28. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2003

Debata o geneticky modifikovaných potravinách II.

Čtvero zemědělských produktů -- kukuřice, sojové boby, bavlna a řepka tvoří v současnosti téměř veškeré geneticky modifikované plodiny, které se podle odhadů komerčně pěstují na celém světě na asi 125 milionech akrů. Mléčné výrobky byly také proměněny: 10 až 30 procent našich mléko produkujících krav dostává injekce obsahující kontroverzní býčí růstový hormon, aby se zvýšila jejich produkce mléka.

Dokončení článku, jehož první část je ZDE.

Geneticky modifikovaná kukuřice, sojové boby a bavlna obsahují genetický materiál z petunií, z virů a z bakterií, které jim umožňují být odolnými vůči herbicidu, který vyrábí biotechnologický a chemický gigant Monsanto. Jiné odrůdy kukuřice, řepky a bavlny obsahují geny z přirozené půdní bakterie, která usmrcuje určitý hmyz. Každá buňka pozměněné rostliny je upravena genetickým inženýrstvím tak, že se samotná rostlina stáová insekticidem. Mezi ostatní transgenické (geneticky modifikované) plodiny, jejichž pěstování je v USA v současnosti povoleno v USA, v Brazílii a v Argentině, i když nejsou nutně na trhu, patří cukrová řepa, odolná herbicidům, papája a tykve odolné vůči virům; rajčata, pozměněná přidanými geny z virů a bakterií, aby se zdrželo jejich dozrávání, brambory, odolné insekticidům a virům; sojové boby a kanola s pozměněným obsahem oleje a len, odolný herbicidům.

První vlna geneticky odolných semen přinesla vlastnosti, jejichž účelem bylo ulehčit zemědělcům jejich pěstování. Druhá a třetí vlna přináší něco úplně jiného. Ve snaze nabízet výrobky, které by byly zajímavé pro spotřebitele, se geneticky manipuluje množství výživných látek v různých potravinách, například se zvyšuje hladina vitamínů, nerostných látek anebo jiných vlastností, o kterých se usuzuje, že jsou zdravé.

Biotechnologové také zkoumají způsoby jak obohatit plodiny farmaceutickými a průmyslovými surovinami, například transgenickou kukuřici a sojové boby, které by plodily veterinární očkovací létky a antibiotika.

Výrazu "geneticky modifikovaný" se nejčastěji užívá pro plodiny, které byly modifikovány v laboratoři tak, aby se zvýšila jejich odolnost vůči škůdcům anebo aby se zvýšil jejich nutriční obsah.

Přehnané emocionální reakce jsou vyvolávány zavádějícími informacemi o experimentech s křížením druhů. Jedna zpráva, jíž se dostalo v Brazílii velké publicity, se týkala genu z ořechů, včleněného do sojových bobů: vědci zjistili, že lidé, alergičtí na paraořechy, by byli také alergičtí na modifikovanou sóju a vývoj výrobku byl zastaven, než došlo k jeho komerčnímu využívání -- přitom to však vyvolalo skutečné pochybnosti o bezpečnosti potravin, pozměněných biologickým inženýrstvím.

Kritikové jsou také znepokojeni tím, že se včleňují do našich potravin geny, a tedy i bílkoviny, z bakterií a dalších organismů, které netvoří součást lidské potravy. Vládne obava, že by se mohlo ukázat, že způsobují tyto nové bílkoviny alergie, anebo že budou přímo toxické.

Avšak zastánci biotechnologie argumentují, že incident s brazilskými paraořechy posiluje bezpečnost biotechnologického průmyslu, neboť bylo nebezpečí identifikováno a projekt byl zastaven dlouho předtím než se mohl stát rizikem pro veřejné zdraví.

Diskuse o geneticky modifikovaných potravinách je složitá a v budoucnu bude ještě složitější. Zatímco mohou sice obě strany přesvědčivě diskutovat o plodinách, odolných vůči herbicidům a odpuzujícím škůdce, je daleko obtížnější stavět se proti potravinám, které mohou zlepšit výživu a zdravotní péči pro miliony lidí.

Globálně jsou zdravotnické systémy přetíženy obrovskými náklady a nejnovější lékařské metody a léky nejsou většině lidí, žijících na tomto světě, vůbec k dispozici. Plodiny, pozměněné genetickým inženýrstvím tak, aby produkovaly důležité výživné látky či léky, by mohly být podstatně levnější a mohly by se stát daleko praktičtějším způsobem jak bojovat proti nemocem a podvýživě ve světovém měřítku.

Genetické experimenty budou zjevně i nadále pokračovat k našemu prospěchu -- nebo neprospěchu i k prospěchu či neprospěchu našeho ekosystému. V nadcházejícím tisíciletí dojde bezpochyby k daleko většímu množství genetických změn, než ke kolika došlo v předchozích dvaceti. Některé budou zamýšlené, jiné nikoliv. Budou některé tyto změny nebezpečné? Ohrozí některé tyto změny existenci lidského druhu, anebo přivodí nový věk neomezené zemědělské produktivity? Měli bychom o tom vážně uvažovat.

Ve srovnání s pěstováním tradičních potravinářských plodin ve velkém množství nabízí geneticky modifikované plodiny zlepšenou odolnost vůči hmyzu či pathogenům, odolnost vůči herbicidům, a také nové, charakteristické potravinářské vlastnosti. Tento genetický potenciál byl mohl pomoci omezit užívání chemických pesticidů a pozitivně přispět k zlepšování kvality potravin. Je však nepravděpodobné, že by došlo k zvýšení výnosů hlavních plodin. Přidávání genů pro odolnost vůči herbicidům či hmyzu zpomaluje pokrok ohledně jiných možností, jako je zvyšování výnosů. U sojových bobů došlo dokonce k dokazatelnému poklesu výnosu v důsledku přítomnosti cizích genů. I u jiných plodin dochází po genetické modifikaci k menším výnosům.

Obtížnost měnění výživné hodnoty plodin bude záviset na tom, kolik genů ovládá určitý charakteristický rys plodiny. Užitečnost nových druhů plodin závisí na mnoha faktorech mimo laboratorní analýzu, včetně podmínek, za jakých je zapotřebí, aby plodina rostla, kdo ji má pěstovat, zda budou potraviny k dispozici podvyživeným lidem, jaké bude mít vlastnosti pro tepelnou úpravu, jakou bude mít chuť, a zda budou geneticky modifikované potraviny v dané kultuře akceptovatelné.

Na transgenickou technologii u rostlin je nutno pohlížet z rozumné perspektivy. Těchže cílů bude zřejmě možno dosáhnout využíváním tradičních metod a zdrojů rozrůzněnosti, viz například existence více než 90 000 (!) druhů rýže, které jsou v současnosti uskladněny v genetických bankách. Nedávné výsledky z experimentů, prováděných v Číně ve velkém měřítku, dokazují, že křížením existujících druhů plodin je možno zvládnout škůdce bez pesticidů i zvýšit výnosy.

Avšak technologie genetické modifikace plodit je levnější a je lépe aplikovatelná na pěstování plodin ve velkém měřítku. Vzhledem k tomu, že to ulehčuje zemědělství, zemědělec může obdělávat více půdy, a vznikají pobídky pro další konsolidaci zemědělské výroby na velkých plochách.

Ve všech zemích závisí bezpečnost výroby potravin do určité míry na její schopnosti vyprodukovat na domácí půdě podstatnou část potravin pro vlastní potřebu. Schopnost vyprodukovat podstatnou část základních potravin je otázkou životně důležité národní bezpečnosti. To má máloco společného s výživností potravin, ale má to mnoho společného s politikou, s globální ekonomikou a s bezpečností.

                 
Obsah vydání       28. 7. 2003
28. 7. 2003 Gavyn Davies: "Blairovo zastrašování zničí BBC"
28. 7. 2003 Předseda Rady BBC: "Tyto hrozby vznášené proti BBC jsou vážné a nebezpečné"
28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
28. 7. 2003 Pranýřujte zpupnost! Pavel  Mareš
28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
28. 7. 2003 Podolek staré svazácké košile Jiří  Šoler
28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
28. 7. 2003 Geneticky manipulované plodiny a argumenty profesora Drobníka Karel  Vaníček
26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
28. 7. 2003 "Staročeský luncheon meat" od firmy Krahulík je hnus Eduard  Vacek
28. 7. 2003 Lúpež storočia a neoekonómia. Kto Vás okradol o prácu a o milióny Andrej  Sablič
28. 7. 2003 Špidlova promarněná šance Jiřina  Fuchsová
25. 7. 2003 Svatý obrázek v Lidových novinách Jan  Čulík
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2003 "Staročeský luncheon meat" od firmy Krahulík je hnus Eduard  Vacek
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
28. 7. 2003 Gavyn Davies: "Blairovo zastrašování zničí BBC"   
28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
28. 7. 2003 Předseda Rady BBC: "Tyto hrozby vznášené proti BBC jsou vážné a nebezpečné"   
28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
25. 7. 2003 Tlustá modrá šance Petr  Baubín
25. 7. 2003 I my můžeme být v Evropě avantgardou Josef  Brož
25. 7. 2003 Jiná čtvrť, jiný mrav Jan  Čulík
25. 7. 2003 Obvinění z trestného činu pomluvy jako pokus o zastrašování obecného zmocněnce policií Zdeněk  Jemelík
24. 7. 2003 Ontológia postkomunistickej pravice Joseph Grim Feinberg
24. 7. 2003 Amnesty International obvinila americkou armádu, že v Iráku porušuje lidská práva   
24. 7. 2003 Kapitalismus po vietnamsku aneb jak jsem sháněl kalhoty Štěpán  Kotrba
24. 7. 2003 Absolutní vrchol nevkusu - "Rockquiem" Jan  Čulík

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách II. Fabiano  Golgo
26. 7. 2003 Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA Miroslav  Šuta
24. 7. 2003 Budou se italští farmáři postižení genetickou kontaminací soudit? Miroslav  Šuta
24. 7. 2003 Debata o geneticky modifikovaných potravinách založena více na emocích než na vědě Fabiano  Golgo
23. 7. 2003 O trifidy zamořených polích a lstivých korporacích Dalibor  Šrámek
22. 7. 2003 Geneticky modifikované plodiny představují jen "malé zdravotní riziko"   
22. 7. 2003 Pole, zamořená geneticky modifikovanou kukuřicí v Itálii   
22. 7. 2003 Britský den trifidů Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Z ekologického aktivisty PR manem - prozření, oportunismus, existenční nouze nebo zrada? Štěpán  Kotrba
4. 7. 2003 Hranice pro označování geneticky modifikovaného materiálu v potravinách "je příliš vysoká"   
3. 7. 2003 Evropa, Amerika a geneticky modifikované potraviny   
3. 7. 2003 Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)? Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin   
23. 5. 2003 Protesty proti firmě Monsanto   
20. 5. 2003 Rozhodnutí ministra Ambrozka o GMO ovlivní budoucnost ekologického zemědělství v ČR