15. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 8. 2003

Správné rozhodnutí: vláda nesnížila hranici trestní odpovědnosti pod patnáct let

Psychopatické sklony, nebo sklony ke kriminalitě jsou rozpoznatelné již ve školním věku dítěte. Mezi odborníky je diskutovaná otázka tzv. sociální anémie, jež je zřetelná v této generaci převážně u mladých lidí. Jedná se zpravidla o jedince s výrazně asociálními rysy, charakteristického zejména emoční a sociální nevyzrálostí, neschopného vcítit se do pocitů a jednání druhé osoby, prožívat pocit viny. Slyšíme zprávy o stále se snižujícím věku pachatelů trestných činů. Učitelé, kteří se na školách setkávají s takovými žáky, propadají často pedagogické beznaději a rezignují na výchovné prostředky. Výsledkem prohlubující se krize je volání po snížení trestní odpovědnosti mladistvých pod současně zákonem stanovených patnáct let.

Jsem přesvědčen o tom, že represivní přístup vůči dětem je tou nejhorší alternativou. Děti by tak byly vlastně trestány dvakrát. Poprvé za selhání vlastních rodičů, podruhé za svoji neumělou snahu řešit svým vlastním způsobem neuspokojivou situaci. Asociální jednání mladistvých má v převažující míře na svědomí špatně fungující rodina, bez ohledu na vnitřní materiální podmínky.

Rodiče jsou ze zákona odpovědní za zdárný vývoj svých dětí. Výzkumy kriminologů nasvědčují tomu, že způsob výchovy v rodině do značné míry ovlivňuje jejich případnou kriminální kariéru. Podle některých odhadů je podíl dětí s delikventním chováním ze 60% ovlivněn nepříznivými rodinnými poměry. Značný vliv hrají neuspokojené zájmy dítěte a jejich uspokojení náhradní.

Profesor PhDr Zdeněk Matějček ve své přednášce na semináři "Kriminalita a lidská práva" popisuje děti, které trápily mladší. Takový model chování označuje jako "otrok a otrokář v jedné osobě." Trápí zvířata, jsou tu projevy narcismu, agrese zaměřená vůči druhým, u slabších typů žalobnictví ke škodě druhého, něco zlého druhému udělat. Takové jednání označuje jako deprivaci. V této situaci uvádí, že dítě má asi pět základních psychických potřeb:

Stimulace, nebo přívod podnětů v dostatečné míře, kvalitě a proměnlivosti, smysluplný svět, životní jistotu, pozitivní identitu, nebo-li vědomí vlastního já, vědomí hodnoty a otevřenou budoucnost. Nejsou-li tyto potřeby naplněny, vzniká nebezpečí deprivace, nebo subdeprivace. Co to znamená? Vzniká touha až horečná snaha základní neuspokojenou potřebu uspokojit, třeba i protispolečenskými prostředky.

Jestliže někoho trestáme (snížením trestní odpovědnosti) bráníme něčemu zlému. Ale to je všechno. Teprve když něco zásadního uděláme, má to účinek. J.A. Komenský tomu říkal společenské vzdělávání, kultivace. Tuto cestu musí vytvořit společenská atmosféra.

                 
Obsah vydání       15. 8. 2003
15. 8. 2003 Americké "lidské štíty" čelí v USA 12 letům vězení a pokutě jednoho milionu dolarů
15. 8. 2003 Blair donutil Kellyho podrobit se druhému výslechu
14. 8. 2003 Kelly: "Bylo to celé černobílé"
15. 8. 2003 Byl Hitler před mnichovskou konferencí málem zavražděn?
15. 8. 2003 Postkomunistické země se nedají zreformovat bez morálky a pevného právního řádu Jan  Čulík
15. 8. 2003 Jak mohou dnešní Spojené státy legitimizovat své činy
15. 8. 2003 Proč byla zlikvidována vlaková pošta Tomáš  Krček
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?
17. 8. 2003 Amnesty International kritizuje porušování lidských práv v Rusku
15. 8. 2003 Odškodnění obětem trestných činů
15. 8. 2003 Správné rozhodnutí: vláda nesnížila hranici trestní odpovědnosti pod patnáct let Eduard  Vacek
15. 8. 2003 Blokáda šumavských pralesů
15. 8. 2003 Výzva českých vědců: Zachraňme zbytky šumavských pralesů
15. 8. 2003 Zahraniční Češi "zažalují český stát o 100 milionů dolarů" Jiřina  Fuchsová
14. 8. 2003 Ve věci rasistického útoku na Palmovce má v pátek 15. srpna padnout rozsudek Helena  Svatošová
15. 8. 2003 Odmítání interrupcí - žádný pokrok od roku 1588 Anna  Čurdová
14. 8. 2003 Wattsová: "Kelly neobvinil Campbella"
14. 8. 2003 Má kategorie politických vězňů své místo i v demokracii ? Eduard  Vacek
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech