14. 11. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Berlínská zeď, 11. listopadu 1989
14. 11. 2003

Kde jste byli, když padla berlínská zeď?

Překlad vzpomínky Martina D. Browna na dobu před čtrnácti lety, který vyšel původně v angličtině na stránkách BlueEar.com

Alex M. Dunne se ptá, kde lidi byli, když padla berlínská zeď.

Nebyl jsem tou dobou v Berlíně a navštívil jsem to město až o několik let později, ale před pádem komunismu jsem docela často a dlouho cestoval po střední Evropě, po Jugoslávii a po bývalém Sovětském svazu. Byl jsem svědkem dostatečného množství života v tomto regionu na to, abych si uvědomil, že většina toho, co se psalo v novinách na Západě o těchto zemích, o nesnesitelných podmínkách, o útlaku a o každodenním životě lidí v "Říši zla" byl naprostý nesmysl.

To neznamená, že chci říci, že by život v zemích jako Albánie či Rumunskou nebyl ubohý a zoufalý. Chci ale říci, že všeobecný obraz života, jaký se na Západě líčil o tom, jak to vypadá za "železnou oponou" na východě, neměl příliš mnoho společného s realitou v této oblasti.

Lidi se rodili, chodili do školy, přátelili se, zamilovávali se, vstupovali ve stav manželský, chodili do práce, stárli a umírali -- stejně tak, jak tomu bylo i jinde na světě. Samozřejme, politický život a svoboda projevu byly potlačeny, ale mnoho lidí přesto žilo plným a bohatým životem. Problémem nebyl politický útlak -- konec konců, celý region východní Evropy neměl před příchodem komunismu žádnou historii liberální demokracie a argument, že by bývala po celé východní Evropě rozkvetla demokracie, kdyby nedošlo k útlaku sovětskou armádou, je velmi nepřesvědčivý.

Hlavní problém komunistického bloku v osmdesátých letech byl ekonomický, většinou během toho desetiletí se lidem rychle začala snižovat životní úroveň, jak si povšiml v nedávném svém "Dopise z Polska" (na stránkách Blue Ear) Wojtek Kosc. Solidarita v Polsku byla jediným masovým hnutím, které dokázalo skutečně oponovat komunistickému bloku. Ta vznikla v osmdesátých letech v Polsku jako reakce na rozklad polského hospodářství, na nedostatek potravin a nikoliv v první řadě jako reakce na palčivou touhu po "svobodě".

Když se v roce 1985 dostal k moci Michail Gorbačov, zjistil ke své hrůze, že hrubý národní produkt Sovětského svazu dosahuje jen 14 procent amerického HDP a že 40 procent amerického rozpočtu se vydává na obranu. Neměl jinou možnost než omezit své závazky v Evropě. Mýtus, že k pádu komunismu přispěly hvězdné války Rolanda Reagana, je opravdu jen mýtus, jak na to poukázal Raymond Garthoff: "Západ nezvítězil, jak se všeobecně věří, ve studené válce." (Geir Lundestad, '"Imperial Overstretch", Mikhail Gorbachev and the End of the Cold War', in Cold War History, Vol 1, No.1, August 2000, pp 1-20 )

Kdyby se bývalo komunistům nějak podařilo udržet životní úroveň, jakou lidé očekávali -- což ovšem bylo velmi nepravděpodobné, vzhledem k tomu, jak naprosto pitomý byl systém příkazní ekonomiky i obrovské půjčky, které získal Východ začátkem sedmdesátých let od Západu -- je velkou otázkou, zda by se události v roce 1989 vyvíjely tak, jak k tomu nakonec došlo.

Ať se snažím jakkoliv, nevzpomínám si, kde jsem byl v onen přesný okamžik, když padla Berlínská zeď, na rozdíl od okamžiku, kdy jsem viděl první záběry oněch letadel, které vrazily do newyorských věžáků. Pamatuju si záběry v každodenních večerních televizních zprávách, protože jsem onoho léta a podzimu sledoval vývoj událostí na Východě velmi podrobně, ale nepamatuju si konkrétně, kde jsem byl, když jsem poprvé uslyšel, že padla berlínská zeď.

Tou dobou jsem právě skončil školu a pracoval jsem pro soukromou televizní společnost ve Farringdonu v Londýně. Dokončovali jsme dokumentární film pro Channel Four o umělcích v Rusku. Jmenoval se The Icon and the Axe (Ikona a sekyra) a mou zcela nevýznamnou rolí bylo pracovat jako asistent režiséra během postprodukce. Trvalo mi několik dalších let, než jsem se konečně rozhodl věnovat se akademické práci, a jí jsem strávil většinu posledního desetiletí.

Kanceláře televizní společnosti byly ošuntělé a připomínaly labyrint: v přízemí bylo obrovské skladiště, připomínající jeskyni, kde se skladovala filmová technika a pronajímala se zájemcům. Podnik dnes je už uzavřen, i když ta budova tam stále stojí. Mí kolegové byli směsicí novinářů a zkušených televizních pracovníků: byla to pestrá skupina stárnoucích hippies, filmařů, sovětologů a občas nějakého skutečného Rusa.

Obědvalo se v sousední hospodě (ta tam pořád ještě je, naproti redakci deníku Guardian) a většinou jsme jedli fish and chips zabalené v novinách, kupovali jsme si je ve vynikajících řecko-kyperských restauracích, jichž je v té části Londýna plno.

Nejradši vzpomínám na to, jak jsem pomáhal stříhat ten film na starém montážním stole na 35mm film a na dlouhé večery a noci, když jsme hledali ty správné cívky filmu a film jsme sestavovali staromódním způsobem -- lepičkou a izolepou. Také mě seznámili s tím, jak pracoval telex -- to tehdy byl jediný spolehlivý způsob komunikace s Moskvou. E-mail, internet nebo faxy jsme neměli.

Tehdy se zrovna začal promítat film Jamese Camerona The Ab yss a vzpomínám si, jak velký dojem na nás udělaly digitální efekty tohoto filmu. Také jsme byli na počátku revoluce, ale revoluce digitální, elektronické, a vzpomínám na tu dobu jako na podivnou směsici starých a nových technologií a rýsujících se změn pro všechny z nás. Západ také prošel svými radikálními změnami za posledních 14 let, na to se příliš často zapomíná.

I když si nevzpomínám na chvíli, kdy padla berlínská zeď, vzpomínám si na podivné ticho, které následovalo poté, co jsme slyšeli v rozhlase zprávu, že byl v Rumunsku popraven Nicolae Ceausescu. Jsem si jist, že venku padal sníh a všichni členové filmového štábu přestali pracovat a poslouchali mlčky zprávu, že studená válka, která určovala naše životy po tak dlouhou dobu, najednou skončila. Film, na němž jsme pracovali -- a nebyl to špatný film -- se zdál být najednou úplně irelevantní.

Postprodukce byla dokončena začátkem roku 1990 a film se posléze vysílal v televizi Channel Four na jaře téhož roku. Tou dobou jsem už pracoval se skupinou asfaltérů, kteří opravovali střechu londýnské Dolní sněmovny, a bych si vydělal dost peněz na to, abych se mohl vydat na východ se svým dobrým přítelem, Anthonym Craftem. Byl to odborník rusista, který mě naučil mnoho o Rusku, když jsem tam pobýval v polovině osmdesátých let, bohužel později přišel o život v Oxfordu při dopravní nehodě a chybí mi do dodnes.

V červenci 1990 jsme konečně měli dost peněz, a vydali jsme se, nejprve do Amsterodamu, pak do Vídně a pak dál do Československa (tak se ta země tehdy ještě jmenovala) a nakonec jsme skončili v malém moravském městě Přerově, kde jsme vyučovali angličtinu. Tuhle nedávno jsem náhodou našel jízdenky z této cesty v jedné staré krabici s harampádím.

Bylo docela podivné, že většina našich studentů byli oběti ukončení studené války: byli to učitelé, kteří všichni donedávna učili ruštinu, jazyk, který se už nikdo v Československu najednou nechtěl učit. Přišli o zaměstnání a zoufale se snažili naučit se anglicky, aby byli znovu zaměstnatelní.

Nejsem si jist, že jsme s Anthonym ty učitele vyučovali tu angličtinu zrovna dobře. S vyučováním jazyka jsme neměli žádnou předchozí zkušenost a naše plány na hodiny -- pokud jsme vůbec nějaké měli -- jsme si většinou vypracovali v místní hospodě jen pár minut předtím, než hodina začala. Ale naši studenti, všechno to byly ženy středního věku, se zdály být spokojené a něco si snad z těch hodin odnesly.

Dali nám celou řadu dárků, když byl čas odjet -- dostal jsem malý popelník z křišťálu, už je teď ztracený -- a přesunuli jsme se do Benátek a pak do Francie, kde jsme dlouho bydleli u přátel v Marseille. Při úsvitu jsme tam lovili sardinky a k snídani jsme si je pekli na ohni.

Optimismus a radost, že padl komunismus v Československu, které jsem tam v roce 1990 zažil, během času trochu ochladly: došlo k rozpadu země, ke zkorumpovanému privatizačnímu procesu, k finančním skandálům a z nové hospodářské reality má prospěch jen tak málo lidí, že to poněkud zredukovalo původní euforii a nadšení.

Je tomu dnes dokonce tak, že když jsem byl minulý týden na českém velvyslanectví v Londýně na přednášce Pavla Teličky, českého velvyslance u Evropské unie, hovořil po určitou dobu o tom, že nezreformovanou komunistickou stranu (KSČM) nyní podporuje asi dvacet procent voličů. To je situace, kterou by býval nikdo nepředpokládal onoho dne, kdy padla berlínská zeď.

                 
Obsah vydání       14. 11. 2003
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
14. 11. 2003 První nevynucené a strategicky správné mediální rozhodnutí poslanců po mnoha letech
15. 11. 2003 Sporné rozhodnutí parlamentní komise o budoucnosti veřejného rozhlasu a televize Jan  Čulík
14. 11. 2003 Kde jste byli, když padla berlínská zeď? Martin D. Brown
14. 11. 2003 O pádu komunismu a zmařených nadějích v Rusku
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík
13. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
14. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Každá krajnost škodí Jan  Čulík
3. 12. 2003 Pozor! Nekupujte to! Nový knižní výbor z BL neobsahuje žádné informace o milostných aférách českých hereček!
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
14. 11. 2003 Otevřený dopis ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi
14. 11. 2003 Návštěva u Dostála: pocit absolutní beznaděje a studu, něco jako v případě domácího násilí
13. 11. 2003 Mezinárodně hledaný George Novotny poskytl exkluzivní rozhovor Britským listům Jan  Paul
14. 11. 2003 Z pohledu... Ladislav  Žák
12. 11. 2003 Manifest dostal Prodiho do krížovej paľby
14. 11. 2003 Mravní pluralismus kapitalismu Oskar  Krejčí
13. 11. 2003 "Nejrasističtější film, jaký kdy byl v Hollywoodu natočen" se promítá v Praze
13. 11. 2003 Kdo vlastně pozval Bushe do Británie?
13. 11. 2003 Môj súkromný berlínsky múr Sylvia  Porubänová
13. 11. 2003 Ještě jednou o českých reakcích na zprávu UNICEFU o dětské prostituci v ČR Pavel  Kelly-Tychtl, Jan  Hošek
13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně
13. 11. 2003 "Špinavá válka" proti terorismu: Movimiento Peronista Montenero Monika  Fedošová
13. 11. 2003 Čechy v roce 1499: soudní řízení bylo rychlé a soudci nebrali úplatky
12. 11. 2003 EU: Viac peňazí do vesmíru
13. 11. 2003 Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... Štěpán  Kotrba
1. 11. 2003 Hospodaření OSBL za říjen 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 BBCi: internetové stránky společnosti BBC Jan  Čulík
14. 11. 2003 Návštěva u Dostála: pocit absolutní beznaděje a studu, něco jako v případě domácího násilí   
14. 11. 2003 O pádu komunismu: Jak jsem zažil dobu před čtrnácti lety Jan  Čulík
14. 11. 2003 Kde jste byli, když padla berlínská zeď? Martin D. Brown
14. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
14. 11. 2003 Mravní pluralismus kapitalismu Oskar  Krejčí
13. 11. 2003 Jessica Lynch a mýtus americké vojákyně   
13. 11. 2003 Ještě jednou o českých reakcích na zprávu UNICEFU o dětské prostituci v ČR Jan  Hošek, Pavel Kelly-Tychtl
13. 11. 2003 Historie: Co vedlo k pádu komunismu: 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
12. 11. 2003 Kalousek: moderní konzervativní odpovědně solidární pravolevá chytrá horákyně Ivan  David
12. 11. 2003 Rath už všechno řekl Ivan  David
12. 11. 2003 Západní Sudety?