20. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2005

Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany

Proti tandemu Stanislav Gross - Bohumil Sobotka, kteří reprezentují modernistické, doprava posunuté až prý téměř blairovské křídlo, vystupuje zleva spolčení vedené z Vysočiny expředsedou Milošem Zemanem, rádoby předsedou Zdeňkem Škromachem a Platformou za renesanci strany. Podle vnitrostranické levicové opozice současné vedení strany zrazuje původní levicový program. Zvenku to tak vypadá. Zvlášť, když je situace komentována těmi, kteří vystačí s jednorozměrným chápání světa.

Ve skutečnosti není opozice proti současné reprezentaci ČSSD, kterou před rokem Petra Buzková označila za "těžko prostupnou oligarchii", jednolitá. A současné reprezentaci (do které mj. patří i Zdeněk Škromach), je vytýkána především nekompetentnost vyplývající právě ze "zapouzdřenosti" a ignorování kvalifikovaného pohledu na současné problémy.

Musí reforma bolet?

O tom, že jde o neschopnost současného vedení strany, svědčí mj. stále častěji se objevující tvrzení z úst různých "reformátorů", že "reforma bude bolet". Ale musí reforma bolet? To záleží ani ne tak na tom, zda se dělá "pravicově" či levicově", ale zda se k ní přistupuje kompetentně nebo nekompetentně. Ten, kdo předem říká, že reforma musí bolet, se vlastně přiznává ke své nekompetentnosti a dělá si alibi.

Uveďme si to na příkladu. Řešit problémy penzijního systému lze tzv. parametrickými úpravami, např. zvyšováním věkové hranice odchodu do důchodu. Pak to některé bolí a hodně. Pro profese typu pokrývače se prodloužení věkové hranice odchodu do důchodu stává utrpením.

Bylo by ovšem možné postupovat i jinak. Vytvořit podmínky pro podstatně vyšší motivaci těch, co poskytují vyšší vzdělání, tj. zejména vysokých škol. Bylo by možné jít cestou odvážné reformy vzdělávacího systému, který by lidem poskytoval kvalitní celoživotní vzdělávací servis opírající se o jejich životní zkušenosti. Bylo by možné zainteresovat systém poskytování zdravotních služeb tak, aby se prodloužila doba dobrovolného produktivního uplatnění člověka v řadě profesí. A bylo by možné poskytovat služby umožňující projektování a volbu vhodné profesní dráhy. Pak by bylo možné naplnit vlastní smysl penzijního systému.

Ten totiž pojišťuje nikoli proti riziku dožití vysokého věku, ale proti riziku, že člověk od určitého věku není schopen získat dostatečné prostředky ze svého produktivního uplatnění. Penzijní systém je založen především na solidaritě mezi těmi, co mohou a chtějí být produktivně činní ve vyšším věku, a těmi, kteří z různých důvodů již nemohou. Jenže touto cestou naši "modernisté" nejdou. Tahounem jakékoli úspěšné sociální reformy musí být zvýšení efektivnosti vzdělávacího systému a návazně na to i systému poskytování zdravotní péče. Ale to v koncepci toho, co naši "modernisté" nazývají "reformou veřejných rozpočtů", vůbec nenajdeme.

Přerozdělovací past

To, že se vedení strany proměnilo v "těžce prostupnou oligarchii", to, že se vypařil odborný pohled na věc, to, že reforma jde cestou, kdy bude zbytečně bolet, ale stejně nic nevyřeší, to, že se prohlubuje nekompetentnost, atd. má společný jmenovatel v podobě přecenění role přerozdělování jako nástroje řešení problémů. Nejde jen o to, že to není nástroj jediný a že v řadě případů není efektivní. Jde především o to, že "přerozdělovači" upadají do pasti přerozdělovací moci.

Podívejme se pozorně, co se vlastně odehrává: "Krok za krokem pak začneme mapovat ekonomickou základnu, která umožnila, že ve společenském přínosu výsledků práce začaly převažovat vztahy (různě motivované) osobní závislosti nad vztahy kompetentnosti, výkonnosti, morálnosti, političnosti, odbornosti. Že k tomu, aby vztahy osobní závislosti mohly existovat skrytě, aby se nekompetentnost či zneužívání postavení ve společenské dělbě práce neprojevovaly, se musel vytvořit mnohovrstevnatý systém (většinou skrytých) přerozdělovacích procesů převádějící výsledky práce jedněch na pokrytí nedostatků v práci druhých. Musela být oslabena kritéria reálně prokázaných schopností, aby mohla převládat průměrnost - živná půda osobních závislostí." To, co je v uvozovkách, není ze současné doby. Napsal jsem to na podzim roku 1988 a vyšlo to v dubnovém čísle časopisu Politická ekonomie v dalším roce. Snažil jsem se tehdy ukázat, proč je tak obtížné systém reformovat. Podobnost s dneškem asi není jen čistě náhodná.

Vždyť je tak příjemné přerozdělovat miliony, desetimiliony, stamiliony a miliardy - nekontrolovatelně, bez ohledu na efektivnost, ale s krásným pocitem, že jsem sociální cítící a mám na to právo, protože patřím k té správné straně, která přece hájí a uhájí takovéto přerozdělování.

Hon na liberály a kdo je liberál

Nejlepším dokladem toho, že nejde o střet pravice s levicí uvnitř ČSSD, ale o to, že míra nekompetentnosti v důsledku přerozdělovací pasti překročila meze únosnosti, je averze proti liberálům. Kdokoli, kdo začne hovořit o efektivnosti, je nazván nikoli jen liberálem, ale hned ultraliberálem (to zní skoro jako lotr) a neoliberálem (něco, co je skoro jako neofašista). Ideologičtí slouhové současného vedení ČSSD jsou bdělí. Umí včas odhalit ty, co by chtěli narušit monopol na maximalizaci přerozdělování. Slova jako "efektivost", "trh" apod. jsou přece neslušná, jsou z ďábelské dílny ultra- a neo- liberálů. Naštěstí začíná být dost zřejmé, co vlastně tento hon na tzv. liberály kamufluje.

                 
Obsah vydání       20. 1. 2005
20. 1. 2005 Prodej českých zbraní mimo veřejnou kontrolu pokračuje
20. 1. 2005 "Zbraně jsou úplně stejný obchodní artikl jako třeba rohlík" Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
20. 1. 2005 Podle iDnes je ODS usměvavá... Bohumil  Kartous
20. 1. 2005 Michael  Marčák
20. 1. 2005 Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany Radim  Valenčík
20. 1. 2005 Gross postrádá charisma, sociální demokracie procenta Robert  Vašíček
20. 1. 2005 Svět se obává nové Bushovy éry
20. 1. 2005 Kuba plánuje zakázat kouření ve veřejných prostorách
20. 1. 2005 Smutek, rozptýlený v esejích František  Hrdlička
20. 1. 2005 Je ten systém "švarc", anebo "Schwarz"? Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Kdo zabíjel víc, křesťané nebo muslimové?
20. 1. 2005 Korán je rozporná a nesnášenlivá kniha
20. 1. 2005 Komerční Nova nebude vysvětlovat súry dopodrobna
20. 1. 2005 Rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
19. 1. 2005 Český pocit méněcennosti a nadřazenosti a vnější svět Bohumil  Kartous
19. 1. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 7. ledna 2005
19. 1. 2005 Český obchod se zbraněmi má k transparentnosti stále daleko Karel  Dolejší
19. 1. 2005 Michael  Marčák
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
19. 1. 2005 Liberálové všech zemí, spojte se! Budeme kouřit! Josef  Provazník
19. 1. 2005 Kam směřuje sochařství na Umprum ? Jan  Paul
19. 1. 2005 Firma zvířat Filip  Rožánek
18. 1. 2005 Komerční tlaky omezují svobodu slova Jan  Čulík
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
18. 1. 2005 Česko hledá... Jan  Sýkora
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
20. 1. 2005 Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany Radim  Valenčík
20. 1. 2005 Gross postrádá charisma, sociální demokracie procenta Robert  Vašíček
19. 1. 2005 Ruská ruleta v sociální demokracii Robert  Vašíček
14. 1. 2005 Být na místě Stanislava Grosse Boris  Cvek
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 "Zdražené" léky a "spoluúčast" Ivan  David
12. 1. 2005 Sen o nové důvěře Oskar  Krejčí
5. 1. 2005 Poděkování prodejci lakovaných růží Jaroslav  Doležal
8. 12. 2004 O úspěchu ve volbách nerozhodují billboardy, ale realizovaný program Štěpán  Kotrba
4. 12. 2004 Krize v ČSSD už je - a sociální demokraté to myslí upřímně ! Štěpán  Kotrba
4. 12. 2004 ČSSD je třeba po trojích volbách... Oldřich  Průša
2. 12. 2004 Vzkaz Mlynářovi: Chceme širokopásmový internet bez DPH!   
30. 11. 2004 Doleva se Škromachem? Irena  Ryšánková
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu