13. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 5. 2004

Vliv geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví -- propaganda a skutečnost

Čerstvé rozhodnutí firmy Monsanto (http://www.monsanto.com) zastavit program polních pokusů a komercionalizace geneticky modifikované pšenice znovu oživil zájem veřejnosti i o možná zdravotní rizika. Propagátoři geneticky modifikovaných organismů (GMO) a jejich užívání v potravinářství mnohdy nevědecky popírají možné nažádoucí účinky GMO s tím, že je nikdo neprokázal. Jenže každý vědec ví, že absence důkazu může být dočasná a v žádném případě není vyloučením rizika. I to je důvod proč například Britská lékařská asociace (British Medical Association - http://www.bma.org) sdružující desetitisíce lékařů opakovaně varovala před možnými negativními dopady používání GM plodin. Nově pak konstatovala jejich zbytečnost.

GMO například mnohdy obsahují tzv. markerové geny kódující odolnost vůči antibiotikům (ATB). Britská vědecká studie (http://www.royalsociety.org) prokázala, že tyto geny procházejí z části nezničeny zažívacím traktem člověka až do tlustého střeva, které je bohatě kolonizováno nejrůznějšími bakteriálními kmeny. Pokud by tyto bakterie zabudovaly geny rezistence vůči antibiotikům do své genetické informace, znamenalo by to patrně nežádoucí zvrat vedoucí ke vzrůstu odolnosti patogenních mikroorganismů vůči ATB. A právě ta je, jak známo, jednou z hlavních výzev moderní medicíny. Toto riziko si jistě uvědomují nejen odpovědní odborníci a státní úředníci, ale dokonce i představitelé průmyslu. A je to důvod, proč jsou plodiny obsahující markerové geny rezistence vůči ATB vytlačovány.

Nejasné jsou i dlouhodobé účinky nízkých dávek geneticky modifikovaných potravin, které současná věda zatím nebyla schopna prostudovat. Někteří toxikologové například varují před rizikem tzv. vývojové toxicity pro plod vyvíjející se v těle matky, kterou naznačily experimenty se zvířaty. Vážným nedostatkem propagandy o bezpečnosti GM potravin je též absence komparativní studie, která by srovnala zdravotní důsledky konzumace konvenčních a geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví. V USA, kde je konzumace GM potravin nejrozšířenější, dokonce takovou studie prakticky není možné uskutečnit, neboť americká administrativa ignoruje požadavek více než 90 procent obyvatel na označování potravin obsahujících složky GMO. Zavedení tzv. labelingu GM potravin se intenzivně brání zejména firma Monsanto. Ta se obává, že i američtí spotřebitelé by dávali přednost nemanipulovaným potravinám (GM free), což by pro firmu patrně znamenalo ekonomický krach.

Znepokojivé jsou též informace o vzniku plevelů rezistentních vůči herbicidům v důsledku pěstovaní herbicid tolerantních GM plodin. Pokud se potvrdí trend růstu spotřeby herbicidů v důsledku zavedení GM plodin v USA, může to mít sice příznivý vliv na obrat firmy Monsanto, která je vyrábí, ale také velice nežádoucí důsledky pro lidské zdraví a pro přírodu.

Po zkušenostech toxikologů s látkami jako jsou DDT, PCB nebo dioxiny je na místě opatrnost. Kategorická tvrzení o neexistenci vlivu GM potravin jen proto, že doposud nebyl prokázán (a v mnoha ohledech doposud nebyl nebo dokonce nemohl být studován) si může dovolit PR agentura firmy Monsanto (http://www.dbm.cz), ale měli by se jim vyvarovat seriózní vědci reprezentující Universitu Karlovu či Akademii věd ČR. Z vědeckého hlediska jsou taková tvrzení představitelů organizace BIOTRIN (http://www.biotrin.cz) zcela neobhajitelná.

                 
Obsah vydání       13. 5. 2004
13. 5. 2004 Spojené státy popírají tvrzení Bergovy rodiny
12. 5. 2004 Popraveného amerického rukojmího "varovala armáda, aby z Iráku odejel"
13. 5. 2004 Nové fotografie týrání vězňů "jsou ještě horší"
13. 5. 2004 Do jaké míry bylo týrání iráckých vězňů americkou oficiální politikou?
13. 5. 2004 Krotká okrašlovací akce versus realita zástavby na Budějovickém náměstí v Praze 4 Petr  Kužvart
13. 5. 2004 V Evropě se rodí základy nové evropské politiky Josef  Brož
13. 5. 2004 Nacismus páchne smrtí, komunismus voní po šeříku Bohumil  Kartous
13. 5. 2004 Vliv geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví -- propaganda a skutečnost Jan  Kopeček
13. 5. 2004 Odkud jsou květiny darované ke Svátku matek? Miloš  Kaláb
13. 5. 2004 Když chceš s vlky býti, musíš s nimi výti
13. 5. 2004 K pořádkové pokutě pro scénáristu Martina Šmoka Jan  Čulík
13. 5. 2004 EU posílá obchodní delegaci do Sýrie
12. 5. 2004 Zabývejte se dopravními problémy v Praze kompetentně!
13. 5. 2004 Lidé chtějí auta
12. 5. 2004 Autem až do koupelny Jan  Stejskal
12. 5. 2004 Petru Štěpánkovi ujelo pero Štěpán  Kotrba
13. 5. 2004 Pro KSČM má "stalinismus" stále zásadní význam Milan  Neubert
26. 3. 2004 Realita nemá nic společného s předsudky Jana  Malá
12. 5. 2004 Nechte mýho Rummyho na pokoji, vy terrystický ydijoti
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
12. 5. 2004 Další cena za slovník udělena Josefu Fronkovi
12. 5. 2004 Chovají se (britští) novináři destruktivně?
12. 5. 2004 Jak se z cihel stavěl národ Ivo  Bystřičan
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2004 Vliv geneticky modifikovaných potravin na lidské zdraví -- propaganda a skutečnost Jan  Kopeček
12. 5. 2004 Firma Monsanto zrušila plány na prodej geneticky modifikované pšenice   
7. 5. 2004 Greenpeace a genetické inženýrství: Riziko pro objektivitu Dalibor  Šrámek
6. 5. 2004 Monsanto a genetické inženýrství: Riziko pro investory Miroslav  Šuta
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami   
28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Z ekologického aktivisty PR manem - prozření, oportunismus, existenční nouze nebo zrada? Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"