21. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2003

Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky

"... já tomu říkám šikanování, kdy dva mazáci mezi sebe postaví zobáka a jeden říká štěkej, druhý neštěkej, a ten ubožák, ať udělá co udělá, ...od jednoho dostane facku. Tak tomu říkám život mezi Kohákem a Knížákem," tak popsal problematické postavení zpravodajství televize veřejné služby jeho bývalý ředitel Zdeněk Honys.

Mazák zůstal v Radě České televize už jen jeden a to fackující zleva, tedy Erazim Kohák. "Lepance" zprava nemá kdo sázet. Milan Knížák se této výsady dobrovolně vzdal poté, co se radním nepodařilo zvolit generální ředitelkou České televize Janu Kasalovou. Rozhlasová stanice ČRo 6 je nyní lískána zleva internetovým deníkem Britské listy.

Tak zareagoval komentátor jinak profesionálního serveru Česká média Ivan Jemelka v článku Fackování ČRo 6 na sérii článků, kritických vůči ČRo 6 v Britských listech >. Nezbývá, než si Jemelkovu argumentaci tak trochu rozebrat na prvočinitele.

"Pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"
"Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím."

Je potěšitelné, že noví majitelé televize NOVA ctí novinářskou nezávislost i ve své PR agentuře. A zatímco se všichni v ní snaží vytvořit místo pro profesně zajímavé meta-informace "o médiích", a udržet tak v chodu informační kanál, u kterého si profesionální čtenář musí filtrovat pouze ty zprávy, bezprostředně se týkající televize NOVA, Ivan Jemelka se vystylizoval do nadšeného mediálního bojovníka - "komentátora". Bohužel profese nelze střídat jak ponožky, a tak z učenlivého pracovníka PR agentury se stěží stane z ničeho nic střízlivý mediální analytik, opírající své názory o fakta.

Na okraj je nutno dodat, že mimo bývalého Šloufova "životopisce" Josefa Petrů a Ivana Jemelky jsou všichni ostatní zaměstnaci serveru Česká média zaujati věcným popisem českého mediálního dvorečku a emocionální výkřiky ponechávají pro jistotu externistům, o jejichž článcích pouze stručně informují či je přebírají z různých malonákladových blogů. Což je obezřetná strategie...

Kupodivu Jemelka se nepouští do boje s fakty mediálního monitoru, jak jsem je uvedl, to prostě nejde. Ale ten tón, ten tón, který jsem si vůči étosu stanice v komentáři dovolil... Nálepka rudého kováře, jehož názory žhnou jako v kovářské výhni už mi asi v (mnou vytrvale kritizovaných) pražských mediálních "pravicově konzervativních" kruzích zůstane. (To je tragédie.) Asi bylo Ivanu Jemelkovi horko...

Na faktech není Jemelkova obhajoba Ivana Šterna a jeho fungování v ČRo 6 postavena ani z jedné desetiny... Což je škoda. Je "ukována" pouze z Jemelkových pocitů, a proto je téměř neuchopitelná. Je zarážející svou nenuceností, s jakou fakta opomíjí ve prospěch "názorů". To je ovšem vlastnost nikoliv profesionálních PR manů, ale diletantů.

Novinář i PR profesionál z faktů vychází, jejich citaci úzkostlivě dodržuje a pokud dá text do uvozovek, znamená to, že cituje přesně. Ne tak Ivan Jemelka.

Ale budiž. Jsem tolerantní. Jsem také dalek Jemelkovy ambice mediálního školitele pravicového propagandistického dorostu zpochybňovat, kdyby souzněly s rozvojem firmy, za kterou se odvažuje "přísahat". Bibli ve Šternově ruce bych viděl také rád, stejně jako v Jemelkově. Desatero Božích přikázání totiž začíná

20,1: I mluvil Bůh všecka slova tato, řka:
20,2: Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby.
20,3: Nebudeš míti bohů jiných přede mnou.
20,4: Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství [těch věcí] , kteréž jsou na nebi svrchu, ani [těch] , kteréž na zemi dole, ani [těch] , kteréž u vodách pod zemí.
20,5: Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, [Bůh] silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého [pokolení] těch, kteříž nenávidí mne,
20,6: A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
KRB: Ex 20,1-6

Jedno z dalších přikázání, nejdůležitější pro novináře, zakazuje lež: Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu.

Novinářovým jedenáctým přikázáním musí být i Husův mravní imperativ Mluv pravdu, miluj pravdu, braň pravdu, přej pravdu druhým a pravda zvítězí, - ten je už s katolickými dogmaty v rozporu... Vytočil jsem proto telefonní číslo ředitele, abych se jej zeptal, zda PR agentura, vydávající tak trochu "bokem" internetový mediální blog Česká média se chce transformovat na školicí centrum pravicové žurnalistiky pro Český rozhlas 6 v režii Ivana Jemelky. Radim Hreha je střízlivý profesionál se smyslem pro humor, a tak se domníval, že jsem vypil víc, než snesu a mám v půl desáté večer dobrou náladu. Ná můj dotaz odpověděl záporně, zvláště když jsem jej doprovodil citací ze serveru, jehož vydavateli dělá Hreha ředitele...

Tak o čem to ten Jemelka v domě služby vlastně poštěkával?


PŘEDEŠLÉ POLEMIKY BRITSKÝCH LISTŮ S ČESKÝMI MÉDII A JEJICH AUTORY

> V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu?

> Jak naroste zobák i Ivanu Jemelkovi aneb o televizní demokracii
> Soudnost, pane Berko, soudnost!
> Policie vyšetřuje konkurs Tchecomalt Group
> Týdeník Profit: Tchecomalt může znamenat pro ČSOB skoro tři miliardy čistého zisku
                 
Obsah vydání       21. 8. 2003
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Dr. David Kelly předpověděl svou smrt v lese
21. 8. 2003 Útok na OSN v Bagdádu: Hrst názorů ze světového tisku
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 Jenom dvě stě kilometrů, nebo ještě blíže... Filip  Rožánek
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků
21. 8. 2003 Machiavelli a jeho odkaz synu vladaře Josef  Vít
21. 8. 2003 Ředitel pražské zoo: neplivejte hystericky na naši instituci
21. 8. 2003 Podepište petici za společnou česko-izraelskou známku Petra Ginze
21. 8. 2003 Dementi: Radek Sárközi neodchází z UOK Radek  Sárközi
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
20. 8. 2003 Vojna v Iraku sa oficiálne skončila, ale casus belli sa iba hladá... Daniel  Krajcer
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
20. 8. 2003 Sociologie organizace Michela Croziera a úřady Václav  Prochor
20. 8. 2003 Okupácia 1968: KSS je hlboko zakotvená vo svojej minulosti Juraj  Marušiak
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků   
21. 8. 2003 Proč se mlčí o občanském odporu ze srpna 1969? Karel  Mašita
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
20. 8. 2003 Sociologie organizace Michela Croziera a úřady Václav  Prochor
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 Vatikán nařídil biskupům, aby utajovali sexuální zneužívání, páchané katolickými kněžími   
18. 8. 2003 Romové jsou sice páté kolo u vozu, avšak... Alžběta  Janíčková
18. 8. 2003 Marta Kubišová: Tí, čo boli pri revolúcii, sa na nej stále vezú Miroslav  Brada
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík

ČRo 6 a někdejší Svobodná Evropa RSS 2.0      Historie >
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
18. 8. 2003 Kolik peněz si může ještě dovolit Český rozhlas vyhodit "do éteru" Štěpán  Kotrba
18. 8. 2003 ČRo 6 - tažný kůň s klapkami na očích, který zatáčí pouze vpravo Štěpán  Kotrba
28. 7. 2003 O cestě Jana Urbana do Iráku Jan  Čulík
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
16. 7. 2003 Stane se ČRo 6 stejně promarněnou šancí, jakou bylo "Rádio Svobodná Evropa"? Jan  Čulík
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
17. 6. 2003 V čem tkví "vyváženost" Českého rozhlasu? Štěpán  Kotrba
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
4. 12. 2002 Bude se "Svobodka" stěhovat do Kunratic? Štěpán  Kotrba
1. 10. 2002 "Nebylo samozřejmé dostávat ve Svobodné Evropě do vysílání československé disidenty" Milan  Schulz
29. 9. 2002 Jaký dopad mělo rozhodnutí USA nefinancovat českou Svobodnou Evropu Jan  Velinger