19. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 11. 2003

Jsme s vámi, buďte s námi

Orální historie, sex a mýty o nedávné minulosti

Co je skutečně významné, je neviditelné a naopak.
Ondřej Neff
Princip neviditelnosti
Ikarie 02/1997

I kdyby všichni zmlácení z Národní třídy, všichni tehdejší policajti a jejich štábní důstojníci, všichni komunističtí pohlaváři a všichni členové všech vyšetřovacích komisí napsali své vidění toho, co předcházelo od roku 1986 událostem 17. 11. 1989, jak probíhaly ony hektické dny a co následovalo, ona bájná pravda s velkým P už stejně najevo nevyjde. Protože ten, kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost.

Pravdu zná pouze několik lidí, kteří ty události tvořili, a ti ví i to, že boření pečlivě a dlouhá léta budovaných mýtů nepomůže nikomu a ničemu. Ani Kristovi na Golgotě. A už vůbec ne Golgotě samé... Uvědomil jsem si to při náhodném čtení pamětí Rudolfa Hegenbarta, bývalého zástupce vedoucího ekonomického oddělení ÚV KSČ pro vědeckotechnickou činnost a pozdějšího vedoucího oddělení státní administrativy ÚV KSČ, nazvané "Sny jara 68 skončily 17. listopadu 89".

Tento klíčový muž stínové hry, spjatý s Agrokombinátem Slušovice a s lidmi, kteří zabezpečovali počínající zákulisní dialog s opozicí a rýsovali architekturu budoucího převratu, podlehl skepsi a rezignoval příliš brzy. Popisuje poměrně povšechně, ale s náznaky dosud utajených příběhů svou roli v posledních dnech Jakešova režimu. Popisuje ji ale jako individuální příběh viděný svou "žďárskou" optikou, bez schopnosti hlubší analýzy a zobecnění, tím méně poučení. Popisuje ji s hořkostí. S toutéž hořkostí hodnotí rok 1989 jako revoluci "ukradenou" pragmatikům, o kterých mluví jako o "mužích ledna 68". V předmluvě říká:

V červenci 1989 se Státní bezpečnost, s využitím některých disidentů, ujala úsilí za odstranění reformátorů, za udržení svého vlivu v justici, ve vyšetřujících orgánech, v politice a ekonomice, nastolila směr "nezávislých" seskupení a tiskovin. Jim 17. listopad přinesl perspektivy, zajistil budoucnost. Hybnými silami listopadových událostí nebyli studenti ani Václav Havel. Za 17. listopad 89 musí provázet noční můra tehdejší členy vedení KSČ. V tento den se přepočítali, byli naivní. Radikálové nevyhráli, ale zpečetili svůj konec. ... Byla to fraška k předání moci. Prostřednictvím jich a Státní bezpečnosti, s účastí některých disidentů, levicových radikálů se stal M. Čalfa předsedou federální vlády, V. Havel presidentem, řada dogmatiků ze dne na den demokraty a členy nových politických seskupení ...

Právě Hegenbart, inteligentní a svou inteligencí tudíž nebezpečný muž, patřící ke spojencům a záštitám "reformních" ekonomických pragmatiků, kteří se pokoušeli ke konci režimu pozdvihnout upadající ekonomiku, spotřební průmysl a přinést Západ do České republiky i za cenu ekonomické a vědeckotechnické špionáže a zákulisního obchodu s informacemi, se diví pragmatickému vyústění listopadové frašky, kterou romantičtí snílci a cyničtí novináři nazvali "velvet revolution" a kterou on sám pomáhal ve jménu svých lednově - perestrojkových ideálů připravovat... Knihu "Civilizace na rozcestí" od Radovana Richty, ze které vycházela jeho diplomová práce, mám ještě kdesi v knihovně.

Proč se diví? Byla to cynická a pragmatická hra profesionálů a on profesionálem byl. Věděl, co bylo účelem návštěvy Michaila Gorbačova v Praze, a znal také Gorbačovovo stanovisko k roku 1968 a k možné ruské intervenci uprostřed perestrojky. Pražské setkání v roce 86 bylo pro určitou část strany strategickým vodítkem a kabalou. Bylo jí i pro Čubu. Gobačovovy názory Hegenbartovi nebyly cizí. Znal i ekonomické výhledy, které produkoval Národohospodářský ústav ČSAV a Prognostický ústav. Věděl o školení subverzních skupin ve Slušovicích a Čubu v mnoha jeho riskantních operacích podporoval. Věděl o Čubově spolupráci s vědeckotechnickou špionáží, věděl o nástupu nových technologií i o postupné transformaci Slušovic. Věděl o nástupu počínajícího IT průmyslu a o metodách překonávání embarga COCOM na dovoz klíčových technologií. Věděl o generační nespokojenosti s tupostí starců i o snaze funkcionářů SSM uskutečnit "perestrojku", a způsobit tak odchod "ještěrů" z čela tehdejší KSČ. Martin Ulčák k nim patřil, jeho otec byl se Slušovicemi spjat také. Hegenbart hrál svůj part, jak nejlépe dovedl a přesto prohrál. Protože prohrát musel. Nevěděl vše, nepočítal s daleko většími pragmatiky, než byl on sám, a jeho kroky byly poznamenány determinismem i oddaností jeho tehdejší role. Prohrál ale se stejnými profesionály, pouze bez té oddanosti. Profesionál by i to ale měl umět unést.

Když pročítám účelově zamlžené vidění tehdejší doby v současném tisku, je mi na zvracení. Z hlouposti a drzosti, s jakou se různí věrozvěsti nových pořádků pouštějí do výkladů minulosti. Zacyklení manipulací dochází tak daleko, že původní obsah sdělení se vytrácí. Symptomatické je, že se na internetu nenajdou fotografie ani zvukové záznamy. Nenajdou se ani tehdejší periodika, tiskoviny či elektronické archivy dokumentů. Archivy byly za čtrnáct let pečlivě vytříděny aktivisty různých "dokumentačních středisek", publikovány jsou pouze mýtotvorné snímky, ne nepodobné Gottwaldovu řečnění ze Staroměstského náměstí. Jediné dokumenty, ale účelově vybrané, naleznete v periodiku s hrozivým názvem a nepříliš čtivým obsahem Securitas Imperii.

"Když lidé jako já mohou způsobit pád vlád, něco se v systému porouchalo," říká G. Soros, největší z globálních hráčů s penězi a osudy milionů lidí. Menší hrdinové z Čech a Slovenska nedorostli Sorosovy schopnosti abstrakce. Vítězná sociálně-darwinistická etika rozhodně neučinila vlastnictví transparentní, konkurenci "spravedlivou", ani ekonomiku efektivní - neučinila nic z toho, co tvrdila, říká po deseti letech Oskar Krejčí, Adamcův poradce v roce 1989.

O minulosti, která předznamenala současnost, neví současníci témeř nic. Bartuškovo Polojasno, Dolejšího Analýza, ani nejnovější Otáhalova kniha ze které si pamětníci osvěžují paměť a sjednocují současný pohled na minulost, paměti komunistických funkcionářů či občasné mediální výkřiky neznamenaly doposud nic než polotemno. Hegenbart se snaží o upřímný pohled, nechápe ale ani dnes, kdo s kým a proč se vlastně spojil. Jeho vidění "radikálů" a "mužů ledna 68" postrádá vědomí generačního střetu a ambicí těch, kteří ke spolupráci byli ochotni přizvat britské, americké či německé zpravodajské služby. Je možná načase už udělat alespoň polojasno, když ne úplně jasno.

Protože osudem těch, kteří se z historie nedokáží poučit, je ji znovu prožít. Možná k tomu směřujeme.

Rudolf Hegenbart: Paměti KNIHOVNA BL

                 
Obsah vydání       19. 11. 2003
19. 11. 2003 Jan Urban dostal výpověď z Českého rozhlasu
19. 11. 2003 "Vydán zatykač" na Michaela Jacksona
19. 11. 2003 "Mou celoživotní vášní je umění" Jan  Paul
19. 11. 2003 "Maluj a neser se, do čeho ti nic není!" Jan  Paul
19. 11. 2003 Svět otevřený pouze těm, co umění prodávají, a těm, co ho kupují Štěpán  Kotrba
18. 11. 2003 Donath tvrdí, že Železný před vyšetřovací komisí nemluvil pravdu Štěpán  Kotrba
19. 11. 2003 Prezident Bush přiletěl do opevněného Londýna
19. 11. 2003 Majitel listu Daily Telegraph donucen odejít uprostřed skandálu
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
19. 11. 2003 Jsme s vámi, buďte s námi Štěpán  Kotrba
19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart
18. 11. 2003 Nechť pan Baubín neklame veřejnost
18. 11. 2003 Tak, a je tu zase toho sedumnáctýho.... Petr  Kužvart
18. 11. 2003 17. november v Bratislave -- po 14 letech opäť demonštrácia za slobodné voľby Juraj  Marušiak
18. 11. 2003 Lze vůbec mluvit o historii? Josef  Trnka
18. 11. 2003 Vrah nebo oběť? Josef  Vít
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky
18. 11. 2003 Výlet na východní ostrovy Indonésie Jaroslav  Kováříček
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 11. 2003 "Mou celoživotní vášní je umění" Jan  Paul
19. 11. 2003 Jsme s vámi, buďte s námi Štěpán  Kotrba
19. 11. 2003 Svět otevřený pouze těm, co umění prodávají, a těm, co ho kupují Štěpán  Kotrba
19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart
18. 11. 2003 Poplatkové tanečky aneb daně jsou stejně daně, ať je nazvete jakkoliv Petr  Baubín
18. 11. 2003 Výlet na východní ostrovy Indonésie Jaroslav  Kováříček
18. 11. 2003 Lze vůbec mluvit o historii? Josef  Trnka
18. 11. 2003 Tak, a je tu zase toho sedumnáctýho.... Petr  Kužvart
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
18. 11. 2003 17. november v Bratislave -- po 14 letech opäť demonštrácia za slobodné voľby Juraj  Marušiak
18. 11. 2003 Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989 František  Nevařil
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
14. 11. 2003 Návštěva u Dostála: pocit absolutní beznaděje a studu, něco jako v případě domácího násilí   
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík