21. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 1. 2005

V kleštích etikety

Zdena Bratršovská, František Hrdlička
Konvence, které kdysi doprovázely královský majestát, dnes dodávají umělý lesk lidem, kteří se z královského lože nezrodili.

Život ve znamení kapitalismu vyhnal z ústraní leckoho, kdo byl s minulým režimem na štíru. Neskrýváme, že se to přihodilo i nám. V jednom rozhovoru jsme se přiznali k tomu, že už nemůžeme nosit svetr naruby (Zdena) a že se musíme denně holit (František), abychom se mohli bez úhony objevovat na veřejnosti. Nová doba zkrátka klade větší důraz na dodržování etikety.

V posledních týdnech procvičuje občany v této disciplině Ladislav Špaček, průvodce stejnojmenným televizním seriálem.

Navazuje úspěšně a vtipně na své předchůdce z šedesátých a sedmdesátých let (na knihy Dobromila Ječného a Mileny Majorové a na pořady Karla Pecha) a bere to takříkajíc zgruntu. Přesto nejsme asi sami, kdo žasne nad tím, kolik oficiálních setkání musí politik, podnikatel či oblíbený umělec absolvovat, chce-li, aby na něj jiní politikové, podnikatelé či oblíbení umělci nezapomněli. Recepce, rauty, koktaily. zahradní slavnosti... Kde na to bere vůbec čas? Kolik obleků si musí pořídit? S kolika otrapy a patolízaly musí přitom vlídně pohovořit? Sledujeme-li nebo dočítáme-li se, s jakou nenuceností zvládá tyto konvence například Miroslav Macek, Halina Pawlowská nebo Arnošt Lustig, napadá nás, že je to otázka zvláštního talentu, který jsme v sobě dosud nenedokázali plně rozvinout.

Střízlivě vzato, demokracie by se bez takových formalit mohla klidně obejít. Nežijeme už přece ve feudálních podmínkách, kdy se panstvo (například v Holbergově komedii Jeppe z Hůrky) výborně bavilo tím, že přeneslo opilého sedláka na zámek a namluvilo mu, že je vznešeným šlechticem. Jeppe se samozřejmě choval jako slon v porcelánu, protože ho dvorským konvencím nikdo neučil, a skončil na hnojišti. Dnes by byl obratnější, ale hlasitý či skrytý posměch by sklidil stejně, a to nejen od státních úředníků, ale i od těch, kteří jsou na stejné sociální úrovni jako on sám. Čím se to dá vysvětlit?

Hlavní roli hraje samozřejmě lidská škodolibost, lépe řečeno úleva, že za mne někdo zakouší trapnou situaci, v níž bych zřejmě dopadl stejně. Další důvod může spočívat v tom, že se demokracie vyvinula z monarchie a že nemůže na svůj aristokratický původ hned tak zapomenout. A mimoto musí demokratické zřízení vzbuzovat jakýs takýs respekt ke svým představitelům, neboť nemají vždy přirozenou autoritu. Konvence, které kdysi doprovázely královský majestát, tedy dnes dodávají umělý lesk lidem, kteří se z královského lože nezrodili.

Některá pravidla etikety jsou samozřejmě rozumná, podobně jako jsou účelná pravidla silničního provozu nebo pravidla, jak poskytnout první pomoc. Měli bychom uvolnit sedadlo, nastoupí-li do tramvaje či do autobusu člověk o berlích (nevykáže-li se viditelně berlemi nebo sádrou, můžeme sedět klidně dál). Měli bychom vypnout mobil, začíná-li právě koncert či divadelní představení. Měli bychom si vypláchnout ústa, jdeme-li k zubnímu lékaři. Jiná pravidla jsou však takříkajíc fakultativní. Neměli bychom skákat jiným lidem do řeči; pokud ovšem narazíme na demagoga nebo na tlachala, tak... Neměli bychom svádět své sekretářky; pokud se ovšem sekretářka netváří odmítavě, tak... Jsou ostatně i pravidla, která nepřekračujeme ze strachu před zákonem. Například u svolné sekretářky si nikdy nemůžeme být jisti, zda nás dodatečně neobviní ze znásilnění.

Zbývá množina pravidel, jejichž smysluplnost je přinejmenším sporná; naštěstí nebo naneštěstí se vžily natolik, že je dodržujeme, aniž uvažujeme o jejich absurditě. Operní diva, která zpívá o tom, jak spěchá, nesmí na scéně spěchat, protože by vypadla z rytmu nebo z režijního aranžmá. Ozve-li se kuplet z Tylovy Fidlovačky, musejí všichni přítomní povstat a strnout v pozoru, přestože si už svůj vojenský úvazek odsloužili. Vystoupí-li z letadla cizí státník, musí s ním domácí státník, který ho přišel uvítat, přepochodovat kolem čestné jednotky (v některých případech, zvlášť v dobách bratrských aliancí, se musejí oba státníci obejmout a pocelovat). Tato pravidla jsou tak závazná, že si je ochotně přisvojují i nově designovaní lidoví vůdci a příslušníci undergroundu. Rubem těchto ceremoniálů je ovšem intenzivní zájem atentátníků a teroristů, kteří v pompě a v celebritách nacházejí odjakživa vytoužený cíl.

Smyslem etikety není však jen přehlídka módních kostýmů a uniforem, ochutnávka likérů a jednohubek nebo dočasné umlčení mobilů. Etiketa je především vstupenkou do světa úspěchu, který se stal pro většinu moderních lidí životním programem. Kdo tvrdí, že po úspěchu netouží, vypadá podezřele; úspěch přece znamená postup na společenském žebříčku, nebo aspoň závist sousedů. "Až do prvé světové války byla za základ úspěchu považována etika charakteru, tj. takové vlastnosti, jako je bezúhonnost, umírněnost, odvaha, spravedlnost, trpělivost, píle a skromnost," píše Stephen R. Covey v knize Sedm návyků vůdčích osobností. "Krátce poté se základní pohled na úspěch přesunul z etiky charakteru na etiku osobnosti, tj. vnějšího dojmu a chování, obratnosti a technik, které usnadňují mezilidské relace." Knižní trh byl následně zaplaven příručkami, které hlásaly, že osobnostní postoj určuje osobnostní úroveň, že pozitivním naladěním změníme své nepřátele ve své přátele a že k tomu, abychom něco dokázali, si stačí předem namluvit, že to dokážeme.

Nejznámějším popularizátorem těchto doporučení je Američan Dale Carnegie, jehož knihy vycházejí i u nás; je otázka, do jaké míry je jeho podnikatelský optimismus přenosný i do našich poměrů. Jeho následovníci, ať už autoři příruček, psychologocé či perzonalisté, ovšem výrazně přitvrdili. Není důležité, co si myslíme, hlásají, ale jak se umíme zalíbit jiným lidem. Chceme-li, aby nám naši bližní prospěli, předstírejme zájem o jejich zdraví a o jejich koníčky. Vzbuzujme před nimi dojem, že jsme silnější. Zastrašujme je. Staví-l tedy tisk občas na pranýř šikanu a aroganci (o pokrytectví už se tak často nemluví), odsuzuje jen důsledky těchto zaručených receptů na úspěch.

Nejzáludnějším diktátorem etikety ovšem není tisk (který můžeme po přečtení vyhodit), nýbrž televize (kterou určitě zapne syn nebo babička, i když jsme ji předtím vypnuli). Televize totiž vychází z běžné zkušenosti, že řadový občan posuzuje lidi nikoli podle toho, co vykládají, nýbrž podle prvního dojmu, tj. podle toho, jak vypadají, jak se tváří a jak gestikulují. To je samozřejmě ideální půda pro rozvinutí imagologie, jak ji popsal Milan Kundera v románu Nesmrtelnost. Je zajímavé, že řadový divák zpravidla tuší, v čem příznaky imagologie (podřádu etikety) spočívají, a přesto jim neodolá. Je třeba mluvit pomalu, zřetelně a souvisle, jako s nahluchlým nebo obtížně chápajícím pacientem, protože televizní divák souběžně telefonuje, žehlí nebo večeří. Je třeba pohlížet do kamery (vedeme-li učenný nebo slavnostní monolog) nebo do očí toho, s kým rozmlouváme (vedeme-li talk-show). Nedoporučují se přehnaná gesta, která by mohla zneklidnit či rozptýlit diváky, a přehnaná skromnost, která by mohla působit jako nejistota. Je třeba vylepšit osobní vzhled, ať už zásahem vizážisty, nebo vhodným záběrem kameramana. Úsměv nesmí být strnulý ani ironický; jako vzor mohou posloužit filmové hvězdy. Je třeba využít každý okamžik natáčení, protože pořad je limitován stopáží. Reportér či režisér ostatně nepustí před kameru nikoho, o kom soudí, že by na obrazovce působil nepřesvědčivě (ledaže by chtěli osvěžit pořad nějakým svérázným individuem, například bezdomovcem). Z televizní selekce pak mohou těžit anketní agentury, které zjišťují, jak je který politik či umělec oblíben u mas.

Je z toho nějaké východisko? Ne. Kdo se nenaučí žít s etiketou a s imagologií, ztratí tak jako tak tvář, kterou si chtěl svou distancí uchovat. Publicistické klišé zní, že přecházíme z období průmyslové revoluce do období informatiky. Navrhujeme, aby se místo toho mluvilo o období formalizace společenského i soukromého života. Není to sice hezký výraz, ale je rozhodně hezčí než obraz porcelánových figurek s tanečním nakročením, který si o nás pravděpodobně udělají příští generace. Byl by tedy vhodnější výraz neobaroko? Ponecháme rozhodnutí na někom povolanějším, například na Ladislavu Špačkovi, který je ostatně původním povoláním češtinář.

                 
Obsah vydání       21. 1. 2005
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"
22. 1. 2005 Američané a Britové "plánují odchod z Iráku"
21. 1. 2005 Čelní islámští duchovní apelují na poutníky, aby odmítli terorismus
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla
21. 1. 2005 George Bush byl znovu uveden do prezidentského úřadu
21. 1. 2005 Platforma a Škromach se vzájemně podporují
21. 1. 2005 Orientální kult sebeupalování je svou podstatou škodlivý Filip  Sklenář
21. 1. 2005 Blíží se klíčový okamžik sociálních demokratů Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 Sociální demokraté -- roztříštěni na prach Irena  Ryšánková
21. 1. 2005 Pragmatická sociální demokracie? Jan  Baláč
21. 1. 2005 Zdravotnictví vládnou soukromé zájmy, nikoli všeobecná snaha o ještě větší veřejné blaho Ivan  David
21. 1. 2005 Islámská komička v britském rozhlase Jan  Čulík
21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
21. 1. 2005 Vivat obludárium Štefan  Švec
21. 1. 2005 Bez jazykového ozvláštnění není Švecův text ničím Jakub  Tayari
21. 1. 2005 Já vám dám parazity! Štefan  Švec
19. 1. 2005 Obludárium humanitních věd a arogance přírodních vědců Štefan  Švec
21. 1. 2005 CME versus ČR: Několik otázek Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 1. 2005 Francie: Jak otevřít hranice? Simone  Radačičová
21. 1. 2005 Nelíbí se kritikova kritika? Podáme si kritika u soudu! Miloš  Dokulil
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
21. 1. 2005 Pokrok ve výzkumu Titanu: šutry a šum Filip  Rožánek
20. 1. 2005 Prodej českých zbraní mimo veřejnou kontrolu pokračuje
20. 1. 2005 Smutek, rozptýlený v esejích František  Hrdlička
20. 1. 2005 Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany Radim  Valenčík
20. 1. 2005 Podle iDnes je ODS usměvavá... Bohumil  Kartous
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
20. 1. 2005 Svět se obává nové Bushovy éry
19. 1. 2005 Firma zvířat Filip  Rožánek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 1. 2005 Představa, že lze exportovat demokracii, je "nebezpečnou iluzí"   
21. 1. 2005 V kleštích etikety Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
21. 1. 2005 "Obludárium věd" z druhé strany Marian  Kechlibar
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla   
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
20. 1. 2005 Smutek, rozptýlený v esejích František  Hrdlička
20. 1. 2005 Podle iDnes je ODS usměvavá... Bohumil  Kartous
20. 1. 2005 Prodej českých zbraní mimo veřejnou kontrolu pokračuje   
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
19. 1. 2005 Český pocit méněcennosti a nadřazenosti a vnější svět Bohumil  Kartous
19. 1. 2005 Firma zvířat Filip  Rožánek