28. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 7. 2003

Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA

Svůj závazek neprodávat na území Číny geneticky manipulované (dále GM) potraviny v polovině července oficiálně oznámilo třicet dva výrobců potravin. Vůbec poprvé potravinářský průmysl veřejně přijal takový závazek na největším světovém trhu s potravinami. Krok těchto firem je nepochybně těžkou ranou pro firmu Monsanto a další apoštoly GM organismů, kteří vkládali do gigantického čínského trhu své naděje poté, co jejich GM produkty "vypískala" Evropa a další vyspělé trhy.

Jelikož je Čína čtvrtým největším světovým producentem sóji. Měla se právě GM sója rezistentní vůči herbicidu Round Up stát vlajkovou lodí Monsanta v zemi. Čínská vláda však v poslední době zesílila snahu o značení GMO a zavedla též systém kontrol. Čínská pravidla pro uvádění GMO do oběhu, která byla přijata v březnu 2002, stanoví, že všechny GM produkty musí být jasně označeny. Čínští úředníci zdůrazňují, že výrobci prodávající neoznačené GM výrobky budou přísně postihováni. Navíc byla nově čínskou vládou zavedena politika směřující k vytvoření "GMO-free zóny" na severovýchodě Číny - v největší oblasti pěstování sóji. Celosvětový odpor spotřebitelů vůči GM potravinám tak hodlá patrně využít Čína ve svůj prospěch a čínským exportérům se naskýtá jedinečná příležitost vytlačit ze světových trhů konkurenty z USA či Argentiny. Ti nejsou mnohdy schopni garantovat odběratelům dodávky GM-free sóji, a tak např. Brazílie dokázala mezi lety 1996-2001 více než ztrojnásobit svůj export GM-free sóji do zemí EU (z 3,1 mil. na 9,7 mil. tun).

Eliminovat GM složky ve svých produktech se rozhodly např. takové mezinárodně proslulé značky jako Wrigley či Lipton, které zastávají stejnou tzv. "GMO-free" politiku i v mnoha dalších zemích. "GMO free" strategii však také ohlásila řada místních čínských společností, např. významní producenti sojové omáčky z jihočínských regionů Lee Kum Kee, X a Amoy, či velký producent sojového mléka Vitasoy. Naproti tomu např. nadnárodní potravinářský koncern Nestlé nadále pokračuje v politice "dvojího standardu", kdy firma garantuje potraviny bez GM ingrediencí jen spotřebitelům na tzv. vyspělých trzích jakými jsou např. země EU. V rozvojovém světě však Nestlé opakovaně prodávalo své produkty s obsahem GM přísad, což vyvolalo ostrou kritikou místních spotřebitelů. Číňané se ale odmítají smířit s pozicí jakýchsi spotřebitelů "druhé kategorie", kteří se spokojí i s podřadným zbožím. Výrobci potravin, kteří nadále sázejí na GM potraviny tak v Číně stojí před dilematem - buď označovat své GM produkty a čelit hrozbě odmítnutí ze strany spotřebitelů nebo před spotřebiteli GM ingredience tajit a riskovat tvrdý postih za překročení pravidel.

Je pozoruhodné, že čínská vláda čelící americké kritice v oblasti dodržovaní lidských práv (zejména politických) na rozdíl od administrativy USA garantuje vlastním spotřebitelům právo volby rozhodnout se zda GM produkty chtějí nakupovat či nikoli. Podle průzkumů veřejného mínění si 87% Číňanů přeje označování GM potravin. Americká vláda naopak ignoruje názor 90% obyvatel, kteří se v průzkumech vyslovují pro označování GMO a tvrdošíjně tzv. labeling GM potravin odmítá, ačkoli ten je dnes už standardem prakticky v celém civilizovaném světě. Bushova administrativa nejen, že nerespektuje názor vlastních obyvatel, ale dokonce vyhrožuje vyhlášením obchodní války prostřednictvím Světové obchodní organizace (WTO) Evropské unii a vládám dalších zemí, které neotevřou svůj trh GM plodinám. V samotných USA by však pouhé zavedení označování GM potravin patrně vedlo k podstatnému poklesu jejich odbytu a tím k prohloubení ekonomických problémů koncernu Monsanto, pro nějž je prodej herbicidu Round Up a GM plodin rezistentních vůči němu životně důležitý.

V loňském roce Monsanto vykázalo ztrátu 1,7 miliardy dolarů, nepodařilo se mu svými kontroverzními GM produkty otevřít nové trhy, ale přesto firma i nadále sází na rychlé prosazení GM potravin. Vzhledem k této riskantní obchodní strategii agrochemický gigant obdržel nejnižší možný rating CCC v investičním hodnocení provedeném společností Innovest Strategy Value Advisors, jež je světovou špičkou v oboru výzkumu investic do životního prostředí a sociální sféry. Výkonný ředitel ratingové agentury, Frank Dixon, situaci Monsanta komentoval v dubnu 2003 takto: "Zatímco loňské ztráty zisku vedly ke změně ve vedení společnosti, nezměnila se strategie. Nepřikročí-li Monsanto ke zmírnění svých výrazných tržních rizik, jsou další ztráty investorů nasnadě. Spojení rizika těžkých finančních ztrát, způsobených genetickou kontaminací či selháním technologií a trvající odmítání GM potravin na trhu dělají z Monsanta špatnou investici". Analýza, jež byla vydána v New Yorku několik dní před letošní výroční schůzí Monsanta, varovala akcionáře a potenciální investory před "nadprůměrně vysokým rizikem a příliš jednoduchým řízením" a uváděla, že Monsanto "bude na trhu ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu vykazovat ztráty".

Ale ekonomické ztráty spojené s GMO nemá jen Monsanto. Pěstování GM sóji, kukuřice a řepky stálo od roku 1999 americkou ekonomiku podle studie britské nevládní organizace Soil Association přinejmenším 12 miliard dolarů výdajů navíc. Na těchto vícenákladech nejvíce se podílely především vyšší dotace farmářům pěstujícím GM plodiny, ztráty způsobené nižšími výkupními cenami GM plodin, ztráty exportních trhů a nutnost stažení některých produktů z trhu. Američtí farmáři podle Soil Association nedosahují pěstováním GM plodin slibovaného vyššího profitu a trh s GM potravinami se hroutí. Za hlavní příčinou těchto potíží studie "Semena pochyb" uvádí tzv. genetickou kontaminaci, jež se rozšiřuje na všech stupních zemědělství a potravinářského průmyslu.

V USA se se značným odporem zejména u farmářů setkává nejnovější pokus Monsanta prosadit pěstování GM pšenice rezistentní vůči herbicidu Round Up. Protestní petici nevládní organizace Center for Food Safety adresované americkému ministerstvu zemědělství podporuje nejen řada farmářských organizací, ale také senátoři států Severní Dakota a Montana, které jsou největšími producenty pšenice v USA. Signatáři petice se obávají vážných environmentálních, sociálních a ekonomických škod v případě, že Monsantu bude vydáno povolení k prodeji osiva GM pšenice. USA jsou významným exportérem pšenice, přičemž američtí farmáři by patrně přišli o nemalou část zahraničních trhů, které nesdílení nadšení Monsanta GMO.

"GM produkty patří mezi nejvíce kdy odmítanou skupinu výrobků. Řada z nich byla buďto stažena z oběhu nebo vyvinuta, ale vzhledem k odporu nikdy nevstoupila na trh," uvedl Frank Dixon z Innovest Strategy Value Advisors a dodal: "Významní dovozci potravin, jako jsou Čína, Japonsko a Jižní Korea následují nyní restriktivní evropské kroky a více než 35 států již oznámilo přijetí zákonů, které omezují dovoz GM plodin nebo vyžadují označování potravin, které obsahují GM složky. Toto odmítání trhu postupuje vzhůru na potravinovém zásobovacím řetězci od spotřebitelů přes obchodníky až k výrobcům a farmářům."

Zajímavé v této souvislosti je to, že se stejnou pšenicí chtělo Monsanto experimentovat i na českých polích. Žádost o pokusné pěstování GM Round Up Ready pšenice podalo u nás Monsanto 8. června 2001, ačkoli rostlina nebyla povolena k pokusnému ani komerčnímu pěstování v žádné zemi EU. V červenci 2001 se v rámci správního řízení k žádosti Monsanta negativně vyjádřilo ministerstvo zemědělství (MZe) a organizace Greenpeace zpracovala 11 stránek připomínek, mezi nimiž za zmínku stojí např.:

 • nedostatečné zpracování jak vlastní žádosti tak i analýzy rizika,
 • chybné zařazení GM pšenice do kategorie rizika v rozporu s metodikou MŽP,
 • naprosto nedostatečně zpracovaný provozní řád objektu, kde se mělo s GMO nakládat,
 • udávání glyfosátu (účinné složky herbicidu Round Up) jako netoxického pro necílové organismy, ačkoli byla zjištěna jeho toxicita pro zvířata i pro člověka.

  Přitom užívání herbicidu Round Up může přinášet nemalá ekologická a zdravotní rizika. Americká společnost pro ochranu volně žijících rostlina a živočichů publikovala seznam 74 rostlin, které jsou ohroženy právě užíváním herbicidů na bázi glyfosátu. Dr. Mae-Wan Ho (expertka Biology Department, Open University UK a členka US National Genetics Foundation) o tomto herbicidu tvrdí, že "snižuje půdní schopnost vázání dusíku a je toxický pro mnoho druhů mykorrhizních hub, které jsou nezbytné pro přeměnu živin v půdě. Sloučeniny na bázi glyfosátu jsou třetí nejčastější příčinou onemocnění zemědělských dělníků. Používání tohoto vysoce toxického totálního herbicidu povede k velkému úbytku přirozených domácích i kulturních druhů a kromě toho ke snížení úrodnosti půdy a zhoršení zdravotního stavu lidské populace".

  Nehledě na nesouhlasné stanovisko MZe a přes výše uvedené výhrady MŽP ČR pouze přerušilo správní řízení, aby poskytlo Monsanto čas vylepšit chatrné podklady. Jelikož tak firma neučinila, na konci října 2001 byla její žádost konečně zamítnuta. Pro zajímavost ČR v té době vyvážela okolo milionu tun pšenice ročně a v roce 2000 činily tržby z vývozu pšenice přes 3 miliardy korun. Česká pobočka firmy Monsanto registrovaná jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 100 tisíc korun, zůstává nezodpovězenou otázkou, kdo by poškozeným vyplatil odškodnění, např. pokud by došlo ke genetické kontaminaci v okolí experimentálních polí.

  Přes neúspěch s GM pšenicí firma Monsanto na českých polích již experimentuje, a to GM kukuřicí. Navíc nyní usiluje o povolení komerčního pěstování jedné z odrůd GM kukuřice. Proti udělení takového povolení protestovala v uplynulých měsících jak organizace Greenpeace, tak i představitelé ekologických zemědělců, pro které představuje komerční pěstovaní GM plodin vážnou hrozbu genetické kontaminace jejich bioproduktů. Patrně i tyto varovné hlasy přiměly ministra Ambrozka, aby vrátil rozhodnutí o povolení komerčního pěstování GM kukuřice k přezkoumání.

  Zajímavé internetové adresy k tomuto tématu:

 • Greenpeace Čína - ZDE
 • Soil Association - ZDE
 • "Seeds od Doubt" - ZDE
 • Innovest Strategy Value Advisors - ZDE
 • Monsanto & Genetic Engineering: Risks for Investors - ZDE
 • The Center for Food Safety - ZDE
 • Petice proti pěstování GM pšenice v USA - ZDE
 • Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? ZDE
 • Žádost o pěstování GM pšenice v ČR zamítnuta - ZDE
 • Přehled polních pokusů s GMO v ČR - ZDE

  Připraveno pro Britské listy a Sedmou generaci

 •                  
  Obsah vydání       28. 7. 2003
  28. 7. 2003 Gavyn Davies: "Blairovo zastrašování zničí BBC"
  28. 7. 2003 Předseda Rady BBC: "Tyto hrozby vznášené proti BBC jsou vážné a nebezpečné"
  28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
  28. 7. 2003 Pranýřujte zpupnost! Pavel  Mareš
  28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
  28. 7. 2003 Podolek staré svazácké košile Jiří  Šoler
  28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
  24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
  28. 7. 2003 Geneticky manipulované plodiny a argumenty profesora Drobníka Karel  Vaníček
  26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
  28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
  Podzimní rozhodování se blíží
  Zdeněk  Duspiva
  28. 7. 2003 "Staročeský luncheon meat" od firmy Krahulík je hnus Eduard  Vacek
  28. 7. 2003 Lúpež storočia a neoekonómia. Kto Vás okradol o prácu a o milióny Andrej  Sablič
  28. 7. 2003 Špidlova promarněná šance Jiřina  Fuchsová
  25. 7. 2003 Svatý obrázek v Lidových novinách Jan  Čulík
  1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
  28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
  26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
  24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
  24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
  23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
  22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
  22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
  22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
  4. 7. 2003 Z ekologického aktivisty PR manem - prozření, oportunismus, existenční nouze nebo zrada? Štěpán  Kotrba
  4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"   
  3. 7. 2003 Evropa, Amerika a geneticky modifikované potraviny   
  3. 7. 2003 Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)? Štěpán  Kotrba
  23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin   
  23. 5. 2003 Protesty proti firmě Monsanto   
  20. 5. 2003 Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR