2. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2005

Británie: Jak mohou poslanci řádně zastupovat voliče, když je platí soukromé firmy?

William Hague, bývalý šéf britské Konzervativní strany, vydělává asi dvacetkrát tolik za svou práci mimo parlament než kolik peněz dostává ze svého poslaneckého platu. Nevíme, jak přesně je placen za svých 54 dalších zaměstnání, protože britští poslanci nejsou povinni zveřejňovat své příjmy, které nemají souvislost s jejich prací v parlamentě. Loni to však muselo celkem dělat víc než milion liber (cca 45 milionů Kč), míní v listě Guardian George Monbiot.

Přesto není pravděpodobně Hague nejbohatší osobou v Dolní sněmovně. Podle současných předpisů musejí poslanci deklarovat veškeré vlastnictví akcií, které mají větší hodnotu než jejich plat. Marion Roeová, konzervativní poslankyně za Broxbourne, vydala 18 takových deklarací, což znamená, že vlaství akcie v hodnotě alespoň 1 milionu liber. Totéž platí o mnoha dalších poslancích.

Avšak britský parlament, média ani veřejnost nejsou nijak znepokojeny, že by měly být vedlejší příjmy poslanců považovány za problém, i když je jich, jako v Haguově případě třeba 55. Podle nyní platných přísných předpisů by musel být poslanec opravdu hlupák, aby přijal úplatek za interpelaci v parlamentě.

V podstatě si všichni myslí, že konflikt mezi povinností poslanců zastupovat veřejnost a jejich zájmem zastupovat jejich ostatní zaměstnavatele byl vyřešen. Britští poslanci mají zakázáno vystupovat jako placení zastánci jakéhokoliv zájmu "při jakémkoliv jednání v parlamentě". Nesmějí jednat ani mluvit k žádné otázce, v níž se podnikatelsky angažují. Veškeré zdroje jejich příjmu jsou zveřejněny na internetu. Systém je průhledný a slušný.

Avšak, argumentuje Monbiot, mně se zdá, že parlament legitimizoval katastrofální střet zájmů. Jestliže totiž je dovoleno poslancům, aby si dělali melouchy, a jestliže dostávají parlamentní plat bez ohledu na to, zda pracují jako poslanci dobře nebo špatně, je to pro ně trvalou pobídkou strávit parlamentní prací minimum svého času a věnovat se vydělávání peněz jinde.

A čím více peněz poslanci vydělávají a čím více se vyskytují ve společnosti jiných ředitelů podniků a právníků a poradců, tím více ztrácejí styk s normálními občany, voliči. Součástí poslancovy práce přece musejí být dvě věci: musí zastupovat občany a musí být jako občani. Poslanecký plat nyní dosahuje 57 500 liber ročně, je to více než dvojnásobek britského průměrného platu, a tak se už většina poslanců dnes vůbec nepohybuje v takových ekonomických sférách, v nichž žije většina normálních lidí. Jejich parlamentní "melouchy" způsobují, že se poslanci stávají příslušníky nejbohatšího 1 procenta britské společnosti. Služebníci občanů mají možnost zaměstnávat občany jako své služebníky.

Poslanci hájí své melouchy argumentací, že tato práce jim poskytuje informace o vnějším světě, a že tedy vede k jejich kvalitnější parlamentní práci. Věřil bych tomu, píše autor, kdyby poslanci pracovali jako vrátní v nemocnici anebo v továrně na běžícím pásu. Avšak žádný poslanec nepřijme melouch, pokud to není prestižní či lukrativní zaměstnání. Poslanci nemají zkušenosti s tupou ubíjející prací.

Největším problémem poslaneckých melouchů není to, že by poslanci v parlamentě intervenovali ve prospěch svých podnikatelských zájmů, ale to, že jejich poslanecké zájmy často způsobují, že zůstávají v parlamentě v nečinnosti, kdy by měli jednat. 87 poslanců vydělává nejméně 5750 liber ročně tím, že pronajímají domy a byty. Proto je velmi nepravděpodobné, že by v parlamentě zasáhli proti jednomu z největších britských sociálních problémů - proti inflaci cen domů a bytů, kterou způsobují lidé, kteří si kupují domy a byty, aby je pronajímali. I kdyby poslanci začali proti tomuto zlořádu jednat, otevřeli by se obvinění z pokrytectví. Tak o tom mlčí a o věci se nemluví. Nikdo nemá povinnost deklarovat, jakým problémům se v parlamentě vyhýbá. Konflikt je vždycky vyřešen ve prospěch peněz.

Bylo by možno navrhnout, aby bylo poslancům zakázáno pracovat pro kohokoliv jiného než pro své voliče. Nebo by bylo možno navrhnout, že můžou dál dělat melouchy či vlastnit domy a byty k pronajímání, ale že zisky budou muset poplynout na dobročinné účely nebo státu. Problém je, že kapři si sami nevypustí rybník.

Vyplývá z toho, že transparentnost sama o sobě nestačí. Transparentní korupce je jistě lepší než utajovaná korupce, avšak vede to jen k tomu, že lidé pak proti korupci už nic nedělají.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       2. 3. 2005
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení
2. 3. 2005 Středeční kanalizovaný protest na vládě Miloslav  Zima
2. 3. 2005 Británie: BBC bude financována z koncesionářského poplatku dalších deset let
2. 3. 2005 Stávají se Literární noviny frakčním stranickým časopisem? Jan  Čulík
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Británie: Jak mohou poslanci řádně zastupovat voliče, když je platí soukromé firmy?
2. 3. 2005 Británie: Muslimka smí chodit do školy v dlouhých islámských šatech
2. 3. 2005 Rada guvernérů BBC má být zrušena
2. 3. 2005 Občanskou aktivitou proti utrpení Karel  Dolejší
2. 3. 2005 Bratislavský summit - studený mír nenastal Oskar  Krejčí
2. 3. 2005 O fenoménu autorské spolupráce Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
2. 3. 2005 Británie kupuje látku proti ptačí chřipce
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Poválečné Německo nevybudovali gastarbeitři Tomáš  Krček
2. 3. 2005 Nakonec víc než pár slov o modernitě a komunismu Boris  Cvek
2. 3. 2005 Pravda dějin Bohumil  Kartous
2. 3. 2005 Michael  Marčák
2. 3. 2005 Usáma není bojovník za svobodu Filip  Sklenář
2. 3. 2005 Globalizace odporu proti civilizačnímu vylučování Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Amerika sama: neokonzervativci a globální řád Greg  Evans
2. 3. 2005 Až bude opravdu zle, demokracie si svého zachránce najde
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Co je kuplířství
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě
1. 3. 2005 Jednoho večera mezi Obecním domem a Václavákem Miloš  Dokulil
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce