21. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 8. 2003

Ředitel pražské zoo: neplivejte hystericky na naši instituci

Vážený pane šéfredaktore,

byl jsem svými kolegy ze zoo upozorněn na Váš příkrý článek o naší zoo, kde se rozčilujete téměř nad vším, co zde potkalo skupinu Vašich známých. Líčíte nás jako podnik plný sprosťáků vymýšlejících na návštěvníky nejrůznější pasti na peněženky a jiné nehoráznosti, mající jeden základní cíl -- za každou cenu z lidí vytřískat peníze, a to jakýmkoli způsobem.

K tomuto článku proběhla korespondence mezi BL a ředitelem pražské zoo Petrem Fejkem, kterou zveřejňujeme

Vážený pane šéfredaktore,

byl jsem svými kolegy ze zoo upozorněn na Váš příkrý článek o naší zoo, kde se rozčilujete téměř nad vším, co zde potkalo skupinu Vašich známých. Líčíte nás jako podnik plný sprosťáků vymýšlejících na návštěvníky nejrůznější pasti na peněženky a jiné nehoráznosti, mající jeden základní cíl -- za každou cenu z lidí vytřískat peníze, a to jakýmkoli způsobem.

Neznám Vás, nemohu Vaše názory zařadit do nějakého kontextu. Pokud jste ale novinář, měl byste rozčilení alespoň trochu krotit tíhnutím k faktům, než začnete hystericky plivat na vše, co Vám kdo vypráví.

Pozastavujete se např. nad tím, že parkoviště před zoo provozuje sama zoologická zahrada. A proč ne? Proč by nemohl jít příjem z provozu parkoviště, kde parkují návštěvníci zoo, ve prospěch zoo? Nic logičtějšího mě nenapadá. Dále se pozastavujete nad výši vstupného do zoo. Musím Vás upozornit, že ve srovnání s ostatními českými zoo je nízké. Že když navštívíte zoo např ve Dvoře Králové, zaplatíte za 2 dospělé to samé, jako u nás za celou rodinu. A to nesrovnávám návštěvu naší zoo s cenou kina nebo ostatních kulturních akcí. Dále tvrdíte, že v dolní části zoo není po povodni "skoro nic k vidění". Kromě slonů, hrochů, lachtanů, tučňáků, velkých želv, lemurů, makaků, paovcí, tahrů, kozorožců, kamerunských ovcí a koz, hadů, kajmanek, plameňáků, pelikánů, ibisů, jeřábů, dvojzoborožců, orlů, supů, sov, papoušků ara, kakadů a lori, desítek druhů bažantů, holubů, kachen, brodivých ptáků a pěvců ... Tolik zvířat, kolik je nyní v dolní části naší zoo, nemá většina českých zoologických zahrad. Dále se pozastavujete nad skutečností, že uvnitř placeného areálu musíte ještě "vytahovat peněženku" na placení lanovky. Odhlédnu-li od toho, že je v českých i zahraničních zoo zcela běžné platit zvlášť za lanovky, vláčky, jízdy na ponících. Že v cizině je dokonce běžné i zvláštní vstupné do akvárií, terárií a nezřídka i na WC. Pak zbývá jen informace, že za lanovku zaplatili Vaši známí Dopravním podnikům hl.m.Prahy a nikoli zoo. Na provozu lanovky není Zoo Praha nijak finančně zainteresovaná a jakékoli kejkle a pasti na návštěvníky, aby museli za lanovku zaplatit 2x, aby byli šipkami nasměrováni zpět k lanovce a aby se z horní části zoo nemohli nijak jinak dostat ven ze zahrady, jen abychom je obrali o další peníze, mi přijde jako vtip z jiné planety. Po celém areálu jsou desítky orientačních plánů, kde jsou jasně vyznačeny vchody, východy a návštěvnické okruhy. Lanovka Vám zkrátí cestu, ale jen zcela dezorientovaný návštěvník si bez ní neví rady. Tím se nikomu nevysmívám ani to nevylučuji, stát se to může. Ale vidět v tom komerční úmysl, je opravdu přepjatá interpretace ojedinělého případu.

Je mi líto, že Vaši známí měli negativní zkušenost s pokusem o vloupání do vozidla právě na našem parkovišti. Jsem přesvědčen, že to je pravý důvod jejich celkové nespokojenosti se službami v Zoo Praha, protože když se mně osobně něco podobného přihodí, nadávám na každého, kdo jde náhodou kolem. A stává se mi to tak 2-3x ročně, v centru města, před domem nebo na placeném parkovišti, aniž by za to kdokoli mohl. A to je bohužel i případ Vašich známých. Zoo Praha neprovozuje hlídané parkoviště (to by muselo být např. zcela oplocené), ale zónu placeného stání, podobnou, jako je v centru města. Skutečnost, že poplatek nevybírá automat, ale člověk, na situaci nic nemění. Samozřejmě nám vadí, že se takové věci před zoo dějí a o víkendech v sezóně nasazujeme na naše náklady za tímto účelem mezi parkující vozidla hlídací službu. Stoprocentně uhlídat kapacitu 200 vozů však nelze.

Vážený pane šéfredaktore,

Váš článek se mě velmi dotkl. Že nehledáte jinou než zcela negativní a popuzenou alternativu vyprávění Vašich přátel mě samozřejmě mrzí. Že z nás ale jako novinář děláte za běžné, standardní věci sprosťáky, je mnohem větší prohřešek. Nespokojený může být kdokoli s čímkoli. Jen "nezdvořilý a vlastně sprostý" (cituji Vás) člověk však svou nespokojenost promění rovnou v urážky.

19.8.2003

PhDr.Petr Fejk

Ředitel Zoo Praha

P.S. Prosím o zveřejnění této mé reakce.

Jan Čulík:

Vážený pane řediteli,

ve své reakci neodpovídáte přímo na hlavní argumenty mého článku. Zněly:

1. Pokud zoologická zahrada provozuje parkoviště se zřízencem , který je na parkovišti trvale přítomen a vybírá za parkování peníze, je poněkud podivné, že to parkoviště není "hlídané" a nikdo se nestará, že vašim zřízencům se snaží zloději krást auta před nosem. Bylo by tedy férové, kdyby na parkovišti byl nápis, že vaše parkoviště není hlídané a zoo nezaručuje - navzdory přítomnosti zaměstnanců parkoviště, že návštěvníkovi někdo auto ukradne. Takhle to totiž vypadá, že prodáváte službu, kterou neposkytujete. Prosím, odpovězte tedy: Dáte uživatelům parkoviště nápisem na parkovišti jasně najevo, že sice za parkování platí, ale nikdo jim jejich auto hlídat nebude?

2. Návštěvníci, o nichž jsem psal, zjistili, že vyjedou-li lanovkou do horní části zoo, neexistuje, nebo minulý týden tam neexistovala možnost pěšího návratu z horní části zoo (šipky směrem k východu sice ukazovaly, ale nakonec byly přeškrtnuty a pěší odchod z horní části nebyl možný) , takže se návštěvníci museli znovu vrátit placenou lanovkou. Dole u přístupu k lanovce není upozornění, že kdo se rozhodne vyjet lanovkou nahoru, automaticky tím přijímá i rozhodnutí, že bude platit i za cestu dolů, protože jinak se odtamtud nedá - nebo minulý týden nedalo - odejít. Opět je to vůči zákazníkům neférové opatření - normálně se nepovažuje za rys etického podnikání, že zákazníkovi prodám nějakou službu a když ho mám v úzkých, donutím ho k další platbě.

Odpovězte tedy, prosím: Pokud bude pěší odchod z horní části zoo blokován a návrat bude možný pouze prostřednictvím lanovky, umístíte dole u vstupu k lanovce upozornění, že kdo vyjede lanovkou nahoru, musí s ní zároveň sjet dolů?

Jakmile obdržíme odpovědi na tyto dotazy, rádi budeme publikovat vaši reakci, i včetně vašeho původního dopisu.

S pozdravem

Jan Čulík

Britské listy

Petr Fejk:

Vážený pane šéfredaktore,

Odpovídám na Vaše dodatečné dotazy:

Ad 1) Na našem parkovišti není nikde uvedeno, že se jedná o hlídané parkoviště. Hlídané parkoviště navíc musí být oploceno, jinak nemůže od úřadů obdržet tento statut ani živnost. Jedině pracovník vybírající u vjezdu do parkoviště parkovné může vzbuzovat dojem, že jde o hlídané parkoviště. V tomto smyslu Vám dávám částečně za pravdu a dám pokyn k doplnění značení parkoviště o nápis "nehlídané parkoviště", přestože jde o označení, které se nijak v tomto oboru neužívá. Znovu opakuji, při parkování u nás jste na tom stejně, jako při parkování na letišti nebo v centru Prahy v zónách placeného stání. Tam také nápis "hlídané parkoviště" nebo "nehlídané parkoviště" nenaleznete.

Ad 2) Neexistence možnosti vrátit se z horní části zoo pěšky, tedy bez použití lanovky, je nesmysl, nebylo tomu tak v naší zoo ani na vteřinu, ani provozně by nebylo lze horní část areálu bez pěších přístupů obsloužit. Celou tuto sezónu lze dokonce horní část areálu opustit pěšky dvěma východy -- jeden je přímo v horní části zoo, druhý je hlavní vchod trvale spojený s horní částí zoo stoprocentně užívanou i značenou cestou. Nedorozumění mohlo způsobit současné uzavření další pěší spojnice horní a dolní části areálu, která ale v žádném případě nebyla nikdy spojnicí jedinou. Z toho důvodu je umisťování jakékoli informace u dolní stanice lanovky ve smyslu Vašeho článku bezpředmětné.

Děkuji za Vaši reakci.

Petr Fejk, ředitel Zoo Praha.

Kvitujeme s uspokojením rozhodnutí pana ředitele Fejka umístit na parkoviště před zoo upozornění, že jde o nehlídané parkoviště - vzhledem k tomu, že jeden ze tří zřízenců na parkovišti informoval skupinu návštěvníků, kteří dali podnět k původnímu článku v BL, že "je na parkovišti od toho, aby hlídal, že nikdo nic neodnáší z žádných aut".

Závěrem dáváme prostor k vyjádření návštěvníkům, kteří byli podnětem k napsání původního článku:

Když se vyjede nahoru lanovkou do horní části zoologické zahrady, jsou tam jasně označené šipky směrem "Východ". Sleduje-li, po prohlédnutí této části zahrady, návštěvník tyto šipky s cílem dostat se k východu, až po delší době narazí na poslední šipku s nápisem "Východ", která je přeškrtnuta a na cestě je závora, takže se nedá jít dál. Návštěvníkovi nezbývá nic jiného, aby se podle šipek "Východ" vrátil zpět k lanovce, kde jsou sice rozcestníky, ukazující na cesty k různým zvířatům, žádná jiná alternativní cesta k východu tam však značena není. To jsme měli touto dobou už s unavenými dětmi zkoušet namátkově jít k medvědům, k lachtanům, ke lvům, abychom objevili, kudy se vlastně ze zoo dá vyjít ven? Ať se pan ředitel nezlobí, ale návštěvník nepřijímá příliš vstřícně, je-li veden šipkami směrem k východu celou dlouhou dobu, a teprve nakonec zjistí, že je tato cesta uzavřena. Hned u výstupu z lanovky by mělo být upozornění, že značená cesta k východu v současné době neplatí, a měla by tam být cedulka, vysvětlující, kudy se dá ze zoo vyjít jinak. Pokud po návratu k horní zastávce lanovky nenajde návštěvník jiné ukazatele než k různým zvířecím pavilonům, nikoliv ukazatel cesty k východu, v tomto případě získá skutečně nepříjemný dojem, že ho zoo nutí vrátit se zpět placenou lanovkou.

Britské listy opravují informaci z původního článku, kde jsme napsali, že z horní části zoo není možnost vrátit se jinak než zase lanovkou. Jak nás upozornil pan ředitel zoologické zahrady, možnost pěšího návratu z horní části zoo existuje, avšak, jak na to poukazují návštěvníci, tato možnost není vyznačena - značena je trasa k východu, která je nefunkční. Mělo by se to napravit, aby si návštěvníci právem nestěžovali.

                 
Obsah vydání       21. 8. 2003
21. 8. 2003 O mentalitě svlačce Jan  Čulík
21. 8. 2003 Dr. David Kelly předpověděl svou smrt v lese
21. 8. 2003 Útok na OSN v Bagdádu: Hrst názorů ze světového tisku
21. 8. 2003 Facka zprava aneb štěkání podle Jemelky Štěpán  Kotrba
21. 8. 2003 Poučení z krizového vývoje - dvacáté první srpny a přítomnost Michal  Jurza
21. 8. 2003 Jenom dvě stě kilometrů, nebo ještě blíže... Filip  Rožánek
21. 8. 2003 Policie ČR se omluvila za "závažná pochybení" svých příslušníků
21. 8. 2003 Machiavelli a jeho odkaz synu vladaře Josef  Vít
21. 8. 2003 Ředitel pražské zoo: neplivejte hystericky na naši instituci
21. 8. 2003 Podepište petici za společnou česko-izraelskou známku Petra Ginze
21. 8. 2003 Dementi: Radek Sárközi neodchází z UOK Radek  Sárközi
21. 8. 2003 Jak je to s pralesy na Šumavě -- laický pokus o odpověď Jan  Rovenský
20. 8. 2003 Vojna v Iraku sa oficiálne skončila, ale casus belli sa iba hladá... Daniel  Krajcer
20. 8. 2003 Proč nepíše Jan Urban jako američtí novináři Jan  Čulík
20. 8. 2003 Sociologie organizace Michela Croziera a úřady Václav  Prochor
20. 8. 2003 Okupácia 1968: KSS je hlboko zakotvená vo svojej minulosti Juraj  Marušiak
18. 8. 2003 MFD: Dlouhonohá "dokonale opálená" blondýna a PR pro krachujícího Fischera Jan  Čulík
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech