektuální pevnost, obehnaná vysokou zdí
29. 3. 2005 Michael  Marčák
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
29. 3. 2005 Budoucnost sociálního státu v éře globalizace: S čím počítáme? S čím smíme počítat? A co se vlastně děje? Jan  Drahokoupil
29. 3. 2005 Zastavte týrání zvířat!
29. 3. 2005 Pokusy na zvířatech nejsou nezbytné
29. 3. 2005 Zemětřesení u Sumatry vyvolalo paniku
29. 3. 2005 Microsoft a Evropská unie dosáhly dohody
29. 3. 2005 Stopem do Estonska Milan  Kulhánek
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
29. 3. 2005 Ještě jednou k petici na záchranu Literárek
29. 3. 2005 Jaký palestinský stát? Pavel  Mareš
29. 3. 2005 Je snad Kadyr Toktogulov jediným novinářem v Kyrgyzstánu? Roman  Staněk
29. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. - 18. března 2005
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
29. 3. 2005 Černý den pro ČSSD
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
29. 3. 2005 K čemu jsou politikům občané Milan  Valach
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil