16. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 8. 2004

Kouření ohrožuje životy dětí

Nicotiana Tabacum - Tabák obecný (Viržinský) je jednoletá, také okrasná bylina.

Má několik sklizní do roka a v současné době se osévá asi na 3% světové zemědělské plochy. To jsou ale oficiální statistiky, reálný osev bude jistě mnohem objemnější. Právě pro tabákové pracovníky a pěstitele vyhlašuje prezident Spojených států Roosevelt nárok na odklad vojenské služby. Je to logické, po první světové válce došlo k obrovskému rozmachu kouření a válka druhá je zlatý důl pro prodejce a pěstitele tabáku. Mají přesně spočítáno, že vojáci naučení kouření na frontě, kde fasovali často cigarety zdarma spolu s jídlem!, si přinesou svůj návyk domů a tedy zisk pro tabákový průmysl.

Přestože doposud nebyl u tabáku prokázán jediný společenský ani individuální přínos, tabák je stále dotován jako zemědělská plodina a nadále ve většině států obhospodařován spolu s potravinami a potravinovými prodejnami také distribuován.

Přičemž již v roce 1927 anglický lékař F. Telecote v lékařském časopisu The Lancet popsal jednoznačnou souvislost plicní rakoviny a tabáku. Dostáváme se k ještě absurdnější likvidaci lidstva, než u obou světových válek. V rozvojových zemích je zapotřebí k složitému zpracování, vysušování tabáku na jeden akr této plodiny pro zpracování vykácet stejný jeden akr deštného pralesa (WHO).

Od padesátých let je mnohonásobně dokladována ve statisících odborných studiích a pracích ničivost této drogové závislosti. Víme, že podle informací WHO dnes 30% světové úmrtnosti má na svědomí tabák. Víme také, že nepůsobí s odkladem, ale již s první cigaretou začíná devastovat uživateli zdraví. Při první cigaretě poklesne prokrvení periferních oblastí podle citlivosti kuřáka od pětinu až celou třetinu. Jen velmi stručně nastíním co tabák přináší.

Kouřit začínají v drtivé většině děti. Více než 90% novokuřáků jsou děti, napodobující zejména filmové a společenské vzory. Kouření je přitom označeno jako nemoc (dg F17 podle mezinárodní klasifikace nemocí) s pandemickým výskytem a to dokonce na stránkách ministerstev zdravotnictví. Přesto ho taktně přehlížíme a zde jsou důsledky:

Každé třetí nádorové onemocnění ve světě u kuřáků i nekuřáků je prokazatelně způsobeno tabákem, kouřením. Poškozováni nejsou jen pasivní kuřáci, ale prokázán je zatím také dvougenerační přenos důsledků perorální inhalace tabákového dýmu, který obsahuje nejméně 4 000 chemických látek a sloučenin, dodnes přesně vědci neví, co vše se děje pyrolýzou, ale to co ví, opravdu stačí. Vyberme nejzajímavější informace:

1) Kouření matky v těhotenství snižuje v průměru hmotnost plodu o 200 gramů, kouření otce o 150 gramů. Při kouření obou rodičů (v České republice je nejméně jeden kuřák v 65% rodin) se následky kumulují.

2) Novorozenci z kuřáckého prostředí vykazují prodloužení času k výdechu, mají výrazně častější výskyt perinatálních onemocnění a stavů vedoucích k neurologickým poruchám.

3) Riziko vzniku SIDS (Syndrom náhlého úmrtí dítěte) se zvyšuje o 100% až 200%

4) Kouření, tedy individuální reakce na 50 kancerogenů, desítky toxinů, nikoliv jen základní drogu alkaloid Nikotin, přináší úmrtí 1:1, tedy každý druhý kuřák kouření často po předchozím nesnesitelném utrpení podlehne, každý si poškodí zdraví.

5) Nemoci prokazatelně působené kouřením:

Rakovina plic a plicní chronická obstrukční choroba je tvořena kouřením téměř absolutně v 80 a více procentech . Dále rakovina jater, slinivky, dutiny ústní, děložního hrdla a čípku, spontánní potraty, sterilita, impotence, rakovina hltanu, jícnu, leukemii, většinu druhů astmatických a alergologických onemocnění, rakovina močového měchýře, většina závažných plicních onemocnění a onemocnění srdce a krevního oběhu, chronické bronchitidy a záněty v oblasti dutiny ústní, močového měchýře, ledvin.

Tabákový kouř a jeho chemické sloučeniny obsahují také řadu neurotoxinu, tedy modifikují naši mysl, patologizují neurotransmitery a působí dramatické změny v našem chování, psychice.

Prakticky každým dnem přibývají odborné, vědecké práce, které mnohonásobně prokazují ničivost kouření.

Od roku 1950 se ví o tom, že cigarety jsou nejhorší chemickou zbraní našich dějin. Přesto dnes ve společnosti kouří ve velkých městech polovina dětí ve věku 12-14 let. Zde je další paradox této nemoci.

90% dospělých kuřáků by se chtělo tohoto smrtícího návyku vzdát, ale nemají pro to vůli, ani potřebné společenské klima. Nicméně je to důkaz toho, že přehodnotili své rozhodnutí s dětství na nesprávné. Stejné procento dětí potom začíná kouřit. Přes 85% novokuřáků jsou děti, nejčastěji vě věku 9-14 let.

Podle údajů WHO začne denně kouřit ve světě 80 000 až 100 000 dětí. Polovina z nich později na tuto nemoc zemře, polovině znekvalitní život a sociální postavení. Navíc perorální vstřebávání kouře vede k dalším experimentům s drogami. Těžko nabídnete někomu, kdo neumí "kouřit" marihuanovou cigaretu. Jen mizivé promile uživatelů dalších, "tvrdých" drog nezačínalo, či není současně závislé i na cigaretě.

Kouření jako nemoc je vizuální infekt. Jedná se o napodobení vzoru. Základním instalačním prvkem kouření do společnosti jsou filmové společnosti. V roce 2 004 je zdokladována nejvyšší propagace cigaret a marihuany filmem od roku 1950, kdy byl prokázán devastační účinek užívání tabáku kouřením.

Přesto:

Cigarety si zakoupíte v potravinách, kde tak asociují zdravotní nezávadnost. Ony poplašné zprávy na krabičkách jsou jen obranou tabákových koncernů proti žalobám. Další zavádějící informací je to, že kouření vymizí spolu se zdražováním cigaret. To je lež, neboť je prokázáno, že kouření je návyk heroinového typu, tedy těžká závislost, kvůli které oběti přechází na kriminální způsob života, aby si zprostředkovaly další dávku.

Zdražení cigaret i na trojnásobek, jen zvýrazní podíl nelegální distribuce levnějších cigaret z dílen, kde se používá zpravidla nekvalitní tabák na vykuřování hmyzu a obecně lze říci, že mají v násobcích vyšší hodnoty zdraví škodlivých látek. Kupříkladu dehtu, kterého patolog najde u předčasně zemřelého kuřáka až 3,5 kg ve zbytcích zničené plicní tkáně.

Zdražení cigaret vede protichůdně k větší ritualitě užívání této drogy, je něčím vzácnějším a pokud by se cigarety nezdražily v řádech desetinásobků, nesníží se jejich spotřeba. Stejně tak zavádějící jsou informace o všeřešícím léčení již nemocných, kupříkladu aplikací nikotinových náplastí. Účinnost této medikace je zatím stále ještě velmi nedoložená.

Třetinu veškeré nemocnosti a nemocniční obsazenosti tvoří cigarety, ať už z důvodů přímého užívání, nebo pasivního kouření. Tedy výdělkem farmaceutických obřích koncernů, ale i lékařů je nemocnost populace. Tím se snižuje možnost prevence, která jediná může a to výhradně systémovými, zákonnými kroky zastavit tuto hroznou válku proti dětem.. Pokud výdělkem lékařů a farmaceutických firem je nemoc, dlouhodobá závislost na lécích, jaký má být v monetárním systému zájem na efektivní léčbě, ba co více na prevenci nemocí, což by dramaticky snížilo příjem dnes nejziskovějšího odvětví na zemi - farmaceutickým firmám.

Je neuvěřitelné, že politické strany, umělci, se nechávali sponzorovat tabákovým průmyslem. Ve filmu je cigareta propagována v 98% celovečerních filmů, které jsou v distribuci a to nikoliv jako odraz prostředí, doby, ale zjevnou manipulací. Kouří lékaři, policisté, kteří na plátně řeší složité situace na záchranu svých obětí a děti je prostě napodobují, podobně jako napodobují modelky, zpěváky, oblíbené celebrity.

Jeden mezinárodně úspěšný film znáboruje statisíce dětí ke kouření. Podle údajů BBC začne jen vlivem filmové propagandy kouřit denně ve Velké Británii 450 dětí. Nárůst dětských kuřáků je alarmující (14% od roku 1990), stejně jako snižování nástupu těch chorob, které se u kuřáků objevovali až po delším období. Narůstá počet kuřaček dívek, stejně jako jejich sterilita, neschopnost rodit, potraty a řada dalších pro společnost traumatizujících jevů.

Tabák chytře investuje do charity, do umění, sportu, politiky, kultury. Tabák nás naučil nevnímat tu nejhorší genocidu našich dějin. Vyselektoval takové prostředí, ve kterém pak nerušeně mohou skrze narušené kontrolní mechanismy nastupovat další nežádoucí efekty u nových zaváděných spotřebitelských produktů (léčiva, mobilní komunikace při nesprávném užívání a i zde platí, čim delší expozice, tím větší zisk pro provozovatele).

V České republice navíc držíme, vzhledem k silné protabákové lobby, mnoho negativních světových rekordů. Například v úmrtí na rakovinu plic. V úmrtí na rakovinu mužů v produktivním, střením věku. Každé druhé odborníci opět dokladují tabáku.

V této souvislosti, v této válce je potom opravdu šokující zjištění, že žurnalisté nevěnují tématu téměř žádnou souvislou pozornost. Stejně tak nejsou zřízeny žádné komise, které by efektivně řešily na úrovní místních i státních samospráv tuto pandemii, a to, ač jim to zákon předepisuje. Stejně tak zákon, lze se domnívat, v jednoznačném výkladu nejen v ČR určuje tabákovým podnikatelům prodávat zdravotně nezávadné výrobky.

Citace ze zákonů:

§12 (3) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v §3 odst. 1 písm. a) až f)

-tedy, citace písmena a) ....dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost:, jakost, přepravu a skladování potravin a surovin k jejich výrobě a...

a další zákonná citace, která jasně stanoví úkoly ministerstva zdravotnictví:

Citace ze zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví:

§ 80, odst. Odst. 1, písm. a) MZ k ochraně veřejného zdraví řídí výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví

§ 80, odst. Odst. 1, písm. h) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku :a opatření k ochraně veřejného zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků....

§ 84, odst. 4příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je dále oprávněn stanovit výrobci, dovozci nebo jiné osobě, která uvádí do oběhu výrobek splňující požadavky stanovené tímto zákonem, rozhodnutím zvláštní podmínky pro uvedení takového výrobku do oběhu :nebo rozhodnout o jeho vyřazení z oběhu, jestliže na základě provedených důkazů zjistí, že výrobek je nebezpečný pro zdraví fyzických osob....:

Přesto se nic neděje. Dokonce na otázky u právních oddělení příslušných ministerstev jsem dostal odpověď, že zdravotní nezávadností se asi rozumí "kvalita" tabáků.

Proč se neozvou právníci, je zde reálná naděje, že by stát vysoudil miliardy korun do státního rozpočtu z tohoto možného porušení zákonů?

Kde hledat chybu? Snad v miliardě ročně, kterou zhruba tabák investoval do reklamy, do sponzorství, často politických stran, či dokonce veřejnoprávních médií. Tabákový průmysl sponzoroval i vzdělávací relace veřejnoprávních médií. Sponzoruje kde co. Pokud mu to zakážeme zákonem, změníme jen minimum.

Situace je o to absurdnější, že dítě si cigaretu dle dikce zákona koupit nesmí, ale legálně kouřit smí. Podle ověřených informací bude nyní spíše snaha snížit hranici právní odpovědnosti, či dokonce plnoletosti, jen aby tabák dále mohl vydělávat na ničení života dětským kuřákům.

Do návyku, celoživotního, (ukončení kouření je abstinence, nikoliv úplné vyléčení a často se kuřáci ve vyhrocených chvílích svého života k droze vrátí), tedy do tohoto smrtícího návyku se dostane dítě dívka za týden a chlapec za dva až tři. Do návyků, který naprosto zpochybňuje systém v naší společnosti, který by měl být založen na právu na svobodnou volbu. Proti systému drogové iniciace nelze bojovat individuálně. Cigareta se podbízí téměř s každým filmem, často autoritou terapeuta, lékaře ve velmi promyšlených kampaních.

Rodiče pracují a nemohou uhlídat své děti ve škole, kde se jich naučí kouřit do úrovně střední školy, učiliště celá polovina. Píší mi rodiče, kdy jsou třeba oba lékaři, nekuřáci, ale přesto nemají šanci uhlídat dítě od tohoto návyku. V dělbě práce je toto delegováno na stát. Stát nemůže přijímat daňové výnosy z drogové závislostí dětí a o nic jiného nejde, se zabíjení populace bez jediného přínosu, neboť náklady na léčbu a společenské ztráty v násobcích navíc vysoce překračují zisk z daňového zatížení.

Žijeme ve válce proti dětem. Ve vědomé válce ze strany tabákových podnikatelů.

Nejde totiž o dospělé kuřáky, (v dospělosti je už člověk na návyku, kouřit začínají téměř výhradně děti), kteří naopak s aktivitou proti kouření svých dětí velmi často pomáhají, sami si vědomi, jak je kouření obtěžuje, sužuje a to také po ekonomické stránce. V rodině průměrného kuřáka 20 cigaret denně, je dvanáctina ročního výdělku určena právě na tuto rituální sebevraždu. Jde o nejzranitelnější prvek společnosti o děti.

Přitom podle mnoha odborných prací stačí k strmě rychlému ukončení této pandémie u dětí už jen pravidelně podávané informace veřejnoprávními médii, ovšem požadované zákonem, o skutečných účincích tabáku na komunitu a zákaz kouření dětí do věku plnoletosti, neboť jistě se nemohou v devíti, deseti letech svobodně rozhodovat pro nástup do návyku na nejničivější drogu historie.

Od roku 1989 se v této věci neudělalo z hlediska výsledku nic, kromě zákazu reklamy, která ale opravdu řeší tento problém jen velmi okrajově.

Nestačí zakázat reklamu, neboť nemůžeme smazat všechny filmy. Navíc často překrásné snímky, neboť propagace tabáku nevylučuje kvalitní děj a krásný film.

Nejsmutnější na celé věci je, že řešení pandemie dětského kuřáctví je velmi jednoduchá věc, jíž by bylo lze zabránit jedním týmem právníků na ministerstvu zdravotnictví v řádů týdnů a to včetně určení distribuce. Dokonce, viz níže, je na to i zákonný požadavek. Ovšem nedodržený.

Podle bezpočtů psychologických výzkumů stačí pravidelné informace audiovizuální ve sledovaných časech jako protiváha filmové propagace ve veřejnoprávních sdělovacích prostředích a zákaz kouření dětí k úspěšnému boji s touto nemocí.

Nikoliv tedy represe, ale jde o ochranný zákon, který by jasně deklaroval boj s kuřáctvím dětí, zakázal kouření na veřejných prostorách a jasně určil, kde se smí cigareta, (a určitě ne v potravinových prodejnách, či na poštách, jak tomu dnes často je), prodávat dospělým a sankce za porušení. Zákaz kouření dětí je potom ochranně preventivní.

Kdo kouření obhajuje jako svobodnou volbu, mýlí se, neboť je to těžká závislost s 50% mortalitou a stálým poškozováním zdraví. Tabákový průmysl tak zcela deklasuje politiku a státosprávu. Proč máme hledat úspory ve zdravotnictví, v sociální oblasti, když rodinu zabíjí neomylně cigareta, kterou obhospodařujeme jako potravinu, která je z nepochopitelných důvodu přehlížená a chráněna?

Proč mají policisté, záchranáři a hasiči zachraňovat, když denně tabák odepíše několik desítek lidských životů v produktivním věku? Proč léčit, když hlavní zdroj národní nemocnosti tolerujeme, v rozporu s platnými zákony navíce, jako nejúspěšnější tržní výrobek? Kde jsou aktivisté ekologové, ještě jsem neslyšel, že by někdo symbolicky zablokoval výrobnu tabáku nebo svolal demonstraci proti nejhorší válce našich dějin. Vybíjení dětí.

Prosím všechny, kdož mají na srdci zájem prosperity společnosti a zdraví, budoucnost našeho národa, aby účinně atakovali příslušná ministerstva, aby se zamezilo dětskému kuřáctví.

Nevztahujte si prosím toto prohlášení jako boj s kuřáky. Kouření dospělého je jistě svobodná volba, lze-li tak říci, neboť pro svobodnou volbu potřebujeme dostatek relevantních informací pro produkt, zvláště zabíjíme-li se jím. Ale nejen v naší zemi kouří více dětí než dospělých. Ukracujeme je naší nevnímavostí na jejich právech. Od sametové revoluce neproběhla jediná zákonná úprava efektivně preventující a ochraňující děti od tabáku.

Autor je protikuřácký aktivista

                 
Obsah vydání       16. 8. 2004
16. 8. 2004 Karel Hoffmann a jeho právo "vyjadřovat se nehorázně" Jan  Sýkora
16. 8. 2004 Bush plánuje přesunout americké vojáky domů
16. 8. 2004 Irák: Delegace národní konference vyráží do Nadžafu za al-Sadrem
16. 8. 2004 Sadr ochoten jednat s iráckou národní konferencí
16. 8. 2004 Venezuela: Chavez zvítězil v referendu
16. 8. 2004 Bagdádská konference hledá řešení konfliktu v Nadžafu
16. 8. 2004 Ztrojnásobil se výskyt mozkových chorob
16. 8. 2004 Czechtek: Inspirace pro ministra obrany Zdeněk  Jemelík
16. 8. 2004 http://petice.techno.cz/
16. 8. 2004 Martin Schulz doporučuje českým komunistům exil Jan  Čulík
16. 8. 2004 Británie: Brutální útlak uprchlíků
16. 8. 2004 Al-Sadr: Nová irácká vláda je "horší než Saddám"
15. 8. 2004 V Nadžafu a Bagdádu opět boje, Sadr vyzývá k novým jednáním
16. 8. 2004 Konec týdne v Iráku plný krve
16. 8. 2004 Alláh je velký a nevěřící psi odejdou Štěpán  Kotrba
16. 8. 2004 Rumsfeld: Spojené státy plánují přemístit své jednotky z Německa a severní Evropy
16. 8. 2004 Nájemní politika - pozitivní výsledek vládní krize Jaromír  Císař
16. 8. 2004 Jak je to s plýtváním energií v ČR? Vítězslav  Novák
16. 8. 2004 Když ministr nesouhlasí, měl by rezignovat Dagmar  Seibertová
16. 8. 2004 Spolková reforma pracovního trhu: Demonstrující lidé nejsou žádné krysy
16. 8. 2004 Smyslná láska v městě Stryj Sergej  Chelemendik
16. 8. 2004 Největší tabu západní civilizace Petr  Sláma
16. 8. 2004 Finsko: Referendum o Ústavě EU ne, o vstupu do NATO ano
16. 8. 2004 Kouření ohrožuje životy dětí Martin  Škapík
14. 8. 2004 Zahájení Olympijských her postiženo dopingovým skandálem
13. 8. 2004 Michael Moore zveřejnil záběry, kde nový šéf CIA konstatuje, že je pro tuto funkci nevhodný
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
14. 8. 2004 Moore zveřejnil důkazy pro všechna svá tvrzení ve filmu Fahrenheit 9/11
13. 8. 2004 Kubánští disidenti: Bushova vláda nerozumí Latinské Americe
16. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. - 8. srpna 2004
13. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. a 5. srpna 2004
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů