18. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 11. 2003

Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989

Náš stát po r. 1989 uspokojil nebo uvažuje o uspokojení řady nejrůznějšícíh restitučních nároků z období vlády komunismu. Zejména jde o náhrady faktických nebo údajných křivd vůči

 • restituentům (po 25. únoru 1948),
 • katolické církvi,
 • bývalé šlechtě a jejím potomkům,
 • zemědělcům - bývalým členům JZD (kolektivizace),
 • občanům (imigrovaným Rusům) převezeným do SSSR po r. 1945,
 • obětem a bojovníkům proti komunismu,
 • obětem vstupu vojsk SSSR v r. 1968,
 • Němcům neodsunutým po r. 1945.

Tím ovšem vznik obdobných křivd a tedy ani odpovědnost státu a polistopadových vlád za způsobené škody nekončí. V důsledku jejich činnosti či nečinnosti bylo milionům našich občanů (včetně mně osobně) velmi mnoho "ukradeno" i po této době, což se týká zejména:

 1. Privatizace převzatého původně společenského majetku (staveb, budov, strojů a zařízení, inventáře atd.), který byl postupně zaplacen z práce našich občanů a byl jim v rámci tohoto procesu protiústavně "vyvlastněn", popř. jinak znehodnocen. Jde o ztrátu velkých hodnot, které podle odborného odhadu v cenách roku 1992 reprezentovaly nejméně 600 tis. Kčs na jednoho dospělého občana (v cenách r. 2002 už dokonce zhruba 1,350 tis. Kč);
 2. Předání značného majetku Slovenské republice (vybudovaného v poválečném období na jejím území) zaplaceného prokazatelně výhradně z peněz českých občanů a to bez jejich souhlasu, bez požadavku odpovídající náhrady, a to především k okamžiku zániku ČSFR (v cenách r. 1992 nejméně 100 tis. Kčs, v cenách r. 2002 už dokonce více než 400 tis. Kč na obyvatele); jakož i navíc dalšího tzv. federálního majetku v ČR i v zahraničí (včetně "položek" předaných později) v dnešních cenách za více než 30 tis. Kč na obyvatele);
 3. Promrhání značných převzatých státních finančních rezerv (asi 85 mld. Kčs) a měnového zlata (107 tun) převzatých po ČSSR, a naopak vznik a růst vysokého veřejného dluhu, který už koncem r. 2001 přesáhl 417 mld. Kč; v tom státní dluh činil 345 mld. Kč a ten do konce I. čtvrtletí 2003 vzrostl až na 429 mld. Kč. Z toho plyne, že podle těchto posledních údajů už celkový veřejný dluh překročil 500 mld. Kč, což reprezentuje asi 50 tis. Kč na obyvatele, které ještě bude muset každý z nás - i když nepřímo - dodatečně zaplatit;
 4. Znehodnocení úsporných vkladů a hotovostí obyvatelstva v důsledku mimořádné inflace, a tomu neodpovídající úrokové a daňové politiky (začátkem r. 1990 obyvatelstvo ČSSR vlastnilo 278 mld. Kčs vkladů a 68 mld. Kčs v hotovosti). Tehdy by se terminovaný vklad ve výši 100 tis. Kčs při platném 4 % ročním úroku do konce roku 2002 (za 13 let) zvýšil na 168 tis. Kčs, a po zohlednění inflace by se tato reálná hodnota musela zvýšit nejméně na 670 tis. Kč. Avšak podle skutečného vývoje odpovídajících průměrných úrokových sazeb a dodatečného zdanění (od r. 1993) by jeho nominální výše koncem r. 2002 mohla dosáhnout nejvýše 245 tis. Kč. Tzn., že faktická ztráta ze znehodnocení 100 tis. Kčs úsporného vkladu činí za dané období v průměru nejméně 425 tis. Kč;
 5. Znehodnocení reálné hodnoty starobních důchodů, což lze nejlépe ukázat na možném nejvyšším důchodu dosažitelném v roce 1989. Ten činil 3.600 Kčs měsíčně a odpovídal 115,3 % tehdejší průměrné měsíční hrubé mzdy. V r. 2003 přesáhne odpovídající průměrná hrubá mzda 18 tis. Kč, takže stejná hodnota nejvyššího měsíčního (staro)důchodu by měla podle téhož poměru činit 20.750 Kč. Ve skutečnosti však příslušný důchodce dostává jen 10.321 Kč. Reálně tedy dnes ztrácí 10.430 Kč, čili za pouhý jeden rok celkem 125.160 Kč.

Všechny tyto politicky zaviněné škody lze dostatečně prokázat a kvantifikovat, rozhodně spolehlivěji než byly ty "rozhodnuté" už výše uvedené. To je žalostné a žalovatelné vysvědčení. Každý z nás občanů ČR může dříve či později proto podat na stát odpovídající žalobu o náhradu škody (dnes se žaluje kde co, což např. potvrzuje známý případ požadavku vojáků základní vojenské služby). Doporučuji tedy, aby vláda v této věci vyvinula včas odpovídající zákonodárnou iniciativu, jinak by se mohla spustit lavina tisíců a statisíců osobních žalob, zvlášť pokud by se na tuto záležitost specializovala některá renomovaná právní nebo poradenská firma.

Pokládám tento problém za politicky i ekonomicky velmi závažný, určitě mně nejde o nějaké neseriosní bláznovství. Proto o něm současně hodlám informovat i Poslaneckou sněmovnu a některá naše hlavní media.

Autor je ekonom. Tato žádost byla odeslána Vládě České republiky 29. října 2003

                 
Obsah vydání       18. 11. 2003
18. 11. 2003 Tak, a je tu zase toho sedumnáctýho.... Petr  Kužvart
18. 11. 2003 17. november v Bratislave -- po 14 letech opäť demonštrácia za slobodné voľby Juraj  Marušiak
18. 11. 2003 Lze vůbec mluvit o historii? Josef  Trnka
18. 11. 2003 Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989 František  Nevařil
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky
18. 11. 2003 Tony Blair obhajoval nadcházející Bushovu návštěvu v Británii
18. 11. 2003 Prezident Bush kritizován, že poskytl interview bulvárnímu listu
18. 11. 2003 Vrah nebo oběť? Josef  Vít
18. 11. 2003 Okupace Iráku pokračuje -- co bude dál? Petr  Kužvart
18. 11. 2003 Výlet na východní ostrovy Indonésie Jaroslav  Kováříček
18. 11. 2003 Poplatkové tanečky aneb daně jsou stejně daně, ať je nazvete jakkoliv Petr  Baubín
18. 11. 2003 Nechť pan Baubín neklame veřejnost
18. 11. 2003 Lidi, proboha, probuďte se! Milan  Krčmář
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
14. 11. 2003 První nevynucené a strategicky správné mediální rozhodnutí poslanců po mnoha letech
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
18. 11. 2003 Donath tvrdí, že Železný před vyšetřovací komisí nemluvil pravdu Štěpán  Kotrba
18. 11. 2003 Vzhůru s Českým telecomem do EU! Petr  Šafránek
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
14. 11. 2003 Kde jste byli, když padla berlínská zeď? Martin D. Brown
14. 11. 2003 O pádu komunismu a zmařených nadějích v Rusku
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík
13. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
14. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Mravní pluralismus kapitalismu Oskar  Krejčí
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2003 Lze vůbec mluvit o historii? Josef  Trnka
18. 11. 2003 Tak, a je tu zase toho sedumnáctýho.... Petr  Kužvart
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
18. 11. 2003 17. november v Bratislave -- po 14 letech opäť demonštrácia za slobodné voľby Juraj  Marušiak
18. 11. 2003 Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989 František  Nevařil
18. 11. 2003 Poplatkové tanečky aneb daně jsou stejně daně, ať je nazvete jakkoliv Petr  Baubín
18. 11. 2003 Výlet na východní ostrovy Indonésie Jaroslav  Kováříček
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
14. 11. 2003 Návštěva u Dostála: pocit absolutní beznaděje a studu, něco jako v případě domácího násilí   
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík
14. 11. 2003 Kde jste byli, když padla berlínská zeď? Martin D. Brown
14. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Mravní pluralismus kapitalismu Oskar  Krejčí

Privatizace po česku RSS 2.0      Historie >
18. 11. 2003 Žádost o případné restituce škod vzniklých po r. 1989 František  Nevařil
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
9. 10. 2003 Vzestup a pád českého kapitalismu Růžena  Vintrová
1. 10. 2003 Zeman na Žofíně   
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
30. 7. 2003 Malý černý pudlík: Je úpadek osudem podnikání? Ladislav  Žák
25. 7. 2003 Tlustá modrá šance Petr  Baubín
5. 3. 2003 Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách Štěpán  Kotrba
3. 3. 2003 Monitor Jana Paula : Tunelování Mánesa se státním dohledem? Jan  Paul
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku   
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba