16. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 8. 2004

Nájemní politika - pozitivní výsledek vládní krize

Jaromír Císař

Velmi pozitivním výsledkem vládní krize je, že se Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo opět do rukou ČSSD. Lze doufat, že tím skončilo období podceňování jeho významu, které se projevilo tím, že bylo poměrně s lehkým srdcem ponecháno v rukách nekompetentního člověka. To nelze hodnotit jinak než jako hrubou politickou chybu. Nová skutečnost umožňuje ČSSD napravit to, co dlouhou dobu, zhruba od roku 2000, podceňovala a co ji stálo nejen pokles volebních preferencí, ale především ztrátu důvěry voličů.

Vždyť od tohoto roku nebyl, s výjimkou zákona o dluhopisech, přijat jediný zákon upravující oblast bydlení. Naskýtá se příznivá šance provádět opravdovou moderní evropskou a tím také sociálně demokratickou bytovou politiku.

Prvním úkolem by mělo být vypořádat se s problematikou deregulace. Ta se stala vynikajícím politickým klackem na ČSSD. Na rozdíl od vedení US-DEU, které se nemuselo vzhledem k nulovým preferencím obávat prosazování razantního sociálně neúnosného zdražování nájemného, v případě ČSSD je tomu naopak. Všichni, kteří jsou ohroženi razantní deregulací jsou jejími potenciálními voliči. Nebude to snadné. Nelze vyloučit tlak i ze strany dalšího z koaličních partnerů. Soudím tak podle dosavadní postojů a projevů jeho odborníků na bytovou otázku. Domnívám se, že východisko ze současné patové situace nemůže spočívat v další polemice o míře plošného zdražování, zdali jednou nebo třikrát o 10 či 15 procent popř. v opakovaném poukazování na sociální důsledky razantního zdražování. Nejlepší a nejúčinnější řešení spatřuji ve vypracování nové koncepce dalších úprav nájemného.

Tato koncepce by měla zajistit takovou úpravu nájemních vztahů, která odpovídá objektivním ekonomickým a sociálním kriteriím a respektuje práva všech jejich účastníků. Taková úprava by byla mimořádně významným faktorem ekonomické a sociální stability společnosti. Zároveň v tom spočívá nejlepší obrana před útoky, které ohrožují voličskou základu ČSSD. Podstatné však je, že tato koncepce by měla vést k objektivizaci nájemného. Toho nelze dosáhnout plošným zdražováním, ale citlivými úpravami pravděpodobně v obou směrech. Dosažení tohoto cíle je celospolečenským zájmem. Nová koncepce je nezbytná také proto, že tzv. deregulace neposkytuje řešení, nevede k sociálně tržní bytové politice, ale do slepé uličky. Nutno odmítnout tvrzení, že deregulace je hlavním tématem bytové politiky. Tak tomu je v případě mluvčích Sdružení majitelů domů což je pochopitelné. Na prosazení svých parciálních zájmů uvažovali i o angažování známého velkohubého advokáta Fagana včetně podávání trestních oznámení na řadu předních politiků. Cožpak lze vážně brát argumenty, že nejlepší cesta k trhu s byty spočívá v nekonečném plošném zdražování nájemného bez ohledu na makro i mikroekonomické souvislosti ?

Domnívám se, že hlavním tématem úpravy nájemného je přechod na místně obvyklé nájemné. Dobrý základ k tomuto přechodu poskytuje odmítnutý návrh zákona o nájemném. To byl krok správným směrem. ČSSD by si však neměla nechat, tak jak se stalo a zjevně bylo příčinou jeho neschválení, vnutit v zájmu zachování vratké koalice již odsouzené k zániku, ustanovení o dalším trojím plošném zdražování nájemného. To byl vážný ústupek od programu ČSSD a projev podléhání pravici. Bylo přece jasné, že spory o nájemné se US-DEU snaží dokázat, že zůstává věrná svému kvazi liberálnímu programu a tím si zachovat tvář před zbývající hrstkou svých voličů a zároveň výrazně poškodit ČSSD. Diskuse by se měla soustředit na vytváření předpokladů pro zavedení místně obvyklého nájemného, které nebude snadné, a nikoliv na výpočet průměrného nájemného, jako základu pro stanovení jeho obecné úrovně, která má nulovou vypovídací schopnost pro určení nájemného v obci X, ulici Y a bytu v určitém domě ve čtvrtém poschodí. A o to právě jde, a to neumožní průměr nájemného jakéhokoliv souboru bytů.

Výsledkem odmítnutí uvedeného návrhu zákona je, že v ČR neexistuje právní úprava nájemného. To není dobrá situace a je nezbytné, aby byla urychleně překonána, i když někteří odvážlivci tvrdí, že výsledkem je nejliberálnější úprava nájemného v Evropě.

ČSSD získala šanci dokázat v mimořádně sociálně citlivé oblasti, jakou je bytová politika, že jejím cílem je zabezpečení práva na bydlení pro občany ČR. V tomto smyslu bude bytová politika testem nové koaliční vlády.

Prof. Ing. Jaromír Císař, CSc je bývalým ministrem pro místní rozvoj

                 
Obsah vydání       16. 8. 2004
16. 8. 2004 Karel Hoffmann a jeho právo "vyjadřovat se nehorázně" Jan  Sýkora
16. 8. 2004 Bush plánuje přesunout americké vojáky domů
16. 8. 2004 Irák: Delegace národní konference vyráží do Nadžafu za al-Sadrem
16. 8. 2004 Sadr ochoten jednat s iráckou národní konferencí
16. 8. 2004 Venezuela: Chavez zvítězil v referendu
16. 8. 2004 Bagdádská konference hledá řešení konfliktu v Nadžafu
16. 8. 2004 Ztrojnásobil se výskyt mozkových chorob
16. 8. 2004 Czechtek: Inspirace pro ministra obrany Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2004 http://petice.techno.cz/
16. 8. 2004 Martin Schulz doporučuje českým komunistům exil Jan  Čulík
16. 8. 2004 Británie: Brutální útlak uprchlíků
16. 8. 2004 Al-Sadr: Nová irácká vláda je "horší než Saddám"
15. 8. 2004 V Nadžafu a Bagdádu opět boje, Sadr vyzývá k novým jednáním
16. 8. 2004 Konec týdne v Iráku plný krve
16. 8. 2004 Alláh je velký a nevěřící psi odejdou Štěpán  Kotrba
16. 8. 2004 Rumsfeld: Spojené státy plánují přemístit své jednotky z Německa a severní Evropy
16. 8. 2004 Nájemní politika - pozitivní výsledek vládní krize Jaromír  Císař
16. 8. 2004 Jak je to s plýtváním energií v ČR? Vítězslav  Novák
16. 8. 2004 Když ministr nesouhlasí, měl by rezignovat Dagmar  Seibertová
16. 8. 2004 Spolková reforma pracovního trhu: Demonstrující lidé nejsou žádné krysy
16. 8. 2004 Smyslná láska v městě Stryj Sergej  Chelemendik
16. 8. 2004 Největší tabu západní civilizace Petr  Sláma
16. 8. 2004 Finsko: Referendum o Ústavě EU ne, o vstupu do NATO ano
16. 8. 2004 Kouření ohrožuje životy dětí Martin  Škapík
14. 8. 2004 Zahájení Olympijských her postiženo dopingovým skandálem
13. 8. 2004 Michael Moore zveřejnil záběry, kde nový šéf CIA konstatuje, že je pro tuto funkci nevhodný
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
14. 8. 2004 Moore zveřejnil důkazy pro všechna svá tvrzení ve filmu Fahrenheit 9/11
13. 8. 2004 Kubánští disidenti: Bushova vláda nerozumí Latinské Americe
16. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. - 8. srpna 2004
13. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. a 5. srpna 2004
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 8. 2004 Nájemní politika - pozitivní výsledek vládní krize Jaromír  Císař
16. 8. 2004 Karel Hoffmann a jeho právo "vyjadřovat se nehorázně" Jan  Sýkora
16. 8. 2004 Největší tabu západní civilizace Petr  Sláma
16. 8. 2004 Británie: Brutální útlak uprchlíků   
13. 8. 2004 Ferguson: Lidé v Evropě pracují málo, protože nevěří v Boha   
13. 8. 2004 Kubánští disidenti: Bushova vláda nerozumí Latinské Americe   
13. 8. 2004 Boj, typický pro opozici Ivan  David
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
13. 8. 2004 Psali jsme zkresleně o válce v Iráku, přiznává americký list Washington Post   
12. 8. 2004 Ještě o Karlu Hoffmannovi: Nemají pravdu ani Ján Beňak, ani Eduard Vacek Jan  Čulík
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
12. 8. 2004 O strachu ze svobody projevu   
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"