24. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2004

Pan Zavřel má možnost domoci se práva

Reakce na článek Incident na letišti.

Proti rozhodnutí o uložení blokové pokuty se nelze odvolat, avšak protože rozhodnutí tím nabylo právní moci, lze proti němu podat ve lhůtě dvou měsíců správní žalobu. Způsob, jak byla posouzena následná stížnost, tj. zejména popis tvrzeného deliktního jednání a jeho (evidentně neúplná a tudíž nepřezkoumatelná) právní kvalifikace, bude pro správní soud (jímž je v daném případě Městský soud v Praze) dostatečným podpůrným podkladem pro to, aby napadené rozhodnutí vydané v blokovém řízení zrušil a rozhodl nejen o vrácení neoprávněně inkasované pokuty, ale i o úhradě nákladů, které stěžovatel v souvislosti s uplatněním svého nároku účelně vynaloží. A taková zpáteční letenka Toronto-Praha, včetně náhrady ušlého výdělku pana Zavřela za dobu, kterou cestou k pražskému soudu ztratí, to není právě levná záležitost. Právo být projednání své věci osobně přítomen mu přitom nelze upřít, neboť vychází z ústavy.

K případu pana Zavřela poslal svůj právní názor Ivan Válek.

Ve svém textu J. Sýkora uvádí: "Pan Zavřel podle své výpovědi sice pokutu zaplatil z pohnutek, které rozhodně nekorespondovaly s uznáním jeho viny, nicméně blokové řízení o přestupcích je v tomto směru nekompromisní a neumožňuje odvolání. De iure tedy svou vinu uznal a tím si bohužel uzavřel možnost se v případu samotném odvolat." Dále pak se komentář zabývá analýzou toho, zda zaplacení pokuty lze za daných vůbec posuzovat jako právní úkon.

Předně je třeba uvést, že současná právní úprava v ustanovení § 84 odst. 2 zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů) sice vylučuje možnost podat proti uložení pokutě v blokovém řízení _odvolání_, rozhodně však není pravda, že by se tím možnosti procesní obrany stěžovatele uzavřely. Právě naopak, vzhledem ke všem okolnostem lze mít za to, že pan Zavřel se svým nárokem uspěje.

Proti rozhodnutí o uložení blokové pokuty se nelze odvolat, avšak protože rozhodnutí tím nabylo právní moci, lze proti němu podat ve lhůtě dvou měsíců správní žalobu. Způsob, jak byla posouzena následná stížnost, tj. zejména popis tvrzeného deliktního jednání a jeho (evidentně neúplná a tudíž nepřezkoumatelná) právní kvalifikace, bude pro správní soud (jímž je v daném případě Městský soud v Praze) dostatečným podpůrným podkladem pro to, aby napadené rozhodnutí vydané v blokovém řízení zrušil a rozhodl nejen o vrácení neoprávněně inkasované pokuty, ale i o úhradě nákladů, které stěžovatel v souvislosti s uplatněním svého nároku účelně vynaloží.

A taková zpáteční letenka Toronto-Praha, včetně náhrady ušlého výdělku pana Zavřela za dobu, kterou cestou k pražskému soudu ztratí, to není právě levná záležitost. Právo být projednání své věci osobně přítomen mu přitom nelze upřít, neboť vychází z ústavy.

Tyto náklady, které v první fázi stěžovateli uhradí český stát, následně dopadnou (v tzv. regresním řízení) na oba provinilé celníky. Troufám si tvrdit, že to pro ně bude lekce, na kterou do konce kariéry nezapomenou.

                 
Obsah vydání       24. 9. 2004
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě
26. 9. 2004 V Londýně nouzově přistálo řecké letadlo
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho
25. 9. 2004 Britská vláda se obává, že dojde k útokům proti muslimům
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
24. 9. 2004 Rasismus v České republice
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan  Sýkora
24. 9. 2004 Pan Zavřel má možnost domoci se práva Ivan  Válek
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
24. 9. 2004 "Osa BBC-Guardian zosobňuje vážné nebezpečí zájmům Spojených států"
24. 9. 2004 Iráčtí únosci využívají světových médií s geniální efektivitou
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
24. 9. 2004 Jednou měř, 2x neřež Claudia  Just
27. 9. 2004 Gross means it: politics without policies Jan  Čulík
24. 9. 2004 Attila the Stockbroker Stanislav  Holubec
24. 9. 2004 Žvástat lze i o plynových komorách... Karel  Dolejší
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Německá stipendia pro novináře ze střední a východní Evropy
24. 9. 2004 Kofi Annan nemá právo hovořit o dodržování mezinárodní zákonnosti Petr  Svoboda
24. 9. 2004 Čekáme na nového Hitlera? Martin  Škabraha
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
24. 9. 2004 Kanadský kongres práce: Volný trh se nestal hospodářskou katastrofou Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů