15. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2003

Zahraniční Češi "zažalují český stát o 100 milionů dolarů"

Dostala se mi do ruky kopie článku Andrey Barsové "Diskuse o dvojím občanství " (Literární noviny 31/28.VII.2003).

Článek jsem si pozorně přečetla, a po pravdě řečeno, nevycházím z údivu! Zatímco Češi všude ve světě a tisíce a tisíce politiků, bavičů, zpěváků, fotbalistů, hokejistů, házenkářů, šlechticů, nešlechticů, spisovatelů, mluvčích vlády etc. etc. etc. doma mají - někteří vždy měli! - DVOJÍ (české a jiné!) OBČANSTVÍ, sděluje nám slečna či paní Barsová, o níž se praví, že pracuje na Úřadu vlády, že "vláda uložila ministrovi vnitra, aby jí na základě provedené širší diskuse do poloviny roku 2005 (dva tisíce pět! :-)) předložila analýzu státoobčanské problematiky, včetně dvojího občanství..."

Nejprve jsme se velmi zasmála, a potom na mne rázem padne smutek...

O problematice se v zahraničí mezi Čechy "široce diskutuje" od roku 1993!

(Právě jsem začala odesílat redaktorovi Janu Čulíkovi některé dokumenty z asi dvousetkilogramové dokumentace na toto téma.)

Krespondence na toto téma vypukla moji korespondenci s Janem Rumlem, který byl v roce 1993! ministrem vnitra....

Korespondence s každým politikem v ČR od roku 1993, s každým americkým senátorem, kongresmanem a velvyslancem do ČR od téhož roku DOSTOUPILA, jen v kanceláří v Los Angeels, čísla TŘICET ŠEST TISÍC a něco komunikací........

Od roku 1994 z rodilých Čechů, bývalých uprchlíků, kterých se neuvěřitelná diskriminace - dnes už jen Čechů v USA a v Kanadě! týká! - ZEMŘELO ČEKÁNÍM NA ROZŘEŠENÍ 'PROBLEMATIKY DVOJÍHO OBČANSTVí, zemřelo s nedobrovolným, nespravedlivým, diskriminačním a nelidsky uštědřeným STATUTEM "CIZINCŮ" VE VLASTNÍ ZEMI 27 (dvacet sedm) patriotů.

Poslední obětí bolševicko-komunsticke nenávisti dožívající v USA nebo v Kanadě své uprchlické životy jako čeští "CIZINCI".

Nepotřebují další "širokou diskusi", ani další "analýzu", za kterou Václav Henych, Aleš Gerloch nebo Pavel Rychetský dostanou zaplaceno ve statisících českých korun!

Obětí českéobčansko-restitučně volební násilné diskriminace, porušování nejzákladnějších lidských práv, neuvěřitelně zločinné OBSTRUKCE SPRAVEDLNOSTI! požadují jen jedno: žádají českou vládu, aby zplnomocnila své úřady v USA a v Kanadě tak, aby na předložení ČESKÉHO RODNÉHO LISTU a jednoho dalšího (amerického nebo kanadského) identifikačního dokumentu na místě, zdarma a vstřícně vydávaly posledním obětem českého komunismu jejich třináct let násilné zadržované OSVĚDČENÍ O ČESKÉM OBČANSTVÍ, časově neomezené....


Pokud se tak brzy, velmi brzy nestane, nezbude Čechům v USA a v Kanadě jít k soudu. Žaloba je připravena. Zní na sto milionů dolarů, a požadovaná částka není na násilné zadržené, dodnes nekonané "restituce" "některých", zatímco všichni ostatní Češi všude ve světě, čeští Maďaří, čeští Němci, čeští Romové, čeští Poláci již byli, jsou, nebo v krátké době budou! za své křivdy a útrapy jim způsobené, tak či onak odškodnění.

V připravované žalobě požadují poslední, dodnes diskriminované české oběti záměrně, umělé třináct let protahované, lžemi a vytáčkami den po dní dále a dále obestírané RASOVÉ DISKRIMINACE 100.000.000,-- amerických dolarů jako PENALE za násilné, třináctileté POŠLAPÁVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV VLASTNÍCH SPOLUOBČANŮ ! a za údajnou "absenci VŮLE K NÁPRAVĚ."

Jiřina Fuchsová

česká básnířka

dobrovolná koordinátorka MEZ. ASOCIACE ČECHŮ PRO DVOJÍ OBČANSTVí, RESTITUCE A VOLEBNí PRÁVO

Plzeň/Los Angeles

14. srpna 2003

Veritas vincit!

Dopis od ministra Jana Rumla, 1993 :)

MINISTR VNITRA
Jan Ruml

Praha, 29. října 1993

Vážená paní Fuchsová,

obdržel jsem Vás podnět, kterým žádáte pro bývalé československé občany, naturalizované v USA, výjimku, umožňující dvojí státní občanství, bez ohledu na jejich trvalý pobyt.

Ministerstvo vnitra, jako ústřední orgán státní správy ve věcech státního občanství, je v této věci vázáno současnou právní úpravou, kterou je zákon č. 40/1993 sb.o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a Úmluva o naturalizaci mezi Československém a Spojenými státy americkými (vyhl. č. 169/1929 Sb.z a n. a zákon č., 60/1930 Sb.z z n., jímž se provádí Úmluva o naturalizaci).

Vás podnět však považují za natolik závazný, že jsem se obrátil na další resorty se žádosti o společně projednání stanoviska.
O přijatých závěrech Vás budu neprodleně informovat.

S úctou Jan Ruml

                 
Obsah vydání       15. 8. 2003
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů
15. 8. 2003 Blair donutil Kellyho podrobit se druhému výslechu
14. 8. 2003 Kelly: "Bylo to celé černobílé"
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
15. 8. 2003 Odškodnění obětem trestných činů
15. 8. 2003 Správné rozhodnutí: vláda nesnížila hranici trestní odpovědnosti pod patnáct let Eduard  Vacek
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
15. 8. 2003 Zahraniční Češi "zažalují český stát o 100 milionů dolarů" Jiřina  Fuchsová
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech